Back to top

Αρχείο για Ειδήσεις

ΚΛΑΔΕΜΑ ΚΑΙ ΚΟΨΙΜΟ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΗ ΒΛΑΧΕΡΝΑ

Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, 2015 στις 12:19μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | CLOLONIS

Κατόπιν συντονισμένων ενεργειών του προέδρου της Τ.Κ. Βλαχέρνας κ. Δημήτρη Κολλίντζα, εργολάβος του δήμου Τρίπολης έκοψε διάφορα δέντρα στο χωριό μας, τα οποία ήταν επικίνδυνα για την ασφάλεια των ανθρώπων ή είχαν ξεραθεί. Τα ξύλα από τα κομμένα δέντρα παραχωρήθηκαν άνευ αντιτίμου, κατόπιν απόφασης του τοπικού συμβουλίου της Τ. Κ. Βλαχέρνας, σε αδύναμη οικογένεια του χωριού μας.

DSCF4400

DSCF4406

DSCF4403

Λειτουργία Κέντρου Διά Βίου Μάθησης από το Δήμο Τρίπολης

Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου, 2015 στις 10:16μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.
O Δήμος Τρίπολης και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Τρίπολης στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.

Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Τρίπολης μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα εξής προγράμματα:

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:

(Σημειώνετε ΜΕΧΡΙ 2 επιθυμίες σας με σειρά προτίμησης 1, 2 )

Α/Α ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΩΡΕΣ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
2 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ    
2.8 Πρακτικές συμβουλές (υγιεινής) διατροφής 25  
2.9 Αγωγή Υγείας – Πρώτες Βοήθειες 25  
2.10 Διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων 25  
3 ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ    
3.1 Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) 50  
3.2 Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) 50  
3.3 Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ) 50  
3.4 Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή 25  
3.5 Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (socialmedia) 25  
3.6 Δημιουργία Ιστοσελίδας 50  
3.9 Εξοικείωση με ηλεκτρονικές μορφές μάθησης – e-learning (για e-Κ.Δ.Β.Μ) 25  
3.8 Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία 25  
4 ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ    
4.13 Βασικά Αγγλικά Α1 50  
4.14 Βασικά Αγγλικά Α2 50  
4.5 Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2) 25  
4.4 Αγγλικά για το χώρο εργασίας (Α2-Β1) 25  
4.15 Βασικά Γαλλικά Α1 50  
4.16 Βασικά Γαλλικά Α2 50  
4.6 Γαλλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25  
4.17 Βασικά Γερμανικά Α1 50  
4.18 Βασικά Γερμανικά Α2 50  
4.7 Γερμανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25  
4.19 Βασικά Ιταλικά Α1 50  
4.20 Βασικά Ιταλικά Α2 50  
4.8 Ιταλικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25  
4.9 Ισπανικά για τον τουρισμό (Α1-Α2) 25  
       
5 ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ    
5.1 Διαχείριση εργασιακού άγχους/Εναρμόνιση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 25  
5.2 Αποτελεσματική συνεργασία στον εργασιακό χώρο 25  
6 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ    
6.1 Ιστορία της Τέχνης 25  
6.10 Τοπική Ιστορία 25  
6.2 Εικαστικό Εργαστήρι 50  

 

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ:

(Σημειώνετε ΜΕΧΡΙ  1 επιθυμία σας )

α/α ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ       ΩΡΕΣ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ
19 Οικιακή μελισσοκομία 25  
21 Αρωματικά –Φαρμακευτικά Φυτά 25  
31 Εθελοντισμός και κοινωνική δράση 25  
32 Αρχιτεκτονική κήπων 25  
36 Προληπτική ιατρική για την Τρίτη Ηλικία 25  
37 Εξαρτήσεις και πρόληψη 15  
39 Ανακύκλωση και κομποστοποίηση 25  

 

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατηρίου.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .

Για  πληροφορίες  και  εγγραφές μπορείτε να  απευθυνθείτε:

Α) Στο  Κέντρο Διά  Βίου Μάθησης του Δήμου  Τρίπολης   στη  διεύθυνση  Πλατεία Μεταμορφώσεως  &  Αλεού, Τηλ. 2710-232524 καθημερινά, Υπεύθυνη  Εκπαίδευσης:  κ. Λαμπροπούλου Φωτεινή  και   Υπεύθυνος  Οργάνωσης : κ. Παντελές  Θεόδωρος  

Β) Στο Τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης  του Δήμου Τρίπολης, στη διεύθυνση Λαγοπάτη 45 και Αταλάντης, τηλ. 2713600480,  κ. Χιώτη Ελένη και κ. Βασιλική Λαμπράκη, Υπεύθυνες του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Τρίπολης, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

 Γ)  Στα ΚΕΠ των Δημοτικών Ενοτήτων του Καλλικρατικού Δήμου Τρίπολης κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες αυτών ( Κορυθίου, Βαλτετσίου, Σκιρίτιδας, Μαντινείας, Τεγέας, Φαλάνθου, Λεβιδίου).

email:  kdvm110@gmail.com

Την αίτηση συμμετοχής μπορείτε να την τυπώσετε και από τη σελίδα του Δήμου Τρίπολης : www.tripolis.gr/index.php/component/content/category/220-dia-viou-mathisis

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

ΑΙΤΗΜΑ-ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΒΛΑΧΕΡΝΑ ΠΡΟΣ ΑΡΠΑΚΩΤΗ

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου, 2015 στις 4:41μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | PitPan

PIT PAN1

Έγγραφο αίτημα-επαναφορά του θέματος της διάνοιξης του δρόμου από Βλαχέρνα προς Αρπακωτή, κατέθεσε προς τους αρμοδίους ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Σπ. Παπαχρόνης. Επίσης με άλλο αίτημά του, ζητά τον καθαρισμό της καταβόθρας (στο κάμπο της Βλαχέρνας), αλλά και άλλων σημείων του κάμπου. 

PIT PAN 2

Στόχος η ολοκληρωμένη διαχείριση και διατήρηση της περιοχής NATURA Μαινάλου

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου, 2015 στις 1:33μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | dimmeg

Συνεδρίασε το συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015, στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό κέντρο Τρίπολης. Ένα από τα σοβαρά θέματα τα οποία συζητήθηκαν και αφορούν στην περιοχή της Αρκαδίας είναι και το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα LIFE με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση και διατήρηση της περιοχής NATURA Μαινάλου και του είδους προτεραιότητας Callimorphaquadripunctaria».

Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιπεριφερειάρχης κ. Παπαγγελόπουλος ο οποίος αναφέρθηκε στη συμμετοχή της περιφέρειας στο Πρόγραμμα LIFE στο οποίο θα συμπεριληφθεί και διαχείριση και διατήρηση της περιοχής NATURA Μαινάλου και του είδους προτεραιότητας.

Συνολικό στόχο της πρότασης αποτελεί ο σχεδιασμός ενός πλαισίου ολοκληρωμένης διαχείρισης της περιοχής NATURA, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Μαινάλου, ο οποίος θα περιλαμβάνει τόσο τα προστατευόμενα είδη χλωρίδας και πανίδας και τους οικοτόπους που αυτά απαρτίζουν, όσο και τις αναπτυσσόμενες ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Η πρόταση στοχεύει στην επίδειξη μιας πρακτικής διαχείρισης, η οποία στη συνέχεια μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο και να εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές NATURA και γενικότερα σε ορεινούς όγκους στην Πελοπόννησο και στον ελληνικό χώρο.

Στην πρόταση συντονίζονται και συμμετέχουν ενεργά ένας μεγάλος αριθμός φορέων. Συγκεκριμένα πρόκειται για  τους 5 Δήμους, αυτούς της Τρίπολης, Γορτυνίας και Μεγαλόπολης, ταπανεπιστημιακά ιδρύματα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Πατρών, τα ερευνητικά ιδρύματα Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και ΕΛΓΟ 5η «Δήμητρα» και η Αναπτυξιακή Βόρειας Πελοποννήσου. Επιπλέον η υλοποίηση θα υποστηριχθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Tμήμα Bιολογίας) καθώς και φορείς της περιοχής που έχουν ενημερωθεί όπως οι Σύλλογοι ορειβατών και κοινωφελείς συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Η Περιφέρεια έχει εξέχοντα ρόλο στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της πρότασης, ενώ ο συντονισμός του έργου γίνεται από την έμπειρη εταιρεία συμβούλων DATAGRID. Η τελευταία αποτελεί και το συντονιστή της πρότασης.

MAINALON

Οι κύριες δράσεις της πρότασης είναι:

Η Δημιουργία απεικονιστικού υλικού, η τηλεπισκόπηση της περιοχής, η εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης του επιλεγμένου είδους προτεραιότητας

• Σχέδιο δράσης ανάδειξης παραδοσιακών δραστηριοτήτωνπου συμβάλλουν στο οικοσύστημα με κινητοποίηση και συντονισμό εθελοντικών παρεμβάσεων από κατοίκους της περιοχής

• Ανάδειξη μονοπατιών και σημείων ενδιαφέροντος για την ενίσχυση της ήπιας μορφής τουρισμού

• Η δημιουργία και προστασία μικροαποθεμάτων για τα προστατευόμενα είδη με προσεκτικές παρεμβάσεις

• Εφαρμογές πιστοποίησης ποιότητας περιβαλλοντικής διαχείρισης του δασικού περιβάλλοντος και μέτρησης ανθρακικού αποτυπώματος

• Παρακολούθηση παρεμβάσεων καιαλλαγών χρήσεων γης με συγκριτική δορυφορική απεικόνιση, παρακολούθηση πυρκαγιάς.

• Μετρήσεις δεικτών όζοντος και μετεωρολογικών παραμέτρων

• Η δημιουργία γεωχωρικής βάσης δεδομένων και προσέγγιση χωροθέτησης και χρήσεων γης

• Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης της κυκλοφορίας στους δασικούς δρόμους με μπάρες και ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης ώστε να ελέγχεται η πρόσβαση με οχήματα

• Η δημιουργία συνολικού συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης

• Η δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης σε διατηρητέο κτίριο της περιοχής

• Η διάχυση των αποτελεσμάτων και η ενημέρωση των πολιτών

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου πρόκειται να εστιάσει κυρίως στις εξής δράσεις:

• C2 Ανάδειξη μονοπατιών και σημείων ενδιαφέροντος.

Η Δράση αφορά στην πραγματοποίηση παρεμβάσεων και αναπλάσεων του μήκους 350km δικτύου μονοπατιών του Μαινάλου προωθώντας την πεζή μετακίνηση και συμβάλλοντας αφενός στην προστασίατου δάσους και αφετέρου στην ενίσχυση του πεζοπορικού τουρισμού.

• E1 Διάχυση αποτελεσμάτων και ενημέρωση

Η 5η δράση αφορά σε συνολικό πρόγραμμα δράσεων ενημέρωσης και προβολής της περιοχής NATURA και του Πάρκου Μαινάλου γενικότερα με σημαντικό χαρακτηριστικό την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.

πηγή:www.arcadiaportal.gr

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου, 2015 στις 8:11μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | PitPan
Με απόφαση του Δημάρχου Τρίπολης, Δημήτρη Παυλής, τοποθετήθηκαν οι επιλεγέντες σε θέση προϊσταµένου, από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο Ο.Τ.Α. Νοµού Αρκαδίας, σύµφωνα µε το µε αριθ. 3/23-6-2015 Πρακτικό του, ως εξής:
 
1. Τον υπάλληλο του ∆ήµου Κεκετσίδη Κωνσταντίνο, κλάδου ΠΕ 1 ∆ιοικητικού (Οικονοµολόγων) Προϊστάµενο στο τµήµα Εσωτερικής Ανταπόκρισης της ∆/νσης ΚΕΠ του ∆ήµου.
Ο ανωτέρω υπάλληλος παράλληλα µε τα καθήκοντά του θα απασχολείται και στο τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου καθώς και στο τµήµα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης και Πληροφορικής.

2. Τον υπάλληλο του ∆ήµου Καλογερά ∆ηµήτριο, κλάδου ΠΕ 1 ∆ιοικητικού, Προϊστάµενο στο τµήµα ΚΕΠ µε ΚΑ 0757 της ∆.Ε. Τεγέας της ∆/νσης ΚΕΠ του ∆ήµου.
Ο ανωτέρω υπάλληλος παράλληλα µε τα καθήκοντά του αυτά θα απασχολείται και στο τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου.

3. Τον υπάλληλο του ∆ήµου Νικητόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ∆Ε 1 ∆ιοικητικού, Προϊστάµενο στο τµήµα ΚΕΠ µε ΚΑ 0812 της ∆.Ε. Λεβιδίου της ∆/νσης ΚΕΠ του ∆ήµου.
Ο ανωτέρω υπάλληλος παράλληλα µε τα καθήκοντά του αυτά θα απασχολείται και στο τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µε αρµοδιότητες σε θέµατα αποθηκών όπως αυτές περιγράφονται στην παρ. α.2 του άρθρου 16 του Ο.Ε.Υ. του ∆ήµου.

4. Την υπάλληλο του ∆ήµου Κυριαζοπούλου Αγγελική, κλάδου ∆Ε 1 ∆ιοικητικού, Προισταµένη στο τµήµα ΚΕΠ µε ΚΑ 0696 της ∆.Ε. Μαντινείας της ∆/νσης ΚΕΠ του ∆ήµου.
Η ανωτέρω υπάλληλος παράλληλα µε τα καθήκοντά της αυτά θα απασχολείται και στο τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων της ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου .

Με την παρούσα απόφαση παύουν να ασκούν καθήκοντα αναπληρωτή προϊστάµενου οι κ.κ. Σαραντοπούλου ∆ιαµάντω, Συµπρούκου Βασιλική και Λούρα Ελένη στα τµήµατα ΚΕΠ των ∆.Ε. Τεγέας, Μαντινείας και Λεβιδίου αντίστοιχα, όπως είχε οριστεί µε τις 59/2015 και 99/2015 αποφάσεις καθώς και ο κ. Κεκετσίδης Κωνσταντίνος, όπως είχε οριστεί µε την 81/2015 απόφαση.

Κλείνει το ένα ρεύμα της σήραγγας Αρτεμισίου λόγω εργασιών συντήρησης

Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, 2015 στις 11:17μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | argy
 siragga artemisio
 
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 2 του Ν. 2696/1999 ( Α-57) «Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 4 εδ. α’ και β’ του Ν. 2800/2000 ( Α-41) .
3. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/91 ( Α-58) « Αρμοδιότητες Οργάνων και Υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων Υ.Δ.Τ. σε θέματα οργάνωσης υπηρεσιών».
4. Την ανάγκη εφαρμογής κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου: Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη, από την Χ/θ 138,100 έως την χ/θ 139,500 (διακοπή κυκλοφορίας στη σήραγγα Αρτεμισίου, στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα), λόγω εκτέ-λεσης εργασιών ετήσιας τακτικής συντήρησης, εντός της σήραγγας και με σκοπό την πρόληψη ατυχημάτων.
5. Το υπ. αριθ. MRS-20150923-155767 από 23-9-2015 έγγραφο της «ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.», σύμφωνα με το οποίο η «ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.», αιτείται την έκδοση Απόφασης για την ανωτέρω κυκλοφοριακή ρύθμιση, λόγω εκτέλεσης εργασιών ετήσιας τακτικής συντήρησης εντός της σήραγγας.
6. Την υπ. αριθ. 68299/15/1752326 από 30-9-2015 έγγραφο (θετική εισήγηση) του Τ. Τ. Αυτοκινητοδρόμων Ανατ. Πελ/σου.
7. Το υπ. αριθ. ΛΕ/ΚΤ/01/12/24/3755 από 29-9-2015 έγγραφο της Γ.Δ.Σ.Υ./Λ.Σ.Ε.Π. του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Τις παρακάτω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και κλάδο Λεύκτρο – Σπάρτη, από την Χ/θ 138,100 έως την χ/θ 139,500 (σήραγγα Αρτεμισίου και στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα), με στόχο την ομαλή κυκλοφορία οχημάτων και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.
* Από τη Δευτέρα (05-10-2015) και ώρα 09.00 έως την Παρασκευή (09-10-2015) και ώρα 16.00, διακοπή της κυκλοφορίας στη σήραγγα Αρτεμισίου στην κατεύθυνση προς Καλαμάτα και παράκαμψη της κυκλοφορίας προς Καλαμάτα, στον κλάδο της σήραγγας της κατεύθυνσης προς Αθήνα (Αρτεμισίου Α).
* Από τον κλάδο αυτό (άνοδο προς Αθήνα), θα εξυπηρετηθούν αμφότερες οι κατευθύνσεις, σε μία λωρίδα κυκλοφορίας έκαστη (contrafiow).
* Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα (ισχύος των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων) και από ώρα 09.00 έως 20.00 εκάστης, απαγορεύουμε τη διέλευση οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων από τη σήραγγα Αρτεμισίου (βάσει του Πρακτικού 111 (4/8/2011) της Διοικητικής Αρχής Σηράγγων).
2. Η κοινοπραξία κατασκευής «ΜΟΡΕΑΣ Α.Ε.», υποχρεούται για την τοποθέτηση και συντήρηση της απαιτούμενης οδικής σήμανσης, καθώς επίσης να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα που απαιτούνται για την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 2699/99 (Κ.Ο.Κ.)
3. Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/1999 (Α-57) ως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.».

www.pna.gr

Ενημερωτική Πύλη Κατασκευών Κεραιών (νόμιμες και αδειοδοτημένες κεραίες κινητής τηλεφωνίας)

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, 2015 στις 11:48μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | PitPan
Η Ενημερωτική Πύλη Κατασκευών Κεραιών (keraies.eett.gr) είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που παρέχει στους πολίτες τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τις κατασκευές κεραιών που είναι αδειοδοτημένες ή έχουν δηλωθεί στην ΕΕΤΤ. Στόχος είναι η ενίσχυση της διαφάνειας σε θέματα αδειοδότησης κατασκευών κεραιών και η παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τους πολίτες. Επίσης, παρέχει γενικότερες πληροφορίες για θέματα κατασκευών κεραιών, όπως το νομοθετικό πλαίσιο, η διαδικασία αδειοδότησης και οι αρμόδιοι φορείς.
 
 KASTANIA KERAIES
 
Στην ενημερωτική πύλη περιλαμβάνονται και οι κεραίες της Δημοτικής Ενότητας Λεβιδίου:

keraies.eett.gr

Συγκεκριμένα μπορούμε να δούμε τα στοιχεία για τις κεραίες (όλων των εταιρειών) που βρίσκονται στην Βλαχέρνα, στην Παναγίτσα, στο Λεβίδι, στην Κανδήλα, στην Κώμη και στην Λίμνη. Επίσης συνημμένα υπάρχουν και τα έγγραφα αδειοδοτήσεων για τις κεραίες που έχουν πάρει οι εταιρείες, από τους αρμόδιους φορείς.

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΦΑΝΑΡΙΩΝ ΣΕ ΒΛΑΧΕΡΝΑ ΚΑΙ ΛΕΒΙΔΙ

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, 2015 στις 12:17μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | CLOLONIS

Στις 29 Σεπτεμβρίου 2015 το vlaxerna.gr βρέθηκε στα σημεία όπου θα τοποθετηθούν τα παλλόμενα φανάρια στις τ.κ. Βλαχέρνας και Λεβιδίου. Εκεί συνάντησε το δημοτικό σύμβουλο του δήμου Τρίπολης κ. Παναγιώτη Παπαχρόνη ο οποίος μας ενημέρωσε για την πορεία των εργασιών: “είναι σημαντικό να πραγματοποιούνται έργα τα οποία έχουν στόχο την ασφάλεια των κατοίκων μας, αλλά και των επισκεπτών των χωριών μας. Σκοπός μας είναι να ολοκληρωθούν σύντομα οι εργασίες, προκειμένου να λειτουργήσουν τα φανάρια προειδοποίησης στο χωριό μας αλλά και στο Λεβίδι, καθώς από τα χωριά αυτά διέρχεται η εθνική οδός Τριπόλεως – Πύργου και η κίνηση των αυτοκινήτων είναι μεγάλη. Όλοι μας γνωρίζουμε κατά το παρελθόν τα δυστυχήματα αλλά και τα ατυχήματα, που έχουν προκληθεί. Βέβαια σε καμία περίπτωση, κανένα έργο δεν υποκαθιστά την προσοχή που πρέπει να έχουμε ως οδηγοί”. Σε ερώτηση μας σχετικά με το πλήθος τον διαφημιστικών πινακίδων δεξιά και αριστερά της εθνικής οδού, ο κ Παπαχρόνης μας ενημέρωσε ότι: “ήδη έχουν ξενικήσει διαδικασίες προκειμένου να ορίζονται σε κάθε κοινότητα οι χώροι εκείνοι, που θα μπορούν να τοποθετούνται διαφημιστικές πινακίδες, ενημερώσεις ιδιωτών κ.λ.π. προκειμένου να είναι σύντομες, αλλά και να μην εμποδίζουν την ορατότητα των οδηγών”.

DSCF4385

DSCF4390

DSCF4391

DSCF4392

DSCF4396

DSCF4398

DSCF4387

 

ΕΞΙ ΝΕΕΣ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου, 2015 στις 8:26πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | argy
Είκοσι τρεις νέες υδατοδεξαμενές ανοικτού τύπου για πυροπροστασία προμηθεύεται η Περιφέρεια Πελοποννήσου και θα τοποθετηθούν σε αντίστοιχα σημεία που θα υποδείξει η Πυροσβεστική Υπηρεσία των πέντε περιφερειακών ενοτήτων.  Από αυτές, σύμφωνα με τα στοιχεία,  έξι θα τοποθετηθούν στην Αρκαδία,  τέσσερις στη Μεσσηνία, δύο στην Αργολίδα, πέντε στην Κορινθία και έξι στη Λακωνία. 
 
YDATODEKSAMENH
 
Οι 23 νέες υδατοδεξαμενές ανοικτού τύπου  είναι δυναμικότητας 40.000 λίτρων και πριν λίγες μέρες υπεγράφη συμπληρωματική σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία «AQUASTAR», ύψους 77.004 ευρώ, για την προμήθεια και την εγκατάσταση  των εν λόγω υδατοδεξαμενών, ώστε να ενισχυθεί η πυροπροστασία των πέντε νομών. Η εταιρεία έχει αναλάβει την υποχρέωση με την ανάληψη του έργου της μεταφοράς, της έντεχνης εγκατάστασης του εξοπλισμού και παράδοσης των υδατοδεξαμενών σε κατάσταση λειτουργίας. Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης έχει ορισθεί σε 5 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Οι υδατοδεξαμενές με την τοποθέτησή τους είναι έτοιμες για χρήση, ενώ να σημειώσουμε έχουν ήδη τοποθετηθεί αρκετές σε διάφορα σημεία της Αρκαδίας από την περσινή χρονιά. Το συνολικό ποσό για την υλοποίηση του έργου ανέρχεται στις 300.000 ευρώ.
 
πηγή:www.drt915.gr

Ευχαριστήρια επιστολή από τον Πρόεδρο της Κώμης Αρκαδίας

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, 2015 στις 9:43πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | dimmeg

Μερικά μόνο χιλιόμετρα νότια της αρχαίας Σικυώνας, στην πόλη την οποία ο Προμηθέας παρέδωσε-πρόσφερε την φωτιά στον άνθρωπο, βρίσκεται η Κώμη. Ένα μικρό αλλά όμορφο και γραφικό χωριό, στο οποίο όμως η τύχη επιφύλαξε πριν λίγα χρόνια πολύ δύσκολες ώρες σε μία τετραμελή οικογένεια όταν το σπίτι τους κάηκε ολοσχερώς.
Ακολούθησε μία κατάσταση τραγική για την οικογένεια που τη βίωσε και δύσκολα διαχειρίσιμη για όσους την γνώριζαν, ωστόσο ένα σωρό άνθρωποι βρέθηκαν να στηρίξουν και να φέρουν σε πέρας μια συγκεκριμένη αποστολή: την κατασκευή μιας νέας (από τα θεμέλια) κατοικίας με εθελοντική εργασία και χρήματα από κοινωνικές προσφορές για τη στέγαση της οικογένειας που βρέθηκε σε πρωτόγνωρες συνθήκες επιβίωσης. Σε μια εποχή μάλιστα όπως η σημερινή, με έντονα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, η προσφορά και η ανιδιοτέλεια εξακολουθούν να αποδεικνύουν ότι είμαστε μια κοινωνία που έχει γαλουχηθεί με τον ανθρωπισμό. Παρ’ όλες τις δυσκολίες, η κατοικία έχει σήμερα ολοκληρωθεί και είναι έτοιμη για χρήση. Η αλήθεια είναι ότι πέρασε σημαντικός χρόνος από την καταστροφή της προηγούμενης κατοικίας μέχρι σήμερα, αλλά να υπενθυμίσουμε ότι η κατοικία κατασκευάστηκε μόνο με τον αγώνα, την προσφορά και την εθελοντική εργασία των συνανθρώπων μας, μιας και η οικογένεια δεν διέθετε ίδια κεφάλαια. Ο θυμόσοφος λαός μας λέει …«κάλλιο αργά παρά ποτέ».
Τώρα λοιπόν που η “αποστολή” επετεύχθη, εμείς ως κοινωνία οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εκείνους που συνέδραμαν σημαντικά στην ολοκλήρωση αυτού του σπιτιού: στον πρώην Δήμο Λεβιδίου και προσωπικά στον πρώην δήμαρχο Καβουρίνο Αθανάσιο, στον τ.αντιδήμαρχο δήμου Λεβιδίου Τσέκο Γιώργο, στον πρώην Νομάρχη Αρκαδίας Κωσταντόπουλο Δημήτριο, στον Δημοτικό Σύμβουλο της σημερινής δημοτικής αρχής Παπαχρόνη Παναγιώτη στους κατοίκους της Κώμης και στους κατοίκους των όμορων χωριών, στον ιερέα Στυλιανό Πρεβεζιάνο , στον κατασκευαστή κ. Τσιώλη Χρήστο, στην επιχείρηση δομικών υλικών του κ. Γιόβα Νικόλαου, στην επιχείρηση χρωμάτων-υδραυλικών και ειδών υγιεινής του κ. Παρασκευόπουλου Χρήστου και υιού, στον υδραυλικό Κανακάρη Ιωάννη και Γκικόπουλο Σταύρο, τον ηλεκτρολόγο Δελφάκη Βασίλειο και στην ΠΑΕ Αστέρας Τρίπολης. Τέλος ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην κα Καρνιαδάκη Αικατερίνη, διευθύνουσα σύμβουλο και βασική μέτοχο του «Παλλάδιον» Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας της Τρίπολης και του Κου Χατζημανωλάκη Εμμανουήλ, πρόεδρο της τεχνικής εταιρίας TRITON ACT Α.Ε. και τους συνεργάτες του για το τελευταίο κομμάτι της ολοκλήρωσης της κατοικίας.
Ευχόμαστε στην οικογένεια καλορίζικη η νέα τους κατοικία, να κατοικήσουν σε αυτήν με υγεία και να ζήσουν σε αυτήν τις χαρές που στερήθηκαν. Στα παιδιά τέλος να ευχηθούμε καλή σχολική χρονιά και να τα διαβεβαιώσουμε ότι όλοι εμείς θα συνεχίσουμε να τα στηρίζουμε.

Ντόκος Ιωάννης
Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Κώμης

KOMH