Back to top
Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου, 2017 στις 9:32πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.
Ο Δασικός Χάρτης της Π.Ε Αρκαδίας είναι γεγονός

Το vlaxerna.gr  σε συνεργασία με ειδικούς επί του θέματος νομικούς Αθανάσιο Καβουρίνο και Διονυσία Τζίνη και τον δασολόγο-περιβαλλοντολόγο Ιωάννη Κόκκορη, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για το τι πρέπει να προσέξουν και τι πρέπει να κάνουν  σε περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα, με την ανάρτηση των δασικών χαρτών στο νομό μας. 

Σήμερα, Παρασκευή 03 Φεβρουαρίου 2017, πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή ανάρτηση του δασικού χάρτη της Π.Ε Αρκαδίας στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε.: www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 14 τού Ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α’), όπως ισχύει. Στην προαναφερθείσα, διαδικτυακή πλατφόρμα απεικονίζονται, επί ορθοφωτοχάρτη, με τη μορφή πολυγώνων οι χαρακτηρισμένες ως δασικές εκτάσεις της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα διατίθεται και ο ιστορικός χάρτης της περιοχής, όπου θα απεικονίζεται το σύνολο της περιοχής κατά το έτος 1945, με οριοθετημένες τις δασικές εκτάσεις της εποχής.

Σε συνέχεια της ανάρτησης, και εντός 60 ημερών (κάτοικοι εσωτερικού) ή 80 ημερών (κάτοικοι εξωτερικού), από την ημερομηνία που θα ορίσει η οικία Διεύθυνση Δασών, μπορούν οι πολίτες να υποβάλλουν αντιρρήσεις επί του χαρακτηρισμού που παρουσιάζεται στον δασικό χάρτη.

Πιο συγκεκριμένα, τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο κάθε ιδιοκτήτης προκειμένου να ελέγξει τον χαρακτήρα της έκτασής του είναι: α) εντοπισμός στην διαδικτυακή πλατφόρμα της ιδιοκτησίας του (η ύπαρξη τοπογραφικού διαγράμματος με συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ87 αποτελούν το ακριβέστερο μέσο για την απεικόνιση μιας έκτασης στη διαδικτυακή πλατφόρμα), β) έλεγχος του χαρακτήρα που αποδίδεται στο σύνολο ή μέρος της ιδιοκτησίας του και πώς αυτό ερμηνεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, γ) αποδοχή ή μη του χαρακτήρα που αποδίδεται στον δασικό χάρτη και στην περίπτωση μη αποδοχής, υποβολή της σχετικής αντίρρησης.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της αντίρρησης είναι: i) H καταβολή του ειδικού τέλους για την υποβολή της αντίρρησης, ii) υπογεγραμμένο το αντίγραφο της αντίρρησης, όπως αυτό παράγεται από την διαδικτυακή πλατφόρμα υποβολής αντιρρήσεων, με τον αριθμό πρωτοκόλλου, iii) υποβολή στοιχείων θεμελίωσης του έννομου συμφέροντος (φωτοαντίγραφα), όπως Εμπράγματα δικαιώματα, Ενοχικά δικαιώματα, Αντίγραφο Ε9 της δήλωσης του συγκεκριμένου ακινήτου κ.ά., iv) αντίγραφο του αποδεικτικού πληρωμής του ειδικού τέλους, v) φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Ειδικό τέλος για την άσκηση αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη (ΦΕΚ 3985/Β’/13-12-2016)

Το ύψος του ειδικού τέλους άσκησης των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη, για κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση και ανάλογα με το εμβαδόν της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας με αυτή, καθορίζεται ως εξής:

«α) Για εμβαδόν έκτασης έως και 100 τ.μ. των περιπτώσεων της παρ. 3 του άρθρου 2β του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει, είκοσι (20) ευρώ.

β) Για εμβαδόν έκτασης, έως και 1.000 τ.μ., εξαιρουμένων των περιπτώσεων του ως άνω σημείου (α), σαράντα πέντε (45) ευρώ.

γ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ., εκατόν τριάντα πέντε (135) ευρώ.

δ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 5.000 τ.μ. έως και 20.000 τ.μ., τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.

ε) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 100.000 τ.μ., εννιακόσια (900) ευρώ.

στ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 100.000 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ., χίλια οκτακόσια (1.800) ευρώ.

ζ) Για εμβαδόν έκτασης μεγαλύτερης των 300.000 τ.μ., τρεις χιλιάδες εξακόσια (3.600) ευρώ».

Από την καταβολή του ειδικού τέλους άσκησης αντιρρήσεων εξαιρούνται:

«α) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που έχουν συμπεριληφθεί στον δασικό χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης του περιγράμματος της παρ. 2 περίπτωση Α ́ του άρθρου23 του Ν. 3889/2010, όπως ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 3β του άρθρου 31 του Ν.4280/2014, όπως ισχύει (εγκεκριμένα και μη όρια οικισμών και σχεδίων πόλεως-απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης)

β) Αντιρρήσεις που αφορούν σε περιοχές που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) του εποικισμού (απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης από την αρμόδια Υπηρεσία Εποικισμού).

γ) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του εποικισμού (απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης από την αρμόδια Υπηρεσία Εποικισμού).

δ) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/1979, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες (απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης τελεσιδικίας της πράξης χαρακτηρισμού).

ε) Αντιρρήσεις κατά το τμήμα που αφορούν σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του άρθρου14 Ν. 998/1979 (άρθρο 28 παρ. 18.α Ν. 2664/1998 όπως ισχύει) απαιτείται προσκόμιση αντιγράφου της πρωτοκολλημένης αίτησης.

Για τις παραπάνω περιπτώσεις α, β, γ, δ και ε και κατ’ εξαίρεση οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αντιρρήσεις στα αρμόδια ΣΥΑΔΧ του Ν. Αρκαδίας και με τη βοήθεια του υπηρετούντος προσωπικού».

Τα σημαντικότερα προβλήματα που θα προκύψουν από την κύρωση του δασικού χάρτη για τις εκτάσεις που αναφέρονται σε αυτόν ως δασικές και για τις οποίες οι ιδιοκτήτες δεν φέρουν εμπροθέσμως αντιρρήσεις είναι: α) Η αδυναμία πώλησης ή μεταβίβασής τους, β) η παύση των αγροτικών επιδοτήσεων για το ακίνητο που χαρακτηρίζεται ως δασική έκταση, γ) η καταχώρησή του ακινήτου ως ιδιοκτησία του δημοσίου κατά τη μελλοντική κτηματογράφηση της περιοχής, δ) η οποιαδήποτε περεταίρω επέμβαση, αξιοποίηση, καλλιέργεια κλπ στο ακίνητο, αφού θεωρείται ως έκταση υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Το κυριότερο σημείο το οποίο πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες είναι η έγκαιρη εκκίνηση των διαδικασιών εντοπισμού των ακινήτων τους, καθώς και των πιθανόν τοπογραφικών αποτυπώσεων που θα απαιτηθούν για την ορθή τοποθέτηση των ιδιοκτησιών τους επί του δασικού χάρτη. Το πλήθος των ενστάσεων αναμένεται να είναι πολύ μεγάλο και η όποια καθυστέρηση θα οδηγήσει στην αδυναμία εξυπηρέτησής των πολιτών από όλους τους εμπλεκόμενους (ιδιώτες δασολόγους, μηχανικούς, δικηγόρους, δασική υπηρεσία) αν αυτές συσσωρευτούν τις τελευταίες μέρες πριν τη λήξη της σχετικής προθεσμίας.

Αθανάσιος Ι. Καβουρίνος, Δικηγόρος/Νομικός             (kavourinosa@yahoo.gr)

Ιωάννης Κόκκορης, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος (kokkoris.i@gmail.com)

Διονυσία Δ. Τζίνη, Δικηγόρος/Νομικός                       (dtzinilaw@gmail.com)

Σχολιάστε

Όνομα (υποχρεωτικό)

Email (υποχρεωτικό)

Τηλέφωνο

Σχόλια