Back to top

Αρχείο για Ειδήσεις

ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΜΕ ΦΑΝΑΡΙ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΛΑΧΕΡΝΑ

Τρίτη, 10 Ιουλίου, 2018 στις 9:19πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | Ν.Δ.Κ.

Εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή του δήμου Τρίπολης η αγορά των “παραδοσιακών ιστών με φανάρι” και ανατέθηκε η αγορά τους, για να τοποθετηθούν (αντικατάσταση των κατεστραμμένων) στο περιβάλλοντα χώρο, πλησίον καφενείου Σπ. Πανούση, στη Βλαχέρνα.

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Δευτέρα, 9 Ιουλίου, 2018 στις 3:06μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

Στην ανακοίνωση των προσληφθέντων για τις ανάγκες πυροπροστασίας του Δήμου με την αντίστοιχη ειδικότητα, για το χρονικό διάστημα από 9-7-2018 έως και 6-9-2018, προχώρησε ο Δήμος Τρίπολης.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ.

Σάββατο, 7 Ιουλίου, 2018 στις 9:47πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.
Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τρίπολης ενέκρινε την διάθεση πάγιας προκαταβολής και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής σε βάρος του ΚΑ: 00.8251.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018 με δικαιούχους τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Τρίπολης ως εξής:
 
1. Ποσού €1.000,00 για τους κάτωθι Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων:
1 Αγ. Βαρβάρας Μπουζής Ιωάννης 
2 Αγ. Βασιλείου Μαλλίρης Κων/νος
3 Αγ. Κων/νου Τραχανάς Ιωάννης
4 Αγριακόνας Τσιάμας Γεώργιος
5 Αμπελακίου Παπαδόπουλος Δημήτριος
6 Ασέας Φράγκος Ιωάννης
7 Βλαχέρνας Κολλίντζας Δημήτριος
8 Βουρβούρων Χαραλαμπόπουλος Γεώργιος
9 Δάφνης Παπαδημητρίου Κων/νος
10 Ευάνδρου Ντασοπούλου Βασιλική
11 Θάνα Δημητρακόπουλος Σπυρίδων
12 Καλτεζών Ντεβέρος Ιωάννης
13 Καρδαρά Ρούμπος Γεώργιος
14 Κερασιάς Βελισσαρης Χρήστος
15 Κερασταρίου Παναγόπουλος Νικόλαος
16 Κολλίνες Πράσινος Αναστάσιος
17 Κώμης Ντόκος Ιωάννης
18 Μαινάλου Αλεβίζος Αθανάσιος
19 Μάκρης Φούτρης Ιωάννης
20 Μαυραγιαννη Τσιμογιαννης Παναγιώτης
21 Μερκοβουνίου Λυμπερόπουλος Νικόλαος
22 Νεοχωρίου Αποστολόπουλος Ιωάννης
23 Νεστάνης Καραλής Νικόλαος
24 Παλαιόπυργου Σιάννης Αθανάσιος
25 Παλλαντίου Τζιούμης Θεόδωρος
26 Παναγίτσας Παλούκος Σταύρος
27 Πάπαρη Παπαδόπουλος Αθανάσιος
28 Παρθενίου Μπρούσαλη Διονυσία
29 Πελάγους Μουλόπουλος Γεώργιος
30 Περθωρίου Γαλιώτος Παναγιώτης
31 Πηγαδακίων Χασάπης Παναγιώτης
32 Πιάνας Καρούντζος Χρήστος
33 Ροεινού Λαμπρόπουλος Παναγιώτης
34 Σάγκα Μπενεχούτσος Κων/νος
35 Σιλίμνας Παπούλιας Χρήστος
36 Σιμιάδων Νικολόπουλος Παναγιώτης
37 Σκοπής Ζώης Κων/νος
38 Τσελεπάκου Μακρής Απόστολος
39 Χρυσοβιτσίου Κέκος Βασίλειος
40 Χωτούσας Νταγιάντης Παναγιώτης
Ποσού 3.000,00 για τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης κ. Θεοδωρακόπουλο Γεώργιο.
Η απόδοση των υπολόγων Θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 30-11-2018.
 
 

Ο ΒΛΑΧΕΡΝΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΡΤ Α.Ε.

