Back to top

Αρχείο για Ειδήσεις

Εφαρμογή του Κανονισμού Πυροπροστασίας Ακινήτων εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων.

Τρίτη, 2 Απριλίου, 2024 στις 10:30μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

Διαβάστε την εγκύκλιο, πατήστε ΕΔΩ

Σύμφωνα με το περιεχόμενο αυτής, για τα ακίνητα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Κεφαλαίου Πρώτου της ΚΥΑ., δηλαδή οικόπεδα ή γήπεδα στα οποία έχουν ανεγερθεί κτίρια και:
α. βρίσκονται μέσα σε δάση, δασικές εκτάσεις και χορτολιβαδικές εκτάσεις και ειδικότερα: σε δάση ή δασικά οικοσυστήματα ή δασικές εκτάσεις των παρ.1, 2 και 3 του άρθρου 3 του ν.998/79.,  σε χορτολιβαδικές εκτάσεις που βρίσκονται επί ημιορεινών, ορεινών και ανώμαλων εδαφών της παρ. 1 του άρθρου 5 π.δ. 32/2016, είτε είναι δημόσιες, είτε είναι αναγνωρισμένες ως ιδιωτικές, σε πεδινές χορτολιβαδικές εκτάσεις (μη ορεινές ή ημιορεινές και μη κείμενες επί ανώμαλων εδαφών) της παρ. 3 του του άρθρου 5 π.δ. 32/2016.
β. βρίσκονται εν όλω ή εν μέρει εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωσης α.
γ. βρίσκονται μέσα σε περιαστικό πράσινο και σε κηρυγμένες δασωτέες ή αναδασωτέες εκτάσεις, της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.998/79, όπως ισχύει.
δ. βρίσκονται εντός ακτίνας τριακοσίων (300) μέτρων από τα όρια των εκτάσεων της ανωτέρω περίπτωσης γ.
ε. βρίσκονται μέσα σε πάρκα και άλση πόλεων και οικιστικών περιοχών, της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.998/79.
είναι υποχρεωτική η σύνταξη Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα μέχρι την 31η/03/2024.

Σε συνέχεια της Τεχνικής Έκθεσης, οι ιδιοκτήτες των ακινήτων υποχρεούνται εντός ενός (1) μηνός από την παραπάνω ημερομηνία και, σε κάθε περίπτωση, μέχρι τις 30/4/2024 να υποβάλουν τη Δήλωση Εφαρμογής των μέτρων πυρασφαλείας στην οποία δηλώνουν την ορθή λήψη των μέτρων που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα βάσει των προβλέψεων του κανονισμού για την προστασία του ακινήτου τους σε περίπτωση συμβάντος πυρκαγιάς.

Επισημαίνεται ότι: Οι διατάξεις προληπτικής πυροπροστασίας του κανονισμού εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε όλα τα ακίνητα των ανωτέρω περ. α έως ε για την επικείμενη αντιπυρική περίοδο έτους 2024. Οι διατάξεις αυτές αφορούν στην πρόσβαση στο ακίνητο, στη δημιουργία ζωνών προστασίας, στην αποθήκευση υλικών, στον τακτικό καθαρισμό και στην εκπόνηση Σχεδίου Προετοιμασίας Εκκένωσης.

Τα μέτρα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας που προβλέπονται στην έκθεση του αρμόδιου τεχνικού επιστήμονα εφαρμόζονται υποχρεωτικά από 31/03/2025 για τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως υψηλής και ιδιαίτερα υψηλής επικινδυνότητας και από 31/03/2026 για τα ακίνητα που χαρακτηρίζονται ως χαμηλής ή μεσαίας επικινδυνότητας. Οι ανωτέρω χρονικές προθεσμίες προσαρμογής δεν εφαρμόζονται, στην περίπτωση που εντός αυτών ζητηθεί η έκδοση οικοδομικής άδειας στο ακίνητο όπου βρίσκεται το υφιστάμενο κτίσμα, ή γίνει αλλαγή της χρήσης του ή γίνει ανακαίνισή του κατά τα οριζόμενα στον κανονισμό.

