Back to top

Αρχείο για Ειδήσεις

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΠΑΡΩΝ ΣΕ ΓΕΦΥΡΙΑ ΤΗΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ

Πέμπτη, 9 Μαΐου, 2019 στις 9:29μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | Ν.Δ.Κ.

Με άμεσες ενέργειες του Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας Παναγιώτη Σπ. Παπαχρόνη, υλοποιήθηκε αίτημα (αρ. πρωτ.1177/13-1-2016) του προέδρου της τοπικής κοινότητας Βλαχέρνας, για την τοποθέτηση μπαρών σε γεφύρια του χωριού. Ήδη τοποθετήθηκαν μπάρες σε πέντε (5) γεφύρια. Να σημειώσουμε ότι έχει ήδη προγραμματιστεί και τοποθέτηση μεταλλικών μπαρών σε επικίνδυνα σημεία του χωριού (πλησίον ρεμάτων, κλπ), τα οποία θα τοποθετηθούν σύντομα.

foto: tzortzpns

Kατασκευή κρασπέδων στον οικισμό της Βλαχέρνας Αρκαδίας

Πέμπτη, 9 Μαΐου, 2019 στις 2:19μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | PitPan

Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Τρίπολης και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή κρασπέδων εντός ορίων οικισμού Τ.Κ. Βλαχέρνας Δήμου Τρίπολης» και εξουσιοδοτεί τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη για την υπογραφή της αποφάσισε το περιφερειακό συμβούλιο.

Ένα έργο για το οποίο έχει αναφερθεί πολλές φορές και έχει αναδείξει την αναγκαιότητά του, ο Αντιδήμαρχος Τρίπολης, Παναγιώτης Παπαχρόνης. Πιο συγκεκριμένα θα υλοποιηθούν από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων (έδρας) της Περιφέρειας Πελοποννήσου οι κάτωθι εργασίες:

Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες.

Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, κλπ με σκυρόδεμα C16/20.

Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα.

Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U, DN 160 mm.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτέλεσης των προβλεπόμενων υπηρεσιών και εργασιών ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης αρχίζει από την υπογραφή της έως την ημερομηνία λήξης των υποχρεώσεων του αναδόχου σύμφωνα με την σύμβαση που θα υπογραφεί για το σκοπό αυτό και δεν θα είναι μικρότερη των τριών (3) μηνών.

ΤΑΠΤΟΚ Αρκαδία 2020:  Υπό ένταξη το έργο Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Βλαχέρνας Δήμου Τρίπολης προϋπολογισμού 564.516, 13 ευρώ.

Τετάρτη, 8 Μαΐου, 2019 στις 4:17μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΑΠΤΟΚ Αρκαδία 2020:  “Υπό ένταξη το έργο Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Βλαχέρνας Δήμου Τρίπολης προϋπολογισμού 564.516, 13 ευρώ”.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου, πιστή στις αρχές της αειφορίας αλλά και έχοντας στόχο την εξασφάλιση επαρκούς και ποιοτικού νερού για ανθρώπινη κατανάλωση καθώς και εξασφάλιση εξοικονόμησης ύδατος από μείωση των διαρροών στα δίκτυα διανομής, προχώρησε στην ένταξη του έργου:

«Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Βλαχέρνας Δήμου Τρίπολης» με Κωδικό ΟΠΣ 5044881 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020», προϋπολογισμού  564.516,13 ευρώ.

Ο πρόεδρος του «Αρκαδία 2020» Πέτρος Τατούλης, εξέφρασε την απόλυτη ικανοποίηση του για την  ένταξη του έργου. Συγκεκριμένα ο κ. Τατούλης σημείωσε ότι: «Πρόκειται για ένα έργο το οποίο θα λύσει ένα πρόβλημα της περιοχής και αποτελούσε πάγιο αίτημα των ντόπιων κοινωνιών για την ανάπτυξη της περιοχής».

