Back to top

Αρχείο για Οικονομία

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ προς SUPER MARKET: “Αγοράστε τοπικά προϊόντα για τα καταστήματά σας”!

Τρίτη, 31 Μαρτίου, 2020 στις 12:47μμ | Κατηγορία: Οικονομία | Ν.Δ.Κ.
Με επιστολή του, ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης προς τις εταιρείες Βασιλόπουλος, Σκλαβενίτης, Μετρό (My market) – με τις οποίες είχε και τηλεφωνική επαφή – τους ζητά να αγοράζουν τοπικά μας προϊόντα για τα καταστήματά τους. Παράλληλα ο Δήμαρχος έχει έρθει σε συνεννόηση και με τους τοπικούς παραγωγούς.
 
 
Η επιστολή:
 
Κύριοι,
Εν όψει των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι πάντες στην χώρα μας, ιδιαίτερα οι οικονομικά ασθενέστερες τάξεις, θα θέλαμε να σας θέσουμε υπόψην την παρακάτω σκέψη-πρότασή μας και να σας παρακαλέσουμε για την σοβαρή και ευμενή εξέτασή της. Η Αρκαδία και ιδιαίτερα ο Δήμος Τρίπολης παράγει μια σειρά προϊόντων-από τα κηπευτικά μέχρι το μέλι, από τα κτηνοτροφικά μέχρι τα κρασιά κλπ-την ποιότητα και αγνότητα των οποίων είμαστε βέβαιοι ότι γνωρίζετε άριστα και εσείς. Παρακαλούμε, λοιπόν, για την αποδοχή (κατά προτεραιότητα) και προώθηση στα κατάστηματά σας, ώστε να ενισχυθούν οι παραγωγοί μας και η τοπική Οικονομία στις σημερινές συγκυρίες. Δεν αγνοούμε,βεβαίως,τις συμβατικές υποχρεώσεις σας προς άλλες Αγορές-της Ελλάδας και εκτός Ελλάδας. Πιστεύουμε όμως ότι και τα τοπικά μας προϊόντα μπορούν να απορροφηθούν και να προωθηθούν στην κατανάλωση. Στην αποδοχή της πρότασής μας θα είμαστε μνήμονες και ευνώμονες.
 
Με εκτίμηση Κώστας Τζιούμης – Δήμαρχος Τρίπολης
 
Πηγή: www.drt915.gr

Σε δοκιμαστική λειτουργία το gov.gr (503 ψηφιακές υπηρεσίες)! – Οδηγίες χρήσης.

Κυριακή, 22 Μαρτίου, 2020 στις 2:07μμ | Κατηγορία: Οικονομία | argy

Εξουσιοδοτήσεις, Υπεύθυνες Δηλώσεις και Συνταγογραφήσεις, θα μπορούν πλέον να γίνουν από το κινητό ή τον υπολογιστή μας, χωρίς μετακινήσεις και περιττή γραφειοκρατία, καθώς από το πρωί του Σαββάτου τέθηκε σε δοκιμαστική λειτουργία η ενιαία ψηφιακή πύλη του Δημοσίου που υλοποιεί το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης gov.gr.

Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας επισπεύστηκε κατά δύο μήνες λόγω των έκτακτων συνθηκών., και περιλαμβάνει μια σειρά από διαδικασίες που έως τώρα απαιτούσαν αυτοπρόσωπη παρουσία σε ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.

Το gov.gr συγκεντρώνει το σύνολο των υπηρεσιών (503) που παρέχονται ψηφιακά από το Δημόσιο και κάθε υπηρεσία που θα ψηφιοποιείται στο μέλλον θα ενσωματώνεται στην πλατφόρμα. Επιπλέον, ο πολίτης έχει τη δυνατότητα να συμπληρώνει και να υπογράφει ηλεκτρονικά εξουσιοδοτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις. Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα άμεσης ηλεκτρονικής αποστολής εξουσιοδοτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων στην αρχή η οποία ζητά την έκδοσή τους χωρίς ο πολίτης να χρειάζεται να μεταβεί σε αυτήν.

 

 

Xορήγηση της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών (αφορά και τα χωριά της δημοτικής ενότητας Λεβιδίου).

