Back to top

Αρχείο για Οικονομία

Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2020! Αναλυτικές οδηγίες για την πληρωμή και τις ελαφρύνσεις!

Κυριακή, 27 Σεπτεμβρίου, 2020 στις 11:00πμ | Κατηγορία: Οικονομία | Ν.Δ.Κ.
Ολοκληρώθηκε χθες και σήμερα η ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ 2020, για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα. Στο Taxis στην εφαρμογή του Ε9 περιουσιολογίου, εκτός από το εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ 2020, υπάρχουν και τα δύο ειδοποιητήρια για τις δόσεις πληρωμής φόρου (συγκεντρωτικό και αναλυτικό). Αναλυτικά μπορείτε να τα εκτυπώσετε αφού κάνετε είσοδο με τους προσωπικούς κωδικούς σας, στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.
 
Η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ μπορεί να γίνει σε 6 μηνιαίες δόσεις (οι δύο πρώτες δόσεις μπορούν να καταβληθούν έως 30/10/2020). Οι υπόλοιπες τέσσερις δόσεις έως την τελευταία εργάσιμη των μηνών που ακολουθούν (δηλαδή: 30/11/2020, 31/12/2020, 29/1/2021 και 26/2/2021).
 

 

Σημειώνουμε ακόμη:

Τον ίδιο ποσό ΕΝΦΙΑ με αυτό του 2019 θα καταβάλουν όσοι δεν είχαν καμία αλλαγή στην περιουσιακή τους κατάσταση. Διαφορετικό ποσό του φόρου θα πληρώσουν όσοι απέκτησαν ή πούλησαν ακίνητη περιουσία εντός του 2019.

Η οφειλή ΕΝΦΙΑ με τα ποσά των δόσεων και τις σχετικές ημερομηνίες καταβολής, είναι διαθέσιμη και στην προσωποποιημένη πληροφόρηση των φορολογουμένων στο Taxisnet.

Για το έτος 2020, δεν καταβάλλεται ποσό ΕΝ.Φ.Ι.Α. μέχρι 1 ευρώ.

Με τις διατάξεις του ν.4223/2013 όπως έχει τροποποιηθεί, παρατείνεται και για το έτος 2020 η αναστολή επιβολής συμπληρωματικού φόρου για τα αγροτεμάχια των φυσικών προσώπων. Ο κύριος φόρος για τα αγροτεμάχια ισχύει κανονικά.

Στις περιπτώσεις, στις οποίες υπάρχουν ουσιώδεις ελλείψεις στα περιγραφικά στοιχεία ακινήτων, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και να θεωρούνται μη δηλωθέντα, στην πράξη  διοικητικού προσδιορισμού φόρου θα υπάρχει ειδική επισήμανση.

Δεν εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού (εκκαθαριστικό) φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2020, σε νομικά πρόσωπα που έχουν διακόψει τις εργασίες τους έως και την 31/12/2019.

Δεν εκδίδεται πράξη πράξη διοικητικού προσδιορισμού (εκκαθαριστικό) φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2020, σε φυσικό πρόσωπο που έχει αποβιώσει έως και την 31/12/2019, με την προϋπόθεση ότι ο θάνατος έχει δηλωθεί στο μητρώο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πράξης (εκκαθαριστικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.).

Για  τα φυσικά πρόσωπα, οι σημαντικότερες ελαφρύνσεις στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2020 αφορούν στην έκπτωση του 50% ή 100% αντίστοιχα του φόρου, εφόσον φυσικά πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του νόμου (βλ. παρ.1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013).

Σε περίπτωση πληρωμής (εφάπαξ) όλου του ποσού του ΕΝΦΙΑ, δεν υπάρχει έκπτωση.

Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ 2020 θα έχουν τα φυσικά πρόσωπα, φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, των οποίων η κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του προηγούμενου φορολογικού έτους, ευρίσκεται σε μικρά ακριτικά νησιά με πληθυσμό κάτω από 1.200 κατοίκους, βάσει των ως άνω δηλώσεων, των Περιφερειακών Ενοτήτων Ικαρίας, Λήμνου, Σάμου, Χίου, Καλύμνου, Καρπάθου, Ρόδου και Κω, καθώς και στον Δήμο Γαύδου της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και στον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας. Η απαλλαγή αφορά αποκλειστικά στα δικαιώματα επί των ακινήτων του προηγούμενου εδαφίου που βρίσκονται στα νησιά αυτά.

