Back to top

Αρχείο για Αγροτικά

Παράταση στη διαδικασία αδειοδότησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου, 2016 στις 2:32μμ | Κατηγορία: Αγροτικά | Ν.Δ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παράταση στη διαδικασία αδειοδότησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
Σημεία ομιλίας του Υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου στη Βουλή

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου κατά την πρόσφατη ομιλία του στη Βουλή, στη συζήτηση του σχεδίου νόμου του ΥΠΑΑΤ για την «Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Εγγείων Βελτιώσεων της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για συνεργασία στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας», αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στη ρύθμιση για την παράταση στην έκδοση άδειας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων επεσήμανε τα εξής:

«Η στήριξη και προώθηση της αιγοπροβατοτροφίας αποτελεί μια από τις βασικές στρατηγικές επιλογές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, γιατί είναι ο κλάδος που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην μεγέθυνση του αγροτικού Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (ΑΕΠ).
Για να ξεπεράσει όμως τις δομικές του αδυναμίες πρέπει, μεταξύ άλλων, οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις του να αποκτήσουν άδεια.
Είναι γεγονός ότι από την εφαρμογή του ν. 4056/2012 ανέκυψαν αρκετά θέματα που προκάλεσαν δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στη διαδικασία αδειοδότησης.
Η λήξη της προθεσμίας στις 12.9.2015 όπως αναφέρεται στο αρ. 14 του ν. 4056/2012 δεν αφορούσε τη μη συνέχιση λήψης των σχετικών δικαιολογητικών από πλευράς της δημόσιας διοίκησης.
Αντίθετα σηματοδοτούσε την έναρξη σχετικών κυρώσεων και προστίμων, πράγμα το οποίο θα δημιουργούσε ασφυκτικό κλίμα στην κτηνοτροφία της χώρας.
Κύρια αίτια μη αδειοδότησης αποτελούν: η γραφειοκρατία, το υψηλό πολεοδομικό κόστος και πολλές φορές, η έλλειψη ενημέρωσης και η αδιαφορία των ίδιων των κτηνοτρόφων.
Προκειμένου να αποφευχθούν οι δυσχέρειες εφαρμογής του νόμου που έχουν εντοπιστεί, το Υπουργείο βρίσκεται ήδη σε διαδικασία απλούστευσης του, που ενδεχόμενα να οδηγήσει σε νέο θεσμικό πλαίσιο.
Στην παρούσα ρύθμιση εισάγονται διατάξεις οι οποίες παρατείνουν τις προθεσμίες αδειοδότησης και αναστολής κυρώσεων του ισχύοντος νόμου έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία για το νέο θεσμικό πλαίσιο.
Επιπλέον, αντιμετωπίζονται σειρά προβλημάτων που δημιουργούν ασφυκτικές καταστάσεις και κοινωνικά προβλήματα στους κτηνοτρόφους και τις τοπικές κοινωνίες.

