Back to top
Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου, 2022 στις 11:52πμ | Κατηγορία: Εκλογές | TSARHL
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΒΛΑΧΕΡΝΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου των Απανταχού Βλαχερναίων, λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη κατάσταση της πανδημίας COVID-19 στη χώρα, τις απόψεις ενός ευρέως κύκλου των μελών του και τις ισχύουσες οδηγίες των αρμόδιων κυβερνητικών αρχών, αποφάσισε, για λόγους προστασίας της υγείας των μελών του και συμμόρφωσης προς τις ισχύουσες κυβερνητικές οδηγίες, να μην προσκαλέσει, προς το παρόν, τα μέλη του στην προβλεπόμενη από το Καταστατικό του τακτική Γενική Συνέλευση ούτε να προκηρύξει τις προβλεπόμενες αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Τόσο η τακτική Γενική Συνέλευση όσο και οι αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν σε μεταγενέστερο χρόνο όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες της πανδημίας και οι σχετικές οδηγίες των αρμοδίων Αρχών της χώρας. Επί αυτού του θέματος θα υπάρξει έγκαιρη και ευρεία ενημέρωση των μελών του Συλλόγου.

Με εκτίμηση, Το Δ.Σ. του Συλλόγου.

Τρίτη, 11 Ιανουαρίου, 2022 στις 8:23πμ | Κατηγορία: Οικονομία | Ν.Δ.Κ.
ΕΚΔΟΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ για τα Νομικά Πρόσωπα Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΑΡΓΥΡΙΟ Δ. ΚΑΒΟΥΡΙΝΟ

Κυκλοφόρησε το ΒΙΒΛΙΟ (2η έκδοση) για τις Φορολογικές, Ασφαλιστικές και λοιπές υποχρεώσεις των Σωματείων και Συλλόγων Μη Κερδοσκοπικών, του οικονομολόγου Λογιστή-Φοροτεχνικού Αργυρίου Δημ. Καβουρίνου.

Στο βιβλίο (185 σελίδων) περιλαμβάνονται σημαντικές πληροφορίες για τις υποχρεώσεις των Νομικών Προσώπων Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Πολιτιστικών, Αθλητικών, Επιστημονικών Ν.Π.Ι.Δ., Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, Λεσχών Φίλων, Ενώσεις Προσώπων, κλπ). Επίσης υπάρχουν παραδείγματα για τις εκδηλώσεις των Πολιτιστικών Συλλόγων, για τις Κοινωνικές εκδηλώσεις κάθε είδους, για την εργασία ανηλίκων και συνταξιούχων, για την απασχόληση Μουσικών και Καλλιτεχνών, για τους Προπονητές και Διδασκάλους, για επιδοτήσεις και επιχορηγήσεις των Νομικών προσώπων Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και πλήθος άλλων περιπτώσεων που αφορούν αυτά τα Νομικά πρόσωπα.

Το βιβλίο αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για οικονομολόγους, λογιστές-φοροτεχνικούς, για τα μέλη, τις διοικήσεις, τα στελέχη και τους διαχειριστές των Συλλόγων και Σωματείων Μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τους Μουσικούς, τους Καλλιτέχνες και εν γένη εργαζόμενους στα Νομικά αυτά πρόσωπα.

Για παραγγελίες

μπορείτε να επικοινωνήσετε

στα τηλέφωνα: 210.9963983 και 210.9937050.

Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου, 2022 στις 9:25μμ | Κατηγορία: Οικονομία | argy
Μέσω του mobilefees.gov.gr οι αιτήσεις για την απαλλαγή των νέων 15 έως 29 ετών από τα τέλη κινητής τηλεφωνίας

Απαλλαγή από τα τέλη κινητής και καρτοκινητής τηλεφωνίας μπορούν να έχουν από σήμερα οι νέοι ηλικίας 15-29 ετών, καθώς τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών έθεσαν σε παραγωγική λειτουργία το mobilefees.gov.gr.

Την πλατφόρμα υλοποίησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης με τη συνδρομή της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Μέσω αυτής, οι νέοι ηλικίας 15-29 ετών μπορούν να δηλώσουν το κινητό τους τηλέφωνο στο Μητρώο Δικαιούχων Απαλλαγής Τελών Συνδρομητών Κινητής Τηλεφωνίας και Καρτοκινητής Τηλεφωνίας (Μη.Δ.Α.Τε.), ώστε να απαλλάσσονται από τα τέλη κινητής και καρτοκινητής.

Η εγγραφή στο Μητρώο είναι απλή και ολοκληρώνεται με τη δήλωση του ΑΜΚΑ (ή ΠΑΑΥΠΑ), του αριθμού κινητού του δικαιούχου και του παρόχου στον οποίο λειτουργεί ο αριθμός κινητού τηλεφώνου προς απαλλαγή τελών. Η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη και στην αγγλική γλώσσα.

