Back to top

Αρχείο για Αγροτικά

Ανακοίνωση Αγροτικού Κτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Αρκαδίας

Τετάρτη, 17 Φεβρουαρίου, 2016 στις 3:38μμ | Κατηγορία: Αγροτικά | Ν.Δ.Κ.

Συμβολαιακή καλλιέργεια πατάτας.

Ο Συνεταιρισμός μας, ενημερώνει του παραγωγούς πατάτας να δηλώσουν ενδιαφέρον για την καλλιέργεια ποικιλίας speeda. Η Ένωση δεσμεύεται για την αγορά του συνόλου ή μέρους της παραγωγής σε συμφέρουσα τιμή. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα της Οργάνωσης 2710.230605-6

patates

www.easarcadias.gr/el/

Οι ελληνικές ελιές κινδυνεύουν από ξενόφερτο βακτήριο!!!

Σάββατο, 16 Ιανουαρίου, 2016 στις 1:41μμ | Κατηγορία: Αγροτικά | Ν.Δ.Κ.

Ένα βακτήριο που μεταφέρθηκε από τις ΗΠΑ και προσβάλλει ελαιόδεντρα στη νότια Ιταλία απειλεί να προκαλέσει «μείζονες επιπτώσεις» αν εξαπλωθεί σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Η εδραίωση του βακτηρίου και η εξάπλωσή του στην Ευρώπη είναι πολύ πιθανή» προειδοποιεί η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) σε έκθεση της, για το ξενόφερτο βακτήριο Xylella fastidiosa.

ELIA KAMENITSA

Εκτός από τα ελαιόδεντρα, ο εισβολέας προσβάλλει δεκάδες ακόμα είδη φυτών, όπως αμπέλια, εσπεριδοειδή, αμυγδαλιές και ροδακινιές, καθώς και καλλωπιστικά είδη όπως η πικροδάφνη. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, η επιδημία στην περιοχή της Απουλίας στη νότιο Ιταλία είναι η πρώτη που καταγράφεται σε ελαιόδεντρα. Το Χ. fastidiosa μεταδίδεται από έντομα που απομυζούν το λεγόμενο ξύλωμα, δηλαδή τα αγγεία που μεταφέρουν νερό από τις ρίζες στα φύλλα. Στη συνέχεια εγκαθίσταται σε αυτά τα αγγεία και τα αποφράσσει, απονεκρώνοντας σταδιακά το φυτό. Η επιδημία στην Ιταλία έχει τεθεί υπό έλεγχο, ωστόσο η EFSA επισημαίνει ότι η καταπολέμηση του βακτηρίου είναι δύσκολη και απαιτεί χρήση εντομοκτόνων για την καταπολέμηση των φορέων του. Η έκθεση ζητά ακόμα ελέγχους στα εισαγόμενα φυτά και το πολλαπλασιαστικό υλικό.

Ενίσχυση 14.000€ για μικρές αγροτικές επιχειρήσεις

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου, 2015 στις 8:26μμ | Κατηγορία: Αγροτικά | Ν.Δ.Κ.

Η χορήγηση κεφαλαίου αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη διαφόρων δαπανών που σχετίζονται με την αγορά γης, εξοπλισμού, ζωικού και φυτικού κεφαλαίου.

Παρέχεται κατ΄αποκοπή ποσό ενίσχυσης προς μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις για την περαιτέρω ανάπτυξή τους μέσω ενεργειών που αφορούν, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, τη βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς τους ή την εν γένει διαρθρωτική τους προσαρμογή (όπως παραγωγική, οργανωτική κλπ.), συνεισφέροντας σε σχετικές στοχεύσεις του νέου Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Λόγω του ότι οι πολύ μικρές εκμεταλλεύσεις είναι το 50% του συνόλου στην Ελλάδα με πληθώρα κατόχων και χαρακτηριστικών (όπως ετεροαπασχολούμενοι, ημιαυτοσυντήρηση) για να υπάρξει εστίαση ορίζονται τα εξής:

