"Τα Μαντάτα του Μπεζενίκου" Τεύχος 45, Οκτώβριος 2009

Διαβάστε online το τεύχος Οκτωβρίου του 2009 της λαογραφικής, σατιρικής και ενημερωτικής μας εφημερίδας "Τα Μαντάτα του Μπεζενίκου".

Παλαιότερες εκδόσεις της εφημερίδας

Διαβάστε όλα τα τεύχη των Μαντάτων του Μπεζενίκου ξεκινώντας απο την έκδοση Φεβρουαρίου του 1997.

Τεύχος 1 (Φεβρουάριος 1997) Τεύχος 2 (Απρίλιος 1997) Τεύχος 3 (Ιούνιος 1997)
Τεύχος 5 (Οκτώβριος 1997) Τεύχος 6 (Δεκέμβριος 1997) Τεύχος 7 (Φεβρουάριος 1998)
Τεύχος 8 (Απρίλιος 1998) Τεύχος 9 (Ιούνιος 1998) Τεύχος 11 (Οκτώβριος 1998)
Τεύχος 12 (Δεκέμβριος 1998) Τεύχος 13 (Φεβρουάριος 1999) Τεύχος 14-15 (Ιούνιος 1999)
Τεύχος 16 (Αύγουστος 1999) Τεύχος 17 (Οκτώβριος 1999) Τεύχος 18 (Δεκέμβριος 1999)
Τεύχος 19 (Απρίλιος 2000) Τεύχος 20 (Αύγουστος 2000) Τεύχος 21 (Μάρτιος 2001)
Τεύχος 22 (Μάρτιος 2002) Τεύχος 23 (Μάιος 2002) Τεύχος 24 (Αύγουστος 2002)
Τεύχος 25 (Οκτώβριος 2002) Τεύχος 26 (Απρίλιος 2003) Τεύχος 27 (Αύγουστος 2003)
Τεύχος 28 (Δεκέμβριος 2003) Τεύχος 29 (Απρίλιος 2004) Τεύχος 30 (Ιούλιος 2004)
Τεύχος 31 (Δεκέμβριος 2004) Τεύχος 32 (Απρίλιος 2005) Τεύχος 33 (Οκτώβριος 2005)
Τεύχος 34 (Μάρτιος 2006) Τεύχος 35 (Ιούλιος 2006) Τεύχος 36 (Οκτώβριος 2006)
Τεύχος 37 (Δεκέμβριος 2006) Τεύχος 38 (Μάρτιος 2007) Τεύχος 39 (Οκτώβριος 2007)
Τεύχος 40 (Μάρτιος 2008) Τεύχος 41 (Ιούνιος 2008) Τεύχος 42 (Νοέμβριος 2008)
Τεύχος 43 (Μάρτιος 2009) Τεύχος 44 (Ιούνιος 2009) Τεύχος 45 (Οκτώβριος 2009)
Τεύχος 46 (Φεβρουάριος 2010) Τεύχος 47 (Μάιος 2010) Τεύχος 48 (Μάρτιος 2011)
Τεύχος 49 (Δεκεμβρίου 2011)