Αναλυτικότερα:
Με την παρ. 1 της προτεινόμενης τροπολογίας παρατείνεται η σχετική προθεσμία έκδοσης άδειας εγκατάστασης όλων των κατηγοριών των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση παρέχει τον απαραίτητο χρόνο, ώστε οι κτηνοτρόφοι της χώρας να ολοκληρώσουν εμπρόθεσμα και χωρίς επιβολή προστίμων τις σχετικές διαδικασίες αδειοδότησης.
Με την παρ. 2 της προτεινόμενης τροπολογίας:
α) δίνεται η δυνατότητα έκδοσης άδειας εγκατάστασης σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις εντός δομών που έχουν ως κύριο σκοπό την εκπαίδευση, την έρευνα, τον αθλητισμό, τη ψυχαγωγία και την υγεία και
 β) Οι υφιστάμενες κτηνοτροφικές μονάδες κατά την έναρξη του ν. 4056/2012, οι οποίες βρίσκονταν πλησίον εθνικού ή επαρχιακού οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου αποκτούν τη δυνατότητα έκδοσης σχετικής άδειας εγκατάστασης.
Στην παράγραφο 3 της προτεινόμενης τροπολογίας, αφενός παρέχεται το δικαίωμα παράτασης ισχύος της άδειας προέγκρισης γιατί μεγάλος αριθμός κτηνοτρόφων δεν συγκέντρωσε τα απαραίτητα δικαιολογητικά είτε λόγω καθυστέρησης της δημόσιας διοίκησης,
είτε ελλιπούς ενημέρωσης ή/και οικονομικών δυσχερειών, με αποτέλεσμα οι κτηνοτρόφοι αυτοί να μην μπορούν να ασκήσουν νομίμως την κτηνοτροφική τους δραστηριότητα κινδυνεύοντας με οικονομικές κυρώσεις και σφράγισμα των εγκαταστάσεών τους.
Αφετέρου, η άδεια προέγκρισης της εγκατάστασης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό εν ισχύ οπουδήποτε στη δημόσια διοίκηση ζητείται η άδεια εγκατάστασης, γεγονός που εξυπηρετεί ιδιαίτερα στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, στη λήψη σχετικών οικονομικών ενισχύσεων από τους κτηνοτρόφους και στη μη απένταξή τους από τα συγκεκριμένα προγράμματα.
Τέλος με την παρ. 4 της προτεινόμενης τροπολογίας ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την εφαρμογή κυρώσεων σε κτηνοτροφικές μονάδες, οι οποίες υφίστανται εντός ή πλησίον οικισμού και οι οποίες δεν διαθέτουν άδεια διατήρησης όχι από ευθύνη των ίδιων των κτηνοτρόφων αλλά από καθυστερήσεις της δημόσιας διοίκησης, αναφορικά με την έκδοση των σχετικών αποφάσεων λόγω της πολυπλοκότητας και της παράλληλης υφιστάμενης νομοθεσίας (πολεοδομικές διατάξεις, οικοδομικός κανονισμός, δασική νομοθεσία κλπ)».

ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ “ΔΗΜΗΤΡΑ”

Πέμπτη, 25 Αυγούστου, 2016 στις 10:50μμ | Κατηγορία: Αγροτικά | argy
Σπουδές για μια σύγχρονη Γεωργική Εκπαίδευση προσφέρει ο ΕΛ.Γ.Ο. – ΔΗΜΗΤΡΑ σε απόφοιτους της Α΄ Λυκείου. Οι εγγραφές στις Σχολές του Οργανισμού ξεκινούν στη 1 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσουν μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου 2016.
Το φετινό σχολικό έτος θα λειτουργήσουν έξι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) και συγκεκριμένα στη Λάρισα, στα Ιωάννινα, στην Κρήτη, στη Νεμέα, στην Καλαμπάκα στο Μαρούσι (ΕΠΑ.Σ. Συγγρού) στις ακόλουθες ειδικότητες:
• Αβερώφειος ΕΠΑ.Σ. Λάρισας ( τηλ. 2410.611093)
-Αγροτικών Μηχανημάτων
-Ζωοτεχνίας
• Γαλακτοκομική ΕΠΑ.Σ. Ιωαννίνων (τηλ. 26510.92219)
-Γαλακτοκομίας – Τυροκομίας
• ΕΠΑ.Σ Κρήτης (τηλ. 28920.31259)
-Θερμοκηπιακών Κατασκευών και Καλλιεργειών
• ΕΠΑ.Σ Νεμέας (τηλ. 27460.23032)
-Αμπελουργίας – Οινοτεχνίας
• ΕΠΑ.Σ. Καλαμπάκας (τηλ. 24320.22781)
-Τεχνιτών Ξυλογλυπτικής – Διακοσμητικής Επίπλου
• ΕΠΑ.Σ Συγγρού (τηλ. 210.8012701)
-Φυτοτεχνικών επιχειρήσεων – Αρχιτεκτονικής τοπίου
 
ELGA DHMHTRA
 
Η φοίτηση στις ΕΠΑ.Σ είναι δωρεάν. Στους σπουδαστές παρέχεται δωρεάν στέγαση και διατροφή. Κατά τη διάρκεια των σπουδών γίνεται πρακτική άσκηση, ενώ δικαιούνται και αναβολή στράτευσης. Στους αποφοίτους των Σχολών χορηγείται πτυχίο.
Οι ΕΠΑ.Σ. διαθέτουν κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή, εξοπλισμένα εργαστήρια, έμπειρο εκπαιδευτικό προσωπικό και εφοδιάζουν τους μαθητές με τις κατάλληλες γνώσεις, θεωρητικές και πρακτικές, για να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στην μελλοντική επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Επιδρομές αγριογούρουνων καταστρέφουν καλλιέργειες στην Κανδήλα!!!

