Back to top

Αρχείο για Εκκλησιαστικά

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Σάββατο, 9 Μαΐου, 2020 στις 8:24πμ | Κατηγορία: Εκκλησιαστικά | Ν.Δ.Κ.

“Ως τῶν νοσούντων ὁ ἄμισθος ἰατρός, καὶ τῶν ἐν κινδύνοις ἀπροσμάχητος βοηθός, θλιβομένων τε θερμὸς ὑπερασπιστής, καὶ τῶν ἐν παντοίαις ἀνάγκαις ὑπέρμαχος, Ὁσιομάρτυς ἐξ ἑῴας Νικόλαε‧ πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν”.

ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ “ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΟΥ” ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (ΜΑΗΘΑΝΑΣΗ)

Σάββατο, 2 Μαΐου, 2020 στις 9:38πμ | Κατηγορία: Εκκλησιαστικά | Ν.Δ.Κ.

Ἀθανάσιε, ποῦ κομίζῃ; μὴ πάλιν
Καὶ νεκρὸν ἐξόριστον ἐκπέμπουσί σε;
Δευτερίῃ νέκυς Ἀθανασίου ἐξέδυ τύμβου.

ΕΟΡΤΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ!

Παρασκευή, 24 Απριλίου, 2020 στις 9:08πμ | Κατηγορία: Εκκλησιαστικά | Ν.Δ.Κ.

“Η αναβλύζουσα Θειον ύδωρ αθάνατον, η προχέουσα ρείθρα ζωής αέναα· τοις προστρέχουσι πιστώς τη Ζωοδόχο σου Πηγή και ταύτα αρυoμένοι, βραβεύεις νυν τε παρθένε ρώσιν και θεραπείαν, και συμφορών απολύτρωσιν”.

Χρόνια Πολλά!

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ!

Πέμπτη, 23 Απριλίου, 2020 στις 12:55μμ | Κατηγορία: Εκκλησιαστικά | Ν.Δ.Κ.

Χρόνια Πολλά στους εορτάζοντες!!

ΕΟΡΤΗ ΟΣΙΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΕΝ ΒΛΑΧΕΡΝΗΣ

Τετάρτη, 22 Απριλίου, 2020 στις 1:25μμ | Κατηγορία: Εκκλησιαστικά | Ν.Δ.Κ.

Στεμνίτσης το βλάστημα

και της Βλαχέρνης φρουρόν,

τιμώμεν σε, όσιε,

των εν δακρύων ροαϊς

και πόνοις ασκήσεως,

λάμψαντα εν ερήμοις

και εν όρεσι όντως

ένθα και ωκειώθης

τω Χριστώ θείω πόθω.

Αυτόν ουν ικέτευε Λεόντιε

σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Ο Όσιος Λέοντιος εν Βλαχέρνης βοηθειά μας!!

*** Τετάρτη της Διακαινησίμου σήμερα, και λόγω των μέτρων προστασίας από τον κορονιό, δεν εορτάστηκε η καθιερωμένη μνήμη του Οσίου Λεοντίου στο χωριό μας. Το καντηλάκι, που είναι αναμμένο στον τάφο του στο μοναστήρι της Καστανιάς, ας φωτίζει τις καρδιές όλων μας και ας ευχηθούμε του χρόνου να είμαστε όλοι καλά να τον τιμήσουμε όπως του πρέπει.

ΑΝΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ!

Κυριακή, 19 Απριλίου, 2020 στις 7:00μμ | Κατηγορία: Εκκλησιαστικά | Ν.Δ.Κ.

Στον Εσπερινό της Αγάπης, ανήμερα της Λαμπρής, χαίρονταν κανείς να ακούει τον 92 ετών πλέον σήμερα παπά – Ματθαίο στο χωριό να το ψέλνει, χωρίς κανείς να μπορεί μέχρι σήμερα να το έχει αποδώσει καλύτερα στα χωριά μας.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.

Με αγάπη αληθινή, που σε ενισχύει με αφοβία.

«Φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ ἀλλ’ ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τόν φόβον»
Τις θεός μέγας ως ο Θεός ημών , συ εί ο Θεος ο ποιών θαυμάσια μόνο.(Ψαλμ. 76,14-15)
Ποιος Θεός είναι τόσο μεγάλος όσο ο Θεός μας; Εσύ είσαι ο μόνος Θεός που κάνεις θαυμάσια

* Η επιλογή του You Tube-video είναι του συμπατριώτη μας, δικηγόρου Αθανασίου Ι. Καβουρίνου (Ιεροψάλτη).

Μεγάλο Σάββατο (πρώτη Ανάσταση)

Σάββατο, 18 Απριλίου, 2020 στις 8:01πμ | Κατηγορία: Εκκλησιαστικά | Ν.Δ.Κ.