Πέμπτη, 12 Μαρτίου, 2020 στις 10:20πμ | Κατηγορία: Οικονομία | argy

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Δ 11/οικ.10643/359/2020 με τη διαδικασία χορήγησης της ετήσιας εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, αρμοδιότητας ΟΠΕΚΑ και του αντίστοιχου εντύπου της που διεκπεραιώνεται και μέσω των ΚΕΠ

Η εισοδηματική ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27, παρ 2, του ν. 3016/2002 και τις διατάξεις της απόφασης.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι οικογένειες, καθώς και οι μονογονεϊκές οικογένειες:

α. Ελλήνων υπηκόων.
β. Υπηκόων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ. Πολιτών των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν) και Ελβετών πολιτών.

Στην περίπτωση που ο πατέρας δεν είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, αλλά είναι η μητέρα, την εισοδηματική ενίσχυση δικαιούται αυτή.
Ως «οικογένεια» νοείται το ζεύγος των σε νόμιμο γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης συμβιούντων συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, αντίστοιχα, μετά των ανηλίκων και άγαμων τέκνων αυτών (συγγενική οικογένεια) που συμβιούν κάτω από την ίδια στέγη. Κατόπιν αυτού ως «οικογένεια» θεωρούνται: οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης μόνο ή και με τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που βαρύνουν φορολογικά τον δικαιούχο-αρχηγό της οικογένειας.

Ως μονογονεϊκές οικογένειες θεωρούνται οι οικογένειες που αποτελούνται συγκεκριμένα από:

αα) Πατέρα άγαμο, χήρο ή διαζευγμένο και τα τέκνα του (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που ζουν κάτω από την ίδια στέγη και τον βαρύνουν φορολογικά.
ββ) Μητέρα άγαμη, χήρα ή διαζευγμένη και τα τέκνα της (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που ζουν κάτω από την ίδια στέγη και τη βαρύνουν φορολογικά.

Για τις ανάγκες της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης τα μεμονωμένα άτομα δεν αποτελούν οικογένεια. Ως οικογένεια νοείται αυτή που αποτελείται τουλάχιστον από δύο (2) μέλη. Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η οικογένεια και όχι η στέγη, η οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή και κοινή.

Το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται:

α) σε εξακόσια (600,00) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ και
β) σε τριακόσια (300,00) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ενός (3.001,00) ευρώ και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων (4.700,00) ευρώ.

Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση που επισυνάπτεται ως παράρτημα στην απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, υποβάλλεται στο ΚΕΠ του τόπου κατοικίας των ενδιαφερομένων από το μέλος της οικογένειας, λόγω της υπηκοότητας του οποίου ζητείται η χορήγηση της ενίσχυσης ή από τρίτο πρόσωπο ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο.

Οι εξουσιοδοτημένοι για την παραλαβή των αιτήσεων υπάλληλοι των ΚΕΠ υποχρεούνται στην παροχή ενημέρωσης, και κάθε, εν γένει, δυνατής υποστήριξης στους αιτούντες, για την πλήρη συμπλήρωση όλων των πεδίων της αίτησης, καθώς και για την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες των καθ ύλην Υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ.

Οι αιτήσεις για κάθε ημερολογιακό έτος, από την έναρξη ισχύος της απόφασης και στο εξής, υποβάλλονται από 25 Αυγούστου μέχρι 30 Νοεμβρίου του ίδιου έτους. Για το έτος 2019 από την έναρξη ισχύος της απόφασης και μέχρι 15 Μαΐου 2020.
Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, καθώς και δήλωση συναίνεσης για τη λήψη φορολογικών δεδομένων που τηρούνται στην ΑΑΔΕ και διασταύρωσης των στοιχείων του ιδίου και των μελών της οικογενείας του με τα στοιχεία άλλων υπηρεσιών.

Άνοιξε η “Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Δήλωσης Διόρθωσης Τ.Μ. Ακινήτων προς τους Ο.Τ.Α.”.

Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου, 2020 στις 9:09πμ | Κατηγορία: Οικονομία | Ν.Δ.Κ.

Κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου μπορεί, πλέον, να δηλώσει στον δήμο τα ορθά τετραγωνικά, σύμφωνα με το Ε9 (εννοείται ότι στο Ε9 θα πρέπει να έχουν καταχωρηθεί τα ορθά τ.μ.).

Σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 2 του ν. 4647/2019 οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης, για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους ΟΤΑ Α’ βαθμού, μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31/3/2020, χωρίς την επιβολή προστίμων για τη µη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης.

Εφόσον δηλωθούν τα σωστά τ.μ. των ακινήτων, έχουμε απαλλαγή από πρόστιμα ή αναδρομικές χρεώσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. Τυχόν διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων, υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1/1/2020.

Υπόχρεοι σε δήλωση, δεδομένου ότι τα στοιχεία των ακινήτων για τα οποία υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης στην Πλατφόρμα προέρχονται από το Περιουσιολόγιο (Ε9), είναι οι ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ των εν λόγω ακινήτων.

Η δήλωση αφορά αποκλειστικά διόρθωση της επιφάνειας του ακινήτου με βάση τα πραγματικά στοιχεία και συνιστά γνωστοποίηση της μεταβολής που προήλθε από οποιαδήποτε αιτία (μη υποβολή αρχικής δήλωσης, υποβολή ανακριβούς δήλωσης, τακτοποίηση κλπ), χωρίς να παρέχεται η δυνατότητα τροποποίησης της χρήσης του ακινήτου όπως αυτή εμφανίζεται.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας θα εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν, σε περίπτωση διαπίστωσης μη υποβολής ή ανακρίβειας της δήλωσης (αρ. 2, ν. 429/1976, παρ. 11 & 14, αρ. 10, ν. 1080/1980, παρ. 12 & 16, αρ. 24, ν. 2130/1993), σε συνδυασμό με το δικαίωμα των δήμων να εισπράττουν τέλη, που ανάγονται σε προηγούμενα έτη (αρ. 32, ν. 4304/2014, ΝΣΚ 141/2015).

Σχετικές τεχνικές οδηγίες για την ‘ηλεκτρονική πλατφόρμα”:

 

 

Έως 31-3-2020 οι ιδιοκτήτες κτισμάτων μπορούν να δηλώσουν στους οικείους δήμους την πραγματική επιφάνεια ΧΩΡΙΣ πρόστιμα, προσαυξήσεις και αναδρομικότητα!

Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου, 2019 στις 8:30πμ | Κατηγορία: Οικονομία | Ν.Δ.Κ.

Η υποδήλωση της επιφάνειας των κτισμάτων στους δήμους, πράγματι αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα, αφού από την πλευρά των δήμων υπάρχει απώλεια από τα δημοτικά τέλη και άλλες εισφορές υπέρ Ο.Τ.Α., ενώ από την πλευρά των ιδιοκτητών υπάρχει διστακτικότητα για την διόρθωση των λανθασμένων και δήλωση των πραγματικών τετραγωνικών μέτρων, λόγω των υψηλών προστίμων και της πενταετούς αναδρομικότητας! Τα προβλήματα δημιουργούνται κυρίως στις περιπτώσεις κάθε είδους μεταβίβασης, όπου ζητείται βεβαίωση από τον δήμο και εκεί προκύπτουν πρόστιμα και αναδρομικότητα.

Με διάταξη του υπουργείου Εσωτερικών η οποία προστέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείο Υγείας το οποίο ήδη ψηφίστηκε (άρθρο 51, παρ. 2), προβλέπεται η απαλλαγή από κάθε είδους πρόστιμα, προσαυξήσεις, αναδρομικότητα για όσους ιδιοκτήτες δηλώσουν στους δήμους που βρίσκονται τα κτίσματά τους, την πραγματική επιφάνειά τους και συγκεκριμένα μπορούν να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία μέχρι 31-3-2020 χωρίς επιβολή προστίμων για την μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές εκ των δηλώσεων υπολογίζονται και οφείλονται μόνον από την 1-1-2020 και μετά.