Παρασκευή, 6 Ιουλίου, 2018 στις 9:14πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

Ο συμπατριώτης μας Παναγιώτης Π. Κατσούλης τοποθετήθηκε στην θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εσωτερικής Παραγωγής, της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Θερμά συγχαρητήρια στον φίλο και συνεργάτη του vlaxerna.gr Παναγιώτη, ευχόμαστε και εις ανώτερα!!

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Αγία Παρασκευή, 03 Ιουλίου 2018
Αρ. πρωτ.: 969

ΘΕΜΑ: «Τοποθέτηση στη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εσωτερικής Παραγωγής, της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4324/2015 (ΦΕΚ Α’ 44) «Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία (Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.)», ο οποίος τροποποίησε τις διατάξεις του Ν.4173/2013 (ΦΕΚ Α´169),
2. Την υπ’ αριθ. 2137/26.07.2017 απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών & Ενημέρωσης «Αποδοχή παραίτησης Διευθύνοντος Συμβούλου της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. και διορισμός νέου Διευθύνοντος Συμβούλου» (ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 373/27.07.2017).
3. Τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικού της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., όπως τροποποιήθηκε με την Α.Δ.Σ. 161/07.05.2018, θέμα: 1β): «Ζητήματα του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού της ΕΡΤ Α.Ε.: Άρθρο 12- Ιεραρχία – Τοποθετήσεις – Προϋποθέσεις επιλογής σε θέσεις ευθύνης» (Α.Δ.Α.:ΨΨΤΚ465Θ1Ε-Ο7Α),
4. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Ε.Ρ.Τ Α.Ε. (ΑΔΑ:7ΖΓ4465Θ1Ε-ΩΘΚ),
5. Το Οργανόγραμμα της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. (ΑΔΑ:Ω0ΣΓ465Θ1Ε-ΣΣΔ),
6. Την υπ’ αριθ. 882/15.06.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη μιας (1) θέσης Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εσωτερικής Παραγωγής της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης της ΕΡΤ- ΑΕ,
7. Την υπ’ αριθ. 2202/22.06.2018 απόφαση Δ.Σ. της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. θέμα 3ο «Εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 12.7 του ΓΚΠ της ΕΡΤ για τη χρονική διάρκεια της θητείας των Προϊσταμένων Υπηρεσιακών Μονάδων της Εταιρίας» (ΑΔΑ: 6ΩΞΛ465Θ1Ε-ΞΑΛ),
8. Την υπ’ αριθμ. 117/03-07-2018 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Ενημέρωσης.
9. Τις υπηρεσιακές ανάγκες,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την τοποθέτηση του τακτικού υπαλλήλου, ΠΕΔ1 Διοικητικών – Οικονομικών, ΚΑΤΣΟΥΛΗ Παναγιώτη του Παύλου (A.M.9031), στη θέση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εσωτερικής Παραγωγής, της Γενικής Διεύθυνσης Ενημέρωσης της ΕΡΤ-Α.Ε..

ΒΑΣΙΛΗΣ Θ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Διευθύνων Σύμβουλος
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Κοινοποιήσεις:
• Γρ. Δ/ντος Συμβούλου.
• Γρ. Προέδρου Δ.Σ.
• Γρ. Γ.Δ. Ενημέρωσης, Γ.Δ. Τηλεόρασης, ΓΔ Ραδιοφωνίας, Γ.Δ. Νέων Μέσων, Γ. Δ. Τεχνικών Υπηρ, Γ.Δ.Δ.Ο.Υ., Γ.Δ. ΕΡΤ3,
• Γρ. Δ/νσης ΔΟΥ, Ανθρώπινου Δυναμικού, Διοικητικής Μέριμνας, Πληροφορικής, Δνση NEWS ROOM.
• Τμ. ΔΑΔ., Ο&ΠΕ , Αποδ. & Παροχ., Λειτ. Υπηρ. & Δικτύου Δεδομ.
• Αναφερόμενο υπάλληλο.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΑΔΑ:Ψ8Φ6465Θ1Ε-ΞΚΥ

ΕΠΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ TV ΣΤΗ ΒΛΑΧΕΡΝΑ

Τετάρτη, 27 Ιουνίου, 2018 στις 11:07μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

Επανέρχονται σταδιακά τα κανάλια TV στη Βλαχέρνα, λόγω βλάβης που είχε υποστεί ο κεντρικός μετασχηματιστής από την χθεσική κακοκαιρία. Η ΔΕΗ σήμερα το πρωί, αποκατέστησε την βλάβη σε ότι την αφορούσε, ενώ αναμένεται αύριο συνεργείο της ΕΡΤ και κατόπιν των ιδιωτικών καναλιών για την πλήρη αποκατάσταση των καναλιών.