Πέμπτη, 11 Αυγούστου, 2016 στις 9:22πμ | Κατηγορία: Αγροτικά | Ν.Δ.Κ.

Μεγάλες είναι οι καταστροφές που υφίστανται στις καλλιέργειές τους οι αγρότες στην Κανδήλα. Όχι από τις πρόσφατες θεομηνίες, αλλά από τα  αγριογούρουνα και τους ασβούς. Ιδίως τα πρώτα πολλαπλασιάζονται πολύ γρήγορα και, μη έχοντας φυσικό εχθρό στη φύση, συχνά επιδράμουν στις καλλιέργειες και τις αφανίζουν. Μάλιστα, οι αγρότες στην Κανδήλα έχουν πάνω από είκοσι χρόνια να δουν τόσο εκτεταμένες ζημιές στα χωράφια τους.

Από την άλλη πλευρά, οι ίδιοι βρίσκονται σε απόγωση επειδή δεν μπορούν, εξαιτίας της θηροφυλακής, να φυλάξουν τα χωράφια τους χρησιμοποιώντας τα όπλα τους. Δεν μπορούν καν να τρομάξουν τα ζώα πυροβολώντας, καθώς κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται. Υπό αυτές τις συνθήκες, ουσιαστικά οι καλλιεργητές δεν έχουν καμία δυνατότητα άμυνας απέναντι στη λαίλαπα των αγριογούρουνων που λυμαίνονται τα χωράφια τους. Ιδίως η παραγωγή τομάτας και αραβόσιτου έχει υποστεί μεγάλο πλήγμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Arcadia Portal, οι καλλιεργητές θα ζητήσουν από το Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου βοήθεια και παρέμβαση, ούτως ώστε να βρεθεί λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.

πηγή: www.arcadiaportal.gr

 

Σημείωση vlaxerna.gr:

Να σημειώσουμε ότι και σε καλλιέργειες στο κάμπο της Βλαχέρνας, έχουν γίνει εκτεταμένες καταστροφές.

IMAG0528

Φώτο από επιδρομή αγριόχοιρων σε χωράφι με καλαμπόκια.

ΟΓΑ: Ανακοινώθηκαν τα ονόματα 337.000 δικαιούχων δωρεάν παροχών

Παρασκευή, 22 Ιουλίου, 2016 στις 8:56πμ | Κατηγορία: Αγροτικά | argy

Την  Τετάρτη 20 Ιουλίου 2016 πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για τη ανάδειξη των 337.000 δικαιούχων στα προγράμματα της Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ έτους 2016. Τα ονόματα των κληρωθέντων είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ (www.oga.gr) (Ηλεκτρονικές υπηρεσίες, Κλάδος Αγροτικής Εστίας) στην οποία μπορούν να αναζητηθούν όλες οι χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα.

Από 23/7/2016 μέχρι 31/8/2016 οι κληρωθέντες των προγραμμάτων του ΛΑΕ/ΟΓΑ πρέπει να προσέρχονται, σε οποιοδήποτε ΚΕΠ, για να παραλάβουν τα δελτία τους. Μετά την ημερομηνία αυτή και ειδικότερα από 5/9/2016, τυχόν αδιάθετα δελτία θα διανέμονται, με σειρά προτεραιότητας προσέλευσης στα ΚΕΠ σε όσους υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στα προγράμματα του ΛΑΕ/ΟΓΑ έτους 2016, ανεξαρτήτως εάν κληρώθηκαν ή όχι.

Για το πρόγραμμα δωρεάν Παροχής Βιβλίων, από 23/7/2016 οι κληρωθέντες δεν παραλαμβάνουν δελτία αλλά, απευθύνονται απευθείας στα συμβεβλημένα με τον ΛΑΕ/ΟΓΑ βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς οίκους.

OGA1

Τα προγράμματα που υλοποιούνται είναι:

1) Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού για 55.000 άτομα, διάρκειας έως 8 Μαΐου 2017.

2) Πρόγραμμα Ιαματικού Τουρισμού για 4.000 συνταξιούχους του ΟΓΑ, διάρκειας έως 8 Μαΐου 2017.

3) Εκδρομικό Πρόγραμμα τριήμερων ή μονοήμερων εκδρομών για 37.000 δικαιούχους, διάρκειας έως 8 Μάιου 2017.

