Back to top

Αρχείο για Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Βλαχέρνας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Πέμπτη, 12 Απριλίου, 2012 στις 11:05πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | Ν.Δ.Κ.

Η Εκκλησιαστική επιτροπή Ι. Μητρόπολης Αγίου Αθανασίου Βλαχέρνας, ενημερώνει τον κλήρον πως η Θεία Λειτουργία της ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗΣ (Μεγάλη Παρασκευή), θα πραγματοποιηθεί στην Μητρόπολη Αγίου Αθανασίου, ώρα 10:00. Από ώρα 11:00 και μετά, ο Ιερέας θα βρίσκεται στο Κοιμητήριο του Αγίου Τρύφωνα, για να ψάλει υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των νεκρών.

Για την εκκλησιαστική επιτροπή

Ιερέας Παναγιώτης Τρυφωνόπουλος 

ΜΗΝΥΜΑ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Πέμπτη, 12 Απριλίου, 2012 στις 9:56πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | argy
     Πρός
Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν εὐσεβῆ Λαόν
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαντινείας καί Κυνουρίας
Τέκνα μου ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Ἑορτή ἑορτῶν ὀνομάζεται ἡ Ἀνάστασις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιατί δέν εἶναι μία ἁπλή ἑορτή, οὔτε ἕνα συνηθισμένο πανηγύρι, ἀλλά εἶναι ἡ πρώτη καί μεγάλη καί λαμπρότερη χριστιανική Ἑορτή, κατά τήν ὁποία προσκυνοῦμε καί εὐλογοῦμε τόν Σωτῆρα Ἰησοῦν Χριστόν, τόν μόνον ἀναμάρτητον πού μέ τόν Σταυρό, τόν θάνατο καί τήν ἔνδοξο Ἀνάστασί Του ἐλύτρωσε τόν κόσμο. Γι’ αὐτό ἀκριβῶς τόν λόγο ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός στόν Κανόνα τῆς Ἀναστάσεως, τονίζοντας τήν ἐξαιρετική σημασία καί τό μεγαλεῖο τῆς Ἑορτῆς αὐτῆς, ξεσπᾶ σέ ἕνα πλῆθος θαυμαστῶν χαρακτηρισμῶν καί λέγει:
Αὕτη ἡ κλητή καί ἁγία ἡμέρα,
ἡ μία τῶν Σαββάτων
ἡ βασιλίς καί κυρία
ἑορτῶν ἑορτή
καί πανήγυρις ἐστί πανηγύρεων,
ἐν ᾗ εὐλογοῦμεν Χριστόν εἰς τούς αἰῶνας.
Αὐτῆς δέ τῆς Ἑορτῆς, τῆς τόσο μεγάλης καί λαμπρῆς, κύριο καί χαρακτηριστικό γνώρισμα εἶναι ἡ χαρά καί τό φῶς. Ὅλα καί ὅλοι χαίρονται καί φωτίζονται ἀπό τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως. Οἱ ἄνθρωποι πού κατοικοῦμε στή γῆ, οἱ Ἄγγελοι πού εἶναι στόν οὐρανό καί οἱ ψυχές τῶν νεκρῶν πού βρίσκονται στόν Ἅδη ζοῦμε ὅλοι μαζί μέσα στήν πλημμύρα τοῦ ἀναστάσιμου φωτός καί μαζί μέ τόν φωτισμένο ὑμνογράφο τῆς Ἐκκλησίας μας ψάλλομε πανηγυρικά:
Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός,
οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια,
ἑορταζέτω γοῦν πᾶσα κτίσις
τήν Ἔγερσιν Χριστοῦ,
ἐν ᾗ ἐστερέωται.
Σ’ αὐτή,  λοιπόν,  τή φωτοπλημμυρισμένη  Ἑορτή  λαμβάνομε  μέρος  κι ἐμεῖς ὅλοι πού εὑρισκόμεθα μέσα στούς φωτόλουστους Ναούς τῶν πόλεων ἤ στά χαριτωμένα Ἐκκλησάκια τῶν χωριῶν μας μέ ἀναμμένες λαμπάδες καί καθαρές καρδιές, βρίσκομε τούς Ἀγγέλους τοῦ Θεοῦ καί συναντοῦμε τίς ψυχές τῶν ἀγαπημένων μας νεκρῶν, ἀσπαζόμεθα μέ ἀγάπη τούς ἀδελφούς μας καί προσκυνοῦμε τόν Νυμφίον Χριστόν, ὅπως πάλι μᾶς λέγει ἡ Ἐκκλησία μας:
Προσέλθωμεν λαμπαδηφόροι,
τῷ προϊόντι Χριστῷ ἐκ τοῦ μνήματος,
ὡς Νυμφίῳ,
καί συνεορτάσωμεν ταῖς φιλεόρτοις τάξεσι,
Πάσχα Χριστοῦ τό σωτήριον.
Σήμερα δέ πού ζοῦμε μέσα στήν πολύμορφη σύγχυσι τοῦ κόσμου καί τήν ἀκατάληπτη κρίσι τῆς Πατρίδος μας καί τόν ἐφιάλτη τῆς ἀνασφάλειας τῆς ζωῆς μας, τόν πανικό ἀπό τό φάσμα τῆς ἀνεργίας καί τό ἐνδεχόμενο τῆς πείνας, τῆς ὀχλοκρατίας καί τῆς ἀκυβερνησίας τοῦ τόπου μας, ἔχομε μεγαλύτερη ἀνάγκη ἀπό ποτέ ἄλλοτε νά ἀναζητήσωμε τόν Σωτῆρα Χριστόν καί στήν Ἑορτή τῆς Ἀναστάσεώς Του νά μή μείνωμε ἁπλοί θεατές, ἀλλά νά γίνωμε ἐνεργοί ἑορταστές καί κοινωνοί τοῦ ἁγίου Ποτηρίου Του, ὅπως πάλι ὁ ὑμνογράφος μᾶς παρακινεῖ:
Δεῦτε τοῦ καινοῦ τῆς ἀμπέλου γεννήματος
τῆς θείας εὐφροσύνης
ἐν τῇ εὐσήμῳ ἡμέρα τῆς Ἐγέρσεως
Βασιλείας τε Χριστοῦ κοινωνήσωμεν
ὑμνοῦντες αὐτόν ὡς Θεόν εἰς τούς αἰῶνας,
ὥστε νά ζήσωμε τήν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καί τήν Δικαιοσύνην Αὐτοῦ μέ τή χαρά τῆς Ἀναστάσεώς Του.
Χριστός ανέστη, ἀδελφοί μου.
Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης πάντων ὑμῶν
Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
  † Ὁ Μαντινείας καί Κυνουρίας Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΣΤΗ ΒΛΑΧΕΡΝΑ