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Καθαρισμός οικοπέδων κλπ. ακάλυπτων χώρων έως 30 Απριλίου 2024!

Παρασκευή, 29 Μαρτίου, 2024 στις 11:00πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | Ν.Δ.Κ.

Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών κλπ. ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός των ορίων οικισμού υποχρεούνται να προβούν σε εργασίες καθαρισμού αυτών μέχρι την 30/04/2024 (αριθμ.20/2023 πυροσβεστικής διάταξης και γραφείο πολιτικής προστασίας δήμου Τρίπολης).

Ο καθαρισμός περιλαμβάνει: Κοπή ξερών χόρτων, κοπή των κλαδιών δένδρων που εξέχουν στο δρόμο και παρεμποδίζουν την ασφαλή διέλευση των πυροσβεστικών οχημάτων και απορριμματοφόρων αυτοκινήτων.

Σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω υποχρεώσεων, ύστερα από αυτεπάγγελτο έλεγχο ή καταγγελία, ο Δήμος Τρίπολης:

1] Θα επιβάλλει πρόστιμο πενήντα λεπτά ανά τετραγωνικό μέτρο (0,50€/m2) του προς καθαρισμού χώρου.

2] Θα προβαίνει, στην περίπτωση μη συμμόρφωσης για καθαρισμό εντός της ταχθείσας προθεσμίας, σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό και σε βάρος των υπόχρεων θα βεβαιώνει το κόστος δαπάνης καθαρισμού.

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΕΠΑΝΗΛΘΕ ΤΟ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟ ΣΗΜΑ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ

Τετάρτη, 27 Μαρτίου, 2024 στις 6:04μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | CLOLONIS

Μετά από αρκετό καιρό αποκαταστάθηκε η βλάβη που υπήρχε στον αναμεταδότη στην Καστανιά και πλέον οι κάτοικοι της Βλαχέρνας και των άλλων χωριών, που καλύπτονται από το σήμα της Καστανιάς, μπορούν να βλέπουν όλα τα τηλεοπτικά κανάλια. Το μόνο που πρέπει να κάνει κάποιος είναι να συντονίσει πάλι την τηλεόραση του.

ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024 ΑΛΛΑΖΕΙ Η ΩΡΑ!

Τετάρτη, 27 Μαρτίου, 2024 στις 8:39πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | argy

Η θερινή ώρα επιστρέφει και θα πρέπει να γυρίσουμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Ν. ΑΡΚΑΔΙΑΣ: Έως 15-5-2024 η υποβολή αιτήσεων πρόδηλων σφαλμάτων και εκπρόθεσμων δηλώσεων.

Τετάρτη, 20 Μαρτίου, 2024 στις 4:48μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

Πληροφορίες Περιοχής:

Έναρξη Υποβολής Δηλώσεων:
Λήξη Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εσωτερικού):
Λήξη Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Eξωτερικού):
Παράταση Λήξης Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εσωτερικού):
Παράταση Λήξης Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Eξωτερικού):
Έναρξη Ανάρτησης/Υποβολής Αίτησης Διόρθωσης/Ένστασης:
Λήξη Υποβολής Αίτησης Διόρθωσης/Ένστασης (κάτοικοι Εσωτερικού):
Λήξη Υποβολής Αίτησης Διόρθωσης/Ένστασης (κάτοικοι Εξωτερικού):
Λήξη υποβολής αιτήσεων πρόδηλων σφαλμάτων και εκπρόθεσμων δηλώσεων:
 

Γραφείο Κτηματογράφησης ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ:

Διεύθυνση: Λεωφόρος ΟΗΕ 21-23, ΤΚ 22132 Τρίπολη,

Τηλέφωνο: 2710232009, Fax: 2710232129, Email: ktimarkadia@gmail.com

Ημέρες λειτουργίας:

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8:00 – 16:00 και Τετάρτη 8:00 – 20:00

Ηλεκτρονική διεύθυνση για την έκδοση Πιστοποιητικού Κτηματογραφούμενου Ακινήτου: pka.arkadia@gmail.com.
 
