Back to top

Αρχείο για Θεολογικά/Εκκλησιαστικά

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ!

Πέμπτη, 23 Απρίλιος, 2020 στις 12:55μμ | Κατηγορία: Θεολογικά/Εκκλησιαστικά | Ν.Δ.Κ.

Χρόνια Πολλά στους εορτάζοντες!!

ΕΟΡΤΗ ΟΣΙΟΥ ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΕΝ ΒΛΑΧΕΡΝΗΣ

Τετάρτη, 22 Απρίλιος, 2020 στις 1:25μμ | Κατηγορία: Θεολογικά/Εκκλησιαστικά | Ν.Δ.Κ.

Στεμνίτσης το βλάστημα

και της Βλαχέρνης φρουρόν,

τιμώμεν σε, όσιε,

των εν δακρύων ροαϊς

και πόνοις ασκήσεως,

λάμψαντα εν ερήμοις

και εν όρεσι όντως

ένθα και ωκειώθης

τω Χριστώ θείω πόθω.

Αυτόν ουν ικέτευε Λεόντιε

σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Ο Όσιος Λέοντιος εν Βλαχέρνης βοηθειά μας!!

*** Τετάρτη της Διακαινησίμου σήμερα, και λόγω των μέτρων προστασίας από τον κορονιό, δεν εορτάστηκε η καθιερωμένη μνήμη του Οσίου Λεοντίου στο χωριό μας. Το καντηλάκι, που είναι αναμμένο στον τάφο του στο μοναστήρι της Καστανιάς, ας φωτίζει τις καρδιές όλων μας και ας ευχηθούμε του χρόνου να είμαστε όλοι καλά να τον τιμήσουμε όπως του πρέπει.

ΑΝΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΗΣ Ο ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ!

Κυριακή, 19 Απρίλιος, 2020 στις 7:00μμ | Κατηγορία: Θεολογικά/Εκκλησιαστικά | Ν.Δ.Κ.

Στον Εσπερινό της Αγάπης, ανήμερα της Λαμπρής, χαίρονταν κανείς να ακούει τον 92 ετών πλέον σήμερα παπά – Ματθαίο στο χωριό να το ψέλνει, χωρίς κανείς να μπορεί μέχρι σήμερα να το έχει αποδώσει καλύτερα στα χωριά μας.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ.

Με αγάπη αληθινή, που σε ενισχύει με αφοβία.

«Φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ ἀλλ’ ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τόν φόβον»
Τις θεός μέγας ως ο Θεός ημών , συ εί ο Θεος ο ποιών θαυμάσια μόνο.(Ψαλμ. 76,14-15)
Ποιος Θεός είναι τόσο μεγάλος όσο ο Θεός μας; Εσύ είσαι ο μόνος Θεός που κάνεις θαυμάσια

* Η επιλογή του You Tube-video είναι του συμπατριώτη μας, δικηγόρου Αθανασίου Ι. Καβουρίνου (Ιεροψάλτη).

Μεγάλο Σάββατο (πρώτη Ανάσταση)

Σάββατο, 18 Απρίλιος, 2020 στις 8:01πμ | Κατηγορία: Θεολογικά/Εκκλησιαστικά | Ν.Δ.Κ.

Ανάστα, ο Θεός, κρίνον την γην
ότι συ κατακληρονομήσεις εν πάσι τοις έθνεσι.

* Η επιλογή του You Tube-video είναι του συμπατριώτη μας, δικηγόρου Αθανασίου Ι. Καβουρίνου (Ιεροψάλτη).

Εγκώμια Μεγάλης Παρασκευής

Παρασκευή, 17 Απρίλιος, 2020 στις 4:50μμ | Κατηγορία: Θεολογικά/Εκκλησιαστικά | Ν.Δ.Κ.

* Η επιλογή του You Tube-video είναι του συμπατριώτη μας, δικηγόρου Αθανασίου Ι. Καβουρίνου (Ιεροψάλτη).

Μεγάλη Παρασκευή (Αποκαθήλωση)

Παρασκευή, 17 Απρίλιος, 2020 στις 8:10πμ | Κατηγορία: Θεολογικά/Εκκλησιαστικά | Ν.Δ.Κ.

«Σέ τόν ἀναβαλλόμενον τό φῶς ὥσπερ ἱμάτιον καθελών Ἰωσήφ ἀπό τοῦ ξύλου σύν Νικοδήμῳ καί θεωρήσας νεκρόν, γυμνόν, ἄταφον, εὐσυμπάθητον θρῆνον ἀναλαβών, ὀδυρόμενος ἔλεγεν∙ Οἴμοι, γλυκύτατε Ἰησοῦ! ὅν πρό μικροῦ ὁ ἥλιος ἐν σταυρῷ κρεμάμενον θεασάμενος ζόφον περιεβάλλετο καί ἡ γῆ τῷ φόβῳ ἐκυμαίνετο καί διεῤῥήγνυτο ναοῦ τό καταπέτασμα• ἀλλ᾽ ἰδού νῦν βλέπω σε δι᾽ ἐμέ ἑκουσίως ὑπελθόντα θάνατον. Πῶς σε κηδεύσω, Θεέ μου; ἤ πῶς σινδόσιν εἱλήσω; Ποίαις χερσί δέ προσψαύσω τό σόν ἀκήρατον σῶμα; ἤ ποῖα ᾄσματα μέλψω τῇ σῇ ἐξόδῳ οἰκτίρμον; Μεγαλύνω τά πάθη σου, ὑμνολογῶ καί τήν ταφήν σου σύν τῇ ἀναστάσει, κραυγάζων• Κύριε, δόξα σοι».

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Ὅταν ὁ Ἰωσήφ μαζί μέ τό Νικόδημο, κατέβασε ἀπό τό ξύλο ἐσένα, πού φορᾶς σάν ἱμάτιο τό φῶς, καί σέ εἶδε νεκρό, γυμνό καί ἄταφο, ἀναλαβών θρῆνο γεμάτο συμπάθεια καί κλαίοντας ἔλεγε: Ἀλίμονο σ᾽ ἐμένα, γλυκύτατε Ἰησοῦ! Πρίν ἀπό λίγο ὁ ἥλιος, βλέποντάς σε νά κρέμεσαι στό σταυρό, ντύθηκε στό σκοτάδι καί ἡ γῆ ἀπό τό φόβο της κλονιζόταν καί σχίστηκε σέ δύο τό καταπέτασμα τοῦ ναοῦ. Ἀλλ᾽ ὅμως τώρα κατανοῶ ὅτι γιά μένα ὑπέστης θάνατο. Πῶς νά σέ κηδεύσω, Θεέ μου; Ἤ πῶς νά σέ τυλίξω σέ σεντόνια; Μέ ποιά τραγούδια θά ψάλλω κατά τήν ἐκφορά σου, εὐσπλαχνικέ Κύριε; Δοξολογῶ τά πάθη σου, ἀπευθύνω ὕμνους στήν ταφή σου μαζί μέ τήν Ἀνάστασή σου, κραυγάζοντας: Κύριε, δόξα σοι.

* Η επιλογή του You Tube-video είναι του συμπατριώτη μας, δικηγόρου Αθανασίου Ι. Καβουρίνου (Ιεροψάλτη).

Σήμερον κρεμάται επί ξύλου…!!!

Πέμπτη, 16 Απρίλιος, 2020 στις 7:42μμ | Κατηγορία: Θεολογικά/Εκκλησιαστικά | Ν.Δ.Κ.

Σήμερον κρεμάται επί ξύλου, 
ο εν ύδασι την γην κρεμάσας. 
Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται, 
ο των αγγέλων βασιλεύς. 
Ψευδή πορφύραν περιβάλλεται, 
ο περιβάλλων τον ουρανόν εν νεφέλαις. 
Ράπισμα κατεδέξατο, 
ο εν Ιορδάνη ελευθερώσας τον Αδάμ. 
Ήλοις προσηλώθη, ο νυμφίος της Εκκλησίας. 
Λόγχη εκεντήθη, ο υιός της Παρθένου. 
Προσκυνούμεν σου τα Πάθη, Χριστέ. 
Δείξον ημίν και την ένδοξόν σου Ανάστασιν.

Μεγάλη Πέμπτη (Ακολουθία των Αχράντων Παθών)

Πέμπτη, 16 Απρίλιος, 2020 στις 9:16πμ | Κατηγορία: Θεολογικά/Εκκλησιαστικά | Ν.Δ.Κ.

«Ἐξέδυσάν με τὰ ἱμάτιά μου, καὶ ἐνέδυσάν με χλαμύδα κοκκίνην, ἔθηκαν ἐπὶ τὴν κεφαλήν μου, στέφανον ἐξ ἀκανθῶν, καὶ ἐπὶ τὴν δεξιάν μου χεῖρα, ἔδωκαν κάλαμον, ἵνα συντρίψω αὐτούς, ὡς σκεύη κεραμέως».

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Μου έβγαλαν τα ενδύματα μου και μου φόρεσαν ( δήθεν σαν βασιλικό ένδυμα ) κόκκινη Χλαμύδα. Έβαλαν στο κεφάλι μου αγκάθινο στεφάνι και στο δεξί μου χέρι έβαλαν καλάμι ( δήθεν σαν βασιλικό σκήπτρο).
(Υπέφερα τις ταπεινώσεις αυτές ως τέλειος άνθρωπος για χάριν των αμαρτιών του κόσμου, ενώ συγχρόνως δεν έπαθα τίποτε ως τέλειος Θεός). Μπορούσα να τους συντρίψω όπως συντρίβεται ένα πήλινο δοχείο (Δεν το έκανα όμως εφαρμόζοντας το σχέδιο της θείας Οικονομίας και την Θεϊκή φιλευσπλαχνία).

* Η επιλογή του You Tube-video είναι του συμπατριώτη μας, δικηγόρου Αθανασίου Ι. Καβουρίνου (Ιεροψάλτη).

Μεγάλη Τετάρτη (Ακολουθία του Νιπτήρος)

Τετάρτη, 15 Απρίλιος, 2020 στις 9:26πμ | Κατηγορία: Θεολογικά/Εκκλησιαστικά | Ν.Δ.Κ.

«Μυσταγωγῶν σου, Κύριε, τοὺς μαθητάς, ἐδἰδασκες λέγων• Ὦ φίλοι, ὁρᾶτε, μηδεὶς ὑμᾶς χωρίσει μου φόβος• εἰ γὰρ πάσχω, ἀλλ’ ὑπὲρ τοῦ κόσμου• Μὴ οὖν σκανδαλίζεσθε ἐν ἐμοί• οὐ γὰρ ἦλθον διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχήν μου λύτρον ὑπὲρ τοῦ κόσμου. Εἰ οὖν ὑμεῖς φίλοι μου ἐστέ, ἐμὲ μιμεῖσθε• ὁ θέλων πρῶτος εἶναι ἔστω ἒσχατος• ὁ δεσπότης ὡς ὁ διάκονος• μείνατε ἐν ἐμοί, ἵνα βότρυν φέρητε• ἐγὼ γάρ εἰμι τῆς ζωῆς ἡ ἄμπελος».

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Κύριε, θέλοντας νὰ μυήσεις τοὺς μαθητὲς στὸ θεῖο σου μυστήριο, τοὺς δίδασκες, λέγοντας: Ὢ φίλοι μου, προσέχετε κανένας φόβος νὰ μή σᾶς χωρίσει ἀπὸ ἐμένα• γιατί ἂν πάσχω, τὸ κάνω γιὰ τὸν κόσμο• νὰ μὴ σκανδαλίζεστε μὲ τὴ διαγωγή μου, ἐπειδὴ δὲν ἦλθα νὰ ἐξυπηρετηθῶ ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ νὰ τοὺς ὑπηρετήσω καὶ νὰ δώσω τὴ ζωή μου λύτρο ἐξαγορᾶς τοῦ κόσμου ἀπὸ τὴν ἁμαρτία (καὶ τὸ διάβολο). Ἐάν, λοιπόν, εἶστε φίλοι μου, νὰ μιμεῖσθε τὸ παράδειγμά μου• ἐκεῖνος ποὺ θέλει νὰ εἶναι πρῶτος, ἂς εἶναι ὁ τελευταῖος• ὁ δεσπότης, ἂς εἶναι ὅπως ὁ διάκονος (ὄχι βέβαια μὲ λειτουργικὴ ἔννοια). Μείνετε, λοιπόν, μαζί μου, γιὰ νὰ καρποφορήσετε βότρυ (σταφύλι)• διότι ἐγὼ εἶμαι ἡ ἄμπελος τῆς πνευματικῆς ζωῆς.

* Η επιλογή του You Tube-video είναι του συμπατριώτη μας, δικηγόρου Αθανασίου Ι. Καβουρίνου (Ιεροψάλτη).

Ευχέλαιο της Μεγάλης Τετάρτης

Τρίτη, 14 Απρίλιος, 2020 στις 7:02μμ | Κατηγορία: Θεολογικά/Εκκλησιαστικά | Ν.Δ.Κ.

Αύριο Μεγάλη Τετάρτη, ο Ιερέας μας π. Παναγιώτης θα διαβάσει το ευχέλαιο, χωρίς κόσμο, σύμφωνα με τα μέτρα της πολιτείας για την μείωση της διασποράς του κορωναϊού Covid-19. Καλούνται όλοι οι συγχωριανοί να προσευχηθούν από το σπίτι τους.

foto:αρχείου