Κυριακή, 8 Απριλίου, 2012 στις 4:33μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | Ν.Δ.Κ.

Σήμερα γιορτάζουμε την πανηγυρική είσοδο του Κυρίου Ιησού Χριστού στην Ιερουσαλήμ. Τότε, ερχόμενος ο Ιησούς από τη Βηθανία στα Ιεροσόλυμα, έστειλε δύο από τους Μαθητές του και του έφεραν ένα γαϊδουράκι. Και κάθισε πάνω του για να μπει στην πόλη. Ο δε λαός, ακούγοντας ότι ο Ιησούς έρχεται, πήραν αμέσως στα χέρια τους βάγια από φοίνικες και βγήκαν να τον υποδεχτούν. Και άλλοι μεν με τα ρούχα τους, άλλοι δε κόβοντας κλαδιά από τα δέντρα, έστρωναν το δρόμο απ’ όπου ο Ιησούς θα περνούσε. Και όλοι μαζί, ακόμα και τα μικρά παιδιά, φώναζαν: “Ωσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου“.

Στο χωριό μας τελέσθηκε η Θεία Λειτουργία και μοιράστηκε σε όλους βάγια.

Φωτο: trf.pns

Η Τετάρτη του Πάσχα ορίστηκε ως ημέρα εορτής του ΟΣΙΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ στη Βλαχέρνα

Τετάρτη, 4 Απριλίου, 2012 στις 1:24μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | Ν.Δ.Κ.

Μετά από απόφαση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μαντινείας και Κυνουρίας κ.κ. Αλεξάνδρου, κάθε Τετάρτη του Πάσχα  θα εορτάζει ο ΟΣΙΟΣ ΛΕΟΝΤΙΟΣ, στην Ιερά Μονή Παναγίας των Βλαχερνών (στο όρος Καστανιά). Η καθιέρωση της εορτής αυτής, αποτελούσε στόχο και ευχή της τοπικής κοινωνίας εδώ και πολλά έτη.