Mε τις αποφάσεις Α.1210/2020, Α.1211/2020 και Α.1212/2020 παρατείνεται η καταβολή βεβαιωμένων Οφειλών (συμπεριλαμβάνεται και ο ΕΝΦΙΑ 2020 σε αυτές) έως τον Μάρτιο του 2021 στις περιοχές που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν στις 18/9/2020 και 19/9/2020.

Ακόμη οι υπόχρεοι της καταβολής του ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να προσέξουν κατά την πληρωμή, ώστε να συμψηφίσουν τυχόν χρηματικά ποσά που τους οφείλονται, π.χ. έκπτωση 2% από εφάπαξ καταβολή του φετινού φόρου εισοδήματος, ποσά εκπτώσεων από μείωση ενοικίων λόγω covid-19, κλπ. (για τα ποσά τυχόν επιστροφής υπάρχει σχετική ενημέρωση στο Taxisnet στην προσωποποιημένη πληροφόρηση).

Άρχισε η διαγραφή τέλους επιτηδεύματος για τους Αγρότες.

Τετάρτη, 26 Αυγούστου, 2020 στις 10:45μμ | Κατηγορία: Οικονομία | argy

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ενημερώνει αγρότες και αλιείς, που δικαιούνται τη διαγραφή του τέλους επιτηδεύματος στις φετινές δηλώσεις φόρου εισοδήματος, για τα ακόλουθα:

Για τους αγρότες και αλιείς που είναι δικαιούχοι διαγραφής και έχουν ήδη υποβάλει δηλώσεις:

Φυσικά Πρόσωπα

Τη Δευτέρα 24/8 θα πρέπει να έλαβαν μήνυμα στο myTAXISnet, ότι είναι δικαιούχοι της διαγραφής του τέλους επιτηδεύματος και ότι η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε μαζική επανεκκαθάριση, το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου 2020.

Όσοι επιθυμούν την επανεκκαθάριση του φόρου τους νωρίτερα, θα μπορούν να το κάνουν μέχρι τότε, χωρίς προσαυξήσεις και πρόστιμα, υποβάλλοντας ψηφιακά μια απλή τροποποιητική δήλωση, χωρίς μεταβολή του περιεχόμενου της αρχικής.

Νομικά Πρόσωπα

Τη Δευτέρα 24/8 θα πρέπει να έλαβαν μήνυμα στο myTAXISnet, ότι είναι δικαιούχοι της διαγραφής του τέλους επιτηδεύματος και ότι, για να επωφεληθούν από τη διαγραφή, θα πρέπει να υποβάλουν ψηφιακά χωρίς προσαυξήσεις και πρόστιμα, μια απλή τροποποιητική δήλωση, χωρίς μεταβολή του περιεχόμενου της αρχικής. Για την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης αυτής, μετά την είσοδο στην εφαρμογή εισοδήματος του «myTAXISnet», ο φορολογούμενος επιλέγει υποβολή τροποποιητικής δήλωσης και οριστικοποιεί τη δήλωση που εμφανίζεται, χωρίς να απαιτείται κάποια τροποποίηση ή συμπλήρωση του περιεχομένου της.

Για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν ήδη εξοφλήσει το φόρο με βάση την αρχική τους δήλωση, το πιστωτικό υπόλοιπο από την επανεκκαθάριση συμψηφίζεται με υφιστάμενες οφειλές και, αν δεν υπάρχουν οφειλές, επιστρέφεται.

Για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (αγρότες και αλιείς που δικαιούνται τη διαγραφή), που υποβάλλουν την φορολογική τους δήλωση από 24/8 και εφεξής δεν υπολογίζεται κατά την εκκαθάριση, τέλος επιτηδεύματος.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: Πρώτη φορά, όλα ψηφιακά.

Πέμπτη, 25 Ιουνίου, 2020 στις 11:18μμ | Κατηγορία: Οικονομία | Ν.Δ.Κ.

Ελληνικό Κτηματολόγιο: Πρώτη φορά, όλα ψηφιακά

?️ Ελληνικό Κτηματολόγιο: Πρώτη φορά, όλα ψηφιακά. ? Δείτε την διαδικασία στο video ➡️ www.ktimatologio.gr

Gepostet von Ελληνικό Κτηματολόγιο am Dienstag, 23. Juni 2020

Κλείνει το κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στο Λεβίδι!!