4) Πρόγραμμα Δωρεάν Παροχής Εισιτηρίων Θεάτρου για 66.000 άτομα, διάρκειας έως 31 Μαΐου 2017.

5) Πρόγραμμα Δωρεάν Παροχής Βιβλίων για 175.000 άτομα, διάρκειας έως 31 Δεκεμβρίου 2016.

Επίσης με ανακοίνωσή του ο ΟΓΑ ενημερώνει ότι για τα προγράμματα Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού οι κληρωθέντες θα πρέπει να προβούν έγκαιρα σε κράτηση δωματίου, παραλαμβάνοντας την Επιβεβαίωση Κράτησης (voucher) από το κατάλυμα της επιλογής τους. Στη συνέχεια θα πρέπει να εισέρχονται, οι ίδιοι ή μέσω ΚΕΠ, στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΓΑ «Καταχώρηση κράτησης δωματίου» και να καταχωρούν τα στοιχεία της κράτησης τουλάχιστον 2 ημέρες πριν την προσέλευση τους στο τουριστικό κατάλυμα. Η διαδικασία είναι υποχρεωτική προκειμένου στην συνέχεια οι δικαιούχοι να παραλάβουν, από οποιοδήποτε ΚΕΠ, τα δελτία τους, στα οποία θα εκτυπώνεται και η επωνυμία του τουριστικού καταλύματος στο οποίο πραγματοποιήθηκε η κράτηση.

Παράταση για την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών ΟΓΑ

Πέμπτη, 30 Ιουνίου, 2016 στις 9:55μμ | Κατηγορία: Αγροτικά | Ν.Δ.Κ.
Παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 29-07-2016 η προθεσμία πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Β΄ εξαμήνου 2015, των αυτοτελώς απασχολούμενων καθώς και των εργοδοτών–επιχειρήσεων, που λήγουν στις 30-06-2016. Έως την ίδια ημερομηνία 29-07-2016 παρατείνεται και η προθεσμία πληρωμής των τριμηνιαίων – εξαμηνιαίων δόσεων των παλαιών ρυθμίσεων καθώς και των δόσεων των Ηλεκτρονικών Ρυθμίσεων (100 δόσεων, “Πάγια”, “Νέα Αρχή”) που λήγουν στις 30-06-2016. Οι πληρωμές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε οποιοδήποτε κατάστημα Τράπεζας ή των ΕΛΤΑ καθώς και μέσω της υπηρεσίας e – banking όλων των Τραπεζών.
Παρακαλούμε τους ασφαλισμένους για την εμπρόθεσμη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, διότι πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας της 29-07-2016, δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση.
OGA1

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΧΡΥΣΟΜΥΓΕΣ (ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΝΙΑ) ΣΤΟΝ ΚΑΜΠΟ ΤΗΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ

Τετάρτη, 29 Ιουνίου, 2016 στις 5:02μμ | Κατηγορία: Αγροτικά | CLOLONIS

Χιλιάδες χρυσόμυγες ή μπουρμπούνια, όπως τα ονομάζουμε στην περιοχή μας, έχουν κατακλίσει τον κάμπο της Βλαχέρνας και των περιχώρων. Τα τελευταία τέσσερα πέντε χρόνια τέτοια εποχή γεννιούνται και αναπτύσσονται τα μπουρμπούνια, τα οποία έχουν αδυναμία στις ιτιές, όπου πραγματικά δεν αφήνουν φύλλο για φύλλο στα δέντρα. Η πληθώρα τους όμως, μιλάμε για χιλιάδες έως και εκατομμύρια έντομα, απλώνονται παντού και καταστρέφουν ότι βρουν στο πέρασμα τους, αλλά κυρίως τα αμπέλια, τα φασόλια και τις καρυδιές. Οι καταστροφές στις καλλιέργειες είναι μεγάλες και τη φετινή χρονιά με αποτέλεσμα οι αγρότες να ραντίζουν σε καθημερινή βάση για να προλάβουν την ολοκληρωτική καταστροφή. Οι εστίες των εντόμων εντοπίζονται στις πηγές προς το Διακόπι (Πεντένι), όπου αφθονούν οι ιτιές και όπως μας μετέφεραν αυτόπτες μάρτυρες μαύρα σύννεφα από μπουρμπούνια έχουν κατακλίσει την περιοχή. Η αγωνία των αγροτών όλης της περιοχής είναι μεγάλη, γιατί πηγαίνοντας το πρωί στις καλλιέργειες τους μπορεί να δουν την απόλυτη καταστροφή. Η πολιτείας πρέπει να αντιδράσει άμεσα με ραντισμούς, για την εξολόθρευση των εντόμων, τα οποία χρόνο με το χρόνο πολλαπλασιάζονται και δημιουργούν μεγαλύτερες καταστροφές στις καλλιέργειες. Το vlaxerna.gr θα ενημερώνει  άμεσα για κάθε ενέργεια καταπολέμησης των μπουρμπουνιών.   