Να σημειώσουμε ότι τα τελευταία δέκα έτη (εκμεταλλευόμενοι διάφορους ευνοϊκούς νόμους), πολλοί ιδιοκτήτες προχώρησαν σε τακτοποίηση και νομιμοποίηση αυθαίρετων προσθηκών σε κτίσματα, ενώ και με τις δηλώσεις κτηματολογίου (που είναι σε εξέλιξη σε πολλά μέρη της χώρας) πολλοί ιδιοκτήτες διαπίστωσαν λανθασμένα στοιχεία στα τ.μ. των κτισμάτων τους. Το “τρίγωνο” μεταξύ δήλωσης Ε9, δήλωσης κτηματολογίου και δήλωσης τ.μ. επιφάνειας στις παροχές ρεύματος, πρέπει να μην έχει διαφορετικά στοιχεία, διότι κάποια στιγμή θα υπάρξει διασταύρωση.

Η ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει κάθε είδους φόρους, τέλη και εισφορές προς τους Δήμους της χώρας, ήτοι τέλη καθαριότητας και φωτισμού, ΤΑΠ και δημοτικό φόρο, και αφορά κάθε είδους ακίνητα, ήτοι κατοικίες, καταστήματα, γραφεία, αποθήκες, βοηθητικούς και κοινόχρηστους χώρους κτιρίων και πολυκατοικιών, βιοτεχνικούς και βιομηχανικούς και ακάλυπτους χώρους, νόμιμα ή τακτοποιημένα αυθαίρετα.

Από 1/12/2019 ξεκινά η διασύνδεση της ΑΑΔΕ με το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών

Τρίτη, 26 Νοεμβρίου, 2019 στις 9:07πμ | Κατηγορία: Οικονομία | argy

Ένα μεγάλο βήμα για να μπει τέλος στην διαχρονική ταλαιπωρία των πολιτών να προσκομίζουν οι ίδιοι τα έγγραφα στις φορολογικές αρχές για ληξιαρχικά γεγονότα που τους αφορούν όπως η γέννηση, γάμος, σύμφωνο συμβίωσης, διαζύγιο, θάνατος ή άλλες μεταβολές στην οικογενειακή τους κατάσταση γίνεται με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Σύμφωνα με αυτήν, από 1/12/2019 ξεκινά η διασύνδεση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) με το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω του αναβαθμισμένου Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (ΓΓΠΣΔΔ).

Στην πράξη οι ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, γάμου και θανάτου καθώς και τα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης θα συλλέγονται από την Α.Α.Δ.Ε. απευθείας και μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ ενώ οι πολίτες δεν θα αναγκάζονται να συλλέξουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά από τον Δήμο ή τα ΚΕΠ καθώς αυτό θα γίνεται ηλεκτρονικά και αυτοματοποιημένα.

Επιπλέον, μέσω της παραπάνω διαλειτουργικότητας επιτυγχάνεται η καλύτερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της ΑΑΔΕ, καθώς θα μπορεί να αξιοποιεί άμεσα δεδομένα σχετικά με:

Μεταβολές στοιχείων στο Φορολογικό Μητρώο, Μεταβολές στοιχείων Δήλωσης Απόδοσης ΑΦΜ, Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων, Ορισμό φορολογικού εκπροσώπου στην Ελλάδα, Απενεργοποίηση κωδικών πρόσβασης χρήστη σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες Taxisnet σε περίπτωση θανάτου.

Η διάθεση των στοιχείων του Μητρώου Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας στην Α.Α.Δ.Ε. είναι μόνο ένα παράδειγμα του πώς ωφελείται ο πολίτης μέσω της απλοποίησης των διαδικασιών και της καλύτερης επικοινωνίας των φορέων του Κράτους μεταξύ τους. Η διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων φορέων και υπηρεσιών του Δημοσίου βρίσκεται σε πλήρη υλοποίηση καθώς ήδη αρκετά Υπουργεία και Δήμοι έχουν αξιοποιήσει το Κέντρο Διαλειτουργικότητας για να ενημερωθούν για τα στοιχεία πολιτών.

Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης 2019-2020 για την Βλαχέρνα Αρκαδίας!

Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου, 2019 στις 4:47μμ | Κατηγορία: Οικονομία | Ν.Δ.Κ.

«ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 2019-2020»

(Α.1404/30-10-2019,ΦΕΚ Β’ 4216/19-11-2019)

 «Βλαχέρνα Ν.Αρκαδίας» (B΄    Ζώνη)

Το επίδομα χορηγείται υπό τον όρο ο δικαιούχος να πραγματοποιήσει αγορές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης υπολογισθείσας αξίας, μεγαλύτερης ή ίσης με το διπλάσιο του ανωτέρου επιδόματος, από 15 Οκτωβρίου 2019 έως και 31 Δεκεμβρίου 2019. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος αγοράσει πετρέλαιο θέρμανσης μικρότερο από το όριο της υπολογισθείσας αξίας (**), τότε θα λαμβάνει μικρότερη επιδότηση.

Παραδείγματα: έγγαμος χωρίς τέκνα στη Βλαχέρνα: αν αγοράσει 375 ευρώ πετρέλαιο θέρμανσης τότε δικαιούται 180 ευρώ επιδότηση, αν αγοράσει 200 ευρώ πετρέλαιο θέρμανσης τότε δικαιούται 96 ευρώ επιδότηση, αν αγοράσει 500 ευρώ πετρέλαιο θέρμανσης τότε δικαιούται 180 ευρώ επιδότηση (ανώτατο όριο). 

(Αιτήσεις ηλεκτρονικά στο TAXIS έως 20 Δεκεμβρίου 2019)  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΛΑΧΕΡΝΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ:

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

 

ΥΨΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ

ΕΙΣΟΔ/ΤΟΣ     

 

ΥΨΟΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

επιδότησης

πετρελαίου

ΣΕ ΕΥΡΩ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΣΕ ΕΥΡΩ (**)

 

ΑΓΑΜΟΣ

 

 

 12.000,00

 130.000,00

 180,00

375,00

ΕΓΓΑΜΟΣ *

ΧΩΡΙΣ ΤΕΚΝΑ

 

 

20.000.00

 

250.000,00

 

180,00

 

375,00

ΕΓΓΑΜΟΣ *

ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ

 

 

22.000,00

 

250.000,00

 

198,00

 

413,00

ΕΓΓΑΜΟΣ *

ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ

 

 

24.000,00

 

250.000,00

 

216,00

 

450,00

ΕΓΓΑΜΟΣ *

ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ

 

 

26.000,00

 

250.000,00

 

234,00

 

488,00

ΕΓΓΑΜΟΣ *

ΜΕ 4 ΤΕΚΝΑ

 

 

28.000,00

 

250.000,00

 

252,00

 

525,00

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΜΕ 1 ΤΕΚΝΟ

 

 

22.000,00

 

250.000,00

 

198,00

 

413,00

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΜΕ 2 ΤΕΚΝΑ

 

 

24.000,00

 

250.000,00

 

216,00

 

452,00

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΜΕ 3 ΤΕΚΝΑ

 

 

26.000,00

 

250.000,00

 

234,00

 

488,00

ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΜΕ 4 ΤΕΚΝΑ

 

 

28.000,00

 

250.000,00

 

252,00

 

525,00

(*) ή μέρη συμφώνου συμβίωσης.

Με τον όρο «μονογονεϊκή οικογένεια» εννοούμε την οικογένεια, στην οποία υπάρχουν παιδιά κάτω των 18 ετών που έχουν μόνο έναν γονέα, είτε γιατί ο άλλος γονέας απεβίωσε, είτε λόγω διαζυγίου ή γιατί ο γονέας δεν παντρεύτηκε ποτέ.

Ο χήρος χωρίς παιδιά ή η χήρα χωρίς παιδιά, ο διαζευγμένος ή η διαζευγμένη χωρίς παιδιά, ο εν διαστάσει ή η εν διαστάσει χωρίς παιδιά, ακολουθούν την στήλη ΑΓΑΜΟΣ.

 «KAVourinosTAX»

Επίδομα πετρελαίου θέρμανσης: Δημοσιεύθηκε η απόφαση, ΑΝΟΙΞΕ η ηλεκτρονική εφαρμογή των αιτήσεων!

Πέμπτη, 21 Νοεμβρίου, 2019 στις 9:59πμ | Κατηγορία: Οικονομία | argy

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση (Α.1404/2019) για την χορήγηση επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 2019/2020 με την οποία καθορίζονται, το ποσό του επιδόματος, οι δικαιούχοι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης του. Άνοιξε και η ηλεκτρονική εφαρμογή των αιτήσεων.