  • Πρόσβαση στο πρόγραμμα έχουν ατομικές ή οικογενειακές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε μικρές κοινότητες (έως και 5.000 κάτοικοι), ενώ έχουν επαρκή παραγωγική δυναμικότητα ίση με 5.000 έως 7.999 ευρώ για να αναπτυχθούν, διαχωρίζοντάς τες τόσο από γεωργικές εκμεταλλεύσεις χωρίς προσανατολισμό στην αγορά όσο και τις περισσότερο δυναμικές εκμεταλλεύσεις που πρέπει να εγκαθίστανται οι νέοι γεωργοί.
  • Η χορήγηση της ενίσχυσης εξαρτάται από την υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου, το οποίο να προβλέπει ότι ο δικαιούχος θα έχει αναλάβει κατάλληλες δράσεις που οδηγούν στην ανάπτυξη και αναδιάρθρωση της εκμετάλλευσής του έτσι ώστε να αποκτήσει την ιδιότητα του «επαγγελματία» αγρότη καθώς και επαρκή επαγγελματικά προσόντα. Με την επίτευξη των παραπάνω δίδεται η καταβολή της τελευταίας δόσης της ενίσχυσης. Η υλοποίηση του σχεδίου πρέπει να αρχίσει το αργότερο εντός 9 μηνών από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης. Το ποσό ενίσχυσης ορίζεται σε 14.000 ευρώ ανά δικαιούχο.

Η στήριξη παρέχεται κατόπιν υποβολής και έγκρισης επιχειρηματικού σχεδίου και η οποία μπορεί να συνδυαστεί ολικά ή μερικά με επιδότηση επιτοκίου δανείου, υπό την προϋπόθεση ότι οι τράπεζες θα προσφέρουν ανάλογο τραπεζικό προϊόν σχετικά με την παροχή δανείου για την ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, χωρίς να συνδέεται με υλοποίηση συγκεκριμένων επενδύσεων και με μέγιστη διάρκεια τα 5 έτη.

Το ποσό ενίσχυσης καταβάλλεται σε 2 δόσεις, με την 1η δόση (έως 70% του συνολικού ποσού ενίσχυσης) να καταβάλλεται με την απόφαση ένταξης και τη 2η δόση να καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη με την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου και ειδικότερα με την απόκτηση από μέρους του δικαιούχου της ιδιότητας του «επαγγελματία» αγρότη και των κατάλληλων επαγγελματικών προσόντων μέσω κατάρτισης.

MPAMPHS 4

Οροι επιλεξιμότητας:

Θα πρέπει να γίνει υποβολή επιχειρηματικού σχεδίου για την ανάπτυξη της γεωργικής εκμετάλλευσης με ελάχιστη διάρκεια υλοποίησης τα 3 έτη και μέγιστη τα 4 χρόνια.
• Οι υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων τουλάχιστον ως κάτοχοι εκμεταλλεύσεων.
• Η γεωργική εκμετάλλευση στην αρχική κατάσταση πρέπει να έχει τυπική απόδοση «εισόδου» τουλάχιστον ίση με 5.000 ευρώ έως 7.999 ευρώ. Για το σύνολο της εν λόγω γεωργικής εκμετάλλευσης πρέπει να έχει υποβληθεί αίτηση ενίσχυσης ΟΣΔΕ κατά το έτος υποβολής της αίτησης ενίσχυσης από τον υποψήφιο δικαιούχο.
• Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να εμπίπτουν στον ορισμό των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
• Οι υποψήφιοι δικαιούχοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι στις περιοχές εφαρμογής του υπομέτρου και η γεωργική εκμετάλλευση να βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή του τόπου της μόνιμης κατοικίας (δυνατότητα καθημερινής πρόσβασης).
• Θα πρέπει να τηρούνται η συμβατότητα με το εθνικό και κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο και πολιτικές και η μη διπλή χρηματοδότηση.
• Δεν είναι επιλέξιμοι ως δικαιούχοι: νομικά πρόσωπα, δημόσιοι φορείς, δικαιούχοι υπομέτρων 6.1 και 6.2 του ΠΑΑ 2014 – 2020 (νέοι γεωργοί, εκκίνηση μη γεωργικών δραστηριοτήτων), παλαιότεροι δικαιούχοι μέτρων «νέων γεωργών» του ΠΑΑ 2007-2013 ή 2000-2006, ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών ή άλλο κοινό εταιρικό σχήμα που χρηματοδοτούνται από άλλα μέτρα του ΠΑΑ 2014 – 2020 για κοινό επιχειρηματικό σχέδιο.

