Back to top

Αρχείο για Θεολογικά/Εκκλησιαστικά

Θεία λειτουργία ανήμερα των Χριστουγέννων στην Βλαχέρνα

Δευτέρα, 25 Δεκέμβριος, 2017 στις 1:05μμ | Κατηγορία: , Θεολογικά/Εκκλησιαστικά | TSARHL

Το μήνυμα του Μητροπολίτη Μαντινείας και Κυνουρίας κ.κ. Αλεξάνδρου για τα εφετινά Χριστούγεννα

Δευτέρα, 25 Δεκέμβριος, 2017 στις 9:55πμ | Κατηγορία: , Θεολογικά/Εκκλησιαστικά | ΠπΚ

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον, τίς Μοναστικές ἀδελφότητες καί τόν εὐσεβῆ Λαόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας

Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἡ σκέψις ὅλων μας σήμερα στρέφεται εὐλαβικά πρός τό θεῖον Βρέφος καί ὅλοι νοερά μεταφερόμεθα στή Βηθλεέμ καί ὁ καθένας μας ἀνάλογα μέ τή δύναμι τῆς πίστεώς του, τόν βαθμόν τῆς γνώσεώς του καί τήν ποιότητα τῆς ἀγάπης του θεωρεῖ, στοχάζεται καί ζῆ τό μυστήριον τῆς ἐνσάρκου φανερώσεως τοῦ Θεοῦ. Οἱ διηγήσεις τῶν Εὐαγγελιστῶν, οἱ λόγοι τῶν Πατέρων καί τῶν Προφητῶν, οἱ εἰκόνες τῶν ἁγιογράφων καί οἱ ὕμνοι τῶν ὑμνογράφων εἶναι πλούσια προσφορά καί βοήθεια θετική διά νά προσεγγίσωμε τόν δι’ ἡμᾶς γεννηθέντα Ἰησοῦν καί νά διδαχθοῦμε ἀπό τά πρόσωπα πού συνεργοῦν καί μυσταγωγοῦν γύρω ἀπό τό Μέγα τοῦτο Μυστήριον τῆς Γεννήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἡ Παναγία Μητέρα καί ὁ Μνήστωρ δίκαιος Ἰωσήφ ὑπηρετοῦν, θεωροῦν τό θαῦμα καί σιωποῦν. Ἡ ἁγία σιωπή τούς χαρακτηρίζει καί ἐνῶ ἡ καρδία τους σκιρτᾶ καί ἡ ψυχή τους ἀγάλλεται, ἐν τούτοις δέν συζητοῦν, δέν πολυπραγμονοῦν καί δέν ἐρευνοῦν μέ τή λογική τό φαινόμενον. Βλέπουν, πιστεύουν καί θαυμάζουν γιατί γνωρίζουν ὅτι «οὐ φέρει τό μυστήριον ἔρευνα» ἀλλά καί ὅτι «πεφανέρωται τά θαύματα τοῖς προσκυνοῦσιν ἐν πίστει τό μυστήριον» καί χαίρονται.

Οἱ Ἄγγελοι εἶναι οἱ πρῶτοι πού ὑμνολόγησαν τόν ἐν σπηλαίῳ τεχθέντα Βασιλέα καί ὁ ὕμνος τους εἶναι θεοπρεπής καί θεοτερπής ἐπαναλαμβανόμενος εἰς τούς αἰῶνας «δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ…»

Οἱ Ποιμένες εἶναι οἱ πρῶτοι ἄνθρωποι πού εἶδαν καί προσκύνησαν τόν ἐπί γῆς τεχθέντα Θεόν. Ἄκουσαν τό μήνυμα τοῦ Ἀγγέλου καί ἔτρεξαν πρός τό σπήλαιον «ὅπου εὗρον τό παιδίον μετά τῆς Μαρίας τῆς μητρός αὐτοῦ».

Οἱ Μάγοι ἔρχονται ἀπό τήν Ἀνατολή ἀναζητοῦντες τόν «τεχθέντα Βασιλέα», πού τόν εὑρίσκουν στή Βηθλεέμ καί τόν προσκυνοῦν προσφέροντες εὐλαβικά τά δῶρα τους, πληροφοροῦντες κάθε εἰλικρινῆ καί καλῆς προθέσεως ἄνθρωπον ὅτι στή Βηθλεέμ ἐγεννήθη ὁ Χριστός, ὁ Λυτρωτής τοῦ κόσμου.

