Back to top

Αρχείο Δεκέμβριος, 2017

Τα έψαλαν τα παιδιά στην Βλαχέρνα!!

Κυριακή, 31 Δεκέμβριος, 2017 στις 1:33μμ | Κατηγορία: Ευχές | Ν.Δ.Κ.

Αρχιμηνιά και Αρχιχρονιά…

Μπράβο στα παιδιά, και του χρόνου!!

Πρόσκληση Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αρκαδίας

Πέμπτη, 28 Δεκέμβριος, 2017 στις 11:43πμ | Κατηγορία: Αγροτικά | Ν.Δ.Κ.

Διεύθυνση: 28ης Οκτωβρίου 8 – Τρίπολη

Τέλος οι λογαριασμοί της ΔΕΗ μέσα στην καλλιεργητική περίοδο για τους αγρότες!!

Πέμπτη, 28 Δεκέμβριος, 2017 στις 9:16πμ | Κατηγορία: Αγροτικά | Ν.Δ.Κ.

Ένα πάγιο αγροτικό αίτημα που θα δώσει περισσότερη οικονομική ρευστότητα στους αγρότες κατά την κρίσιμη καλλιεργητική περίοδο, ικανοποιείται κατόπιν συνεργασίας του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Βασίλη Κόκκαλη με τη διοίκηση της ΔΕΗ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του κ. Βασ. Κόκκαλη με τον Πρόεδρο της ΔΕΗ κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκη και το Γενικό Διευθυντή Εμπορίας κ. Ιωάννη Κατάκη, αποφασίστηκε από κοινού, ότι για τους πελάτες με αγροτικό τιμολόγιο θα εκδίδεται ένας λογαριασμός στο τέλος Σεπτεμβρίου προς διευκόλυνση των αγροτών αφού θα έχουν πληρωθεί από επιδοτήσεις και πώληση προϊόντων. 

Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Η γνώση σώζει ζωές» στην Βλαχέρνα.

Τρίτη, 26 Δεκέμβριος, 2017 στις 3:58μμ | Κατηγορία: Εκδηλώσεις | Ν.Δ.Κ.

Η τοπική Κοινότητα Βλαχέρνας, οργάνωσε την Κυριακή 24 Δεκεμβρίου 2017, στο Πνευματικό κέντρο του χωριού, την εκδήλωση με τίτλο: «Η γνώση σώζει ζωές». Μια εκδήλωση που ενημέρωσε τους συμπατριώτες μας, σε θέματα ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ, με εισηγητή τον μηχανολόγο-μηχανικό κ. Μαστοράκο Σπυρίδων, πιστοποιημένο εκπαιδευτή και διασώστη.

Στην εκδήλωση, που είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, οι συμμετέχοντες είδαν και άκουσαν για το τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση λιποθυμίας, πνιγμού, επιλιπτικής κρίσης, ατυχημάτων, για την καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, κλπ. Η ενημέρωση από τον κ. Σπύρο Μαστοράκο, ήταν ιδιαίτερα κατατοπιστική και περιγραφική. Όπως ο ίδιος είπε, τέτοιες εκδηλώσεις είναι πάντα χρήσιμες και μας διαβεβαίωσε ότι και με την σύμφωνη γνώμη του προέδρου της τοπικής κοινότητας, θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες εκδηλώσεις. Να σημειώσουμε εδώ πως οι διασώστες είναι εθελοντές και οι εκδηλώσεις αυτές γίνονται δωρεάν για την ενημέρωση των πολιτών. Οι πολίτες εφόσον είναι ενημερωμένοι, μπορούν να επέμβουν με ασφάλεια σε κάποιο περιστατικό που θα συμβεί και να σώσουν ζωές!!

foto: tzortz pns

Θεία λειτουργία ανήμερα των Χριστουγέννων στην Βλαχέρνα

Δευτέρα, 25 Δεκέμβριος, 2017 στις 1:05μμ | Κατηγορία: , Θεολογικά/Εκκλησιαστικά | TSARHL

Το μήνυμα του Μητροπολίτη Μαντινείας και Κυνουρίας κ.κ. Αλεξάνδρου για τα εφετινά Χριστούγεννα

Δευτέρα, 25 Δεκέμβριος, 2017 στις 9:55πμ | Κατηγορία: , Θεολογικά/Εκκλησιαστικά | ΠπΚ

Πρός

Τόν Ἱερόν Κλῆρον, τίς Μοναστικές ἀδελφότητες καί τόν εὐσεβῆ Λαόν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας

Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἡ σκέψις ὅλων μας σήμερα στρέφεται εὐλαβικά πρός τό θεῖον Βρέφος καί ὅλοι νοερά μεταφερόμεθα στή Βηθλεέμ καί ὁ καθένας μας ἀνάλογα μέ τή δύναμι τῆς πίστεώς του, τόν βαθμόν τῆς γνώσεώς του καί τήν ποιότητα τῆς ἀγάπης του θεωρεῖ, στοχάζεται καί ζῆ τό μυστήριον τῆς ἐνσάρκου φανερώσεως τοῦ Θεοῦ. Οἱ διηγήσεις τῶν Εὐαγγελιστῶν, οἱ λόγοι τῶν Πατέρων καί τῶν Προφητῶν, οἱ εἰκόνες τῶν ἁγιογράφων καί οἱ ὕμνοι τῶν ὑμνογράφων εἶναι πλούσια προσφορά καί βοήθεια θετική διά νά προσεγγίσωμε τόν δι’ ἡμᾶς γεννηθέντα Ἰησοῦν καί νά διδαχθοῦμε ἀπό τά πρόσωπα πού συνεργοῦν καί μυσταγωγοῦν γύρω ἀπό τό Μέγα τοῦτο Μυστήριον τῆς Γεννήσεως τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἡ Παναγία Μητέρα καί ὁ Μνήστωρ δίκαιος Ἰωσήφ ὑπηρετοῦν, θεωροῦν τό θαῦμα καί σιωποῦν. Ἡ ἁγία σιωπή τούς χαρακτηρίζει καί ἐνῶ ἡ καρδία τους σκιρτᾶ καί ἡ ψυχή τους ἀγάλλεται, ἐν τούτοις δέν συζητοῦν, δέν πολυπραγμονοῦν καί δέν ἐρευνοῦν μέ τή λογική τό φαινόμενον. Βλέπουν, πιστεύουν καί θαυμάζουν γιατί γνωρίζουν ὅτι «οὐ φέρει τό μυστήριον ἔρευνα» ἀλλά καί ὅτι «πεφανέρωται τά θαύματα τοῖς προσκυνοῦσιν ἐν πίστει τό μυστήριον» καί χαίρονται.

Οἱ Ἄγγελοι εἶναι οἱ πρῶτοι πού ὑμνολόγησαν τόν ἐν σπηλαίῳ τεχθέντα Βασιλέα καί ὁ ὕμνος τους εἶναι θεοπρεπής καί θεοτερπής ἐπαναλαμβανόμενος εἰς τούς αἰῶνας «δόξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ…»

Οἱ Ποιμένες εἶναι οἱ πρῶτοι ἄνθρωποι πού εἶδαν καί προσκύνησαν τόν ἐπί γῆς τεχθέντα Θεόν. Ἄκουσαν τό μήνυμα τοῦ Ἀγγέλου καί ἔτρεξαν πρός τό σπήλαιον «ὅπου εὗρον τό παιδίον μετά τῆς Μαρίας τῆς μητρός αὐτοῦ».

Οἱ Μάγοι ἔρχονται ἀπό τήν Ἀνατολή ἀναζητοῦντες τόν «τεχθέντα Βασιλέα», πού τόν εὑρίσκουν στή Βηθλεέμ καί τόν προσκυνοῦν προσφέροντες εὐλαβικά τά δῶρα τους, πληροφοροῦντες κάθε εἰλικρινῆ καί καλῆς προθέσεως ἄνθρωπον ὅτι στή Βηθλεέμ ἐγεννήθη ὁ Χριστός, ὁ Λυτρωτής τοῦ κόσμου.

Τέκνα μου προσφιλῆ καί περιπόθητα,

Ἡ ἐνανθρώπησις τοῦ Θεοῦ παραμένει Μυστήριον ἀκατάληπτον, πού δέν χωρεῖ ἔρευνα ἀλλά ἀπαιτεῖ πίστι καί θαυμασμό. Ὁ Θεός γενόμενος ἄνθρωπος ἔγινε προσιτός σέ ὅλους, γι’ αὐτό ἄς τόν πλησιάσωμε μέ σιωπή «τῇ χαρᾷ καί τῷ φόβῳ», ταπεινοί σάν τούς Ποιμένες καί εὐλαβεῖς ὅπως οἱ Μάγοι γιά νά ζήσωμε ἐκεῖνο πού ἔψαλαν οἱ Ἄγγελοι «καί ἐπί γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία».

Εὐχέτης πάντων ὑμῶν πρός Κύριον θερμός

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Τρίπολις Χριστούγεννα 2017

Χριστουγεννιάτικα και χιονισμένα κάλαντα στη Βλαχέρνα

Κυριακή, 24 Δεκέμβριος, 2017 στις 12:52μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

Καλήν ημέραν άρχοντες κι αν είναι ορισμός σας
Χριστού τη Θείαν Γέννησιν να πω στ’ αρχοντικό σας.

Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλει,
οι ουρανοί αγάλλονται, χαίρει η φύσις όλη.

foto: TSARHL

Ευχές από το κρεοπωλείο «Ο Τσιώλης»

Σάββατο, 23 Δεκέμβριος, 2017 στις 1:16μμ | Κατηγορία: Ευχές | Ν.Δ.Κ.

Καλές γιορτές σε όλους, με αγάπη και γαλήνη!!

Ευχές από την «ΠολυΑγορά Πιτ-Παν»

Σάββατο, 23 Δεκέμβριος, 2017 στις 10:03πμ | Κατηγορία: Ευχές | PitPan

Μέσα από την καρδιά μας, από όλους εμάς στην «ΠΟΛΥΑΓΟΡΑ ΠΙΤ-ΠΑΝ» τις πιο θερμές ευχές μας, για υγεία και προκοπή σε εσάς και τις οικογένειές σας!!

Ευχές από την «Αρκαδική Γεύση»

Παρασκευή, 22 Δεκέμβριος, 2017 στις 8:10μμ | Κατηγορία: Ευχές | LENA

Η «Αρκαδική Γεύση» σας εύχεται Χρόνια πολλά με υγεία, αγάπη και ο καινούριος χρόνος να φέρει πολλά γλυκά-γλυκά χαμόγελα!!