Η είσοδος στο mobilefees.gov.gr γίνεται μέσω κωδικών Taxisnet:

• είτε του δικαιούχου, αν αυτός είναι ενήλικας (18-29 ετών),
• είτε εκείνου που έχει την επιμέλεια του δικαιούχου, αν αυτός είναι ανήλικος (15-17). Η σχέση επιμέλειας ελέγχεται αυτόματα, κατόπιν διασταύρωσης με το Μητρώο Πολιτών ή εναλλακτικά με το έντυπο Ε1 της πιο πρόσφατης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Με την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης στο Μητρώο, ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας ενημερώνεται αυτόματα για την εφαρμογή της απαλλαγής κατά την έκδοση λογαριασμού ή την ανανέωση χρόνου ομιλίας, χωρίς να απαιτείται κάποια άλλη ενέργεια από πλευράς του δικαιούχου. Σε περίπτωση μεταφοράς του αριθμού σε άλλη εταιρεία (φορητότητα), ο νέος πάροχος ενημερώνεται αυτόματα μέσω του Μητρώου ότι ο συγκεκριμένος αριθμός δικαιούται απαλλαγής. Τέλος, αυτόματα θα γίνεται και η διακοπή της απαλλαγής για δικαιούχους που συμπληρώνουν το 29ο έτος. 

Σημειώνεται ότι κάθε δικαιούχος μπορεί να καταχωρήσει έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου για να αιτηθεί απαλλαγή. Ανά πάσα στιγμή, ο δικαιούχος μπορεί να διαγράψει την αίτηση απαλλαγής σε έναν αριθμό και να την ενεργοποιήσει σε άλλον που έχει στην κατοχή του, εφόσον το επιθυμεί. Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν περισσότερες από μία αιτήσεις σε περίπτωση που έχουν περισσότερους από έναν δικαιούχους υπό την επιμέλειά τους.

Η δυνατότητα εγγραφής στο Μητρώο θα δίνεται σταδιακά, αρχής γενομένης από τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022, με βάση το καταληκτικό ψηφίο του ΑΦΜ του αιτούντος, ως εξής:

• 10 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 0
• 11 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 1
• 12 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 2
• 13 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 3
• 14 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 4
• 15 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 5
• 16 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 6
• 17 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 7
• 18 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 8
• 19 Ιανουαρίου 2022: ενεργοποίηση ΑΦΜ με καταληκτικό ψηφίο 9.

Οι δικαιούχοι που δεν διαθέτουν κωδικούς Taxisnet ή οι πολίτες που υποβάλλουν αίτηση για ανήλικο δικαιούχο και η σχέση επιμέλειας δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί με ηλεκτρονική διασταύρωση, μπορούν να απευθυνθούν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών για να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους στο Μητρώο. Η υποβολή των αιτήσεων στα ΚΕΠ θα είναι διαθέσιμη από την 20η Ιανουαρίου 2022.

Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου, 2022 στις 5:53μμ | Κατηγορία: Οικονομία | argy
Ηλεκτρική ενέργεια: Επιδότηση για όλες τις παροχές κύριας κατοικίας.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Επιδότηση σε Οικιακά Τιμολόγια – Νοικοκυριά

Θα επιδοτηθούν όλες οι παροχές κύριας κατοικίας, όπως αυτές δηλώνονται στην φορολογική δήλωση Ε1 (~4,2εκ παροχές), ανεξαρτήτως εισοδήματος, εμβαδού κατοικίας ή παρόχου. Η επιδότηση θα είναι κλιμακωτή ώστε να κινητροδοτείται η εξοικονόμηση ενέργειας:

• για τις πρώτες 150 KWh κατανάλωσης ανά μήνα, επιδότηση το 80% της αύξησης με 160 €/MWh
• για την μηνιαία κατανάλωση από 151-300KWh, επιδότηση το 60% της αύξησης με 120 €/MWh

Στα νοικοκυριά ενταγμένα στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) η επιδότηση θα ανέλθει στα 180 €/ MWh, δηλαδή απορροφάται το 90% της αύξησης. H μέση μηνιαία ενίσχυση για το Κ.Ο.Τ. αντιστοιχεί σε 54 ευρώ για τις πρώτες 300KWh.

HΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Επιδότηση σε ΜΗ Οικιακά (Εμπορικά) Τιμολόγια

Θα επιδοτηθούν οριζόντια όλα τα μη οικιακά τιμολόγια (αγροτικά, εμπορικά, βιομηχανικά, επαγγελματικά, λοιπές χρήσεις κλπ), ανεξαρτήτως μεγέθους και επιπέδου τάσης (Χαμηλή, Μέση, Υψηλή Τάση). Η επιδότηση θα ανέλθει στο 50% του αυξημένου κόστους και αφορά όλη την μηνιαία κατανάλωση. Η μοναδιαία τιμή της επιδότησης ορίζεται σε 65€/MWh. Από τον Νοέμβριο του 2021 έως τον Μάρτιο του 2022 ισχύει και η αναστολή της πληρωμής Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για τη στήριξη των επιχειρήσεων που είναι συνδεδεμένες στη Μέση Τάση. Από τον Φεβρουάριο και μετά, εξετάζεται, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, η επιδότηση να είναι προσαρμοσμένη ανά επαγγελματικό κλάδο ανάλογα με την βαρύτητα του ενεργειακού κόστους στην λειτουργία της επιχείρησης.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Επιδότηση σε Οικιακά Τιμολόγια – Νοικοκυριά

Η επιδότηση θα ανέλθει σε 20€ ανά θερμική MWh για όλους του παρόχους, και για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης. Αφορά 540.000 οικιακούς καταναλωτές ανεξαρτήτως εισοδήματος, μεγέθους κατοικίας ή παρόχου. Θα δοθεί και επιπλέον έκπτωση από τη ΔΕΠΑ εμπορίας ύψους 20€ ανά θερμική MWh για όλη τη μηνιαία κατανάλωση στους πελάτες της και θα ζητηθεί η αντίστοιχη στήριξη από τους υπόλοιπους παρόχους σε συνεργασία μαζί της. Το μέτρο θα επαναξιολογείται κάθε μήνα και θα προσαρμόζεται η μοναδιαία τιμή της επιδότησης.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 

Επιδότηση σε ΜΗ Οικιακά (Εμπορικά-Βιομηχανικά) Τιμολόγια

Επεκτείνεται η επιδότηση του ΦΑ σε όλους τους Εμπορικούς Καταναλωτές και στη Βιομηχανία ανεξαρτήτως μεγέθους, τζίρου και αριθμού εργαζομένων. Για τον Ιανουάριο του 2022 η επιδότηση ανέρχεται στα 30 €/MWh. Η συνολική ενίσχυση θα ανέλθει σε 51εκ€ για το μήνα Ιανουάριο.

Κυριακή, 9 Ιανουαρίου, 2022 στις 7:17μμ | Κατηγορία: Κοινωνικά | Ν.Δ.Κ.
ΠΕΝΘΗ

Δυστυχώς έφυγε από την ζωή σε ηλικία 66 ετών,

ο Δημοσθένης (Δήμος) Τρυφ. Βράκας. 

Θερμά συλλυπητήρια στους οικείους.

*** Η ακολουθία εξόδου θα τελεστεί την Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, στον Ι.Ν. Αγίου Τρύφωνα (Κοιμητήριο) Βλαχέρνας. Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον ίδιο Ιερό Ναό από ώρα 11:30πμ.

Σάββατο, 8 Ιανουαρίου, 2022 στις 11:01μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.
Η ΕΜΑΚ θα επιχειρήσει να διασώσει τις αγελάδες και τα μοσχαράκια από τον γκρεμό, στην περιοχή της Κανδήλας!
Κλιμάκιο της πυροσβεστικής υπηρεσίας βρέθηκε στην περιοχή Χάνι της Κανδήλας για να εκτιμήσει την κατάσταση σχετικά με τις 4 παγιδευμένες αγελάδες με τα 4 μοσχαράκια σε βραχώδη περιοχή.
 

 

Σήμερα το μεσημέρι άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας βρέθηκαν στο σημείο και μετά από αυτοψία αποφάσισαν πως πρέπει να κληθεί η ΕΜΑΚ. Σύμφωνα με πληροφορίες αύριο Κυριακή 9/01 το πρωί, άνδρες της ΕΜΑΚ θα επιχειρήσουν να οδηγήσουν με ασφάλεια τα εγκλωβισμένα ζώα από ασφαλή πέρασμα από τον κοκκινόβραχο Κανδήλας. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο λόγω της μορφολογίας του εδάφους, αλλά και λόγω του ότι οι συγκεκριμένες αγελάδες έχουν μάθει να ζουν ελεύθερες σε ημιάγρια κατάσταση και δεν θα είναι υπάκουες. Εάν δεν είναι εφικτή η λύση αυτή θα πρέπει να γίνουν μεγαλύτερες προσπάθειες να δεθούν ή ακόμη και να ναρκωθούν για να μεταφερθούν.

Τα ζώα που ανήκουν σε κτηνοτρόφους της κοινότητας Παλαιοπύργου Αρκαδίας. είναι ελεύθερα στα βουνά της περιοχής όπου και τρέφονται και φημίζονται για το νόστιμο κρέας τους.

πηγή: www.pna.gr