Back to top

Αρχείο για Ειδήσεις

KAMARES BLENDS!!

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου, 2020 στις 11:54μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΔΥΣΣΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου, 2020 στις 2:37μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

Δελτίο τύπου

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2020

 Υλοποιείται το έργο αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης Βλαχέρνας το οποίο ενέταξα στις 23/12/2014 ως Υφυπουργός Ανάπτυξης στο ΠΔΕ ύψους 100.000 ευρώ

 Στις 23 Δεκεμβρίου 2014, ως Υφυπουργός Ανάπτυξης  υπέγραψα την ένταξη του έργου «Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Τοπικής Κοινότητας Βλαχέρνας Δήμου Τρίπολης», ύψους 100.000 ευρώ, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ΣΑΕΠ 026 με ΚΑ 2014ΕΠ02600012, μετά από αίτημα των κατοίκων και του  Δημάρχου Τρίπολης κ. Δημήτρη Παυλή και σε συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πέτρο Τατούλη.

Το εν λόγω έργο έχει μεγάλη σημασία για τους κατοίκους της περιοχής, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου νερού και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που οφείλονται στο – απαρχαιωμένο, πλέον – δίκτυο. Ο Δήμος Τρίπολης με προγραμματική σύμβαση μαζί με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, στήριξαν το επιπλέον κόστος του έργου πέραν των 100.000 ευρώ που ήταν αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου∙ ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 564.516 ευρώ. Χαίρομαι που συνέβαλα κι εγώ στην υλοποίηση ενός έργου που είναι αναγκαίο για τους κατοίκους της Βλαχέρνας.

Επιτροπή Ονομασίας και Μετονομασίας Συνοικιών, Οδών και Πλατειών Νομού Αρκαδίας

Πέμπτη, 23 Ιανουαρίου, 2020 στις 4:30μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

Με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης συγκροτήθηκε Επιτροπή Ονομασίας και Μετονομασίας Συνοικιών, Οδών και Πλατειών Νομού Αρκαδίας, για την τρέχουσα δημοτική περίοδο και μέχρι τη λήξει αυτής (31-12-2023), αποτελούμενη από τους κατωτέρω:

1. Αθανάσιο Παναγιωτόπουλο, ως Πρόεδρο, Προϊστάμενο του Τμήματος Διοικητικού -Οικονομικού Νομού Αρκαδίας, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού με Α” βαθμό.

2. Γεωργία Παναγοπούλου, Δημοτική Σύμβουλο Δήμου Τρίπολης, ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενη από τον Μακαρούνη Δημητριο, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Τρίπολης.

3. Δημήτριο Μπόρα, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Γορτυνίας, ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενο από την Παναγιώτα Μπέτσα, Δημοτική Σύμβουλο Δήμου Γορτυνίας.

4. Αθανασία Παπαγεωργίου, Εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, Διευθύντρια του 1ου ΕΠΑΛ Τρίπολης, ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενη από την Αικατερίνη Κόκλα, Εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, Υποδιευθύντρια του 3°Υ Γυμνασίου Τρίπολης.

5. Βασίλειο Ροζή, Εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, Διευθυντή του 1°σ ΓΕΛ Τρίπολης , ως τακτικό μέλος, αναπληρούμενο από τον Παναγιώτη Μανουσόπουλο, Εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ02, καθηγητή του 4ου ΓΕΛ Τρίπολης.

Καθήκοντα γραμματέα της Επιτροπής θα εκτελεί η Βασιλική Καραλή του Νικολάου, υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικού -Οικονομικού Ν. Αρκαδίας της Α.Δ.Π.ΔΕ.& Ι. κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, αναπληρούμενη από την Γεωργία Οεοφιλοπούλου του Αριστείδη υπάλληλο του ιδίου Τμήματος, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.

Η εν λόγω Επιτροπή θα έχει ως έδρα τα Γραφεία του Τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού Νομού Αρκαδίας, Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, τ.κ. 22 131 Τρίπολη.

πηγή:www.kalimera-arkadia.gr

Τροποποίηση της Πράξης «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου, 2020 στις 3:07μμ | Κατηγορία: , Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Τροποποίηση οικονομικού αντικειμένου λόγω αύξησης του προϋπολογισμού. Η τροποποίηση του προϋπολογισμού προέκυψε μετά από διόρθωση της προμέτρησης ώστε να συμπεριληφθεί η δαπάνη μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε αδειοδοτημένο φορέα επεξεργασίας ΑΕΕΚ. Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος με αλλαγή των ημερομηνιών των διαφόρων σταδίων υλοποίησης της πράξης (ημερομηνίες δημοσίευσης, διαγωνισμού, νομικής δέσμευσης), λόγω της καθυστέρησης που θα δημιουργηθεί έως την έκδοσης της τροποποίησης της απόφασης ένταξης. Αυτή η τροποποίηση είναι απαραίτητη για την ορθή υλοποίηση της Πράξης.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/04/2020.

Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 30/06/2022.

Διαβάστε ΕΔΩ την τροποποίηση

Ο Ευάγγελος Βλάχος ορίστηκε άμισθος σύμβουλος του δημάρχου Τρίπολης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου.

Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου, 2020 στις 2:03μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

Ο Ευάγγελος Βλάχος του Δημητρίου (το γένος Τασίας Ανδρ. Τζιώλα) ορίστηκε άμισθος σύμβουλος του Δημάρχου Τρίπολης, υπεύθυνος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου (Smart cities – Artificial Intelligence).

Η απόφαση που δημοσιεύθηκε στο διαύγεια:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λαγοπάτη 45,
ΤΑΧ.ΚΩΔ: 22132, Τρίπολη
ΤΗΛ.: 2713 600401
FAX: 2710 234673

Τρίπολη 15 Ιανουαρίου 2020
Αριθμ. Πρωτ. 1119

ΘΕΜΑ: «Ορισμός άμισθου Συμβούλου Δημάρχου»

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου όπως ισχύουν.
2. Τις ανάγκες επικουρίας του Δημάρχου σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου.
3. Τη δυνατότητα αξιοποίησης των γνώσεων και της εκούσιας εθελοντικής διάθεσης για προσφορά του κ. Ευάγγελου Βλάχου του Δημητρίου.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, δεδομένου ότι ο άμισθος σύμβουλος θα εκτελέσει το έργο του χωρίς αποζημίωση.

Αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τον κ. Ευάγγελο Βλάχο του Δημητρίου άμισθο σύμβουλο του Δημάρχου υπεύθυνο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου (Smart cities – Artificial Intelligence).

Η θέση αυτή είναι άτυπη και δεν εντάσσεται ούτε εμπίπτει στις θέσεις ειδικών συμβούλων ή ειδικών συνεργατών ή επιστημονικών συνεργατών του Δήμου Τρίπολης. Ο ανωτέρω ορισθείς θα συνδράμει εθελοντικά και αμισθί το έργο του Δημάρχου, αποκλειστικά για τον συγκεκριμένο σκοπό και η θητεία του δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία του Δημάρχου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΟΥΜΗΣ

Κοινοποίηση:
1. Ανωτέρω αναφερόμενο
2. κ.κ. Αντιδημάρχους

ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΗ, ΣΤΗ ΒΛΑΧΕΡΝΑ.

Τρίτη, 7 Ιανουαρίου, 2020 στις 9:33μμ | Κατηγορία: , Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

Σήμερα το απόγευμα, ο εργολάβος του δήμου Τρίπολης, άλλαξε τις καμένες λάμπες στους στύλους της ΔΕΗ, στη Βλαχέρνα. Οι καμένες λάμπες ήταν αρκετές και οι περισσότερες δεν λειτουργούσαν από την μέρα που είχε γίνει Black οut στο χωριό, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΗ ΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΠΑΧΡΟΝΗ.

Τρίτη, 7 Ιανουαρίου, 2020 στις 2:39μμ | Κατηγορία: , Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

Ο συμπατριώτης μας Παναγιώτης Παπαχρόνης, έγραψε (4-1-2020) στην σελίδα του, στο f/b: Μετά την προφορική ενημέρωση που είχα από τον πρόεδρο του χωριού της Βλαχέρνας, Δημήτρη Κολλίντζα, ότι με ψήφους 4-0 ομόφωνα το τοπικό συμβούλιο αποδέχθηκε την πρόταση δωρεάς μου, παρέδωσα 15 λαμπτήρες στον πρόεδρο της Τ.Κ. Βλαχέρνας παρουσία και του τοπικού σύμβουλου, Βασίλη Μεγρέμη, προκειμένου να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες του χωριού. Ενημερώνοντας με ο Πρόεδρος, ότι οι ανάγκες συνολικά για το χωριό είναι περίπου στους 30, του ζήτησα να μου πει τον ακριβή αριθμό προκειμένου την ερχόμενη Τρίτη να του παραδοθούν και οι υπόλοιποι. Παρακάλεσα τόσο τον πρόεδρο όσο και τον τοπικό σύμβουλο, να μεριμνήσουν προκειμένου να τρέξουν οι απαραίτητες διαδικασίες για να πραγματοποιηθεί άμεσα η τοποθέτηση τους. Είναι υποχρέωση μας, είτε είμαστε στα κοινά είτε όχι, τηρώντας τις πάντα τις νόμιμες διαδικασίες και όποτε χρειαστεί το χωριό μας (όχι μόνο προεκλογικά) να δίνουμε την βοήθεια μας προκειμένου να βελτιώνεται η καθημερινότητα του τόπου μας! Ένα μεγάλο ευχαριστώ τόσο στον πρόεδρο όσο και στο τοπικό συμβούλιο για την αποδοχή της πρότασης μου!”

ΤΟ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ

Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου, 2020 στις 2:29μμ | Κατηγορία: , Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

Ο πρόεδρος της Τ.Κ. Βλαχέρνας, κ. Δημήτριος Κολλίντζας, στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, μετά το πέρας της δοξολογίας στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου την 1η Ιανουαρίου 2020, ευχήθηκε Καλή χρονιά σε όλους, με υγεία και ευτυχία. Ευχήθηκε και στην εκκλησιαστική επιτροπή καλή θητεία, με αφορμή την ανανέωση της θητείας των επιτρόπων με την προσθήκη της Γεωργίας Αποστολοπούλου – Δρακοπούλου.

Ακόμη έκανε αναφορά στα κρούσματα διαρρήξεων στο χωριό μας και είπε πως υπήρχε ενημέρωση από πλευράς του, προς τον Περιφερειακό Διοικητή Αστυνομίας και έχουν ενισχυθεί οι περιπολίες. Παρόλο αυτά τόνισε πως όλοι πρέπει να είμαστε παρατηρητικοί και να ενημερώνουμε για ότι βλέπουμε και σε κάθε περίπτωση τις αρχές. Αναφέρθηκε επίσης στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το χωριό με τα κανάλια TV, αφού με την πρώτη αστραπή δεν λειτουργούν! Είπε πως τα προηγούμενα έτη της θητείας του, αντιμετωπίζονταν τα προβλήματα (αφού ως γνωστόν η περιοχή μας ανήκει στις “λευκές” περιοχές της Digea) μέσω δικής του οικονομικής ενίσχυσης (διάθεση από τα έξοδα κινήσεως που ελάμβανε) και οικονομικής ενίσχυσης από τα γύρω χωριά (Δάρα, Πράσινο, κλπ). Πλέον όπως ανέφερε, το πρόβλημα θα πρέπει να αντιμετωπισθεί κεντρικά και να δοθεί λύση, ενώ είπε ότι ο δήμος Τρίπολης είναι σε επικοινωνία με τα αρμόδια υπουργεία. Τέλος αναφέρθηκε στην έλλειψη λαμπτήρων που υπάρχει στο δήμο Τρίπολης, με αποτέλεσμα αρκετές λάμπες στις κολόνες που δεν φωτίζουν, να αναμένεται η αντικατάστασή τους.  Έκλεισε πάλι με ευχές για Καλή Χρονιά με υγεία και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.

ΧΙΟΝΙΑ ΣΤΗ ΒΛΑΧΕΡΝΑ!!!

Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου, 2019 στις 6:19μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

foto: tzortz pns

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ “ΤΟΜΗΣ” ΚΑΙ ΤΗΣ “ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ”, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΕΒΙΔΙΟΥ

Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου, 2019 στις 10:17μμ | Κατηγορία: , Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

Εγκρίθηκε η άδεια τομής για την Αντικατάσταση Δευτερεύοντος δικτύου Ύδρευσης του Συνδέσμου Υδάτινων έργων Μεθυδρίου των Τ.Κ. Βλαχέρνας, Δάρα, Λίμνης, Ορχομενού, Παλαιόπυργου, Παναγίτσας, Χωτούσας της Δ.Ε. Λεβιδίου του Δ. Τρίπολης.

Δείτε ΕΔΩ την σχετική απόφαση.

Επίσης εγκρίθηκε και η εκτέλεση των εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογική παρακολούθηση» του έργου «Αντικατάσταση δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης του Συνδέσμου Υδατικών Έργων Μεθυδρίου των Τ.Κ. Βλαχέρνας, Δάρα, Λίμνης, Ορχομενού, Παλαιοπύργου, Παναγίτσας, Χωτούσας της Δ.Ε. Λεβιδίου του Δ. Τρίπολης» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων.

Δείτε ΕΔΩ την σχετική απόφαση.