Προτεραιότητα θα δοθεί:

• επάρκεια-συνάφεια επαγγελματικών προσόντων και συνάφεια εργασιακής εμπειρίας,
• στήριξη της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας,
• συμμετοχή σε συνεργασία ή συστήματα ποιότητας ή δράσεις για το περιβάλλον (όπως ενδεικτικά συμμετοχή σε ομάδα παραγωγών, ένταξη σε προγράμματα βιολογικής ή άλλης πιστοποίησης και γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα),
• εισοδηματικά κριτήρια (όπως ενδεικτικά ενίσχυση δικαιούχων με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα),
• χαρακτηριστικά περιοχών (όπως ενδεικτικά πληθυσμιακά κριτήρια, άλλα χαρακτηριστικά),
• χαρακτηριστικά «εισόδου» εκμετάλλευσης (όπως ενδεικτικά ιδιοκτησία έναντι μίσθωσης),
• στήριξη υποψηφίων δικαιούχων που είναι «επαγγελματίες» ή «ενεργοί» αγρότες,
• Προσέγγιση επιχειρηματικού σχεδίου (όπως ρεαλιστικότητα και θετική συμβολή της μελλοντικής κατάστασης σε στοχεύσεις του ΠΑΑ 2014-2020 ή των Περιφερειακών Στρατηγικών για τον γεωργικό τομέα π.χ. βελτίωση οικονομικής βιωσιμότητας, βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά, επιλεγμένοι τομείς παραγωγής).

Χαρακτηριστικά:

Δράση σε περιοχές έως 5.000 κατοίκων:

Η στήριξη αφορά αποκλειστικά γεωργικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε αγροτικές κοινότητες με πληθυσμό έως και 5.000 κατοίκους, έτσι ώστε να υποστηρίζονται αυτές που έχουν μικρότερη πρόσβαση σε πόρους και στην αγορά αλλά ταυτόχρονα μπορεί να διαθέτουν «ποιοτικό» δυναμικό, καθότι είναι περιοχές με μικρούς πληθυσμούς (π.χ. νησιωτικές, ορεινές) οι οποίες παράγουν ποιοτικά τοπικά-παραδοσιακά προϊόντα.
Η παρακολούθηση της υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου θα διενεργείται σε ετήσια βάση, με σκοπό τη μείωση ποσοστού λάθους μέσω έγκαιρης διατύπωσης συστάσεων προς τους δικαιούχους και λήψης διορθωτικών ενεργειών από αυτούς σε περίπτωση αποκλίσεων. Πάντως η συμμόρφωση προς τις τιθέμενες δεσμεύσεις (όπως η απόκτηση της ιδιότητας του επαγγελματία αγρότη) και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το θεσμικό εθνικό ή ευρωπαϊκό πλαίσιο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σχεδίου είναι υποχρεωτική. Θα προβλέπεται η προσκόμιση των αναγκαίων παραστατικών- δικαιολογητικών και η διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων με διαθέσιμες πηγές-μητρώα και πληροφοριακά συστήματα, ενδεικτικά για τα εξής:

• Μη ταύτιση δικαιούχων με δικαιούχους υπομέτρων 6.1, 6.2 ή «παλαιοτέρων» μέτρων νέων γεωργών,
• Τόπος κατοικίας και μέγεθος, τόπος και λοιπά χαρακτηριστικά γεωργικής εκμετάλλευσης,
• Εκπλήρωση υποχρεώσεων που προκύπτουν από το θεσμικό πλαίσιο κατά την υλοποίηση του σχεδίου

Μέγιστη διάρκεια 4 έτη:

Αναλυτικά στοιχεία για το σχέδιο:

Το επιχειρηματικό σχέδιο (με μέγιστη διάρκεια τα 4 έτη) θα πρέπει να περιέχει τα ακόλουθα:
• Περιγραφή της αρχικής κατάστασης με αναφορά σχετικών οικονομικών και λειτουργικών στοιχείων της εκμετάλλευσης (όπως για παράδειγμα οικονομικά στοιχεία, δυναμικότητα-τυπική απόδοση, έκταση, φυτικό-ζωικό κεφάλαιο, επαγγελματικά προσόντα αρχηγού, στοιχεία απασχόλησης- εργατικού δυναμικού, εγκαταστάσεις-εξοπλισμός).
• Αναλυτικά στοιχεία (όπως περιγραφή, προϋπολογισμός, πηγές χρηματοδότησης, χρονοδιάγραμμα) των δράσεων και λοιπών ενεργειών για την ανάπτυξη της γεωργικής εκμετάλλευσης, οι οποίες μπορούν να συνεισφέρουν στη βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής βιωσιμότητας ή εν γένει στη διαρθρωτική της προσαρμογή. Οι δράσεις μπορούν να αφορούν ενδεικτικά:
• Την αύξηση της έκτασης ή εν γένει της παραγωγικής δυναμικότητας (για παράδειγμα απόκτηση γης ή αγορά ζωικού κεφαλαίου),
• Την αναπροσαρμογή της παραγωγικής κατεύθυνσης (για παράδειγμα σε τομείς που εξυπηρετούν τη στρατηγική του προγράμματος ή περιφερειακές στρατηγικές για τον γεωργικό τομέα),
•  Την υλοποίηση επενδύσεων (για παράδειγμα την αγορά εξοπλισμού, τη δημιουργία νέων ή επέκταση εγκαταστάσεων),
• Την υλοποίηση λοιπών παρεμβάσεων οικονομικού, τεχνολογικού ή οργανωτικού εκσυγχρονισμού (όπως συμμετοχή σε κατάρτιση, συμβουλευτικές υπηρεσίες, πιστοποίηση προϊόντων, συμμετοχή σε ομάδες παραγωγών και σχετικές ενέργειες προώθησης).