XRYSOMYGA   

Πληρωμή αποζημιώσεων του ΕΛ.Γ.Α. για την Φυτική Παραγωγή και το Ζωϊκό κεφάλαιο

Πέμπτη, 26 Μαΐου, 2016 στις 3:57μμ | Κατηγορία: Αγροτικά | argy

Ο ΕΛ.Γ.Α. πρόκειται να καταβάλει αύριο Παρασκευή 27 Μαΐου 2016, 8.535.863,57 ευρώ σε 4.779 δικαιούχους για ζημιές που υπέστη η φυτική κυρίως παραγωγή αλλά και το ζωϊκό κεφάλαιο τους, μέσα στο 2015.

Αναλυτικά τα ποσά ανά Νομό:

ELGA_27-05-2016_Page_1

ELGA_27-05-2016_Page_2

Παράταση για τις δηλώσεις Eνιαίας Eνίσχυσης των Αγροτών, έως 15-6-2016.

Δευτέρα, 16 Μαΐου, 2016 στις 11:34μμ | Κατηγορία: Αγροτικά | Ν.Δ.Κ.
Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ αντιλαμβανόμενη τις δυσκολίες των Ελλήνων γεωργών και τη χρονική στενότητα για τις δηλώσεις καθώς και τη διεκπεραίωση των μεταβιβάσεων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης, διεκδίκησε από τα Ευρωπαϊκά όργανα τη δυνατότητα παράτασης του χρόνου υποβολής των δηλώσεων Ενιαίας Ενίσχυσης. Η εξέλιξη της πρωτοβουλίας αυτής ήταν αίσια και προς διευκόλυνση των Ελλήνων γεωργών υιοθετήθηκε η δυνατότητα παράτασης της ημερομηνίας για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2016 έως τις 15 Ιουνίου 2016.
Για το σκοπό αυτό, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ε. Αποστόλου προχώρησε στην έκδοση της με αρ. πρωτ. 1478/55462/12-5-2016 Απόφασης με την οποία παρατείνεται και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης έως τις 15/06/2016.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΣΔΕ 2016

Παρασκευή, 13 Μαΐου, 2016 στις 12:56πμ | Κατηγορία: Αγροτικά | CLOLONIS

Μέχρι τις 16 Μαΐου 2016 θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους για την ενιαία ενίσχυση, για το έτος 2016 οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι. Συνεργάτες από τον Αγροτικό Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Τρίπολης βρίσκονται στο Λεβίδι στο κτήριο του πρώην δημαρχείου Λεβιδίου στον πρώτο όροφο, για να εξυπηρετήσουν τους παραγωγούς της περιοχής μας. Οι ώρες λειτουργίας είναι από τις 8:00 π.μ. έως τις 2:30 μ.μ. και απογεύματα κατόπιν ραντεβού. Εάν μέχρι το τέλος της προθεσμίας (16-5-2016) οι ενδιαφερόμενοι δεν έχουν υποβάλει τις δηλώσεις, πιθανόν να δοθεί παράταση.

DSCF6168

DSCF6173

DSCF6174

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τ.Ο.Ε.Β. ΕΛΟΥΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΕΣ

Δευτέρα, 25 Απριλίου, 2016 στις 5:11μμ | Κατηγορία: Αγροτικά, | CLOLONIS

Το διοικητικό συμβούλιο του Τ.Ο.Ε.Β.  θέλει να επισημάνει στους καλλιεργητές ότι, όποιος έχει υδρομετρητή στην αποθήκη του καλείται να τον επιστρέψει άμεσα στον οργανισμό. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβληθεί  πρόστιμο 200€ για κάθε υδρομετρητή.

ydrometro_48102