Δικαιούχοι του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης:

Χορηγείται επίδομα πετρελαίου θέρμανσης σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανση τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης και πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 2 της απόφασης.
Ειδικά, για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος κατά το άρθρο 67 του ν. 4172/2013, ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.

Το επίδομα χορηγείται στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, για την κατανάλωση πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης, για τα ακίνητα που χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, είτε αυτά μισθώνονται είτε είναι δωρεάν παραχωρούμενα ή ιδιοκατοικούνται.

Εξαιρούνται από τη χορήγηση του επιδόματος:
α) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνονται στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ως εξαρτώμενα μέλη του υπόχρεου κατά το άρθρο 11 του ν. 4172/2013.
β) Τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία δηλώνουν στη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων ότι φιλοξενούνται.
γ) Τα φυσικά πρόσωπα που εμπίπτουν στο φόρο πολυτελούς διαβίωσης καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα περισσότερα των δύο (2) ή ποσοστά συνιδιοκτησίας, επί Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, τα οποία (ποσοστά) αθροιζόμενα αντιστοιχούν σε περισσότερα των δύο (2) αυτοκίνητα, συμπεριλαμβανομένων των ευρισκόμενων σε εθελούσια ακινησία. Δεν συνυπολογίζονται Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα ευρισκόμενα σε αναγκαστική ακινησία, η οποία αναφέρεται σε περιπτώσεις καταστροφής ή κλοπής.
δ) Τα φυσικά πρόσωπα για την επαγγελματική τους στέγη.
ε) Τα ιδρύματα, οι οργανισμοί και κάθε είδους νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα ή νομικές οντότητες.
στ) Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, καθώς και ο/η σύζυγος αυτών.
Ειδικά, για τον προσδιορισμό των εξαιρέσεων της ανωτέρω (β) περίπτωσης, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του φορολογικού έτους 2019, ενώ για τον προσδιορισμό των εξαιρέσεων των λοιπών περιπτώσεων του φορολογικού έτους 2018 και άλλες πηγές.

 

 

Αναρτήθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2020 στο TAXISnet!

Σάββατο, 9 Νοεμβρίου, 2019 στις 11:24πμ | Κατηγορία: Οικονομία | argy

Αναρτήθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2020 στην ιστοσελίδα www.aade.gr. Τα νέα τέλη κυκλοφορίας παραμένουν τα ίδια με την περσινή χρονιά και η προθεσμία για την καταβολή τους, λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής οι ιδιοκτήτες των επιβατικών αυτοκινήτων, υποχρεούνται να πληρώσουν τα τέλη εις διπλούν! Όπως κάθε χρόνο, δεν θα πληρώσουν τέλη κυκλοφορίας όσοι καταθέσουν τις πινακίδες μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019, θέτοντας το όχημά τους σε ακινησία.

Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα πρέπει να εκτυπώσουν το έντυπο των τελών κυκλοφορίας από το TAXISnet. Η πληρωμή μπορεί να γίνει στις τράπεζες ή με κάθε τραπεζικό μέσο (e-banking, ΑΤΜ) ή στα ΕΛΤΑ. Επίσης οι τράπεζες θα βγάλουν και προγράμματα πληρωμής των τελών, με άτοκες δόσεις.

Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους και εκτυπώστε τα Τ.Κ.:

“ΕΜΜΕΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ” ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ “ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ” ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ!

Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου, 2019 στις 8:53πμ | Κατηγορία: Οικονομία | Ν.Δ.Κ.
Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος Κωστή Χατζηδάκη, τα πρόστιμα για την εκπρόθεσμη υποβολή στο Κτηματολόγιο θα ενεργοποιηθούν το πρώτο εξάμηνο του 2020!!
Όπως δήλωσε: “Έχουμε δεσμευθεί πως δεν θα προβούμε ακαριαία στην εφαρμογή του νόμου και στην έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δώσουμε για κάποιο διάστημα τη δυνατότητα στους πολίτες να σπεύσουν να κάνουν ό,τι έκανε η συντριπτική πλειονότητα και να σπεύσουν να δηλώσουν την ακίνητη ιδιοκτησία τους. Προς το παρόν οι πολίτες μπορούν να δηλώσουν τα ακίνητα τους ακόμη και εκπρόθεσμα χωρίς την επιβολή κανενός προστίμου. Ωστόσο από τώρα ενημερώνουμε, και προκειμένου να υπάρξει άνεση χρόνου, ότι τα πρόστιμα θα ενεργοποιηθούν εντός του πρώτου εξαμήνου του νέου έτους. Και το ύψος των προστίμων θα συνδέεται τόσο με την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας όσο και με τον χρόνο καθυστέρησης”.
 