Ανάστα, ο Θεός, κρίνον την γην
ότι συ κατακληρονομήσεις εν πάσι τοις έθνεσι.

* Η επιλογή του You Tube-video είναι του συμπατριώτη μας, δικηγόρου Αθανασίου Ι. Καβουρίνου (Ιεροψάλτη).

Εγκώμια Μεγάλης Παρασκευής

Παρασκευή, 17 Απριλίου, 2020 στις 4:50μμ | Κατηγορία: Εκκλησιαστικά | Ν.Δ.Κ.

* Η επιλογή του You Tube-video είναι του συμπατριώτη μας, δικηγόρου Αθανασίου Ι. Καβουρίνου (Ιεροψάλτη).

Μεγάλη Παρασκευή (Αποκαθήλωση)

Παρασκευή, 17 Απριλίου, 2020 στις 8:10πμ | Κατηγορία: Εκκλησιαστικά | Ν.Δ.Κ.

«Σέ τόν ἀναβαλλόμενον τό φῶς ὥσπερ ἱμάτιον καθελών Ἰωσήφ ἀπό τοῦ ξύλου σύν Νικοδήμῳ καί θεωρήσας νεκρόν, γυμνόν, ἄταφον, εὐσυμπάθητον θρῆνον ἀναλαβών, ὀδυρόμενος ἔλεγεν∙ Οἴμοι, γλυκύτατε Ἰησοῦ! ὅν πρό μικροῦ ὁ ἥλιος ἐν σταυρῷ κρεμάμενον θεασάμενος ζόφον περιεβάλλετο καί ἡ γῆ τῷ φόβῳ ἐκυμαίνετο καί διεῤῥήγνυτο ναοῦ τό καταπέτασμα• ἀλλ᾽ ἰδού νῦν βλέπω σε δι᾽ ἐμέ ἑκουσίως ὑπελθόντα θάνατον. Πῶς σε κηδεύσω, Θεέ μου; ἤ πῶς σινδόσιν εἱλήσω; Ποίαις χερσί δέ προσψαύσω τό σόν ἀκήρατον σῶμα; ἤ ποῖα ᾄσματα μέλψω τῇ σῇ ἐξόδῳ οἰκτίρμον; Μεγαλύνω τά πάθη σου, ὑμνολογῶ καί τήν ταφήν σου σύν τῇ ἀναστάσει, κραυγάζων• Κύριε, δόξα σοι».

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Ὅταν ὁ Ἰωσήφ μαζί μέ τό Νικόδημο, κατέβασε ἀπό τό ξύλο ἐσένα, πού φορᾶς σάν ἱμάτιο τό φῶς, καί σέ εἶδε νεκρό, γυμνό καί ἄταφο, ἀναλαβών θρῆνο γεμάτο συμπάθεια καί κλαίοντας ἔλεγε: Ἀλίμονο σ᾽ ἐμένα, γλυκύτατε Ἰησοῦ! Πρίν ἀπό λίγο ὁ ἥλιος, βλέποντάς σε νά κρέμεσαι στό σταυρό, ντύθηκε στό σκοτάδι καί ἡ γῆ ἀπό τό φόβο της κλονιζόταν καί σχίστηκε σέ δύο τό καταπέτασμα τοῦ ναοῦ. Ἀλλ᾽ ὅμως τώρα κατανοῶ ὅτι γιά μένα ὑπέστης θάνατο. Πῶς νά σέ κηδεύσω, Θεέ μου; Ἤ πῶς νά σέ τυλίξω σέ σεντόνια; Μέ ποιά τραγούδια θά ψάλλω κατά τήν ἐκφορά σου, εὐσπλαχνικέ Κύριε; Δοξολογῶ τά πάθη σου, ἀπευθύνω ὕμνους στήν ταφή σου μαζί μέ τήν Ἀνάστασή σου, κραυγάζοντας: Κύριε, δόξα σοι.

* Η επιλογή του You Tube-video είναι του συμπατριώτη μας, δικηγόρου Αθανασίου Ι. Καβουρίνου (Ιεροψάλτη).

Σήμερον κρεμάται επί ξύλου…!!!

Πέμπτη, 16 Απριλίου, 2020 στις 7:42μμ | Κατηγορία: Εκκλησιαστικά | Ν.Δ.Κ.

Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, 
ο εν ύδασι την γην κρεμάσας. 
Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται, 
ο των αγγέλων βασιλεύς. 
Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται, 
ο περιβάλλων τον ουρανόν εν νεφέλαις. 
Ράπισμα κατεδέξατο, 
ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ. 
Ήλοις προσηλώθη, ο νυμφίος της Εκκλησίας. 
Λόγχη εκεντήθη, ο υιός της Παρθένου. 
Προσκυνούμεν σου τα Πάθη, Χριστέ. 
Δείξον ημίν και την ένδοξόν σου Ανάστασιν.