Back to top
Πέμπτη, 21 Μαΐου, 2015 στις 10:26πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | PitPan
ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΘΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΒΕΒΑΙΩΝΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ

Με εντολή του Δημάρχου Τρίπολης, κ. Δημήτρη Παυλή, στο εξής για τα έργα ή εργασίες συντήρησης που θα διεκπεραιώνονται στα όρια του Δήμου θα πρέπει να ενημερώνονται εγκαίρως οι Πρόεδροι των κοινοτήτων, οι οποίοι θα επιβλέπουν την εξέλιξη και θα βεβαιώνουν το είδος των εργασιών. Η βεβαίωση αυτή θα τίθεται υπ’ όψιν της Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών.

Με αυτό τον τρόπο, προωθείται ακόμα περισσότερο η διαφάνεια στην εκτέλεση των έργων. Είναι μια δέσμευση του Δημάρχου προς τους Προέδρους των Δημοτικών και Τοπικών κοινοτήτων όπου στην ουσία τους μεταφέρει αρμοδιότητες.

πηγή: myTripoli.gr

Σχόλια
 1. Παναγιωτης Σπυρου Παπαχρονης
  21 Μαΐου, 2015

  Συγχαρητήρια για την απόφαση του δημάρχου μας.Αυτό αποτελλεί απόδειξη αφενός της συνέπειας μας στις δεσμεύσεις μας, αφετέρου της ανάδειξης από τον δήμαρχο των προτάσεων από όλους τους δημοτικούς συμβούλους.
  Συννημένα παραθέτω την πρόταση μου:
  Από: panariotis papachronis
  Ημερομηνία: 29 Σεπτεμβρίου 2014 – 12:40:39 π.μ. EEST
  Προς: dimos@tripolis.gr
  Θέμα: Πρόταση για τον έλεγχο αποκαταστάσεως βλαβών στις κοινότητες του δήμου τρίπολης.

  Από: Παναγιώτης Παπαχρόνης.
  Υπόψιν, κύριου Καπόγιαννη Σωτήριου, γενικού γραμματέα δήμου Τρίπολης

  Αξιότιμε κύριε Γενικέ γραμματέα ,

  σε συνέχεια της συνάντησης, συνοψίζοντας αναφέρω την πρότασή μου για τον τρόπο που προτείνω να γίνεται η επιβεβαίωση της κάθε αποκατάστασης βλάβης στα χωριά του δήμου Τρίπολης, προκειμένου να μην επαναληφθούν φαινόμενα του παρελθόντος.

  BHMA 1o: κλήση στο πενταψήφιο νούμερο ΜΟΝΟ από τον ενδιαφερόμενοι πρόεδρο /εκπρόσωπο της κοινότητας στο 5ψήφιο νούμερο 15181 ή στον 10ψήφιους αριθμούς που έχουν ορισθεί ανάλογα την περίπτωση.(λ.χ 2710 223 223 ΔΕΥΑΤ) – (δυνατότητα report)

  ΒΗΜΑ 3ο : Ορισμός εξ αρχής χρονικού διαστήματος επίσκεψης συνεργείων του δήμου ή εργολάβων συνεργαζόμενων με τον δήμο,υ για την κάλυψη των αναγκών ανά τομέα και ανά δημοτικό διαμέρισμα (όταν αφορά αιτήματα για δημοτικά διαμερίσματα)

  BHMA 4o : Καταγραφή και αποστολή του αιτήματος στην ανάλογη υπηρεσία του δήμου προς επιβεβαίωση και διεκπεραίωση του (δυνατότητα report)

  BHMA 5o : Αποστολή συνεργείου με το ανάλογο voucher στον προκαθορισμένο χρόνο και ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ παρουσία του τοπικού εκπροσώπου ή προέδρου της κοινότητας κατά την άφιξη του συνεργείου/εργολάβου, επίλυση του προβλήματος και αναχώρηση του συνεργείου/εργολάβου.Η ορθή περαίωση των εργασιών θα επιβεβαιώνεται ΠΑΝΤΑ με υπογραφή του προέδρου /εκπροσώπου της κοινότητας.

  ΣΗΜΕΙΩΣΗ : κατά το βήμα 5 και στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει voucher -λ.χ έκτακτες περιπτώσεις – θα υπογράφεται το διπλότυπο εγκεκριμένο από την δημοτική αρχή κατά το οποίο θα βεβαιώνεται το βήμα 5.

  ΒΗΜΑ 6ο : Σε περιπτώσεις που υπάρχει αντικατάσταση δημοτικού υλικού, το υλικό το οποίο αντικαταστάθηκε θα επιστρέφεται στην υπηρεσία του δήμου προκειμένου να ανακυκλώνεται όπου είναι δυνατό ή να καταστρέφεται. – ταυτόχρονα θα γίνεται και επιβεβαίωση με αυτόν τον τρόπο της όλης αντικατάστασης.

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : Για να μην παρατηρηθούν εκ νέου περιπτώσεις περισσοτέρων της μιας φοράς χρεώσεων της ίδιας έκτακτης βλάβης αλλά και ενδεχόμενο εκμετάλλευσης των δημοτικών υπηρεσιών/συνεργαζόμενων εργολάβων από τον οποιονδήποτε εμπλεκόμενο με τα δημοτικά, για ίδιον όφελος , προτείνω η κάθε βλάβη/επισκευή πέραν του ανάλογου εντύπου, να συνοδεύεται με το απαραίτητο φωτογραφικό υλικό όπου αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί.

  Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή ερώτηση.

  Με εκτίμηση ,

  Παναγιώτης Παπαχρόνης

  Δημοτικός σύμβουλος δήμου Τρίπολης

 2. Παναγιωτης Σπυρου Παπαχρονης
  31 Μαΐου, 2015

  Από: panariotis papachronis
  Ημερομηνία: 5 Μαρτίου 2015 – 11:05:47 π.μ. EET
  Προς: “dimos@tripolis.gr
  Θέμα: Διαχείριση αιτημάτων δημοτών.

  Πρός : Γενικό Γραμματέα δήμου Τρίπολης κον Καπόγιαννη Σωτήριο

  Κοιν: Γραφείο δημάρχου .

  Κύριε Γενικέ καλημέρα σας.

  Σε συνέχεια της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας αλλά και της χθεσινής μας συναντήσεως, συνοψίζοντας, σας αποστέλλω και εγγράφως την πρότασή μου, σχετικά με την διαχείριση των αιτημάτων των δημοτών τα οποία κατατίθενται απευθείας σε θεσμούς του δήμου προκειμένου να διευθετηθούν.
  Δεδομένου ότι όλοι οι εκπρόσωποι , και πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων και της δημοτικής κοινότητας του δήμου μας, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας της δημοτικής αρχής , της οποίας η αλλαγή και βελτίωσή της, σε σχέση με την προηγούμενη δημοτική αρχή, στα μάτια των δημοτών ήδη έχει αρχίσει να γίνεται ορατή μέσα και από τις συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τόπους αλλά και τον τρόπο που διαχειρίζονται ,κατά το πλείστον τα αιτήματά των δημοτών, είμαστε υποχρεωμένοι την προσπάθεια αυτή να την διαφυλάξουμε και να την επεκτείνουμε σε όλα τα επίπεδα.
  Με τα παραπάνω ως δεδομένα λοιπόν, προτείνω τις όποιες αιτήσεις τυχών υπάρχουν ή υπάρξουν από δημότες προς τους θεσμούς, (αντιδημάρχους, κ.λπ) ΚΑΙ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ / ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ σε μια κοινότητα, να επιβεβαιώνονται με τον εκπρόσωπο / πρόεδρο της κοινότητας για την οποία αφορά το έργο, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΤΕ ΓΡΑΠΤΩΣ ΕΙΤΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΩΣ ,ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΔΗΜΟΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ.
  Ο σκοπός της επιβεβαίωσης /ενημέρωσης είναι για να βεβαιώνεται η ανάγκη της επίλυσης του αιτήματος καθώς βεβαίως και για να παρακολουθείται από τον εκάστοτε εκπρόσωπο / πρόεδρο της κοινότητας η εξέλιξη της επίλυσης του.
  Δεν είναι δυνατών να αποσταλεί η να προγραμματιστεί εργασία ή/και έργο σε κοινοτικό χώρο χωρίς να γνωρίζει και να συμμετέχει εξ αρχής ο πρόεδρος οποιασδήποτε κοινότητας.
  Αυτό θα αποδείξει σε όλους ότι ΔΕΝ κινούμαστε ως δημοτική αρχή με βάση την εξυπηρέτηση ατομικών συμφερόντων αλλά του συνολικού καλού.

  Ευχαριστώ Εκ των προτέρων και αναμένω τις ενέργειές σας

  Παραμένω στην διάθεσή σας,

  Με εκτίμηση ,

  Παναγιώτης Παπαχρόνης

  Δημοτικός σύμβουλος δήμου Τρίπολης

Σχολιάστε

Όνομα (υποχρεωτικό)

Email (υποχρεωτικό)

Τηλέφωνο

Σχόλια