 
Ως γνωστόν ο νόμος 2308/1995 προβλέπει την επιβολή προστίμου, αλλά μετά την έκδοση υπουργικής απόφασης. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό μετά τις δηλώσεις του αρμόδιου Υπουργού, ότι οι πολίτες μπορεί να συνεχίσουν να υποβάλουν τις δηλώσεις των δικαιωμάτων τους στο κτηματολόγιο, χωρίς κανένα πρόβλημα, μέχρι να εκδοθεί η Κ.Υ.Α. (αναφερόμαστε στις περιπτώσεις των Νομών που έχει λήξει η ημερομηνία υποβολής, όπως π.χ. ο Νομός Αρκαδίας)!
 
Ακόμη δρομολογούνται νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο Κτηματολόγιο και συγκεκριμένα:

Πρώτον, η παραγγελία, πληρωμή και χορήγηση πιστοποιητικών από τα Κτηματολογικά Γραφεία του Φορέα θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομείται χρόνος και χρήματα για τους πολίτες. Σήμερα τα παραπάνω γίνονται μόνο στα κατά τόπους Γραφεία και ο πολίτης πρέπει να πάει και να στηθεί στην ουρά. Ο χρόνος υλοποίησης της υπηρεσίας προβλέπεται για το πρώτο δίμηνο του 2020.  
Δεύτερον, η υποβολή συμβολαίων στα Γραφεία του Φορέα από τον συμβολαιογράφο, θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά και χωρίς εμπλοκή του πολίτη. Και με αυτήν την νέα ψηφιακή υπηρεσία οι πολίτες γλιτώνουν χρόνο και χρήματα καθώς σήμερα η διαδικασία αυτή γίνεται μόνο αυτοπροσώπως στα κατά τόπους Γραφεία. Ο χρόνος υλοποίησης προσδιορίζεται για το πρώτο τετράμηνο του 2020.
Τρίτον, η ηλεκτρονική υποβολή λοιπών πράξεων (δικαστικών αποφάσεων, κ.α.) στα Γραφεία του Φορέα από τον δικηγόρο ή δικαστικό επιμελητή, χωρίς εμπλοκή του πολίτη. Σήμερα η εν λόγω διαδικασία γίνεται μόνο στα Γραφεία και με αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη, κάτι που πλέον δεν θα χρειάζεται. Ο χρόνος υλοποίησης προσδιορίζεται για το πρώτο τετράμηνο 2020.
Τέταρτον, η ηλεκτρονική- εξ αποστάσεως έρευνα στα κτηματολογικά στοιχεία για όλες τις περιοχές που έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση. Σήμερα αυτό συμβαίνει μόνο στα Κτηματολογικά Γραφεία και με φυσική παρουσία. Ως χρόνος υλοποίησης ορίζεται το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους.
Πέμπτον, ο προδικαστικός έλεγχος που θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, καθώς θα δίνει πλέον τη δυνατότητα απευθείας σύνδεσης της εργασίας του μηχανικού με τη λειτουργούσα βάση του Κτηματολογίου. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται άμεση πληροφόρηση, κάτι που στο παρελθόν ήθελε μήνες, καθυστερώντας την υλοποίηση δικαστικών αποφάσεων σε περιπτώσεις αγωγών που αφορούσαν χωρικές μεταβολές. Αποτελεί ουσιαστικά ένα σημαντικό βήμα στον δρόμο προς την υλοποίηση του ενιαίου ψηφιακού χάρτη. 
Για όλες τις παραπάνω ψηφιακές υπηρεσίες πρόκειται να εκδοθούν άμεσα Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα.