Back to top

Αρχείο για Θεολογικά/Εκκλησιαστικά

Κυριακή των Βαΐων

Κυριακή, 12 Απριλίου, 2020 στις 4:23μμ | Κατηγορία: Θεολογικά/Εκκλησιαστικά | Ν.Δ.Κ.

“Ἐρχόμενος ὁ Κύριος, πρὸς τὸ ἑκούσιον Πάθος, τοῖς Ἀποστόλοις ἔλεγεν ἐν τῇ ὁδῷ. Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ παραδοθήσεται ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, καθώς γέγραπται περὶ αὐτοῦ. Δεῦτε οὖν καὶ ἡμεῖς, κεκαθαρμέναις διανοίαις, συμπορευθῶμεν αὐτῷ, καὶ συσταυρωθῶμεν, καὶ νεκρωθῶμεν δι’ αὐτόν, ταῖς τοῦ βίου ἡδοναῖς, ἵνα καὶ συζήσωμεν αὐτῷ, καὶ ἀκούσωμεν βοῶντος αὐτοῦ, οὐκέτι εἰς τὴν ἐπίγειον Ἱερουσαλήμ, διὰ τὸ παθεῖν· ἀλλὰ ἀναβαίνω πρὸς τὸν Πατέρά μου, καὶ Πατέρα ὑμῶν, καὶ Θεόν μου, καὶ Θεὸν ὑμῶν, καὶ συνανυψῶ ὑμᾶς εἰς τὴν ἄνω Ἱερουσαλήμ, ἐν τῇ Βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν”.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

Πέμπτη, 9 Απριλίου, 2020 στις 10:53πμ | Κατηγορία: , Θεολογικά/Εκκλησιαστικά | Ν.Δ.Κ.

Την ημέρα αυτή γιορτάζουμε την πανηγυρική είσοδο του Κυρίου Ιησού Χριστού στην Ιερουσαλήμ. Τότε, ερχόμενος ο Ιησούς από τη Βηθανία στα Ιεροσόλυμα, έστειλε δύο από τους Μαθητές του και του έφεραν ένα γαϊδουράκι. Και κάθισε πάνω του για να μπει στην πόλη.

Ο δε λαός, ακούγοντας ότι ο Ιησούς έρχεται, πήραν αμέσως στα χέρια τους βάγια από φοίνικες και βγήκαν να τον υποδεχτούν. Και άλλοι μεν με τα ρούχα τους, άλλοι δε κόβοντας κλαδιά από τα δέντρα, έστρωναν το δρόμο απ’ όπου ο Ιησούς θα περνούσε. Και όλοι μαζί, ακόμα και τα μικρά παιδιά, φώναζαν: «Ωσαννά· ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ».

Ο Χριστός εισέρχεται στα Ιεροσόλυμα «επί πώλον όνου». Πορεύεται και οι Ισραηλίτες τον υποδέχονται με τιμές ως Βασιλιά. Εκείνος δεν δίνει ιδιαίτερη σημασία στις τιμές, δεν περιορίζεται στο πανηγύρι, στην πρόσκαιρη δόξα, αλλά προχωρεί στο σταυρό και την Ανάσταση.

Η είσοδος του Χριστού στα Ιεροσόλυμα είναι τελικά η είσοδος του μαρτυρίου στην επίγεια ζωή του Κυρίου. Σε λίγες ημέρες θα μαρτυρήσει και θα θανατωθεί στο σταυρό, για να θανατώσει το θάνατο και να χαρίσει τη ζωή.

Φέτος εν μέσω της παγκόσμια πανδημίας, η Θεία Λειτουργία στις εκκλησίες θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών και οι πιστοί θα παρακολουθήσουν την Θεία Λειτουργία από τηλεοράσεως.

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΣΤΗ ΒΛΑΧΕΡΝΑ

Στο χωριό μας, την Κυριακή των Βαΐων, ο Ιερέας μας π. Παναγιώτης θα διαβάσει την ευχή για την Ημέρα των Βαΐων, πριν το μεσημέρι, χωρίς κόσμο. Καλούνται όλοι οι συγχωριανοί να προσευχηθούν από το σπίτι τους.

“Τὴν κοινὴν Ἀνάστασιν πρὸ τοῦ σοῦ πάθους πιστούμενος, ἐκ νεκρῶν ἤγειρας τὸν Λάζαρον Χριστὲ ὁ Θεός· ὅθεν καὶ ἡμεῖς ὡς οἱ παῖδες, τὰ τῆς νίκης σύμβολα φέροντες, σοὶ τῷ νικητῇ τοῦ θανάτου βοῶμεν· Ὠσαννὰ ἐν τοῖς ὑψίστοις, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος, ἐν ὀνόματι Κυρίου“.

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΩΝ ΤΙΜΙΩΝ ΔΩΡΩΝ, ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΜΑΡΤΙΟΥ, ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ

Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου, 2020 στις 1:35μμ | Κατηγορία: , Θεολογικά/Εκκλησιαστικά | Ν.Δ.Κ.

Την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020 και ώρα 07:00μμ θα πραγματοποιηθεί Θεία Λειτουργία Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων στην Μητρόπολη του Αγίου Αθανασίου. Θα χοροστατήσει ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Ιουστίνος Τσαγκούρης. 

Καλούνται όλοι οι πιστοί να παραβρεθούν στην Θεία Λειτουργία. 

ΧΡOΝΙΑ ΠΟΛΛA ΣΤΟΥΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΙΟΥΣ OΠΟΥ ΓΗΣ!

Σάββατο, 18 Ιανουαρίου, 2020 στις 9:16μμ | Κατηγορία: , Θεολογικά/Εκκλησιαστικά | ΠπΚ

Χαίροις τῶν ἀρετῶν ὁ κανών, ὁ ὑπὲρ πίστεως ἀθλήσας στερρότατα, καὶ λύσας τὴν τοῦ Ἀρείου, κακοδοξίαν νευραῖς, τῶν σεπτῶν σου λόγων Ἀθανάσιε, τρανῶς ἐκδιδάσκων, μιᾶς Θεότητος δύναμιν, ὁριζομένην, ἐν τρισὶν ὑποστάσεσι, παρ’ ἧς ἅπαντα, νοητὰ καὶ φαινόμενα, μόνην δι’ ἀγαθότητα, παρήχθη πρὸς γένεσιν, καὶ σαφηνίζων τῆς θείας, δημιουργίας τὰ δύσληπτα, Χριστὸν καταπέμψαι, ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν δυσώπει τὸ μέγα ἔλεος”.

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα εορτάστηκε και εφέτος η μνήμη του Αγίου Αθανασίου, Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πολιούχου του χωριού μας.

Την παραμονή τελέστηκε πανηγυρικός εσπερινός μετά αρτοκλασίας με την συμμετοχή έξι ιερέων. Σήμερα ανήμερα της εορτής, της θείας λειτουργίας προΐστατο ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τεγέας κ. κ. Θεόκλητος περιστοιχιζόμενος από πέντε ιερείς και έναν ιεροδιάκονο. Στο τέλος της ακολουθίας τον Θείο λόγο κήρυξε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος, ενώ μετά την απόλυση προσφέρθηκαν στο προαύλιο του ιερού ναού ποτό και γλυκίσματα από το εκκλησιαστικό συμβούλιο.

Το παρόν έδωσαν, εκτός από τους Βλαχερναίους, ο αντιπρόεδρος της Βουλής Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης, ο πρόεδρος της Τ.Κ. Βλαχέρνας Δημήτρης Κολλίντζας και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης του δήμου και φορέων του χωριού.

 

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΗ ΒΛΑΧΕΡΝΑ

Δευτέρα, 6 Ιανουαρίου, 2020 στις 2:26μμ | Κατηγορία: , Θεολογικά/Εκκλησιαστικά | Ν.Δ.Κ.

«Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις· τοῦ γάρ Γεννήτορος ἡ φωνή προσεμαρτύρει σοι, ἀγαπητόν σε Υἱόν ὀνομάζουσα· καί τό Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τό ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανείς Χριστέ ὁ Θεός, καί τόν κόσμον φωτίσας δόξα σοι».

Εορτάστηκαν τα Άγια Θεοφάνεια και έγινε ο αγιασμός των υδάτων στο χωριό μας. Μετά την Θεία Λειτουργία, ο κόσμος πήρε αγιασμό για να αγιάσει το σπίτι του, τα ζώα του, τα χωράφια του και τις καλλιέργειες του.

Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.

 

 

ΤΗΣ ΠΡΩΤΑΓΙΑΣΗΣ – ΒΛΑΧΕΡΝΑ 2020

Κυριακή, 5 Ιανουαρίου, 2020 στις 11:19πμ | Κατηγορία: , Θεολογικά/Εκκλησιαστικά | CLOLONIS

Παραμονή Θεοφανίων και ο π. Παναγιώτης Τρυφωνόπουλος αγίασε όλα τα σπίτια της Βλαχέρνας ψάλλοντας το “Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε…”.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2020-2022

Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου, 2020 στις 5:41μμ | Κατηγορία: , Θεολογικά/Εκκλησιαστικά | Ν.Δ.Κ.

Το Μητροπολιτικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινείας και Κυνουρίας, με απόφασή του (αρ. πρωτ. 601), όρισε για την τριετία 1-1-2020 έως 31-12-2022 τους εξής ενορίτες:

Δημήτριο Γ. Τσέκο, Σπυριδούλα Πετροπούλου – Δρακοπούλου, Παναγιώτη Κ. Κουτσούγερα, Ευγενία Χρ. Παπαναστασίου και Γεωργία Αποστολοπούλου – Δρακοπούλου, Αφροδίτη Διον. Κουτσούγερα.

Έτσι το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο (2020-2022) έχει ως εξής:

Πρόεδρος:

π. Παναγιώτης Τρυφωνόπουλος

Τακτικά Μέλη:

Δημήτριος Γ. Τσέκος

Σπυριδούλα Πετροπούλου – Δρακοπούλου

Παναγιώτης  Κ. Κουτσούγερας

Ευγενία Χρ. Παπαναστασίου

Αναπληρωματικά μέλη:

Γεωργία Αποστολοπούλου-Δρακοπούλου. 

Αφροδίτη Διον. Κουτσούγερα

Ευχόμαστε καλή θητεία.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ

Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου, 2020 στις 12:53μμ | Κατηγορία: , Θεολογικά/Εκκλησιαστικά | Ν.Δ.Κ.

Πανηγυρική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Βλαχέρνας, τελέστηκε σήμερα ανήμερα Πρωτοχρονιάς. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου, πραγματοποιήθηκε δοξολογία προς ευλογία για το ξεκίνημα του Νέου Έτους και κοπή Πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας από την εκκλησιαστική επιτροπή. Ο εφημέριος του χωριού μας, π. Παναγιώτης, ευχήθηκε σε όλους Καλή Χρονιά με υγεία και αγάπη, ενώ ευχές για Καλή Χρονιά με υγεία και ευτυχία απηύθυνε και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Βλαχέρνας.

Κατά την έξοδο των πιστών από την εκκλησία, μοιράστηκαν τα κομμάτια της βασιλόπιτας και οι παραδοσιακοί Καζαμίες 2020 με τα έντυπα Δίπτυχα Μνημονεύσεως, προσφορά του φοροτεχνικού γραφείου Αργύρη και Νίκου Καβουρίνου. Να αναφέρουμε ότι η βασιλόπιτα της εκκλησιαστικής επιτροπής ήταν προσφορά του Ζαχαροπλαστείου Γεωργίου Κουρεμένου.

Χρόνια Πολλά στους εορτάζοντες, Καλή Χρονιά και του χρόνου!
 
 
 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου, 2019 στις 8:39πμ | Κατηγορία: , Θεολογικά/Εκκλησιαστικά | Ν.Δ.Κ.

Από την Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων στην Ιερά Μητρόπολη Αγίου Αθανασίου Βλαχέρνας