Back to top
Τετάρτη, 20 Αυγούστου, 2014 στις 11:31πμ | Κατηγορία: | CLOLONIS
ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΒΛΑΧΕΡΝΑ

Παρουσία του προέδρου Τάσου Τσαρουχά, ξεκίνησε η μελέτη της τοπογραφικής αποτύπωσης από το αρμόδιο τοπογραφικό γραφείο, για την ολοκληρωτική αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στη Βλαχέρνα. Ένα έργο το οποίο αν πραγματοποιηθεί θα μπορέσει να λύσει το χρόνιο πρόβλημα υδροδότησης του χωριού μας. Βέβαια μιλάμε για κόστος το οποίο θα πλησιάζει ή θα ξεπερνά το 1.000.000 ευρώ (πρώτες εκτιμήσεις) και θα πρέπει να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι, διότι όλοι γνωρίζουμε τις δύσκολες εποχές που περνά η χώρα μας. Μέχρι τότε θα πρέπει να είμαστε όλοι μας προσεκτικοί στη διαχείριση του νερού και οποιαδήποτε βλάβη εντοπίζουμε να ενημερώνουμε άμεσα τις αρμόδιες αρχές, για την γρήγορη επίλυση της.

DSCF0421

DSCF0418

DSCF0427

 

Δ.Ε.Υ.Α.Τ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρίπολης

Αρ. Αποφ.33

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση ανάθεσης τοπογραφικής μελέτης: «Μελέτη αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Βλαχέρνας»

Στην Τρίπολη σήμερα Τρίτη 8 του μηνός Απριλίου 2014 και ώρα 13:30 μ.μ. στην αίθουσα του νέου Δημαρχείου Τρίπολης (Αταλάντης και Λαγοπάτη), συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΤ σε τακτική συνεδρίαση με την υπ’ αρ. 690/3-4-2014 πρόσκληση του Προέδρου του κ. Ιωάννη Σμυρνιώτη, που επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1069/80 σε καθένα από τα μέλη του, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθούν.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών, παραβρέθηκαν τα έξι (6).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1) κ. Ι. Σμυρνιώτης, Πρόεδρος                  1) κ. Παπαδοπούλου Κων

2) κ. Τασιγιαννάκης Δ., Αντιπρόεδρος  2) κ. Σωτηροπούλου Αντ

3) κ. Τσιώλη Χαρίκλεια, μέλος                              3) κ. Ζαχαριάδη Αγγελική

4) κ. Εικοσιδέκα Μαρία, μέλος                             4) κ. Αλεξάκης Βασίλειος

5) κ. Κανελλόπουλος Αριστοτέλης, μέλος          5) κ. Τσιώλης Χρήστος

6) κ. Μπούρας Ανδρέας, μέλος

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνέχεια συζητήθηκε το θέμα:  Έγκριση ανάθεσης τοπογραφικής μελέτης: «Μελέτη αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Βλαχέρνας»

Εισηγούμενος το θέμα ο Διευθυντής της Τ.Υ. της ΔΕΥΑΤ είπε στα μέλη του Δ.Σ. ότι το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της Τ.Κ. Βλαχέρνας παρουσιάζει σημαντικές διαρροές και πολλές βλάβες, γι αυτό προτείνω, την εκπόνηση μιας τοπογραφικής μελέτης για την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης, και την υποβολή του για χρηματοδότηση.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα και αφού έλαβε υπόψη του την υπ’ 62/2014 απόφαση του Προέδρου του

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

την ανάθεση της τοπογραφικής μελέτης: «Μελέτη αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Βλαχέρνας» στην εταιρεία «ENCODIA» Ε.Π.Ε. στο ποσό του 30% της Α΄ τάξεως πτυχίου για την κατηγορία τοπογραφικά ήτοι 15.000 € πλέον ΦΠΑ 23%. Το ποσό της μελέτης θα καλυφθεί από Ιδίους Πόρους της Επιχείρησης με Κ.Α. 16-12-0020 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Εξουσιοδοτεί την Τεχνική Υπηρεσία για παραπέρα ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 33.

Αφού συντάχτηκε υπογράφεται.

Τρίπολη 14/04/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑΤ                                          ΤΑ ΜΕΛΗ

                        α/α

                       Δημήτριος Τασιγιαννάκης

                      Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΤ

Σχολιάστε

Όνομα (υποχρεωτικό)

Email (υποχρεωτικό)

Τηλέφωνο

Σχόλια