Δέσμευση:

Τα επαγγελματικά προσόντα:

Το πλάνο θα πρέπει να προβλέπει ως δέσμευση ότι ο δικαιούχος μέσω κατάλληλων δράσεων για την ανάπτυξη της εκμετάλλευσης θα αποκτήσει, εφόσον δεν διαθέτει, την ιδιότητα του «επαγγελματία» αγρότη (το αργότερο εντός 2 ετών από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης) και διατήρηση αυτής μέχρι την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνει δέσμευση ότι θα αποκτήσει επαρκή επαγγελματικά προσόντα, εφόσον δεν τα διαθέτει, μέσω κατάρτισης (το αργότερο εντός 3 ετών από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης) καθώς και δέσμευση για τουλάχιστον διατήρηση της αρχικής παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) μέχρι την ολοκλήρωση και την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Ως επαρκή επαγγελματικά προσόντα θεωρούνται: α) κατοχή ανάλογης κατεύθυνσης απολυτήριου/ πτυχίου τουλάχιστον επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, β) παρακολούθηση σχετικής κατεύθυνσης πιστοποιημένου προγράμματος κατάρτισης τουλάχιστον 90 ωρών έτσι όπως αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση-πιστοποιητικό παρακολούθησης. Σε περίπτωση μη επάρκειας προσόντων, προβλέπεται η απόκτηση αυτών μέσω κατάρτισης που υλοποιείται από το υπομέτρο 1.1 του ΠΑΑ 2014 – 20 (διάρκειας τουλάχιστον 90 ωρών για την οποία χορηγείται βεβαίωση παρακολούθησης). Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, θα πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση με τις σχετικές απαιτήσεις που προκύπτουν από το εθνικό ή κοινοτικό πλαίσιο.

Εν γένει το επιχειρηματικό σχέδιο θα έχει γεωργικό προσανατολισμό και θα αφορά τον γεωργικό τομέα, δηλαδή την πρωτογενή γεωργική παραγωγή, χωρίς να αποκλείεται κάποια στοιχεία να αφορούν εν μέρει, αλλά όχι αποκλειστικά, και την παροχή γεωργικών υπηρεσιών (όπως μίσθωση γεωργικών μηχανημάτων). Η υλοποίηση του σχεδίου πρέπει να αρχίσει το αργότερο εντός 9μηνών από την ημερομηνία της απόφασης έγκρισης.

Πηγή: Έθνος

7ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας

Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου, 2015 στις 10:51μμ | Κατηγορία: Αγροτικά | THANOS

Την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου θα ανοίξει τις πύλες του το 7ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας. Το μέλι… θα ρέει άφθονο στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας για ακόμα μια χρονιά αφού περισσότεροι από 250 μικροί παραγωγοί θα προσκαλούν το κοινό να απολαύσει το μέλι τους.

Οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν και να προμηθευτούν μέλι, από τους ίδιους τους παραγωγούς, από όλες τις περιοχές της χώρας μας που παράγουν αγνό – ποιοτικό μέλι, όπως Βυτίνα, Μάνη, Λασίθι, Πιερία, Ημαθία, Χανιά, Μεσσηνία, Ηλεία, Ροδόπη, Αμοργό, Ικαρία, Κάρπαθο, Κέα, Λήμνο, Λέσβο, Τήνο, Ιωάννινα.

Πολλά κεράσματα και παραδοσιακά εδέσματα θα περιμένουν τους επισκέπτες του Φεστιβάλ και οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να απασχοληθούν δημιουργικά καθόλη τη διάρκεια του τριημέρου στον παιδότοπο του φεστιβάλ με εκδηλώσεις με κεντρικό θέμα «Γνωρίστε το μικρόκοσμο της μέλισσας».

Στα πλαίσια του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί το 5ο Πανελλήνιο Μελισσοκομικό Συνέδριο, γευσιγνωσίες μελιού και Γαστρονομικές Παρουσιάσεις με ελληνικό μέλι.
Στόχος του Φεστιβάλ είναι η προβολή και προώθηση του επώνυμου ελληνικού μελιού και των προϊόντων κυψέλης στο καταναλωτικό κοινό και στους χώρους μαζικής εστίασης. Επιπλέον, αποτελεί τον τόπο για την σύναψη εμπορικών και επιχειρηματικών συμφωνιών μεταξύ των παραγωγών και των επιχειρήσεων παραγωγής και διακίνησης μελισσοκομικών προϊόντων.

MELLISIKOMIKO FESTIBAL

Οι επισκέπτες του φεστιβάλ θα έχουν την ευκαιρία να:

Ανακαλύψουν την τεχνική του «τρύγου» των μελισσών.
Γνωρίσουν από κοντά παραγωγούς μελιού απ’ όλη την Ελλάδα.
Γευτούν γλυκές αλχημείες με μελωμένα φρούτα.
Παίξουν διαδραστικά παιχνίδια με την μέλισσα.
Δοκιμάσουν σπιτικές συνταγές με μέλι.
Βαθμολογήσουν όλες τις κατηγορίες μελιών.
Γνωρίσουν Διατροφολόγους και να ενημερωθούν για τις ιδιαιτερότητες του ελληνικού μελιού στο παιδί.

Σας περιμένουμε!!!

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ:

Παρασκευή 4/12 16:00 – 21:00 | Σάββατο 5/12 10:00 – 21:00 | Κυριακή 6/12: 10:00 – 20:00
Είσοδος 2€, Δωρεάν είσοδος για μελισσοκόμους και παιδιά έως 12 ετών.

Οδηγίες για τους κτηνοτρόφους από το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τρίπολης.

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου, 2015 στις 8:56πμ | Κατηγορία: Αγροτικά | Ν.Δ.Κ.
Οδεύοντας προς τον χειμώνα, το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τρίπολης, έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό την προετοιμασία αλλά και τον προγραμματισμό για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Καιρικών Φαινομένων. Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, ένα σημαντικό κομμάτι είναι αυτό της ενημέρωσης που πρέπει να παρέχεται στους πολίτες. Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας στην προσπάθεια αυτή, έχει αποστείλει ενημερωτικό έγγραφο σε όλες τις Έδρες των Δημοτικών Ενοτήτων, όπου με τη σειρά τους από εκεί, θα μοιραστεί στους κατοίκους των Τοπικών Κοινοτήτων. 
Σε αυτό το ενημερωτικό έντυπο, υπάρχει ιδιαίτερη αναφορά στους Κτηνοτρόφους, όπου είναι γνωστή η δυσκολία αλλά και η ιδιαιτερότητα του επαγγέλματος. Στόχος μας είναι η καλύτερη ετοιμότητα αλλά και η απρόσκοπτη λειτουργία των Κτηνοτροφικών Μονάδων.
 
PROBATA1
 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ:
 
«Πριν από την έλευση του χειμώνα οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να προετοιμαστούν για την περίπτωση αποκλεισμού των ποιμνίων τους και των ιδίων από έντονες χιονοπτώσεις, ιδιαίτερα στις ορεινές περιοχές.
Σε αποθηκευτικό χώρο δίπλα στις σταβλικές τους εγκαταστάσεις θα πρέπει να έχουν αποθηκευμένες ζωοτροφές, σανά και δημητριακούς καρπούς ή έτοιμα μίγματα ζωοτροφών, που θα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες διατροφής των ζώων για περίπου 15 μέρες. Ακόμα θα πρέπει να φροντίσουν να έχουν για το διάστημα αυτό εξασφαλισμένη προμήθεια νερού.
Πέρα από τις ανάγκες των ζώων θα πρέπει, για την κάλυψη των δικών τους αναγκών, να φροντίσουν να έχουν τροφές που συντηρούνται εύκολα, καθώς και νερό και να έχουν τα απαραίτητα εργαλεία για καθαρισμό του χώρου.
Χρήσιμο είναι να διαθέτουν μέσα ενημέρωσης και επικοινωνίας, όπως ραδιόφωνο με μπαταρίες κλπ, προκειμένου να ενημερώνονται για την πρόβλεψη του καιρού και για άλλες πληροφορίες, για το τι συμβαίνει στην περιοχή, καθώς και για τις οδηγίες που απευθύνουν οι τοπικές αρχές.»
 
Ο ΕΝΤ. ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ

ΤΕΛΕΙΩΣΕ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΒΟΘΡΑΣ ΣΤΟ ΚΑΜΠΟ ΤΗΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ

Κυριακή, 1 Νοεμβρίου, 2015 στις 11:13πμ | Κατηγορία: Αγροτικά, | CLOLONIS

Με το κόψιμο των δέντρων και της χαμηλής βλάστησης, που είχε αναπτυχθεί μέσα και έξω από τις καταβόθρες, ολοκληρώθηκε ο καθαρισμός στην περιοχή. Είχε προηγηθεί διαμόρφωση και καθαρισμός της ευρύτερης περιοχής, από εργολάβο, με την επίβλεψη της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα παλιότερα χρόνια τη δουλειά της «αποψίλωσης», όπως με ενημέρωσαν κάτοικοι του χωριού μας, την έκαναν τα κατσίκια. Η πληθώρα από γίδια, που περιφέρονταν στην περιοχή, βοηθούσαν άθελά τους στο καθαρισμό και την ανάπτυξη της βλάστησης, γιατί όπως γνωρίζουμε τα κατσίκια έχουν την ιδιότητα να σκαρφαλώνουν και στα πιο απόκρημνα μέρη, για να βρουν την τροφή τους. Η μείωση των συγκεκριμένων κοπαδιών και ο περιορισμός της ελευθερίας της κίνησής τους, λόγω εμφάνισης τσακαλιών στην περιοχή, βοήθησε στην ανάπτυξη της βλάστησης και την επέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα.

DSCF4537

DSCF4539

DSCF4543

DSCF4523

DSCF4530

DSCF4538

DSCF4540

DSCF4542

DSCF4544

DSCF4545

DSCF4524

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΩΝ

Παρασκευή, 30 Οκτωβρίου, 2015 στις 1:59μμ | Κατηγορία: Αγροτικά | Ν.Δ.Κ.

Από τη Δ/νση Κτηνιατρικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανακοινώνεται ότι οι αιγοπροβατοτρόφοι υποχρεούνται να διενεργήσουν τις ετήσιες απογραφές εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων για το έτος 2015 από 1η Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρίου και να τις κοινοποιήσουν στην κτηνιατρική υπηρεσία εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη διενέργειά της και το αργότερο έως 15 Δεκεμβρίου 2015 που είναι η καταληκτική ημερομηνία.

Η  υποχρέωση διενέργειας απογραφής και κοινοποίησής της, στην αρμόδια κτηνιατρική υπηρεσία ισχύει για όλους τους κατόχους εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων, ακόμη και αν έχουν μηδενικό ζωικό κεφάλαιο, εφόσον δεν έχουν υποβάλει δήλωση διακοπής λειτουργίας.

Οι απογραφές θα παραλαμβάνονται στα γραφεία της υπηρεσίας μας (Τάπιας 9-Τρίπολη) τις εργάσιμες ημέρες και από ώρα 9.00 έως 13.30 και επιπλέον θα καταρτιστεί πρόγραμμα παραλαβής απογραφών ανά Δήμο και Τοπικό Διαμέρισμα που θα ανακοινωθεί εγκαίρως.   

PROBATA1

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους παρακαλούνται οι αιγοπροβατοτρόφοι:

1. Nα τηρήσουν το πρόγραμμα που θα ανακοινωθεί.
2. Κατά την προσέλευσή τους να προσκομίζουν πλήρως και σωστά ενημερωμένο το μητρώο εκμετάλλευσης με τις μεταβολές και απογραφή ζωικού πληθυσμού. Μη ενημερωμένα μητρώα δεν θα γίνονται δεκτά.

Επιπλέον από τη φετινή χρονιά η κοινοποίηση της απογραφής είναι δυνατόν να γίνει ηλεκτρονικά με τη χρήση ειδικής ψηφιακής υπηρεσίας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης e-services.minagric.gr, ακολουθώντας τις λεπτομερείς οδηγίες που διατίθενται αναρτημένες εκεί. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται από την ψηφιακή υπηρεσία σχετική βεβαίωση που εκτυπώνεται και επισυνάπτεται στο μητρώο εκμετάλλευσης. Υπάρχει δυνατότητα μίας μόνο ψηφιακής υποβολής των στοιχείων της απογραφής και σε περίπτωση ανάγκης τροποποίησης λόγω λάθους θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να απευθυνθεί στην κτηνιατρική υπηρεσία.