Τέκνα μου προσφιλῆ καί περιπόθητα,

Ἡ ἐνανθρώπησις τοῦ Θεοῦ παραμένει Μυστήριον ἀκατάληπτον, πού δέν χωρεῖ ἔρευνα ἀλλά ἀπαιτεῖ πίστι καί θαυμασμό. Ὁ Θεός γενόμενος ἄνθρωπος ἔγινε προσιτός σέ ὅλους, γι’ αὐτό ἄς τόν πλησιάσωμε μέ σιωπή «τῇ χαρᾷ καί τῷ φόβῳ», ταπεινοί σάν τούς Ποιμένες καί εὐλαβεῖς ὅπως οἱ Μάγοι γιά νά ζήσωμε ἐκεῖνο πού ἔψαλαν οἱ Ἄγγελοι «καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».

Εὐχέτης πάντων ὑμῶν πρός Κύριον θερμός

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Τρίπολις Χριστούγεννα 2017

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΗ ΒΛΑΧΕΡΝΑ

Πέμπτη, 26 Οκτώβριος, 2017 στις 1:44μμ | Κατηγορία: , Θεολογικά/Εκκλησιαστικά | ΠπΚ

«Άγιε Δημήτρη τη λεβεντιά σου

Θάρρος κι ελπίδα στη ζωή

Άκου μια δέηση που θροεί

Κι έλα αθλοφόρε πλάι μας στάσου

****

Με το τρανό σου το κοντάρι

Διώξε μας από το δρόμο μας εκεί

Την αμαρτία την κακή

Άγιε Δημήτρη καβαλάρη.»

Στέλιος Σπεράντζας

 

Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.

 

15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017 – ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ

Δευτέρα, 21 Αύγουστος, 2017 στις 2:32πμ | Κατηγορία: , Θεολογικά/Εκκλησιαστικά | CLOLONIS

Φωτορεπορτάζ:

Λαμπρός ο εορτασμός της Παναγίας Γοργοεπηκόου στη Βλαχέρνα

Τετάρτη, 16 Αύγουστος, 2017 στις 4:20μμ | Κατηγορία: Θεολογικά/Εκκλησιαστικά | Ν.Δ.Κ.

Με κατάνυξη τελέστηκε και φέτος Θεία Λειτουργία στο πανέμορφο εκκλησάκι της Παναγίας της Γοργοεπηκόου στη Βλαχέρνα. Ως γνωστόν από το έτος 2010, την επομένη της 15ης Αυγούστου έχει καθιερωθεί η θρησκευτική αυτή εκδήλωση. Στην τελετή χοροστάτησαν οι ιερείς π. Ματθαίος Αρβανίτης και π. Παναγιώτης Τρυφωνόπουλος. Πολλοί συμπατριώτες μας, εκκλησιάστηκαν και ειδικά οι ηλικιωμένοι (που δεν μπόρεσαν ανήμερα της Παναγίας να ανέβουν στο Μοναστήρι), ακούγοντας τους εκλεκτούς και καλλίφωνους ιεροψάλτες.

Με το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο κτήτορας της εκκλησίας κ. Αθανάσιος Κουτσούγερας και η οικογένειά του, προσέφεραν στους παρευρισκόμενους άρτους, γλυκά, εδέσματα, ποτά και εικόνες της Παναγίας. Να αναφέρουμε επίσης και την συμβολή της εξαίρετης (όπως κάθε χρόνο άλλωστε) ηχητικής κάλυψης της θρησκευτικής εκδήλωσης. Θερμές ευχαριστίες στην οικογένεια του κ. Αθ. Κουτσούγερα για την φιλοξενία όλων των συμπατριωτών.

Ευχόμαστε Υγεία και Πρόοδο σε όλους.

foto: TAM

ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΣΤΗ ΒΛΑΧΕΡΝΑ

Τετάρτη, 16 Αύγουστος, 2017 στις 11:50πμ | Κατηγορία: Θεολογικά/Εκκλησιαστικά | Ν.Δ.Κ.

Με θρησκευτική ευλάβεια και λαμπρότητα, εόρτασε και φέτος το Μοναστήρι της Παναγίας Ελεούσας. Το Μοναστήρι και ο προαύλιος χώρος, κατάμεστος από κόσμο. Αρκετοί και φέτος ανέβηκαν με τα πόδια, από τον παραδοσιακό δρόμο (από Άγιο-Δημήτρη). Η εκκλησιαστική επιτροπή είχε κάνει τις απαιτούμενες ετοιμασίες, ενώ αρκετοί πιστοί είχαν αρτοκλασία και προσφορές ταμάτων στην Παναγία. Μετά το πέρας της Θείας λειτουργίας, έγιναν οι κληρώσεις των ταμάτων (σφαχτών, κλπ), με τυχερούς τους: Απόστολο Πανούση, Αθανάσιο Σ. Τσαρουχά, Γιώργο Χρ. Πανούση, Βλάσση Τσαρουχά, Μιχάλη Β. Δρακόπουλο, κ.α. Κατηφορίζοντας αρκετοί πέρασαν και από την Βρύση (με νερό από Μισονέρι) για να δροσιστούν πριν επιστρέψουν στο χωριό, ενώ πολλοί πιστοί απόλαυσαν την θέα του χωριού από τον Σταυρό.