Προβλήματα από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στη Βλαχέρνα

Τετάρτη, 27 Ιουνίου, 2018 στις 9:42πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

Προβλήματα δημιούργησε η χθεσινή κακοκαιρία στη Βλαχέρνα. Διακοπή ρεύματος σε μεγάλο μέρος του χωριού, που αποκαταστάθηκε από την ΔΕΗ, αλλά και διακοπή εκπομπής των καναλιών TV λόγω βλάβης του κεντρικού μετασχηματιστή, από τους κεραυνούς!

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Κυριακή, 24 Ιουνίου, 2018 στις 3:16μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | PitPan

Μετά την διαδικασία επιλογής αναδόχου για το ανωτέρο έργο, σειρά έχει η οικονομική επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου για έκγριση της δαπάνης του έργου. Η Περιφέρεια Πελ/σου, ταυτόχρονα με έγγραφό της, ζητάει από τον δήμο Τρίπολης για τις δικές του ενέργειες.

Η περιοδεία του 1BIL στην Αμερική τελειώνει!!

Τετάρτη, 20 Ιουνίου, 2018 στις 10:14μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | vasilaras

Η περιοδεία του Βασίλη Μεγρέμη στην Αμερική, φτάνει προς το τέλος της, αφού σε λίγες μέρες θα γυρίσει Ελλάδα! Στο αποχαιρετιστήριο λόγο του (μέσω στίχων) ευχαριστεί όλους τους συμπατριώτες στην Αμερική για την φιλοξενία και την υποδοχή που του έκαναν!!

ΤΟ. ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΟ. ΠΟΙΗΜΑ. ΜΙΑ. ΒΔΟΜΑΔΑ. ΠΡΙΝ. ΤΗΝ. ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ. ΑΠΟ. ΑΜΕΡΙΚΑ

Gepostet von Vasilhs Megremhs am Dienstag, 19. Juni 2018

 

Πρόσληψη προσωπικού ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες πυροπροστασίας του Δήμου Τρίπολης

Τρίτη, 5 Ιουνίου, 2018 στις 11:43μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | argy

Ο Δήμαρχος Τρίπολης έχοντας υπόψη:

  1. Την 363/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007«Κώδικας Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων», όπως αντικαταστάθηκε με αυτές του άρθρου 41 παρ. 2 του Ν 4325/2015.
  2. Την υπ’ αριθμ. 93923/16-5-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένη Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου.
  3. Το υπ’ αριθ. 13199/8-5-2018 έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τoχρονικό διάστημα από 9-7-2018 έως και 6-9-2018 , συνολικού αριθμού είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων, για τις ανάγκες Πυροπροστασίας του Δήμου και συγκεκριμένα:

  1. Δώδεκα (12) φυλάκων κατηγορίας ΥΕ.
  2. Δέκα(10)Οδηγών με άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

Σε περίπτωση μη υποβολής ικανού αριθμού αιτημάτων, οι κενές θέσεις θα καλυφθούν από φύλακες κατηγορίας ΥΕ, κατόχους άδειας οδήγησης τουλάχιστον Β΄ κατηγορίας .

  1. Δύο (2) χειριστών Μ.Ε (διαμορφωτήρα – ισοπεδωτή γαιών (γκρέιντερ) με άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α, ειδικότητας 3 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013.
  • Εάν καλυφθεί μόνο μία εκ των παραπάνω θέσεων από χειριστή γκρέιντερ κάτοχο άδειας ομάδας Α΄, η άλλη θα καλυφθεί από χειριστή Μ.Ε. (διαμορφωτήρα – ισοπεδωτή γαιών (γκρέιντερ) κάτοχο άδειας ομάδας Β .
  • Εάν δεν καλυφθεί καμία εκ των ανωτέρω θέσεων από χειριστή Μ.Ε. (διαμορφωτήρα – ισοπεδωτή γαιών (γκρέιντερ),       κάτοχο άδειας ομάδας Α , τότε η μία μόνο εξ΄ αυτών θα καλυφθεί από χειριστή Μ.Ε. διαμορφωτήρα – ισοπεδωτή γαιών) κάτοχο άδειας ομάδας Β΄ και η δεύτερη θέση θα καλυφθεί από χειριστή Μ.Ε. (φορτωτή – εκσκαφέα (τσάπας) ομάδας Β΄ , ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013.
  • Εάν και μόνον δεν βρεθεί κανένας υποψήφιος με άδεια χειριστή διαμορφωτήρα ισοπεδωτή γαιών, τότε και οι δύο θέσεις θα καλυφθούν από χειριστές (φορτωτή – εκσκαφέα (τσάπας) ομάδας Β΄ , ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013.

Σε κάθε περίπτωση, για τους χειριστές Μηχανημάτων έργων, απαιτείται και άδεια οδήγησης ερασιτεχνική ή επαγγελματική.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τα έντυπο της αίτησης και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά:

α)Από τα γραφεία του Δήμου (Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας – Λαγοπάτη 45 (1ος όροφος) – Τρίπολη.

β) Από την ιστοσελίδα του Δήμου www.tripolis.gr

Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά πρέπει να έχουν υποβληθεί στον Δήμο Τρίπολης το αργότερο έως και 14 Ιουνίου 2018.

Οι «λευκές περιοχές» της χώρας που θα επιχορηγηθούν προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης.

Κυριακή, 3 Ιουνίου, 2018 στις 11:34πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | argy
Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση ο κατάλογος των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης («λευκές περιοχές») της ελληνικής Επικράτειας, που αποτελεί το Παράρτημα του σχεδίου νόμου: «Πρόσβαση των μόνιμων κατοίκων των περιοχών εκτός κάλυψης της ελληνικής Επικράτειας στους ελληνικούς τηλεοπτικούς σταθμούς ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας», και το οποίο έχει ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση (από την 23/02/2018 μέχρι και την 09/03/2018).

Ο όλος σχεδιασμός, έγινε από τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΥΨΗΠΤΕ).

Ο κατάλογος των περιοχών εκτός τηλεοπτικής κάλυψης αποτελείται από δύο μέρη.

Στο Α΄ Μέρος αναφέρονται οι περιοχές εκτός τηλεοπτικής κάλυψης που εντάσσονται άμεσα στο έργο και δύνανται να επιχορηγηθούν με την έναρξη της υλοποίησής του, ενώ στο Β’ μέρος εντάσσονται εκείνες που δύνανται να υπαχθούν σε αυτό μετά από την κατάθεση Βεβαίωσης – Υπεύθυνης Δήλωσης του οικείου Δήμου προς τη ΓΓΤΤ και κατόπιν διενέργειας σχετικού ελέγχου της ΕΕΤΤ σε αυτούς. Επισημαίνεται ότι στο Β΄ μέρος του καταλόγου εντάσσονται οι οικισμοί, για τους οποίους δεν υπήρξε σύμφωνο αποτέλεσμα μεταξύ των μετρήσεων της ΕΕΤΤ και των θεωρητικών προβλέψεων της προαναφερθείσας μελέτης και γενικώς χρήζουν περαιτέρω ενεργειών αποτύπωσης κάλυψης.

Σε κάθε περίπτωση, η ΓΓΤΤ διασφαλίζει ότι η διαμόρφωση του καταλόγου είναι και θα παραμείνει μια ανοιχτή διαδικασία, η οποία δύναται να οδηγήσει στην τροποποίηση/επικαιροποίηση του καταλόγου με σκοπό την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των εκάστοτε οικισμών και την προσαρμογή στις νέες εξελίξεις.
 
Επισημαίνεται ότι ο κατάλογος των περιοχών εκτός κάλυψης της ελληνικής Επικράτειας θα παραμείνει σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και τη Δευτέρα 04/06/2018 και ώρα 12:00.
 
 
Στις περιοχές αυτές είναι και τα κάτωθι χωριά της Δ.Ε. Λεβιδίου:
Βλαχέρνα, Δάρα, Κανδήλα, Καρδαράς, Κώμη, Μονή Κανδήλας, Παναγίτσα.
 
Επίσης τα κάτωθι χωριά της Δ.Ε. Βυτίνας:
Καμενίτσα, Καρβούνι, Λάστα, Αγριδάκιον, Ελάτη, Μαγούλιανα, Νυμφασία, Μονή Παναγίας Κερνίτσης, Πυργάκιον, Μονή Αγίων Θεοδώρων, Παν.