Υπενθυμίζουμε ότι η ενημέρωση του μητρώου και η απογραφή γίνονται με ευθύνη των κτηνοτρόφων και έχει αξία υπεύθυνης δήλωσης.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις στα τηλέφωνα:

Δ/νση Κτηνιατρικής Περ. Πελοποννήσου & Τμήμα Κτην/κής Αρκαδίας

2710.222520 και 2710.233981 

Αγροτικό Κτηνιατρικό Γραφείο Λεβιδίου 27960.22291   

Αγροτικό Κτηνιατρικό Γραφείο Άστρους 27550.22211

πηγή:www.arcadiaportal.gr

Ημερίδα στο Λεβίδι: Καλλιεργήστε κτηνοτροφικά φυτά στην Αρκαδία.

Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, 2015 στις 9:04πμ | Κατηγορία: Αγροτικά | Ν.Δ.Κ.
Η Greenpeace και ο Αγροτικός-Κτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Αρκαδίας (ΑΚΣΑ) απευθύνουν σε παραγωγούς ανοιχτή πρόσκληση στην ημερίδα με θέμα «Κτηνοτροφικά λούπινα: μια καλλιέργεια με πολλαπλά οφέλη» που συνδιοργανώνουν την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, στις 19.00μμ, στην Αίθουσα του Φιλοτεχνικού Ομίλου στο Λεβίδι Αρκαδίας.
Η ημερίδα για τα κτηνοτροφικά λούπινα απευθύνεται σε παραγωγούς που ενδιαφέρονται να εξοικειωθούν με τα χαρακτηριστικά και τις καλλιεργητικές απαιτήσεις του κτηνοτροφικού λούπινου, αλλά και των υπόλοιπων κτηνοτροφικών φυτών. Το λούπινο, το κουκί, το ρεβίθι και το μπιζέλι είναι εύκολες καλλιέργειες χαμηλού κόστους με πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, τη γεωργία, την κοινωνία και την οικονομία. Κεντρικοί ομιλητές της ημερίδας είναι ειδικευμένοι γεωπόνοι που προτείνουν ήπιες και βιώσιμες γεωργικές πρακτικές,ενώ στο τέλος της ημερίδας θα διανεμηθεί εγχειρίδιο καλλιέργειας κτηνοτροφικού λούπινου.
Πρόκειται για την τέταρτη ημερίδα που διοργανώνει η Greenpeace μέσα σε ένα έτος στο πλαίσιο της εκστρατείας της για τη βιώσιμη γεωργία, η οποία φανερώνει το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον παραγωγών και φορέων που εξαπλώνεται γεωγραφικά σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.
Η ημερίδα εντάσσεται στο πρόγραμμα “Εκπαίδευση αγροτών στα ελληνικά κτηνοτροφικά φυτά”, αποκλειστικός δωρητής του οποίου είναι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. 
 
πηγή: www.kalimera-arkadia.gr

Hμερίδα στο Λεβίδι με θέμα : «Συμβολαιακή Γεωργία»

Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου, 2015 στις 9:05πμ | Κατηγορία: Αγροτικά | dimmeg

Στις 12 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7 μ.μ. θα πραγματοποιηθεί στο Λεβίδι και στην αίθουσα του Φιλοτεχνικού Ομίλου ημερίδα με θέμα: «Συμβολαιακή Γεωργία». Το θέμα θα αναπτύξουν στελέχη της Τράπεζας Πειραιώς.

Λόγω της σοβαρότητας του θέματος και της μεγάλης έλλειψης ρευστότητας στον αγροτικό τομέα καλούμε τους αγρότες, να παραβρεθούν  στην ημερίδα προκειμένου να ενημερωθούν και να αποκομίσουν χρήσιμες πληροφορίες για την αντιμετώπιση των καλλιεργητικών τους δαπανών.

AGROTIKA XORAFI

«Συμβολαιακή Γεωργία»

Η συμβολαιακή γεωργία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες τάσεις της σύγχρονης αγροτικής παραγωγής σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι γνωστή στην διεθνή ορολογία και ως contract farming ή contractual agriculture. Προέκυψε ως απάντηση σε δύο μεγάλες προκλήσεις:

  • Πρώτον, την ανάγκη των παραγωγών να διασφαλίζουν ένα εγγυημένο εισόδημα.
  • Δεύτερον, την επιθυμία των αγροτικών βιομηχανιών να έχουν εγγυημένη πρόσβαση σε προϊόντα διασφαλισμένης ποιότητας και ποσότητας.

Πρόκειται λοιπόν για μια συμφωνία μεταξύ δύο συμβαλλόμενων μερών, σκοπός της οποίας είναι η παραγωγή αγροτικών προϊόντων δεδομένης ποσότητας και ποιότητας από τον ένα συμβαλλόμενο (τους αγρότες) και η πώληση αυτών σε μια προκαθορισμένη τιμή στον έτερο συμβαλλόμενο. Συμβαλλόμενοι μπορεί να είναι μεμονωμένοι αγρότες ή αγροτικοί συνεταιρισμοί από την πλευρά της παραγωγής, και κρατικοί φορείς ή ιδιωτικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις από την άλλη πλευρά.

Ο θεσμός της συμβολαιακής γεωργίας μπορεί να επιφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα και για τις δύο πλευρές. Για τον παραγωγό διασφαλίζεται:

Η απορρόφηση των παραγόμενων προϊόντων.

Η τιμή πώλησης τους.

Ο χρόνος πληρωμής.

Επιπρόσθετα, εξασφαλίζει πιστώσεις για την αγορά των απαραίτητων εφοδίων και καυσίμων.

Ο αγρότης, λοιπόν, έχοντας εξασφαλίσει αυτές τις βασικές προϋποθέσεις,  μπορεί να προχωρήσει σε ένα σχετικά μακροχρόνιο σχεδιασμό. Μια έννοια που ήταν άγνωστη μέχρι πρότινος σε όσους ασχολούνται επαγγελματικά με τον αγροτικό τομέα. Οφέλη υπάρχουν και για όσους βρίσκονται στην άλλη πλευρά. Τους αγοραστές των αγροτικών προϊόντων:

  • Εξασφαλίζουν  πρόσβαση σε προϊόντα πιστοποιημένης ποιότητας.
  • Έχουν την δυνατότητα ενός σωστότερου προγραμματισμού της παραγωγής τους.
  • Όταν στην σύμβαση παρεμβάλλεται και ένας ενδιάμεσος χρηματοδοτικός φορέας (Τράπεζα) αποκτούν δυνατότητα επιπρόσθετης ρευστότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες λεπτομέρειες για την συμβολαιακή γεωργία πατώντας εδώ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟ Τ.Ο.Ε.Β. ΕΛΟΥΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου, 2015 στις 1:33πμ | Κατηγορία: Αγροτικά, | CLOLONIS

Παρακαλείστε όπως εξοφλήσετε το ήμισυ της κατανάλωσης σας προς τον Τ.Ο.Ε.Β. στον αριθμό λογαριασμού της Τράπεζας Πειραιώς 6126-128033-039 έως την 30 Σεπτεμβρίου 2015. Σας γνωρίζουμε πως αυτή η απόφαση έχει παρθεί από την Γενική Συνέλευση στης 06/02/2015 και ορίζει πως όλοι οι καταναλωτές υποχρεούνται στην εξόφληση του ήμισυ της κατανάλωσης έως 30/09/2015. Σε διαφορετική περίπτωση θα επιβαρύνεται με 10% προσαύξηση σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 6 του καταστατικού του οργανισμού και σύμφωνα με την απόφαση της Γ.Σ. και του Δ.Σ. Η τελική εξόφληση της κατανάλωσης θα πρέπει να γίνεται έως τις 31/12 εκάστοτε έτους. Το τίμημα των 8 λεπτών ανά/κυβικό είναι ενδεικτικό και στο τέλος της περιόδου θα γίνει εκκαθάριση και ενδέχεται να είναι λιγότερο ή περισσότερο το αντίτιμο. Θέλουμε να σας κάνουμε γνωστό ότι ο οργανισμός οφείλει στη ΔΕΗ την κατανάλωση και πρέπει κάθε μήνα να εξοφλεί τους λογαριασμούς διαφορετικά θα επέλθει διακοπή. Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκριση στη υποχρέωση σας, για την απρόσκοπτη λειτουργία του οργανισμού μας. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι ο Τ.Ο.Ε.Β. μας αφορά όλους και η σωστή λειτουργία του είναι υποχρέωση και καθήκον του καθενός μας. Προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεται και το Δ.Σ .
Σας ευχαριστούμε προκαταβολικά για την κατανόηση σας
Μετά Τιμής ο Πρόεδρος & το Δ.Σ. του Τ.Ο.Ε.Β.