Ηλεκτρονική διεύθυνση αποκλειστικά για πληροφορίες: anartisi.arkadia@gmail.com.

Αιτήσεις για ΔΩΡΕΑΝ τηλεοπτική κάλυψη στις “λευκές περιοχές”!

Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024 στις 11:34μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

Εάν είστε μόνιμος κάτοικος σε «Λευκή Περιοχή», μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση σας ψηφιακά, προκειμένου να ενταχθείτε στο πρόγραμμα επιδότησης. Εάν δεν επιθυμείτε να την υποβάλετε ψηφιακά, μπορείτε να εξυπηρετηθείτε στο ΚΕΠ της περιοχής κατοικίας σας.

Για να καταθέσετε την αίτηση ψηφιακά, θα χρειαστείτε μόνο:

  • Τους κωδικούς σας taxisnet
  • Τον ενδεκαψήφιο αριθμό Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Για να καταθέσετε την αίτηση σε ΚΕΠ, θα χρειαστείτε μόνο:

  • Το δελτίο της αστυνομικής σας ταυτότητας
  • Τον ενδεκαψήφιο αριθμό Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Η υποβολή αιτήσεων θα παραμείνει ενεργή

για το διάστημα 01-03-2024 έως 15-03-2024 (ώρα: 21:00).

Για τη διευκόλυνση των δικαιούχων, λειτουργεί help desk της δράσης. Η επικοινωνία γίνεται είτε μέσω της σελίδας tvcoverage.gr/contact είτε από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-17.00 στο τηλέφωνο 215 2157840.

ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΛΑΧΕΡΝΑΙΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΘ. ΠΑΠΑΧΡΟΝΗ

Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου, 2024 στις 8:38μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | CLOLONIS

Η συμπατριώτισσα μας Δέσποινα Αθ. Παπαχρόνη (κτηνίατρος), έκανε το νέο επαγγελματικό της ξεκίνημα, ανοίγοντας κατάστημα με κτηνιατρικά συμπληρώματα και αξεσουάρ, με έδρα την Αίγινα.

Όπως αναφέρει και η ίδια στη σελίδα της στο e-shop «Έπειτα από πολυετή εμπειρία στην κτηνιατρική επιστήμη και στην θεραπευτική υποστήριξη των τετράποδων φίλων μας ένοιωσα έτοιμη να μοιραστώ τις γνώσεις μου μαζί σας. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να προσφέρω βοήθεια και συμβουλές για τη βελτίωση της υγείας των ζώων συντροφιάς»

Petnektar Animal Health Shop είναι η ονομασία της επιχείρησης

και η διεύθυνση είναι Αγίου Διονυσίου 12, 18010 Αίγινα.

Ο καθένας μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα της συμπατριώτισσας μας petnektar.gr/ και να επικοινωνήσει μαζί της για συμβουλές και παραγγελίες προϊόντων στο τηλέφωνο: +30 6982208650 ή στο email: info@petnektar.gr. Τα προϊόντα αποστέλλονται σε όλα τα μέρη της Ελλάδας, περισσότερες λεπτομέρειες θα βρείτε στην ιστοσελίδα.

Ευχόμαστε στη Δέσποινα καλές δουλειές.

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΧΡΗΣΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΓΗΠΕΔΟ!

Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου, 2024 στις 9:23μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | Ν.Δ.Κ.

