Back to top
Παρασκευή, 10 Μαρτίου, 2017 στις 4:00μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.
ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Με απόφαση του δημάρχου Τρίπολης Δημητρίου Παυλή, ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι (από 10-03-2017 έως 31-08-2019) και συγκεκριμένα:
 1. Σταµατόπουλος ∆ηµήτριος
2. Παπαδηµητρίου Σωτήριος
3. Βρέντας Σπυρίδωνας
4. Αληγέωργα Γαρυφαλλιά
5. ∆άλκου Αναστασία
6. Γεωργανόπουλος Νικόλαος
7. Μπένος Γεώργιος
 
 
Με την απόφαση αυτή, μεταβιβάζονται στους ανωτέρω αντιδηµάρχους, οι ακόλουθες καθ’ ύλην και κατά τόπο αρµοδιότητες:
 
α) Στον Αντιδήµαρχο κ. Σταµατόπουλο ∆ηµήτριο, τις ακόλουθες καθ’ ύλην αρµοδιότητες της ∆/νσης Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης (άρθρο 12 του Ο.Ε.Υ του ∆ήµου) πλην του Τµήµατος Απασχόλησης και Τουρισµού.
1. Όλες τις αρµοδιότητες του Τµήµατος Αγροτικής Παραγωγής (Τοµέας φυτικής παραγωγής – Τοµέας Ζωϊκής Παραγωγής – Γραφείο Γεωργικής Ανάπτυξης) (άρθρο 12 παρ.α του O.E.Υ).
2. Όλες τις αρµοδιότητες του Τµήµατος Αδειοδοτήσεων και Ρύθµισης Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων (άρθρο 12 παρ.β του Ο.Ε.Υ.) (Ρύθµιση Εµπορικών ∆ραστηριοτήτων –Προστασία Καταναλωτή- Χορήγηση Αδειών Εµπορικών και Γενικών Επιχειρηµατικών ∆ραστηριοτήτων).
3. Σε θέµατα διαχείρισης αδέσποτων ζώων (περισυλλογή, δηµιουργία και λειτουργία καταφυγίων κλπ).
4. Σε θέµατα Τοπικών Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων ( Τ.Ο.Ε.Β.).
5. Την υπογραφή των υπηρεσιακών εγγράφων, αδειών και αποφάσεων που εκδίδονται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες, πλην αυτών που έχω διατηρήσει και αυτών που έχω παραχωρήσει στο Γενικό Γραµµατέα, στους προϊσταµένους των Υπηρεσιών και πλην αυτών που θα παραχωρήσω στους εντεταλµένους ∆ηµοτικούς Συµβούλους.
 
β) Στον Αντιδήµαρχο κ. Παπαδηµητρίου Σωτήριο, τις ακόλουθες καθ’ ύλην αρµοδιότητες της ∆/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου και Καθαριότητας (άρθρο 13 του Ο.Ε.Υ του ∆ήµου).
1. Σε θέµατα Προστασίας και αναβάθµισης Περιβάλλοντος.
2. Σε θέµατα Καθαριότητας και Αποκοµιδής απορριµµάτων.
3. Σε θέµατα Πολιτικής Προστασίας και το συντονισµό των δράσεων για την πρόληψη, αντιµετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών ( άρθρο 13 παρ. α .4 του O.E.Y).
4. Σε θέµατα διαχείρισης και συντήρησης οχηµάτων (άρθρο 13 παρ. γ του Ο.Ε.Υ).
5. Σε θέµατα ειδικών συνεργείων, ανάπτυξης και συντήρησης πρασίνου ( άρθρο 13 παρ. δ. του Ο.Ε.Υ).
6. Σε θέµατα προώθησης εξοικονόµησης ενέργειας στις κινητές και ακίνητες εγκαταστάσεις του ∆ήµου (άρθρο 13 παρ. α.5 του Ο.Ε.Υ).
7. Σε θέµατα του Τµήµατος Συνεργείων (άρθρο 17 παρ.ε του Ο.Ε.Υ).
8. Σε θέµατα συντήρησης και καθαριότητας ρεµάτων.
9. Την υπογραφή των υπηρεσιακών εγγράφων, αδειών και αποφάσεων που εκδίδονται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες, πλην αυτών που έχω διατηρήσει και αυτών που έχω παραχωρήσει στο Γενικό Γραµµατέα, στους προϊσταµένους των Υπηρεσιών και πλην αυτών που θα παραχωρήσω στους εντεταλµένους ∆ηµοτικούς Συµβούλους.
Ορίζεται ο Αντιδήµαρχος Παπαδηµητρίου Σωτήριος ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010.
 
γ) Στον Αντιδήµαρχο κ. Βρέντα Σπυρίδωνα, τις ακόλουθες καθ’ ύλην αρµοδιότητες της ∆/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, και Πολιτισµού (άρθρο 14 του Ο.Ε.Υ και του Τµήµατος Απασχόλησης και Τουρισµού (άρθρο 12 παρ.γ του Ο.Ε.Υ).
1. Σε θέµατα Απασχόλησης και Τουρισµού ( άρθρο 12 παρ. γ του Ο.Ε.Υ).
2. Σε θέµατα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων.
3. Σε θέµατα Προστασίας και Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας (άρθρο 14 παρ. β του Ο.Ε.Υ.).
4. Σε θέµατα Παιδείας και δια βίου µάθησης (άρθρο 14 παρ.γ.1 του Ο.Ε.Υ).
5. Σε θέµατα Πολιτισµού όπως αυτά αναφέρονται στο ( άρθρο 14 παρ. γ.2 του Ο.Ε.Υ.).
6. Σε θέµατα ασφαλούς λειτουργίας των παιδικών χαρών, τήρησης του κανονισµού λειτουργίας τους, σύνταξης του προγράµµατος συντήρησης αυτών.
7. Σε θέµατα παιδικών κατασκηνώσεων.
8. Σε θέµατα του πάρκου κυκλοφοριακής αγωγής.
9. Την υπογραφή των υπηρεσιακών εγγράφων, αδειών και αποφάσεων που εκδίδονται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες, πλην αυτών που έχω διατηρήσει και αυτών που έχω παραχωρήσει στο
Γενικό Γραµµατέα, στους προϊσταµένους των Υπηρεσιών και πλην αυτών που θα παραχωρήσω στους εντεταλµένους ∆ηµοτικούς Συµβούλους.
 
δ) Στην Αντιδήµαρχο κα. Αληγέωργα Γαρυφαλλιά, τις ακόλουθες καθ’ ύλην αρµοδιότητες της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, άρθρο 16 του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου:
1. Σε θέµατα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και Προµηθειών.
2. Σε θέµατα Εσόδων και ∆ηµοτικής Περιουσίας και
3. Σε θέµατα Ταµείου.
4. Την υπογραφή των υπηρεσιακών εγγράφων, αδειών και αποφάσεων που εκδίδονται από την παραπάνω υπηρεσία, καθώς και την υπογραφή χρηµατικών ενταλµάτων που αφορούν µισθοδοσίες και µισθοδοτικές καταστάσεις καθώς και όσα αφορούν τις δαπάνες υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, πλην αυτών που έχω διατηρήσει και αυτών που έχω παραχωρήσει στο Γενικό γραµµατέα, στους προϊσταµένους των Υπηρεσιών και πλην αυτών που θα παραχωρήσω στους εντεταλµένους ∆ηµοτικούς Συµβούλους.
Ορίζει την Αντιδήµαρχο κα Αληγέωργα Γαρυφαλλιά ως Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.3852/2010.
 
ε)Στην Αντιδήµαρχο κα. ∆άλκου Αναστασία, τις ακόλουθες καθ’ ύλην αρµοδιότητες της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδοµίας (άρθρο 17 του Ο.Ε.Υ του ∆ήµου).
1. Τα θέµατα εκτέλεσης τεχνικών έργων και µελετών.
2. Τα θέµατα συγκοινωνιών και κυκλοφορίας.
3. Τα θέµατα εγκαταστάσεων και αδειών µεταφορών.
4. Τα θέµατα Πολεοδοµίας και Πολεοδοµικών εφαρµογών.
5. Την υπογραφή των υπηρεσιακών εγγράφων, αδειών και αποφάσεων που εκδίδονται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες, πλην αυτών που έχω διατηρήσει και αυτών που έχω παραχωρήσει στο Γενικό Γραµµατέα, στους προϊσταµένους των Υπηρεσιών και πλην αυτών που θα παραχωρήσω στους εντεταλµένους ∆ηµοτικούς Συµβούλους.
6. Τη συνεργασία µε τους αρµόδιους εντεταλµένους ∆ηµοτικούς Συµβούλους.
 
ζ) Στον Αντιδήµαρχο κ. Γεωργανόπουλο Νικόλαο, τις ακόλουθες κατά τόπο καθ’ ύλην αρµοδιότητες:
1. Την ευθύνη λειτουργίας των ∆ηµοτικών υπηρεσιών και των ΚΕΠ που είναι εγκαταστηµένα στις ∆ηµοτικές Ενότητες Τρίπολης, Κορυθίου, Λεβιδίου, Μαντινείας.
2. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις ανωτέρω ∆ηµοτικές Ενότητες, συνεπικουρικά µε τον αρµόδιο καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο.
3. Τη µέριµνα για την καλή κατάσταση και τη λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στις ανωτέρω ∆ηµοτικές Ενότητες.
4. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των ανωτέρω ∆ηµοτικών Ενοτήτων, πλην αυτών που αφορούν πιστοποιητικά Αστικής και ∆ηµοτικής Κατάστασης των δηµοτών.
5. Τη συνεργασία µε τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους και την εισήγηση επίλυσης των θεµάτων των ανωτέρω ∆ηµοτικών Ενοτήτων σε συνεργασία µε τους καθ΄ ύλην αρµόδιους Αντιδηµάρχους.
6. Την εποπτεία και εισήγηση στον αρµόδιο καθ΄ ύλην Αντιδήµαρχο των θεµάτων της Καθαριότητας, Αποκοµιδής απορριµµάτων και του αρµοδίου εντεταλµένου συµβούλου σε θέµατα Ανακύκλωσης στις ανωτέρω ∆ηµοτικές Ενότητες.
7. Την τέλεση πολιτικών γάµων στις ανωτέρω ∆ηµοτικές Ενότητες.
8. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισµό των θεµάτων οδοσήµανσης και ηλεκτροφωτισµού των ανωτέρω ∆ηµοτικών Ενοτήτων σε συνεργασία µε τον αρµόδιο καθ΄ ύλην Αντιδήµαρχο.
 
στ) Στον Αντιδήµαρχο κ. Μπένο Γεώργιο, τις ακόλουθες κατά τόπο και καθ’ ύλην αρµοδιότητες:
1. Την ευθύνη λειτουργίας των ∆ηµοτικών υπηρεσιών και των ΚΕΠ που είναι εγκαταστηµένα στις ∆ηµοτικές Ενότητες Βαλτετσίου, Σκυρίτιδας, Τεγέας και Φαλάνθου.
2. Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις ανωτέρω ∆ηµοτικές Ενότητες, συνεπικουρικά µε τον αρµόδιο καθ’ ύλην Αντιδήµαρχο.
3. Τη µέριµνα για την καλή κατάσταση και τη λειτουργία του εξοπλισµού που βρίσκεται στις ανωτέρω ∆ηµοτικές Ενότητες.
4. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων τα οποία εκδίδονται από τις δηµοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των ανωτέρω ∆ηµοτικών Ενοτήτων, πλην αυτών που αφορούν πιστοποιητικά Αστικής και ∆ηµοτικής Κατάστασης των δηµοτών.
5. Τη συνεργασία µε τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβληµάτων τους και την εισήγηση επίλυσης των θεµάτων των ανωτέρω ∆ηµοτικών Ενοτήτων σε συνεργασία µε τους καθ΄ ύλην αρµόδιους Αντιδηµάρχους.
6. Την εποπτεία και εισήγηση στον αρµόδιο καθ΄ ύλην Αντιδήµαρχο των θεµάτων της Καθαριότητας, Αποκοµιδής απορριµµάτων και Ανακύκλωσης στις ανωτέρω ∆ηµοτικές Ενότητες.
7. Την τέλεση πολιτικών γάµων στις ανωτέρω ∆ηµοτικές Ενότητες.
8. Την εποπτεία, την ευθύνη και το συντονισµό των θεµάτων οδοσήµανσης και ηλεκτροφωτισµού των ανωτέρω ∆ηµοτικών Ενοτήτων σε συνεργασία µε τον αρµόδιο καθ΄ ύλην Αντιδήµαρχο.
 
***
 
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του Αντιδηµάρχου τις αρµοδιότητες ασκεί ο ∆ήµαρχος. Οι ανωτέρω ορισθέντες Αντιδήµαρχοι θα πρέπει να έχουν άριστη συνεργασία µε τους αρµόδιους εντεταλµένους δηµοτικούς συµβούλους.
Οι Αντιδήµαρχοι κ. Βρέντας Σπυρίδων και κ. Γεωργανόπουλος Νικόλαος θα είναι άµισθοι.
 
***
 
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός µου, στα καθήκοντά µου θα µε αναπληρώνει ο Αντιδήµαρχος κ. Βρέντας Σπυρίδων και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος του ανωτέρω Αντιδηµάρχου θα µε αναπληρώνει ο Αντιδήµαρχος κ. Σταµατόπουλος ∆ηµήτριο.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΥΛΗΣ
Σχολιάστε

Όνομα (υποχρεωτικό)

Email (υποχρεωτικό)

Τηλέφωνο

Σχόλια