Ευχαριστούμε θερμά τον Σεβασμιώτατο Πατέρα μας, που με αυτή την απόφασή του, δίνει σε όλους εμάς την ευκαιρία να αναβαπτισθούμε στην πνευματική κολυμβήθρα των βιωμάτων της πίστεως μας.

Για φέτος θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία την Τετάρτη του Πάσχα, στην Μητρόπολη του Αγίου Αθανασίου στη Βλαχέρνα, παρουσία του Σεβασμιωτάτου. Ευχαριστούμε επίσης και τον Ιερέα του χωριού μας, π.Παναγιώτη Τρυφωνόπουλο, και τους εκκλησιαστικούς επιτρόπους.

– Ο Όσιος Λεόντιος καταγόταν από την Στεμνίτσα Γορτυνίας και το επώνυμό του ήταν Πασομένος. Ασκήτευσε στο βουνό «Καστανιά» (ίσως είναι ο αρχαίος «Κνάκαλος» κατά Παυσανία) πάνω από το χωριό Μπεμβελζενίκο, σήμερα ονομαζόμενο Βλαχέρνα Μαντινείας του Νομού Αρκαδίας. Εκεί έγινε κτίτορας του Μονυδρίου «της Παναγίας της Βλαχέρνας» λόγω παρουσίας εκεί της Εικόνας της Θεοτόκου της επιλεγόμενης «Βλαχέρνα». Μετέφερε με ασκί νερό, το τοποθετούσε στους άνυδρους πρόποδες του βουνού, στην περιοχή «Αϊ-Θανάσης» ή «Δέντρο», από όπου έπιναν οι διερχόμενοι πεζοπόροι. Ο συγχωριανός του τσοπάνης Γ. Κατσούλης του έφερνε τα προς τα ζην.

Ασθένησε το Μέγα  Σάββατο, την Κυριακή του Πάσχα «ετελειώθη εν Κυρίω» και ο Κατσούλης τον έθαψε μέσα στο σπήλαιο και σε τάφο, που ο ίδιος είχε προκατασκευάσει. Η ανακομιδή του Λειψάνου του έγινε μετά από ένα χρόνο, το οποίο Λέιψανο, ήταν «λελυμένον και ευωδιάζον» και μεταφέρθηκε στην Ι. Μονή Αγίου Δημητρίου Στεμνίτσας, από όπου εξαφανίσθηκε κατά τις καταστροφικές επιδρομές των Αλβανών (1770-1779). Συμπεραίνουμε έτσι, αλάνθαστα, ότι ο Όσιος Λεόντιος έζησε πριν το 1770 και ίσως το διάστημα μεταξύ 1650-1750.

Από τα θαύματα του σημειοφόρου Άγιου αναφέρουμε εκείνο της ευωδίας γάλατος αίγας, η οποία έγλυφε τα οστά του, το σταμάτημα κατακλυσμιαίας και καταστροφικής βροχής, την άνθιση ημίξερου πάσσαλου, κλπ.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΗΧΟΣ δ΄

Στεμνίτσης το βλάστημα

και της Βλαχέρνης φρουρόν,

τιμώμεν σε, όσιε,

των εν δακρύων ροαϊς

και πόνοις ασκήσεως,

λάμψαντα εν ερήμοις

και εν όρεσι όντως

ένθα και ωκειώθης

τω Χριστώ θείω πόθω.

Αυτόν ουν ικέτευε Λεόντιε

σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Απόσπασμα από εργασία του Θεοδ. Αθ. Μαραγκού, θεολόγου καθηγητού.

Επίσης στο βιβλίο του αειμνήστου συμπατριώτη μας, Δημητρίου Β. Δρακόπουλου (Επιθεωρητού) με τίτλο «ΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ-ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΛΑΧΕΡΝΑ» βρίσκουμε πληροφορίες για τον Όσιο Λεόντιο. Επίσης και στο Βιβλίο «Η ΒΛΑΧΕΡΝΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ-ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ» του συμπατριώτη μας Δημητρίου Π. Λολώνη (επίτιμου Επιθεωρητή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης), γίνεται αναφορά στον Όσιο Λεόντιο.

ΚΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΤΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΠΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ

Σάββατο, 17 Μαρτίου, 2012 στις 11:36πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | J.Arkas

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ

Βλαχέρνα 30 Ιανουαρίου 2012

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Αγ. Αθανασίου Βλαχέρνας, συμμεριζόμενο την καθημερινή αγωνία των ενοριτών και κατοίκων και τη συνεχή  προσπάθεια του χωριού να διαμορφώσει την παραδοσιακή μορφή ανάπτυξης, που μόνο του επέλεξε και που σε όλα του τα βήματα, μας έχει συμπαραστάτη, εκφράζει ανεπιφύλακτα την αντίθεσή του στην εγκατάσταση της μονάδας παραγωγής μπετόν, στην είσοδο του χωριού. Θεωρεί ότι μία τέτοια μονάδα σ’ αυτό το σημείο είναι εντελώς αντίθετη με το σχεδιασμό που οραματίστηκαν από παλιότερα οι κάτοικοι του χωριού, θα καταστρέψει το πανέμορφο τοπίο και θα ρυπάνει το περιβάλλον.

Επιπροσθέτως, το οικόπεδο που εφάπτεται στην ανατολική πλευρά του χώρου που αγοράστηκε για την εγκατάσταση της ανωτέρω μονάδας, είναι το μοναδικό οικόπεδο της Ι.Μ. Παναγίας Ελεούσας  του Μπεζενίκου, του οποίου τη χρήση έχουμε παραχωρήσει στη νεολαία του χωριού και το χρησιμοποιεί ως χώρο αθλοπαιδιών.

Πρέπει λοιπόν να πειστεί ο επιχειρηματίας ώστε να εγκαταστήσει την επιχείρηση του σε άλλο σημείο. Εμείς θα είμαστε πρωταγωνιστές και συμπαραστάτες με τις επιλογές του χωριού, και θέλουμε στο πλευρό μας και τη Δημοτική μας Αρχή.

 Ο Πρόεδρος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου

 Ιερέας  Παναγιώτης  Τρυφωνόπουλος

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΣΤΗ ΒΛΑΧΕΡΝΑ

Κυριακή, 4 Μαρτίου, 2012 στις 8:37μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | Ν.Δ.Κ.

Σήμερα Κυριακή 4  Μαρτίου 2012 η εκκλησία μας εορτάζει την Κυριακή της Ορθοδοξίας. Λέγεται Κυριακή της Ορθοδοξίας, γιατί γιορτάζουμε την αναστήλωση των αγίων Εικόνων και τον θρίαμβο της Ορθοδόξου Πίστεως κατά της φοβερής αιρέσεως των Εικονομάχων, των αιρετικών δηλαδή εκείνων που δεν εδέχοντο να τιμούν τις άγιες Εικόνες. Στην Βλαχέρνα σήμερα πραγματοποιήθηκε λιτανεία και οι πιστοί κρατούσαν εικόνες στα χέρια τους, κάνοντας την διαδρομή γύρωθεν της Ιεράς Μητροπόλεως  του Αγίου Αθανασίου. Ο Ιερέας μας και οι εκλησιαστικοί επιτρόποι, είχαν φροντίσει για την λιτανεία της σημερινής μέρας.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΜΑΣ, ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (18/01/2012)

Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου, 2012 στις 1:07μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | Ν.Δ.Κ.

Οι φωτογραφίες

είναι από τον συμπατριώτη και φίλο μας, Φώτη Κολλίντζα.

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΗΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου, 2012 στις 10:13μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | Ν.Δ.Κ.

Με πλήθος κόσμου και Ιερέων χοροστατούντος του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Μαντινείας και Κυνουρίας κκ Αλεξάνδρου, εορτάσθηκε η εορτή της Μητρόπολης του χωριού μας. Το παρόν έδωσαν και αρκετοί επίσημοι. Και του χρόνου, ο Άγιος Αθανάσιος να προστατεύει όλους τους ανθρώπους.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΜΑΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου, 2012 στις 9:54μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | Ν.Δ.Κ.

Εσπερινός τελέσθηκε σήμερα παραμονή της εορτής του πολιούχου μας Αγίου Αθανασίου. Πλήθος κόσμου έδωσε το παρόν, υπήρχε και αρτοκλασία, χοροστατούντων αρκετών Ιερέων. Οι εκκλησιαστικοί επιτρόποι, φρόντισαν για τον εορταστικό στολισμό της εκκλησίας και οι συγχωριανοί είναι έτοιμοι να εορτάσουν αύριο τον πολιούχο του χωριού μας Άγιο Αθανάσιο. Ενημερώνουμε πως αύριο θα χοροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μαντινείας και Κυνουρίας κκ Αλέξανδρος.

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗ ΒΛΑΧΕΡΝΑ

Σάββατο, 7 Ιανουαρίου, 2012 στις 2:01μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | J.Arkas

Φωτο: tam