Back to top

Αρχείο για Αγροτικά

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ Τ.Ο.Ε.Β. ΕΛΟΥΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015

Κυριακή, 24 Μαΐου, 2015 στις 10:44πμ | Κατηγορία: Αγροτικά, | CLOLONIS

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωστοποιούμαι ότι για να λάβει κάποιος υδρόμετρο, από τον Τ.Ο.Ε.Β για τη νέα καλλιεργητική περίοδο 2015, πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Να έχει εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στον οργανισμό (κατανάλωση νερού, πάγια τέλη, εγγραφή) μέσω τραπεζικού λογαριασμού στη τράπεζα Πειραιώς.
2. Να μας δηλώνει ακριβώς τη θέση που θα τοποθετηθεί το υδρόμετρο (ζώνη, αριθμός αγροτεμάχιου, έκταση, καλλιέργεια).
3. Πλήρη στοιχεία ιδιοκτήτη – ενοικιαστή (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ, τηλέφωνο).
4. Υπεύθυνη δήλωση αν είναι ενοικιαστής, του ή των αγροτεμάχιων και ότι αναλαμβάνει τις οικονομικές υποχρεώσεις προς τον οργανισμό για τη χρήση του νερού.
5. Ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές για αγροτεμάχια που έχουν οφειλή προς τον οργανισμό δεν μπορούν να πάρουν υδρόμετρο.
6. Ο κάθε ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής δεν μπορεί να λάβει υδρόμετρο για λογαριασμό τρίτου.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο:
Τηλ: 2796360023
Email: toebkandila@yahoo.gr

ydrometro_48102

Πιο εύκολες οι εξετάσεις, για το πιστοποιητικό χρήσης γεωργικών φαρμάκων από τους αγρότες.

Παρασκευή, 22 Μαΐου, 2015 στις 11:13μμ | Κατηγορία: Αγροτικά | Ν.Δ.Κ.

Στα πλαίσια εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την Κοινοτική και κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 128/2009 ψηφίστηκε ο νόμος 4036/12, ο οποίος προβλέπει την θέσπιση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων. Σύμφωνα με τη σχετική ΚΥΑ 8197/90920 προβλέπεται ότι από την 26-11-2015 η χορήγηση γεωργικών φαρμάκων μπορεί να γίνεται μόνο σε όσους αγρότες – επαγγελματίες χρήστες γεωργικών φαρμάκων είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

Για τη λήψη του παραπάνω πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική η επιτυχής συμμετοχή των αγροτών σε σχετικές εξετάσεις σε μια ύλη 221 ερωτήσεων ενώ στην παραπάνω ΚΥΑ προβλέπεται και η δημιουργία ενός συστήματος κατάρτισης για το οποίο είναι προαιρετική η συμμετοχή των αγροτών. Η κατάρτιση και η διαδικασία των εξετάσεων μπορεί να γίνεται από Δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

ELGA DHMHTRA

Το υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης προχωρά στη μείωση των ερωτήσεων κατά 30%, που καλούνται να απαντήσουν όσοι αγρότες θέλουν να πάρουν πιστοποιητικό χρήσης γεωργικών φαρμάκων, με τροποποιητική απόφαση. Στα πλαίσια της απλοποίησης και της μείωσης του κόστους για το πιστοποιητικό, που θα πρέπει να το έχουν όλοι οι αγρότες μέχρι το Νοέμβριο, ο αναπληρωτής υπουργός, Βαγγέλης Αποστόλου, επανέλαβε ότι η εξέταση και η εκπαίδευση θα είναι δωρεάν για όσους παρακολουθήσουν τα σεμινάρια από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα, ενώ θα πρέπει να πληρώσουν ένα παράβολο των 25 ευρώ (αυτή η τιμή  του παραβόλου ισχύει έως 31-8-2015, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 3501/41173/14-4-2015). Επίσης, οι εξεταζόμενοι θα μπορούν να πάρουν να πάρουν το πιστοποιητικό αφού απαντήσουν σωστά σε 20 από τις 40 ερωτήσεις.

Σχετικές εφαρμογές:

ppp-usercert.minagric.gr/

www.elgo.gr/main.html

Πιστοποίηση αγροτών από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Τετάρτη, 13 Μαΐου, 2015 στις 11:54μμ | Κατηγορία: Αγροτικά | Ν.Δ.Κ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 11 Μαΐου 2015
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πιστοποίηση αγροτών από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Η διαδικασία πιστοποίησης των αγροτών στην Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων (ΟΧΓΦ), υπό την ευθύνη και την εποπτεία του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, σύντομα θα πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, στις εκπαιδευτικές και ερευνητικές δομές του Οργανισμού ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καθώς και σε περιφερειακές υπηρεσίες του ΥΠΑΠΕΝ.

Η διαδικασία πιστοποίησης θα περιλαμβάνει την παρακολούθηση εκπαιδευτικής διημερίδας ή ημερίδας και μετά την ολοκλήρωσή της θα ακολουθεί γραπτή εξέταση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή σε προκαθορισμένες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Οι συμμετέχοντες δεν θα έχουν επιπλέον οικονομική επιβάρυνση, εκτός από το παράβολο των 25 ευρώ για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας πιστοποίησης στην ΟΧΓΦ μέσω του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από την Τετάρτη 13-05-2015, να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του ΥΠΑΠΕΝ και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ ή να επικοινωνούν με την Δ/νση Κατάρτισης στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ καθώς και τις περιφερειακές εκπαιδευτικές και ερευνητικές δομές του Οργανισμού.

Μέχρι τις 10 Μαΐου οι δηλώσεις κτηνιάτρου εκτροφής – Κατάλογος κτηνιάτρων

Πέμπτη, 7 Μαΐου, 2015 στις 1:33μμ | Κατηγορία: Αγροτικά | Ν.Δ.Κ.

Στα κατά τόπους Τμήματα Κτηνιατρικής και τα Αγροτικά Κτηνιατρεία της περιοχής τους θα πρέπει να δηλώσουν το αργότερο μέχρι 10 Μαΐου 2015 τον κτηνίατρο εκτροφής της επιλογής τους, οι κτηνοτρόφοι της χώρας.

PROBATA

Ο κατάλογος με τους εγκεκριμένους κτηνιάτρους εκτροφής οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην εφαρμογή του προγράμματος του μελιταίου πυρετού αναρτήθηκε στο site του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.minagric.gr).
Έτσι, οι κτηνοτρόφοι θα πρέπει να δηλώσουν τον κτηνίατρο εκτροφής της επιλογής τους, ώστε στη συνέχεια να υπογραφεί σύμβαση μεταξύ της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής και των κτηνιάτρων εκτροφής για το έργο της εφαρμογής του προγράμματος του μελιταίου στους συγκεκριμένους κτηνοτρόφους.
Η διαδικασία δεν απαιτεί την κατάθεση ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ κτηνοτρόφου και κτηνιάτρου εκτροφής, παρά μόνο την έγγραφη δήλωση έναρξης συνεργασίας που αναφέρεται στην Υ.Α και δεν προκύπτει κόστος για τον παραγωγό.
Πρέπει επίσης, να τονιστεί η υποχρέωση των παραγωγών για την εφαρμογή του προγράμματος και η σύνδεσή του με την παράδοση γάλακτος και τις οικονομικές ενισχύσεις.

 
 

Πρόσληψη προσωπικού στον ΤΟΕΒ Κανδήλας

Τρίτη, 7 Απριλίου, 2015 στις 8:51πμ | Κατηγορία: Αγροτικά, | argy
Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ο ΤΟΕΒ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΟΥΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ που εδρεύει στο Λεβίδι από τη υπ. Αριθμ 14 της 09/03/2015 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΟΕΒ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΟΥΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός  (1) ατόμου για την κάλυψη εποχιακών αναγκών των υπηρεσιών συντήρησης και λειτουργίας του αρδευτικού δικτύου και την εύρυθμη λειτουργία ΤΟΕΒ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΟΥΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ σύμφωνα με το άρθρο 23 του καταστατικού του οργανισμού για την εξής ειδικότητα, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα και την αντίστοιχη χρονική περίοδο.
 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ/ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ 1 για του σύνολο του Δικτύου του ΤΟΕΒ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΟΥΣ ΚΑΝΔΗΛΑΣ Κάτοικος περιοχής ευθύνης ΤΟΕΒ, Πτυχίο μηχανολόγων υδραυλικών εγκαταστάσεων. Αδεια επαγγέλματος υδραυλικού Εγγραφή στο μητρώο της ΠΕ Αρκαδίας.

Ασκηση επίβλεψης λειτουργίας και συντήρησης ΙΙΙ βαθμίδας όλων των ειδικοτήτων. Βεβαίωση άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας.

7μήνες/8ωρη απασχόληση
 
Οι αιτούντες θα πρέπει να :
1.      Κατέχουν μεταφορικοό μέσο
2.      Να έχουν ελληνική ιθαγένεια
3.      Να γνωρίζουν το αρδευτικό δίκτυο του Οργανισμού
4.      Να έχουν συμοληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους & και να μην έχουν υπερβεί το 65ο.
5.      Να μην έχουν καταδικασθεί σε ποινή που συνεπάγεται κατά το νόμο τη στέρηση της ικανότητας του διορισμού τους ως δημοσίου υπαλλήλου, κατά τις διατάξεις του άρθρου του Υ.Κ. εφόσον διαρκεί η στέρηση αυτή.
6.      Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
 
Στην αίτηση τους για τον διορισμό επισυνάπτονται
1.      Αντίγραφο ποινικού μητρώου
2.      Πιστοποιητικό ποκογενειακής κατάστασης
3.      Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
4.      Αντίγραφο πτυχίου
5.      Άδεια άσκησης επαγγέλματος υδραυλικού
6.      Αντίγραφο βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο της ΠΕ Αρκαδίας
7.      Αντίγραφο εγγραφής στο Μητρώο Εργοδηγών – Μηχανολόγων
8.      Βεβαίωση άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας
9.      Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα
10.  Απόδειξη εμπειρίας με την κατάθεση αντιγράφων τιμολογίων εργασιών των τριών τελευταίων ετών
 
Οι μηνιαίες αποδοχές του ανωτέρου εποχιακού υπαλλήλου θα καθοριστούν με νεώτερη απόφαση του Δ.Σ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του ΤΟΕΒ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΟΥΣ ΚΑΝΔΥΛΑΣ που εδρεύει στο Λεβίδι στο δημαρχειακό μέγαρο της Τοπικής Κοινότητας Λεβιδίου, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, που αρχίζει στις 03-04-2015 και λήγει την ΠΕΜΠΤΗ 16-04-2015. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες από τους Χαράλαμπο Σταμάτη: 6977.581240 και Δημήτριο Ξηρογιάννη: 6973.666176.
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χαράλαμπος Σταμάτης                                                 Τρύφωνας Ι. Κακώνης

Ενημέρωση Νέων Αγροτών

Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, 2014 στις 5:53μμ | Κατηγορία: Αγροτικά | THANOS

Καταγραφή

Στα πλαίσια της ενημέρωσης των Δικαιούχων Νέων Αγροτών του Μέτρου 1.1.2 για τις συμβατικές τους υποχρεώσεις, θα πραγματοποιηθεί συνάντηση την Πέμπτη 6-11-2014 στη Βλαχέρνα στο χώρο του Πνευματικού Κέντρου και ώρα 9.30 π.μ.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

  1. ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ – ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
  • Υποβολή Ενιαίας Δήλωσης Εκμετάλλευσης
  • Εγγραφή Και Διατήρηση Μητρώου Αγροτών Και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
  • Συμπλήρωση Μητρώου Αιγοπροβάτων
  • Συμπλήρωση Μητρώου Εισροών – Εκροών & Ημερολόγιο Εργασιών
  • Υλοποίηση Επιχειρηματικού Σχεδίου
  1. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  2. ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
  3. ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

 

Καταγραφή 1