 

 

ΑΡΧΙΣΕ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΩΝ-ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΠΡΟΣ ΛΙΜΝΗ-ΧΩΤΟΥΣΑ

Παρασκευή, 3 Μαΐου, 2019 στις 5:15μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

Ξεκίνησαν τα έργα τοποθέτησης ιστών-φωτιστικών (από την Π.ΠΕΛ.) στο οδικό δίκτυο της Αρκαδίας για την ασφάλεια των οδηγών, στην Ε.Ο. Τρίπολης – Πύργου, στον κόμβο προς Λίμνη-Χωτούσα. 

foto: ΤΑΜ

Έναρξη αντιπυρικής περιόδου – Οδηγίες της Πυροσβεστικής

Παρασκευή, 3 Μαΐου, 2019 στις 10:29πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | argy

Από την 1 Μαΐου ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος που θα διαρκέσει έως 31 Οκτωβρίου 2019. Σε ανακοίνωση του το Πυροσβεστικό Σώμα αναφέρει ότι: «η ελληνική φύση, ένα μωσαϊκό τοπίων με μοναδική βιοποικιλότητα και ευαίσθητα οικοσυστήματα αποτελεί πόλο έλξης για τους ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Ο φυσικός πλούτος της χώρας μας, κάθε χρόνο απειλείται από δασικές πυρκαγιές οι οποίες ευνοούνται από τις υψηλές θερμοκρασίες και τους ισχυρούς ανέμους που επικρατούν τους θερινούς μήνες. Στατιστικά, η πλειονότητα των δασικών πυρκαγιών που εκδηλώνονται κάθε χρόνο οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια».

Παράλληλα συμβουλεύει και υπενθυμίζει τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται, ώστε να αποφεύγεται η έναρξη μιας πυρκαγιάς.

Για να μην προκαλέσουμε πυρκαγιά:

• Αποφεύγουμε τις υπαίθριες θερμές εργασίες, που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου, που εκτοξεύει σπινθήρες)

• Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές (barbeque) κατά τους θερινούς μήνες εντός των δασών, ούτε σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά

• Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών και δεν εγκαταλείπουμε τα αναμμένα υπολείμματα καύσης στην ύπαιθρο, διότι ενδέχεται να αναζωπυρωθούν και να προκαλέσουν πυρκαγιά

• Σε καμία περίπτωση, δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάμια και σκουπίδια στην ύπαιθρο

• Δεν πετάμε ποτέ αναμμένα τσιγάρα και σπίρτα, από το παράθυρο του αυτοκινήτου, ούτε όταν βρισκόμαστε στο δάσος

• Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, διότι υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξής τους, ούτε γυάλινα μπουκάλια, διότι ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά σε ξερά χόρτα, μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας

• Δεν προβαίνουμε σε χρήση βεγγαλικών – πυροτεχνημάτων, σε περιοχές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από δασικές εκτάσεις

• Δε σταθμεύουμε ποτέ το όχημά μας σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο καταλύτης των αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα, μετά το σβήσιμο της μηχανής, καθιστώντας ορατό τον κίνδυνο έναρξης πυρκαγιάς

• Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από τις εξατμίσεις όλων των τύπων οχημάτων μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες ευνοϊκές για πυρκαγιά

• Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβασης στο δάσος, σε περιόδους υψηλού κινδύνου Οι ενέργειες, στις οποίες πρέπει να προβούμε, μόλις αντιληφθούμε μια πυρκαγιά

• Τηλεφωνούμε ΑΜΕΣΩΣ στους αριθμούς κλήσης 199 ή 112 και δίνουμε σαφείς πληροφορίες, τόσο για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρισκόμαστε, όσο και για τη συγκεκριμένη θέση που βλέπουμε την πυρκαγιά

• Περιγράφουμε το είδος της βλάστησης που καίγεται

• Προσδιορίζουμε την κατεύθυνση της πυρκαγιάς

• Ενημερώνουμε για την ένταση και τη διεύθυνση του ανέμου στην περιοχή.

Η κλήση στον αριθμό 199 είναι χωρίς χρέωση, τόσο από σταθερό τηλέφωνο, όσο και από κινητό. Σε περίπτωση που το κινητό μας τηλέφωνο εμφανίζει στην οθόνη τις ενδείξεις «κλήσεις έκτακτης ανάγκης» ή «εκτός δικτύου», έχουμε τη δυνατότητα να τηλεφωνήσουμε στον αριθμό 112, που είναι επίσης αριθμός έκτακτης ανάγκης και ισχύει για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΗΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ

Σάββατο, 27 Απριλίου, 2019 στις 10:19μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

Διακοπή ρεύματος έχουμε αυτή την στιγμή σε γειτονιά της Βλαχέρνας, στο κέντρο του χωριού (κολοκοτρωνέϊκα και πέριξ). Σύμφωνα με πληροφορίες το γεγονός έχει αναφερθεί στην ΔΕΗ και συνεργείο σπεύδει για την αποκατάσταση της βλάβης.

ώρα 23:00: το συνεργείο της ΔΕΗ ήρθε και αποκαταστάθηκε η βλάβη. 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΑΝ ΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ TV ΣΤΗ ΒΛΑΧΕΡΝΑ

Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2019 στις 7:45μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | PitPan

Αποκαταστάθηκαν πριν λίγο τα κανάλια TV (ιδιωτικά) στη Βλαχέρνα. Τα κρατικά είχαν ήδη αποκατασταθεί εδώ και μέρες. Η βλάβη ήταν πολύ σοβαρή, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα.

 

 

Χωρίς κανάλια TV η Βλαχέρνα!

Δευτέρα, 15 Απριλίου, 2019 στις 8:51μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | dimmeg

Χωρίς κανάλια TV από το μεσημέρι της Δευτέρας η Βλαχέρνα, λόγω βλάβης του μετασχηματιστή (στην καστανιά) από κεραυνό!! Αύριο Τρίτη, αναμένεται η αποκατάσταση του προβλήματος.

Νεότερη ενημέρωση (17-4-2019): για τρίτη ημέρα χωρίς κανάλια η Βλαχέρνα. Η ΔΕΗ ήρθε χθες και αποκατέστησε το πρόβλημα από την πλευρά της, αλλά θα πρέπει να έρθει και το συνεργείο της ΕΡΤ (μάλλον αύριο) για την τελική αποκατάσταση. 

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΣΤΗ ΒΛΑΧΕΡΝΑ!

Δευτέρα, 8 Απριλίου, 2019 στις 9:17μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | Ν.Δ.Κ.
Περιοδεία σε χωριά της Αρκαδίας πραγματοποίησε την Δευτέρα 8 Απριλίου 2019 ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Βαγγέλης Γιαννακούρας, συνοδευόμενος από τον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Πελοποννήσου Γιάννη Σταματάκο και μηχανικούς της Περιφέρειας.
Πρώτος σταθμός η Βλαχέρνα, όπου είχε συνάντηση με τον Αντιδήμαρχο Τρίπολης Παναγιώτη Παπαχρόνη, τον Πρόεδρο του χωριού Δημήτρη Κολλίντζα και μηχανικούς του Δήμου, ώστε να δουν πώς θα κατασκευαστούν παράλληλα με το έργο του ηλεκτροφωτισμού του κεντρικού δρόμου του χωριού και πεζοδρόμια για την ασφάλεια των κατοίκων. Ένα θέμα, που όπως ειπώθηκε, από τον κ. Κολλίντζα και τον κ. Παπαχρόνη ταλαιπωρεί για χρόνια τους κατοίκους και μάλιστα έχουν συμβεί και δυστυχήματα. Το έργο του ηλεκτροφωτισμού θα ξεκινήσει άμεσα και βρέθηκαν και λύσεις για την κατασκευή κρασπέδων ώστε να γίνει μεγαλύτερη η ασφάλεια για τους κατοίκους.
Τόσο ο κ. Παπαχρόνης όσο και ο κ. Κολλίντζας ευχαρίστησαν την Περιφέρεια και προσωπικά τον κ. Τατούλη και τον κ.Γιαννακούρα για το ενδιαφέρον τους για το χωριό της Βλαχέρνας, ενώ από τη δική του πλευρά ο κ. Γιαννακούρας σημείωσε μόνο πως παρόλο που τα έργα αυτά είναι αρμοδιότητα των δήμων, δεν βάζουν στεγανά και όπου μπορούν παρεμβαίνουν προς όφελος των πολιτών.
 
 
 
 
 
 
Πηγή: www.drt915.gr

85χρονος από Βλαχέρνα, ο τυχερός της χθεσινοβραδινής κλήρωσης του ΤΖΟΚΕΡ!!

Δευτέρα, 1 Απριλίου, 2019 στις 9:13πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

Στην χθεσινοβραδινή (31/3/2019) κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ, η οποία μοίραζε 3 εκατομμύρια ευρώ, άνοιξε διάπλατα η τύχη ενός συμπατριώτη μας (85χρονου) από Βλαχέρνα, αφού ήταν ο μοναδικός τυχερός! Οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν είναι οι: 14, 19, 20, 37, 42 και ΤΖΟΚΕΡ ο αριθμός 1.

Το  vlaxerna.gr επικοινώνησε με τον τυχερό, που ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος και μας ανέφερε πως τα νούμερα που έπαιξε ήταν οι ηλικίες των εγγονών του (14, 19, 20, 37, 42), ενώ για ΤΖΟΚΕΡ διάλεξε το 1 (ως πρεσβύτερος της οικογενείας)!!  Ευχόμαστε σε καλή μεριά!!