Κυριακή, 21 Ιουνίου, 2020 στις 10:35πμ | Κατηγορία: Οικονομία | Ν.Δ.Κ.

Από το Μάρτιο του 2018, το κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς στο Λεβίδι, έπαψε να λειτουργεί όλες τις μέρες και λειτουργούσε μόνο δύο μέρες την εβδομάδα. Ήδη οδεύει προς οριστικό κλείσιμο, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ευρύτερη περιοχή μας. Οι διαμαρτυρίες  των κατοίκων και οι “προσπάθειες” των αρμοδίων, δεν φαίνεται να μπορούν μα μεταπείσουν την απόφαση της διοίκησης του ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Ακόμα και να την μεταπείσουν προσωρινά, για μία χρονική παράταση με τον τρόπο που λειτουργεί σήμερα, οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες της ευρύτερης περιοχής θα συνεχίζουν να δυσκολεύονται! 

Για να μην χύνεται τσάμπα μελάνι σε ανακοινώσεις που δεν λαμβάνονται υπόψη ή σε ανακοινώσεις που “βγαίνουν” για να “βγαίνουν”, το vlaxerna.gr προτείνει:

Α. Ίντερνετ και δωρεάν WiFi στα χωριά  της περιοχής μας!

Β. ΑΤΜ εκτός από το Λεβίδι και σε άλλα χωριά!

Γ. Τοποθέτηση μηχανημάτων αυτόματων συναλλαγών για συγκεκριμένες υπηρεσίες (χωρίς χρήση μετρητών): πληρωμές λογαριασμών, πληρωμές δόσεων δανείων, πληρωμή φορολογικών και άλλων υποχρεώσεων με αυτόματη πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού, μεταφορές χρημάτων μέσω καρτών και τραπεζικών λογαριασμών, έκδοση παραβόλων για δημόσιους φορείς, ενημέρωση βιβλιαρίων, κ.α., που μάλιστα δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις και ψηφιακές δεξιότητες, για να πραγματοποιηθούν.

Δ. Δημιουργία υποδομών σε χωριά, για την χρήση μεθόδων ηλεκτρονικής πρόσβασης παντού!

Άλλωστε η ψηφιοποίηση των συναλλαγών, που όλο και αυξάνεται, δημιουργεί την ανάγκη για νέους τρόπους αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων. Ας μην μετατρέψουμε τον τραπεζικό αποκλεισμό (κλείσιμο-έλλειψη υποκαταστήματος Τράπεζας) και σε αποκλεισμό στην πρόσβαση των κατοίκων (ιδιωτών και επαγγελματιών) στις τραπεζικές συναλλαγές!

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ΕΘΝΟΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ” ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΝΙΚΟ ΚΑΒΟΥΡΙΝΟ

Κυριακή, 14 Ιουνίου, 2020 στις 12:44πμ | Κατηγορία: Οικονομία | argy

Στο σημερινό Κυριακάτικο φύλλο της εφημερίδας ΕΘΝΟΣ, ο φοροτεχνικός Νικόλαος Δ. Καβουρίνος έχει επιμεληθεί το ειδικό ένθετο για τα “ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ!

Οδηγός με πίνακες και παραδείγματα

  • Οι κωδικοί SOS από τον 1ο έως και τον 7ο πίνακα του Ε1 και τι σημαίνουν τα έξι διαφορετικά χρώματα.
  • Τι ισχύει για τα μπλοκάκια, πώς πρέπει να δηλωθούν οι αναδρομικές αποδοχές μισθών και συντάξεων, οι αναδρομικές αγροτικές επιδοτήσεις και οι ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράχθηκαν εντός του 2019.
  • Πώς να πετύχετε μείωση της προκαταβολής, της τεκμαρτής δαπάνης και των φόρων.
  • Πώς φορολογούνται τα ενοίκια από βραχυχρόνιες μισθώσεις.
  • Τα εισοδήματα που απαλλάσσονται από φόρο και εισφορά αλληλεγγύης ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο.

ΗΠΑ: Βοήθημα 1.200 δολαρίων ανά άτομο σε κατοίκους Ελλάδας που έχουν και αμερικανική υπηκοότητα!

Παρασκευή, 15 Μαΐου, 2020 στις 10:46μμ | Κατηγορία: Οικονομία | Ν.Δ.Κ.

Όλοι οι Αμερικανοί πολίτες που διαμένουν στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως του πόσα έτη λείπουν από τις ΗΠΑ και ανεξάρτητα του εάν έχουν και ελληνική υπηκοότητα, δικαιούνται του έκτακτου βοηθήματος που θεσμοθέτησε ο Πρόεδρος Τράμπ, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού.

Το βοήθημα αυτό ανέρχεται στο ποσό των 1.200 δολαρίων ΗΠΑ και αποστέλλεται από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ απ’ ευθείας στους δικαιούχους, ανεξαρτήτως του εάν είναι ενήμεροι στις υποχρεώσεις τους για εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση. Υπολογίζεται ότι τουλάχιστον 120.000 Έλληνες που έχουν και την Αμερικανική υπηκοότητα και διαμένουν στην Ελλάδα μπορούν να ωφεληθούν από αυτήν την παροχή.

Η διαδικασία για το επίδομα:
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση www.irs.gov/coronavirus/economic-impact-payment-information-center και να καταθέσουν την αίτηση για την λήψη του βοηθήματος για αυτούς και τις οικογένειές τους.

Σημειώνεται πως όσοι λαμβάνουν σύνταξη από το αμερικανικό δημόσιο δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια. Το ποσό των 1.200 δολαρίων θα πιστωθεί στο λογαριασμό τους. Τα χρήματα θα κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό στις ΗΠΑ, εφ’ όσον υπάρχει, άλλως θα ταχυδρομηθούν στις διευθύνσεις των δικαιούχων επιταγές του Αμερικανικού Δημοσίου.
Σε περίπτωση που αντιμετωπίζουν οι δικαιούχοι πρόβλημα με αυτήν την διαδικασία μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο βοηθείας του παραρτήματος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος των ΗΠΑ στην Ελλάδα, είτε με μήνυμα στο info@republicansoverseas.gr, είτε τηλεφωνικά στο 690-9914381 Δευτέρα ως Παρασκευή 11:00-16:00.

Τίτλοι τέλους για την ιστορική επιχείρηση του Ν. Μπίρη με το ηδύποτο «Τίποτα», στη Τρίπολη Αρκαδίας!

Τετάρτη, 6 Μαΐου, 2020 στις 10:46μμ | Κατηγορία: Οικονομία | Ν.Δ.Κ.

Μία ακόμα ιστορική επιχείρηση κατέβασε ρολά στην πόλη της Τρίπολης. Το ποτοποιείο του Νίκου Μπίρη, που δημιούργησε το ηδύποτο «Τίποτα», κάνοντας την Τρίπολη ακόμα πιο γνωστή, λαμβάνοντας βραβείο ευρεσιτεχνίας από το υπουργείο εμπορίου το 1950, φαίνεται ότι δεν θα ανοίξει ξανά. Η οικογενειακή επιχείρηση στην οδό Ερμού, που στάθηκε για περισσότερο από μισό αιώνα στην πόλη έκλεισε μάλλον οριστικά, δημιουργώντας ένα μεγάλο κενό στην οινοποιία της πόλης.

Το κατάστημα έκλεισε πριν λίγες εβδομάδες στο πλαίσιο των περιοριστικών μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού και όπως μαρτυρά και το ενοικιαστήριο που έχει τοποθετηθεί στην βιτρίνα, δεν θα επαναλειτουργήσει. Αυτό ίσως είναι το τέλος για το γνωστό λικέρ με τα αρώματα από πικραμύγδαλο, καραμέλα, βανίλια και εσπεριδοειδή. Ο καιρός θα δείξει, πάντως το κηροπωλείο – ποτοποιείο του Ν. Μπίρη φαίνεται ότι δεν θα ανοίξει, δημιουργώντας ένα μεγάλο κενό στη γειτονιά και στην πόλη μας.

Στο newsit.gr είχε γραφτεί πως γεννήθηκε η ιδέα…

Ο γιος του ιδρυτή της ποτοποιίας και ευρεσιτέχνη Νίκου Μπίρη, Γιώργος, αποκαλύπτει: «Ο πατέρας μου είχε υπάλληλο ένα παιδί με προϋπηρεσία σε ποτοποιία που είχε φέρει μαζί του και κάποιες συνταγές. Τότε οι ποτοποιίες είχαν οικογενειακή ατμόσφαιρα και μπορούσαν οι πελάτες να κάτσουν σε τραπεζάκια να απολαύσουν το ποτό τους, το οποίο προσφερόταν χύμα από βαρέλι. Στα προϊόντα της βιοτεχνίας μας συμπεριλαμβάνονταν και το ούζο και το κονιάκ τότε. Μεταξύ των πελατών ερχόταν και φίλοι. Οι κυρίες τους που ήθελαν αν δείξουν καλή διαγωγή και ανατροφή, συνήθως όταν τις ρωτούσαμε τι θα πιουν, έλεγαν τίποτα. Έτσι γεννήθηκε το Τίποτα», αναφέρει ο κ. Μπίρης.

πηγή: www.arcadiaportal.gr

*** Σημειώνουμε πως ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης Γιώργος Ν. Μπίρης είναι σύζυγος της Βασιλικής Σκορδά (κόρης του αείμνηστου παπά-Σταμάτη, ο οποίος ήταν ιερέας στην Βλαχέρνα).

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ προς SUPER MARKET: “Αγοράστε τοπικά προϊόντα για τα καταστήματά σας”!

Τρίτη, 31 Μαρτίου, 2020 στις 12:47μμ | Κατηγορία: Οικονομία | Ν.Δ.Κ.
Με επιστολή του, ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης προς τις εταιρείες Βασιλόπουλος, Σκλαβενίτης, Μετρό (My market) – με τις οποίες είχε και τηλεφωνική επαφή – τους ζητά να αγοράζουν τοπικά μας προϊόντα για τα καταστήματά τους. Παράλληλα ο Δήμαρχος έχει έρθει σε συνεννόηση και με τους τοπικούς παραγωγούς.
 
 
Η επιστολή:
 
Κύριοι,
Εν όψει των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι πάντες στην χώρα μας, ιδιαίτερα οι οικονομικά ασθενέστερες τάξεις, θα θέλαμε να σας θέσουμε υπόψην την παρακάτω σκέψη-πρότασή μας και να σας παρακαλέσουμε για την σοβαρή και ευμενή εξέτασή της. Η Αρκαδία και ιδιαίτερα ο Δήμος Τρίπολης παράγει μια σειρά προϊόντων-από τα κηπευτικά μέχρι το μέλι, από τα κτηνοτροφικά μέχρι τα κρασιά κλπ-την ποιότητα και αγνότητα των οποίων είμαστε βέβαιοι ότι γνωρίζετε άριστα και εσείς. Παρακαλούμε, λοιπόν, για την αποδοχή (κατά προτεραιότητα) και προώθηση στα κατάστηματά σας, ώστε να ενισχυθούν οι παραγωγοί μας και η τοπική Οικονομία στις σημερινές συγκυρίες. Δεν αγνοούμε,βεβαίως,τις συμβατικές υποχρεώσεις σας προς άλλες Αγορές-της Ελλάδας και εκτός Ελλάδας. Πιστεύουμε όμως ότι και τα τοπικά μας προϊόντα μπορούν να απορροφηθούν και να προωθηθούν στην κατανάλωση. Στην αποδοχή της πρότασής μας θα είμαστε μνήμονες και ευνώμονες.
 
Με εκτίμηση Κώστας Τζιούμης – Δήμαρχος Τρίπολης
 
Πηγή: www.drt915.gr

Σε δοκιμαστική λειτουργία το gov.gr (503 ψηφιακές υπηρεσίες)! – Οδηγίες χρήσης.

Κυριακή, 22 Μαρτίου, 2020 στις 2:07μμ | Κατηγορία: Οικονομία | argy

Εξουσιοδοτήσεις, Υπεύθυνες Δηλώσεις και Συνταγογραφήσεις, θα μπορούν πλέον να γίνουν από το κινητό ή τον υπολογιστή μας, χωρίς μετακινήσεις και περιττή γραφειοκρατία, καθώς από το πρωί του Σαββάτου τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία η ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου που υλοποιεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης gov.gr.

Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας επισπεύστηκε κατά δύο μήνες λόγω των έκτακτων συνθηκών., και περιλαμβάνει μια σειρά από διαδικασίες που έως τώρα απαιτούσαν αυτοπρόσωπη παρουσία σε ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.

Το gov.gr συγκεντρώνει το σύνολο των υπηρεσιών (503) που παρέχονται ψηφιακά από το Δημόσιο και κάθε υπηρεσία που θα ψηφιοποιείται στο μέλλον θα ενσωματώνεται στην πλατφόρμα. Επιπλέον, ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να συμπληρώνει και να υπογράφει ηλεκτρονικά εξουσιοδοτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις. Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα άμεσης ηλεκτρονικής αποστολής εξουσιοδοτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων στην αρχή η οποία ζητά την έκδοσή τους χωρίς ο πολίτης να χρειάζεται να μεταβεί σε αυτήν.

 

 

Xορήγηση της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών (αφορά και τα χωριά της δημοτικής ενότητας Λεβιδίου).

Πέμπτη, 12 Μαρτίου, 2020 στις 10:20πμ | Κατηγορία: Οικονομία | argy

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Δ 11/οικ.10643/359/2020 με τη διαδικασία χορήγησης της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, αρμοδιότητας ΟΠΕΚΑ και του αντίστοιχου εντύπου της που διεκπεραιώνεται και μέσω των ΚΕΠ

Η εισοδηματική ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27, παρ 2, του ν. 3016/2002 και τις διατάξεις της απόφασης.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι οικογένειες, καθώς και οι μονογονεϊκές οικογένειες:

α. Ελλήνων υπηκόων.
β. Υπηκόων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ. Πολιτών των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και Ελβετών πολιτών.

Στην περίπτωση που ο πατέρας δεν είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, αλλά είναι η μητέρα, την εισοδηματική ενίσχυση δικαιούται αυτή.
Ως «οικογένεια» νοείται το ζεύγος των σε νόμιμο γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης συμβιούντων συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, αντίστοιχα, μετά των ανηλίκων και άγαμων τέκνων αυτών (συγγενική οικογένεια) που συμβιούν κάτω από την ίδια στέγη. Κατόπιν αυτού ως «οικογένεια» θεωρούνται: οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης μόνο ή και με τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που βαρύνουν φορολογικά τον δικαιούχο-αρχηγό της οικογένειας.

Ως μονογονεϊκές οικογένειες θεωρούνται οι οικογένειες που αποτελούνται συγκεκριμένα από:

αα) Πατέρα άγαμο, χήρο ή διαζευγμένο και τα τέκνα του (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που ζουν κάτω από την ίδια στέγη και τον βαρύνουν φορολογικά.
ββ) Μητέρα άγαμη, χήρα ή διαζευγμένη και τα τέκνα της (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που ζουν κάτω από την ίδια στέγη και τη βαρύνουν φορολογικά.

Για τις ανάγκες της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης τα μεμονωμένα άτομα δεν αποτελούν οικογένεια. Ως οικογένεια νοείται αυτή που αποτελείται τουλάχιστον από δύο (2) μέλη. Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η οικογένεια και όχι η στέγη, η οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή και κοινή.

Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται:

α) σε εξακόσια (600,00) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ και
β) σε τριακόσια (300,00) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ενός (3.001,00) ευρώ και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (4.700,00) ευρώ.

Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται ως παράρτημα στην απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, υποβάλλεται στο ΚΕΠ του τόπου κατοικίας των ενδιαφερομένων από το μέλος της οικογένειας, λόγω της υπηκοότητας του οποίου ζητείται η χορήγηση της ενίσχυσης ή από τρίτο πρόσωπο ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο.

Οι εξουσιοδοτημένοι για την παραλαβή των αιτήσεων υπάλληλοι των ΚΕΠ υποχρεούνται στην παροχή ενημέρωσης, και κάθε, εν γένει, δυνατής υποστήριξης στους αιτούντες, για την πλήρη συμπλήρωση όλων των πεδίων της αίτησης, καθώς και για την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες των καθ ύλην Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ.

Οι αιτήσεις για κάθε ημερολογιακό έτος, από την έναρξη ισχύος της απόφασης και στο εξής, υποβάλλονται από 25 Αυγούστου μέχρι 30 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Για το έτος 2019 από την έναρξη ισχύος της απόφασης και μέχρι 15 Μαΐου 2020.
Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, καθώς και δήλωση συναίνεσης για τη λήψη φορολογικών δεδομένων που τηρούνται στην ΑΑΔΕ και διασταύρωσης των στοιχείων του ιδίου και των μελών της οικογενείας του με τα στοιχεία άλλων υπηρεσιών.