Back to top

Αρχείο για Ειδήσεις

Αντικατάσταση παλαιών δικτύων ύδρευσης του Συνδέσμου Μεθυδρίου.

Πέμπτη, 22 Μαρτίου, 2018 στις 8:37πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

Η διοίκηση της ΔΕΥΑΤ ενέκρινε το σχέδιο και την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης με τον Σύνδεσμο Μεθυδρίου και την Περιφέρεια Πελοποννήσου προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αντικατάσταση παλαιών δικτύων ύδρευσης του Συνδέσμου.

Αντικείμενο είναι η κατασκευή του δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης των κάτωθι:

– Τ.Κ. Βλαχέρνας, Δάρα, Λίμνης, Ορχομενού, Παλαιοπύργου, Παναγίτσας και Χωτούσας της Δ.Ε. Λεβιδίου του Δήμου Τρίπολης.

Πιο συγκεκριμένα η κατασκευή:

– Του δευτερεύοντος αγωγού του εξωτερικού υδραγωγείου Δάρα – Παναγίτσας και του αγωγού της δεξαμενής της Παναγίτσας (Αγωγός Μεταφοράς νερού από το φρεάτιο διανομής που θα δημιουργηθεί στον κεντρικό αγωγό μέχρι τις Δεξαμενές του Δάρα και της Παναγίτσας).

Του δευτερεύοντος αγωγού του εξωτερικού υδραγωγείου Βλαχέρνας και αυτός των Χωτούσας-Λίμνης και του αγωγού της δεξαμενής της Χωτούσας (Αγωγοί Μεταφοράς νερού από το φρεάτιο διανομής που θα δημιουργηθεί στον κεντρικό αγωγό μέχρι τις Δξαμενές της Βλαχέρνας, της Λίμνης και της Χωτούσας).

– Του δευτερεύοντος αγωγού του εξωτερικού υδραγωγείου Παλαιοπύργου – Ορχομενού και του αγωγού της δεξαμενής του Ορχομενού (Αγωγός Μεταφοράς νερού από το φρεάτιο υδροληψίας, που θα κατασκευαστεί δίπλα στο υφιστάμενο φρεάτιο διακοπής του κεντρικού αγωγού, μέχρι τις Δεξαμενές του Παλαιοπύργου και του Ορχομενού).

– Τ.Κ. Αρτεμισίου, Κάψια Λουκά Σημιάδες της Δ.Ε. Μαντινείας, Νεοχωρίου, Ζευγολατίου της Δ.Ε. Κορυθίου και Αγ. Βασίλειου, Πελάγους της Δ.Ε. Τρίπολης του Δήμου Τρίπολης.

Πιο συγκεκριμένα η κατασκευή:

– Των δευτερευόντων αγωγών του εξωτερικού υδραγωγείου Αρτεμισίου και Κάψιας καθώς και του αγωγού της δεξαμενής των Σημιάδων (Αγωγοί Μεταφοράς νερού από το φρεάτιο διανομής που θα δημιουργηθεί στον καινούργιο αγωγό ΦΙ 10 από πολυαιθυλένιο μέχρι τις Δεξαμενές του Αρτεμισίου και της Κάψιας).

– Του δευτερεύοντος αγωγού του εξωτερικού υδραγωγείου Λουκά (Αγωγός Μεταφοράς νερού από το φρεάτιο διανομής που θα δημιουργηθεί στον κεντρικό αγωγό μέχρι το καταληκτικό φρεάτιο δικλείδας του Λουκά).

– Του δευτερεύοντος αγωγού του εξωτερικού υδραγωγείου από την Δεξαμενή του Στενού (Αγωγοί Μεταφοράς νερού από την υφιστάμενη Δεξαμενή, μέχρι την Δεξαμενή του Νεοχωρίου, το καταληκτικό φρεάτιο δικλείδας του Ζευγολατειού, το καταληκτικό φρεάτιο δικλείδας του Παρορίου και τα φρεάτια δικλείδων του Πελάγους και του Αγ. Βασιλείου).

Διαβάστε την απόφαση στο Διαύγεια

Αλλάζει η ώρα!!!

Τρίτη, 20 Μαρτίου, 2018 στις 9:06πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | argy

Τα ξημερώματα της Κυριακής στις 25 Μαρτίου, αλλάζει η ώρα και γυρνάμε τους δείκτες του ρολογιού μας, μία ώρα μπροστά.

 

ΦΩΤΙΑ ΣΕ ΚΑΔΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗ ΒΛΑΧΕΡΝΑ!

Δευτέρα, 19 Μαρτίου, 2018 στις 11:48μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

Φωτιά σε κάδο απορριμμάτων, γύρω στις 11 το βράδυ της Δευτέρας, είχαμε στη Βλαχέρνα. Στο σημείο που πήρε φωτιά (στον κεντρικό δρόμο του χωριού 100 μέτρα περίπου από την εθνική οδό) κατέφθασε άμεσα η πυροσβεστική από Βυτίνα και την έσβησε!

Διακοπή νερού στη Βλαχέρνα!

Παρασκευή, 16 Μαρτίου, 2018 στις 9:54πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

Διακοπή νερού στη Βλαχέρνα, λόγω βλάβης του αγωγού στο Λεβίδι. Σύμφωνα με ενημέρωση των υπευθύνων του Μεθυδρίου, μέχρι σήμερα το βράδυ θα έχει αποκατασταθεί.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ζητά συνεργάτες.

Πέμπτη, 15 Μαρτίου, 2018 στις 3:31μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | argy

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών (ΙΣ) για τις διενεργούμενες στατιστικές έρευνες περιόδου Μαΐου – Δεκεμβρίου 2018, να υποβάλουν τη σχετική ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη 12η ώρα της 15ης Μαρτίου μέχρι και την 24η ώρα της 15ης Απριλίου 2018.

Το Μητρώο αυτό που τηρείται από την ΕΛΣΤΑΤ, θα ισχύσει για οκτώ (8) μήνες, από τον Μάιο έως και τον Δεκέμβριο 2018. Το έργο του ΙΣ περιλαμβάνει την έγκαιρη, πλήρη και σωστή συλλογή στατιστικών στοιχείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τα στοιχεία συλλέγονται, κυρίως, με προσωπικές συνεντεύξεις, στο χώρο των νοικοκυριών ή των επιχειρήσεων, με ειδικά, κατά έρευνα, ερωτηματολόγια.

Οι ΙΣ πριν αναλάβουν τις μονάδες έρευνας για την οποία επελέγησαν, είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν το σχετικό με την έρευνα εκπαιδευτικό μη αμειβόμενο σεμινάριο, το οποίο γίνεται στην Κεντρική Υπηρεσία της ΕΛΣΤΑΤ για την Αττική και στις κατά τόπους ΥΣΝ για την υπόλοιπη Ελλάδα. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών έχουν μόνον φυσικά πρόσωπα, τα οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας από 18 έως 67 ετών. Άνεργοι που θα εγγραφούν στο μητρώο, εφόσον απασχοληθούν ως Ιδιώτες Συνεργάτες της ΕΛΣΤΑΤ, θα πρέπει να αναζητήσουν από τον ΟΑΕΔ, που είναι ο μόνος αρμόδιος φορέας, πληροφορίες για τα θέματα που σχετίζονται με τη διατήρηση του καθεστώτος ανεργίας.

Επισημαίνεται ότι οι υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ και οι υπάλληλοι δημόσιων Υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου, Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων δημόσιων Οργανισμών, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και όσοι υπηρετούν τη θητεία τους στο στρατό, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης ένταξης στο Μητρώο Ιδιωτών Συνεργατών. Σε περίπτωση επιλογής του Ιδιώτη Συνεργάτη για να απασχοληθεί σε έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ απαγορεύεται επίσης η παράλληλη απασχόληση του σε δημόσιες Υπηρεσίες, σε Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου 2 Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε άλλους δημόσιους Οργανισμούς με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.

Οι αιτήσεις, για την εγγραφή στο νέο Μητρώο ΙΣ, θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους μόνον ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ. Πριν την υποβολή της αίτησής τους, όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να διαβάσουν την αναλυτική σχετική Ανακοίνωση – Πρόσκληση στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, (www.statistics.gr, θεματική ενότητα ΕΛΣΤΑΤ, ένδειξη «Ιδιώτες Συνεργάτες ΕΛΣΤΑΤ») η οποία περιέχει σημαντικές και επικαιροποιημένες πληροφορίες και επισημάνσεις.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, που δεν καλύπτεται από αυτό το κείμενο και από τις οδηγίες συμπλήρωσης της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Επιθεώρησης και Ιδιωτών Συνεργατών, στα τηλέφωνα 213 135 3035 – 3050 – 3068 – 3081 – 2182 ή στο e-mail: synergates@statistics.gr.

Ο Πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ

Αθανάσιος Κων. Θανόπουλος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ: ΔΕΝ ΜΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΟ ΛΕΒΙΔΙ!!

Τετάρτη, 14 Μαρτίου, 2018 στις 9:45μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | argy

Σχολιάζοντας τα όσα ακούγονται σχετικά με τη λειτουργία του υποκαταστήματος της Πειραιώς στο Λεβίδι, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης δήλωσε:

«Από την πρώτη στιγμή που υπήρξε το ενδεχόμενο παύσης λειτουργίας του υποκαταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στο Λεβίδι αντιδράσαμε ακαριαία. Με επιστολή μου στην ηγεσία της Τράπεζας, αλλά και με προσωπική μου επικοινωνία με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας κ. Μεγάλου, έθεσα την αναγκαιότητα αποτροπής ενός τέτοιου δυσμενούς ενδεχομένου. 

Μας ικανοποιεί η αποτροπή του κλεισίματος του υποκαταστήματος στο Λεβίδι, αλλά όχι η ρύθμιση λειτουργίας του. Για το λόγο αυτό την επόμενη εβδομάδα έχει προγραμματιστεί συνάντησή μου με τη διοίκηση της Τράπεζας, κατά την οποία θα διαπραγματευτώ την εξασφάλιση ακόμα περισσότερων δυνατοτήτων για την εξυπηρέτηση της κοινωνίας και της οικονομίας της περιοχής.

Ευχαριστώ για τη συνεργασία στη διεκδίκηση αυτή τόσο τον Πρόεδρο του Λεβιδίου κ. Παναγιώτη Ξύδη, όσο και τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής οι οποίοι συνέβαλλαν αποφασιστικά και δημόσια τους ευχαριστώ».

Η Τράπεζα Πειραιώς στο Λεβίδι Αρκαδίας, πλέον θα λειτουργεί δύο ημέρες την εβδομάδα!!

Τρίτη, 13 Μαρτίου, 2018 στις 9:27μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | argy

Τελικά “το μη χείρον βέλτιστον”!!

Η Τράπεζα Πειραιώς στο Λεβίδι Αρκαδίας, δεν θα κλείσει οριστικά, αλλά θα λειτουργεί δύο ημέρες την εβδομάδα!! Η λειτουργία της Τράπεζας δύο φορές την εβδομάδα, δεν είναι αρκετή για την κάλυψη των αναγκών της περιοχής μας, αλλά βέβαια μένει να δούμε αν οι δύο αυτές μέρες λειτουργίας της, θα είναι οριστικές ή αποτελούν προσωρινή παράταση μέχρι να “φύγει” !! Ακόμη πρέπει να διευκρινιστεί αν θα προσφέρει όλες τις τραπεζικές υπηρεσίες που μέχρι σήμερα είχε.

Οι αντιδράσεις όλων των φορέων, αποτέλεσαν πράγματι τροχοπέδη στο οριστικό κλείσιμο της Τράπεζας και βέβαια δεν θα πρέπει να σταματήσουν και να συμβιβαστούν με το άνοιγμα των δύο ημερών μόνο (διότι όπως αναφέραμε αυτό μπορεί να είναι απλή παράταση για το μελλοντικό κλείσιμο!!).

Ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς, θα έπρεπε να γνωρίζει πως πέραν των άλλων υπαρκτών και σημαντικών λόγων παραμονής του υποκαταστήματος στο Λεβίδι, υπάρχει και ένα ακόμη λόγος που δεν είναι άλλος από τον ΠΑΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αλέξανδρο Παπαναστασίου, του εμπνευστή (1927) της ίδρυσης της Γεωργικής Τράπεζας που εξελίγχηκε σε ΑΤΕ και κατόπιν συγχωνεύθηκε (2012) με την Τράπεζα Πειραιώς. Στην εποχή μας, δεν πρέπει να ξεχνάμε τα ιστορικά γεγονότα και να τα αγνοούμε και πόσο μάλιστα να μην τα αγνοούν τα ανώτερα στελέχη των μεγάλων εταιρειών στα πλαίσια της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης τους.

Το γενικό “ξήλωμα” των υπηρεσιών από την περιοχή μας, αποτελεί υποβάθμιση και δημιουργεί πολλά προβλήματα στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας.

Άλλωστε η μέχρι τώρα ανάπτυξη δημιουργήθηκε και χάρη σε αυτές τις υπηρεσίες που υπήρχαν! Πόσο μάλιστα τώρα που θα λείψουν, θα μπορούμε να μιλάμε για περαιτέρω ή τουλάχιστον διατήρηση της τοπικής ανάπτυξης! Να επισημάνουμε ακόμη ότι η “ηλεκτρονική ανάπτυξη” δεν μπορεί να καλύψει όλα τα θέματα, σε χωριά που κυρίως ζουν ηλικιωμένοι άνθρωποι και τέλος να μην αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένο γεγονός το “κλείσιμο” της κάθε χρήσιμης υπηρεσίας, διότι όλες αυτές συνδυάζονται και η μία συμπληρώνει την άλλη.

Η Σοφία Τσιώλη, από Λεβίδι, κέρδισε το αυτοκίνητο στον διαγωνισμό της εκπομπής ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ του EPSILON TV!!

Σάββατο, 10 Μαρτίου, 2018 στις 11:30μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

Ένα μήνυμα (SMS) την προηγούμενη Κυριακή, που ήταν η τελευταία μέρα του διαγωνισμού, ήταν αρκετό για την Σοφία Τσιώλη, από Λεβίδι, για να κερδίσει ένα Toyota Yaris!!  Καλεσμένη σήμερα στην εκπομπή ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ του EPSILON TV (ήταν ένας από τους όρους του διαγωνισμού) παρέλαβε το αυτοκίνητο, από τον παρουσιαστή της εκπομπής Μένιο Φουρθιώτη.

Καλοτάξιδο αδερφή!!!!Παντα τυχερή!!!!Μονο στα αποκαλυπτικά… ❤ ❤ ❤

Posted by Κατερίνα Τσιώλη on Samstag, 10. März 2018

Το vlaxerna.gr εύχεται στη Σοφία, να είναι πάντα τυχερή και καλοτάξιδο το νέο όχημα!!

“Τουρνουά δηλωτής – Καμάρες coffee” στη Βλαχέρνα.

Σάββατο, 24 Φεβρουαρίου, 2018 στις 10:30πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | vasilaras

Με μεγάλη επιτυχία οργανώθηκε από το “Καμάρες coffee” στη Βλαχέρνα, το 2ο τουρνουά δηλωτής.

Το ζευγάρι των νικητών από το χωριό ΠΑΟΣ.

***

Η ομάδα από την Βυτίνα στην δεύτερη θέση.

***

Η ομάδα από την Βλαχέρνα (Χρήστος Αποστολόπουλος και Φώτης Πανούσης), στην τρίτη θέση.

Η διεύθυνση του “Καμάρες Coffee” ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες και δίνει ραντεβού με όλους στο επόμενο τουρνουά δηλωτής.

Νέα Σημεία Υποδοχής Οπλιτών. Καταργούνται τα Κέντρα Εκπαίδευσης νεοσυλλέκτων.

Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου, 2018 στις 9:21πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | argy

Από την επόμενη ΕΣΣΟ (Β’ ΕΣΣΟ Μάρτιος 2018) καταργούνται τα κέντρα εκπαίδευσης και πλέον οι οπλίτες θα παρουσιάζονται στα σημεία κατάταξης. Τα Σημεία Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ), όπως θα ονομάζονται θα λειτουργήσουν σε ολόκληρη την Ελλάδα. Οι νέοι οπλίτες θα παρουσιαστούν σε 23 διαφορετικά σημεία υποδοχής. Ουσιαστικά πρόκειται για μονάδες υποδοχής που βρίσκονται στις περιοχές όπου και θα υπηρετήσουν τη θητεία τους οι στρατεύσιμοι.

Τα 23 ΣΥΠΟ ανά την Ελλάδα:

Στρατόπεδο ΕΠΧΟΥ ΘΩΜΑ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ  Δρυμός Θεσσαλονίκης

Στρατόπεδο ΥΠΤΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΨΑΡΡΟΥ Θήβα Βοιωτίας

Στρατόπεδο ΥΠΙΑΤΡΟΥ ΚΩΝ.ΝΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ Πετροχώρι Ξάνθης

Στρατόπεδο ΛΓΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Κομοτηνή

Στρατόπεδο ΕΦ. ΑΝΘΛΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΗΛΙΔΩΝΗ Σουφλί

Στρατόπεδο ΥΠΛΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΟΓΙΑΤΖΗ Αλεξ/πολη, Καβυσός Έβρου

Στρατόπεδο ΣΧΗ ΙΩΑΝΟΝΟΥ ΘΕΙΔΩΡΑΚΗ Λαγός Διδυμοτείχου

Στρατόπεδο ΛΓΟΥ ΕΜΜ. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ Ρέθυμνο

Στρατόπεδο ΛΓΟΥ ΝΙΚ. ΜΠΕΛΟΥΜΠΑΣΗ Άνω Καλαμώνας, Ρόδος

Στρατόπεδο ΑΝΘΛΓΟΥ ΧΑΡΑΛ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Αφάντου, Ρόδος

Στρατόπεδο ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗ Ηραίο, Σάμος

Στρατόπεδο ΚΩΝ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΙΑ’ Λινοτόπι, Κως

Στρατόπεδο ΥΠΛΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΜΗΛΑ Λιβαδοχώρι, Λήμνος

Στρατόπεδο ΛΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Χίος

Στρατόπεδο ΥΠΛΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΜΑΚΡΗ Μυτιλήνη

Στρατόπεδο ΣΤΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ Λάρισα

Στρατόπεδο ΙΛΧΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΛΕΙΣΑΡΗ Σέρρες

Στρατόπεδο ΥΠΤΓΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΥ Ιωάννινα

Στρατόπεδο ΛΓΟΥ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ Γρεβενά

Στρατόπεδο ΥΠΛΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΚΟΥ Νέα Σάντα, Κιλκίς

Στρατόπεδο ΕΦ. ΑΝΘΛΓΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΑΛΑΝΙΚΑ Λιτόχωρο Πιερίας

Στρατόπεδο ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ – ΣΧΗ ΚΩΝ. ΤΣΑΚΑΛΟΥ Λαμία

Στρατόπεδο ΥΠΤΓΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΨΑΡΡΟΥ (2) Θήβα

Στα Σημεία Υποδοχής Οπλιτών, οι νεοσύλλεκτοι θα παραμένουν ως 3 ημέρες για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και για να παραλάβουν ιματισμό και στη συνέχεια θα προωθούνται στις μονάδες για την εκπαίδευσή τους σε όπλα και ειδικότητα και το υπόλοιπο της θητείας τους.

Στην ιστοσελίδα του ΓΕΣ και χρησιμοποιώντας τον προσωπικό τους ΑΣΜ, οι νεοσύλλεκτοι μπορούν να διαπιστώσουν σε ποιο Σημείο Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ) καλούνται να καταταγούν. Ο στρατιωτικός αριθμός, έχει γνωστοποιηθεί από το στρατολογικό γραφείο με την παραλαβή του αποδεικτικού κατάθεσης δελτίου απογραφής ή από τις οδηγίες σε περίπτωση χορήγησης αναβολής.

Από τα 13 κέντρα εκπαίδευσης που λειτουργούσαν μόνο τέσσερα συμπίπτουν ως ΣΥΠΟ. Πρόκειται για μονάδες σε Θήβα, Ρέθυμνο, Γρεβενά και Λαμία. Σε καμία περίπτωση δεν θα λειτουργούν με την παλαιότερη μορφή τους, για παράδειγμα η Θήβα ως Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού. Σε κάθε ΣΥΠΟ θα παρουσιάζονται νεοσύλλεκτοι από σχεδόν όλα τα Όπλα ή τα Σώματα του Στρατού Ξηράς.

Δεν θα παρουσιάζονται νεοσύλλεκτοι στο Κέντρο Εκπαίδευσης Ειδικών Δυνάμεων στο Μεγάλο Πεύκο, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Τεθωρακισμένων στον Αυλώνα, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Μηχανικού στο Ναύπλιο, στο 9ο Σύνταγμα Πεζικού στην Καλαμάτα, στο 2/39 Σύνταγμα Ευζώνων στο Μεσολλόγι, στο 11ο Σύνταγμα Πεζικού ΔΙΚΕ στην Τρίπολη, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Υγειονομικού στην Άρτα, στο Κέντρο Εκπαίδευσης Εφοσιασμού Μεταφορών στη Σπάρτη, και στο Διακλαδικό Κέντρο (124 ΠΒΕ) στην Τρίπολη.

Από τα ανωτέρω προκύπτει, ότι στην Πελοπόννησο δεν θα υπάρχει κανένα Σημείο Υποδοχής Οπλιτών (με ότι αυτό συνεπάγεται για την τοπική οικονομία και κοινωνία).