Χθες βράδυ, όχημα του δήμου με την αρπάγη, φόρτωσε το παλαιό ταρτάν του γηπέδου 5×5 και ότι άλλο υπήρχε. Είχαν μείνει στο μεγάλο γήπεδο  από την ανακατασκευή του γειτονικού γηπέδου 5×5! Ο εργολάβος τα είχε αφήσει εκεί και ήδη με τις άσχημες καιρικές συνθήκες (αέρας, κλπ) είχαν σκορπίσει!  Σύντομα θα φύγουν και τα μπάζα και θα καθαριστεί όλο το γήπεδο. Κάλιο αργά παρά ποτέ!!

Δημιουργία Οικογενειακού πάρκου στην μαρτυρική Βλαχέρνα

Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου, 2024 στις 7:20μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | Ν.Δ.Κ.

Ξεκίνησαν οι εργασίες δημιουργίας του πρότυπου Οικογενειακού Πάρκου στην Βλαχέρνα. Το έργο χρηματοδοτείται από την Πρεσβεία της  Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στο πλαίσιο της ενθάρρυνσης των ελληνογερμανικών σχέσεων, αρχής γενομένης από την ελληνική ανεξαρτησία, με ειδική έμφαση στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Το χωριό της Βλαχέρνας αποτελεί μαρτυρικό χωριό καθώς ήταν τόπος ολοκαυτώματος από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής το 1944 και για το λόγο αυτό αντιμετώπισε δυσμενείς διαχρονικές επιπτώσεις. Το σχέδιο για την υλοποίηση «Πρότυπου Οικογενειακού Πάρκου στην Βλαχέρνα» προϋπολογισμού 350.000 ευρώ αφορά στη δημιουργία πολυχώρου αναψυχής και δημιουργικής απασχόλησης για τους κατοίκους και επισκέπτες της Κοινότητας Βλαχέρνας. Στόχος του έργου είναι να ζωογονήσει την καθημερινή ζωή των κατοίκων, να βελτιώσει την ποιότητα διαβίωσης τους και να δημιουργήσει ευκαιρίες βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή ώστε να αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών και νέων κατοίκων.

Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Τρίπολης κ. Τζιούμης Κώστας την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου, μίλησε για το έργο αναφέροντας ότι για το έργο φέτος η Ομοσπονδία της Γερμανίας ενέκρινε το ποσό των 85.000 ευρώ και έτσι ξεκίνησαν οι εργασίες ανάπλασης στον εξωτερικό χώρο. Με αυτά τα χρήματα που εγκρίθηκαν κρίναμε, με την Τεχνική Υπηρεσία, ότι για να γίνει ένα ολοκληρωμένο έργο και όχι ημιτελές, ότι θα πρέπει να γίνουν πρώτα οι εξωτερικές εργασίες, αφού το έργο που πρέπει να γίνει στο κτίριο χρειάζεται περισσότερα χρήματα» Όταν έρθουν και τα άλλα χρήματα θα γίνουν και οι παρεμβάσεις στο κτίριο και στον εσωτερικό χώρο. Το έργο περιλαμβάνει την δημιουργία ενός χώρου αθλοπαιδιών, φύτευση πρασίνου και τοποθέτηση καθισμάτων. Το δεύτερο υποέργο, που έχει να κάνει με το παλιό σχολείο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την δημιουργία λαογραφικού μουσείου και χώρου εκδηλώσεων.

Πηγή: www.arcadiaportal.gr

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΗ ΒΛΑΧΕΡΝΑ

Δευτέρα, 12 Φεβρουαρίου, 2024 στις 8:56μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | CLOLONIS

Ξεκίνησαν σήμερα οι εργασίες ανάπλασης στον εξωτερικό χώρο του πρώην δημοτικού σχολείου της Βλαχέρνας, βάση του προγράμματος δημιουργίας οικογενειακού πάρκου, που χρηματοδοτεί η Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Θα αναρωτιόταν βέβαια κάποιος: “γνωρίζουν οι Βλαχερναίοι τι προβλέπεται να γίνει στον εξωτερικό και στον εσωτερικό χώρο του πρώην δημοτικού σχολείου του χωριού μας και γιατί άρχισαν τα έργα απέξω και όχι από μέσα στο σχολείο” ??