Η Παναγία Ελεούσα βοηθειά μας. Και του χρόνου!!

foto: ΤΑΜ

 Χρόνια Πολλά στους εορτάζοντες.

ΙΕΡΑ ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΣΤΗ ΒΛΑΧΕΡΝΑ

Δευτέρα, 14 Αύγουστος, 2017 στις 3:15μμ | Κατηγορία: , Θεολογικά/Εκκλησιαστικά | ΠπΚ

 

foto: TAM

Η Παναγία η Γοργοεπήκοος γιορτάζει.

Σάββατο, 5 Αύγουστος, 2017 στις 2:04μμ | Κατηγορία: , Θεολογικά/Εκκλησιαστικά | Ν.Δ.Κ.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, το Παρεκκλήσι της Παναγίας της Γοργοεπηκόου στη Βλαχέρνα, θα γιορτάσει πανηγυρικά, την καθιερωμένη ημέρα στις 16 Αυγούστου. Η συμμετοχή του κόσμου, στη Θεία Λειτουργία αλλά και μετά το τέλος της, σε όλο το πρόγραμμα που θα είναι το ίδιο, το καθιερωμένο, πλήρες, ελπίζουμε και πάλι να είναι καθολική. Η συμμετοχή, τιμά την Παναγία την Γοργοεπήκοο αλλά ικανοποιεί και χαροποιεί, όχι μόνο τους συμμετέχοντες αλλά και την εκκλησιαστική επιτροπή καθώς επίσης και τους διοργανωτές.
Άρτο, ελεύθερα, μπορεί να προσφέρει όποιος το επιθυμεί αλλά και μπορεί να τελέσει και όποιο μυστήριο έχει σε πρόγραμμα. Στην Παναγία τη Γοργοεπήκοο έγινε, πριν από λίγο καιρό και η πρώτη Βάφτιση και απ’ότι γνωρίζουμε θα ακολουθήσει μελλοντικά και άλλη.

ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ

Τετάρτη, 2 Αύγουστος, 2017 στις 10:50μμ | Κατηγορία: , Θεολογικά/Εκκλησιαστικά | CLOLONIS

Ιερά Αγρυπνία στο Μοναστήρι της Παναγίας στη Βλαχέρνα

Σάββατο, 27 Μάιος, 2017 στις 11:15μμ | Κατηγορία: , Θεολογικά/Εκκλησιαστικά | TSARHL

Με ιδιαίτερη κατάνυξη και με την Χάριν του Θεού και της Παναγίας Μητέρας μας, τελέστηκε στο Ιστορικό Μοναστήρι της «Παναγίας Ελεούσας» στη Βλαχέρνα, Ιερά Αγρυπνία προς Τιμήν πρωτίστος Στην Παναγία μας, αλλά και στους Αγίους της ημέρας και ιδιαίτερα στην Ανάμνηση της θλιβεράς αλώσεως της Βασιλίδος των πόλεων Κωνσταντινούπολη.

 

 

 

foto: elias s. tsarouxas

*** Για δέκατη χρονιά, πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη αγρυπνία, στο Μοναστήρι της Παναγίας Ελεούσας. Κάτω από το κάστρο Μπεζενίκου, ηχούσαν οι γλυκύτατες ψαλμωδίες των ιερέων, των μοναχών και των ψαλτάδων. Η αγρυπνία αυτή, αποτελεί αναμφισβήτητα την αιτία για την προσέλευση πολλών επισκεπτών, από όλα τα μέρη της Ελλάδας, στο χωριό μας. Δεν είναι μόνο από τα γειτονικά χωριά, από τα οποία έρχονται πολλοί πιστοί, αλλά και η συμμετοχή κάθε χρόνο και περισσότερων από πολλά άλλα (πιο μακρινά) μέρη.

Συγχαρητήρια στους οργανωτές, στους εθελοντές/τριες και βέβαια στους συμμετέχοντες σε αυτήν την θρησκευτική εκδήλωση, που για μια ακόμη χρονιά πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία.