Back to top

Αρχείο για Εκδηλώσεις

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: ΓΟΥΡΟΥΝΟΠΟΥΛΑ ΣΤΙΣ “ΚΑΜΑΡΕΣ”!

Τετάρτη, 12 Αυγούστου, 2020 στις 11:36μμ | Κατηγορία: Εκδηλώσεις | Ν.Δ.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ 11/8 ΕΩΣ 31/8/2020!

Τρίτη, 11 Αυγούστου, 2020 στις 3:56μμ | Κατηγορία: Εκδηλώσεις | Ν.Δ.Κ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με την εξέλιξη της πανδημίας και τις παροτρύνσεις των ειδικών, ο Δήμος Τρίπολης με λύπη του ανακοινώνει ότι οι εκδηλώσεις, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί και οργανώνονται από τον Δήμο, για το χρονικό διάστημα από τις 11/8/2020 έως τις 31/8/2020, ακυρώνονται.
Οι φορείς ή οι ιδιώτες που έχουν προγραμματίσει την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στο διάστημα αυτό, θα αποφασίσουν οι ίδιοι για την πραγματοποίηση ή όχι των αντίστοιχων εκδηλώσεων.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ:
ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΟΥΝΤΖΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: Παραχώρηση χρήσης του εξωτερικού χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Βλαχέρνας, για τη διοργάνωση βραδιών προβολής ταινιών!

Τρίτη, 11 Αυγούστου, 2020 στις 2:19μμ | Κατηγορία: Εκδηλώσεις, | Ν.Δ.Κ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 30/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 10ης AYΓΟΥΣΤΟΥ 2020

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 310/2020

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση χρήσης του εξωτερικού χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Βλαχέρνας, για τη διοργάνωση βραδιών προβολής ταινιών

Στην Τρίπολη σήμερα στις 10 Αυγούστου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00΄ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρίπολης συνήλθε σε Συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 20379/6-8-2020 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παναγοπούλου Γεωργίας, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2018.

Η Συνεδρίαση έγινε ‘κεκλεισμένων των θυρών’, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ αρ. 55Α/11-3-2020) και του με αρ.πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και της με αρ. 163/33282/29-5-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Παρών στη συνεδρίαση ήταν ο Δήμαρχος κ. Τζιούμης Κωνσταντίνος.
Από την Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 41 μελών συμμετείχαν 40 και ονομαστικά οι:

1. Παναγοπούλου Γεωργία (Πρόεδρος Δ.Σ.)
2. Ψυχογυιός Βασίλειος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ)
3. Χατζόπουλος Στέφανος
4. Κούρος Ηλίας
5. Λαγός Γεώργιος
6. Μακαρούνης Δημήτριος
7. Σπηλιόπουλος Γεώργιος
8. Κανελλόπουλος Αλέξανδρος
9. Τσαγκαρέλης Αντώνιος
10. Οικονομόπουλος Γεώργιος
11. Αλεξάκης Βασίλειος
12. Καρούντζου Ελένη
13. Παπαδάτος Ιωάννης
14. Σμυρνιώτης Ιωάννης
15. Κοσκινάς Δημήτριος
16. Τασιγιαννάκης Δημήτριος
17. Ζαμπαθά Χριστίνα
18. Παρασκευόπουλος Ιωάννης
19. Κουκάκης Σταύρος
20. Νικήτας Ευάγγελος
21. Μπουρτσουκλής Αγαμέμνων
22. Σαμπράκος Ιωάννης
23. Κοσκινάς Παναγιώτης
24. Λουμπαρδιάς Στυλιανός
25. Τρίκολας Κωνσταντίνος
26. Παπαδημητρίου Σωτήριος
27. Καρώνης Γεώργιος
28. Μπρακουμάτσου Θεοδώρα
29. Γεωργανόπουλος Νικόλαος
30. Καμπυλαυκάς Παναγιώτης
31. Τσιαμούλος Νικόλαος
32. Τσαμούλος Ζαχαρίας
33. Μαρκόπουλος Γεώργιος
34. Φαχούρι Ιμπραχήμ
35. Παρασκευοπούλου – Καλασούντα Βασιλική
36. Σταμάτης Χαράλαμπος
37. Κατσαφάνας Κωνσταντίνος
38. Τσαντήλα Κωνσταντίνα
39. Βόσνος Δημήτριος
40. Γούργαρης Ευάγγελος
Απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.: Καραλής Θεόδωρος (Γραμματέας Δ.Σ) αν και είχε προσκληθεί νόμιμα. Παρών στη Συνεδρίαση ήταν ο δημοτικός υπάλληλος κ. Παναγόπουλος Ιωάννης, υπεύθυνος για την τήρηση των πρακτικών. Στη Συνεδρίαση ήταν παρόντες οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Λεβιδίου κ. Ξύδης Παναγιώτης, Αλέας κ. Δημητρακόπουλος Παναγιώτης, Δόριζας κ. Λυμπερόπουλος Κωνσταντίνος, Αγίου Κωνσταντίνου κ. Κάμαρης Αντώνιος και Λίμνης κ.Πετρόπουλος Βασίλειος, ενώ απουσίαζε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Τρίπολης κ.Παράσχος Παναγιώτης, αν και είχε κληθεί νόμιμα.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παναγοπούλου Γεωργία έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την ακόλουθη εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού: Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παναγοπούλου Γεωργία είπε :
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητήσει εκτός ημερησίας διατάξεως το θέμα: Παραχώρηση χρήσης του εξωτερικού χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Βλαχέρνας, για τη διοργάνωση βραδιών προβολής ταινιών.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα απεφάνθη για το κατεπείγον του θέματος και απεδέχθη τη συζήτηση του θέματος.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Παναγοπούλου Γεωργία έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την ακόλουθη εισήγηση της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού:

΄Εχοντας υπ’όψιν:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 94, παρ. 4, εδάφιο 24 του Ν. 3852/2010 όπου στις πρόσθετες αρμοδιότητες των Δήμων περιλαμβάνεται και «ο καθορισμός κοινωφελούς χρήσης των σχολείων σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας τους».
β) Το από 31-7-2020 έγγραφο του κ. Παπαχρόνη Παναγιώτη το οποίο αναφέρει: «Παρακαλώ όπως μου επιτραπεί η χορήγηση προς την Τ.Κ. Βλαχέρνας, μιας ή δύο βραδιών προβολής ταινιών για μικρούς και μεγάλους στον εξωτερικό χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Βλαχέρνας για το χρονικό διάστημα 13-8-2020 και 14-8-2020. Πιο αναλυτικά, προτείνω να καλύψω το κόστος μέχρι και δυο μέρες, 2 ταινιών ανά ημέρα (με συνεργείο πιστοποιημένο οπτικοακουστικής της επιλογής μου) μια ταινία/ημέρα για παιδική ηλικία και μια ταινία/ημέρα για οικογένειες. Το εύρος (1 ή 2 μέρες) των προβολών θα μου υποδειχθεί από τις αρμόδιες τοπικές αρχές. Να θεωρήσετε ως δεδομένο ότι είμαι στη διάθεση να συμβάλλω με όποιο τρόπο που υποδειχθεί ως προς την τήρηση των κανόνων υγιεινής».
γ) Την υπ’ αριθ.4/2020 απόφαση του συμβουλίου κοινότητας Βλαχέρνας με το οποίο γνωμοδοτεί θετικά με τα όσα αναφέρονται στην αίτηση του Παπαχρόνη Παναγιώτη και στην εισήγηση του Προέδρου της κοινότητας Βλαχέρνας – Δ.Ε. Λεβιδίου του Δήμου Τρίπολης κ. Κολλίντζα Δημητρίου ο οποίος προτείνει να γίνει αποδεκτή η δωρεά – χρηματοδότηση του συγχωριανού τους Παπαχρόνη Παναγιώτη και αναφέρει ότι η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Τρίπολης θα πρέπει να μεριμνήσει για την οργάνωση της εν λόγω εκδήλωσης στις 13 και 14 Αυγούστου 2020.
δ) Την υπ’ αριθ. 14/2020 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Περί παραχώρηση χρήσης του εξωτερικού χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Βλαχέρνας, για τη διοργάνωση βραδιών προβολής ταινιών» με την οποία γνωμοδοτεί θετικά για την παραχώρηση χρήσης του εξωτερικού χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Βλαχέρνας, για τη διοργάνωση βραδιών προβολής ταινιών (2 ταινιών ανά ημέρα – μια ταινία/ημέρα για παιδική ηλικία και μια ταινία/ημέρα για οικογένειες) στις 13-8-2020 και 14-8-2020. Προϋπόθεση της παραχώρησης είναι ότι θα ληφθεί μέριμνα από τους υπεύθυνους της διοργάνωσης της εκδήλωσης για την αποφυγή ζημιών και την ανάληψη ευθύνης για την καθαριότητα, την ακεραιότητα των χώρων και κυρίως για την ασφάλεια των παρευρισκομένων και την τήρηση όλων των μέτρων προστασίας τους.
Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει για την παραχώρηση ή μη χρήσης του εξωτερικού χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Βλαχέρνας, για τη διοργάνωση βραδιών προβολής ταινιών (2 ταινιών ανά ημέρα – μια ταινία/ημέρα για παιδική ηλικία και μια ταινία/ημέρα για οικογένειες) στις 13-8-2020 και 14-8-2020. Στην περίπτωση παραχώρησης του χώρου προϋπόθεση αποτελεί η λήψη μέριμνας από τους υπεύθυνους της διοργάνωσης της εκδήλωσης για την αποφυγή ζημιών και την ανάληψη ευθύνης για την καθαριότητα, την ακεραιότητα των χώρων και κυρίως για την ασφάλεια των παρευρισκομένων και την τήρηση όλων των μέτρων προστασίας τους.

Λαβών το λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γεωργανόπουλος Νικόλαος είπε: Εγώ διαφωνώ και καταψηφίζω κάθε παραχώρηση ή συνδιοργάνωση με το Δήμο Τρίπολης, εκδηλώσεων που θα μπορούσαν να συμβάλουν στην εξάπλωση της πανδημίας του νέου κορωνοϊού στο Δήμο μας.
Μετά από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο μειοψηφούντος του Δημοτικού Συμβούλου κ. Γεωργανόπουλου Νικόλαου ο οποίος ψήφισε κατά

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  Κ Α Τ Α  Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

Εγκρίνει την παραχώρηση της χρήσης του εξωτερικού χώρου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Βλαχέρνας, για τη διοργάνωση βραδιών προβολής ταινιών (2 ταινιών ανά ημέρα – μια ταινία/ημέρα για παιδική ηλικία και μια ταινία/ημέρα για οικογένειες) στις 13-8-2020 και 14-8-2020. Προϋπόθεση για την παραχώρηση αποτελεί η λήψη μέριμνας από τους υπεύθυνους της διοργάνωσης της εκδήλωσης για την αποφυγή ζημιών και την ανάληψη ευθύνης για την καθαριότητα, την ακεραιότητα των χώρων και κυρίως για την ασφάλεια των παρευρισκομένων και την τήρηση όλων των μέτρων προστασίας τους.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 310/2020.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Τα Μέλη

Τέρμα τα πανηγύρια μέχρι και τις 31-8-2020!

Τρίτη, 4 Αυγούστου, 2020 στις 12:51πμ | Κατηγορία: Εκδηλώσεις | argy

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3159, η ΚΥΑ ΔΙα/ΓΠ.οικ.48595/31-7-2020 σύμφωνα με την οποία επιβάλλεται η προσωρινή απαγόρευση στο σύνολο της Επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 1-8-2020 έως και 31-8-2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 28-7-2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19 και προς περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 της πραγματοποίησης πανηγύρεων ή άλλων αντίστοιχων δημόσιων ανοικτών εκδηλώσεων τοπικού ή μη χαρακτήρα από ιδιωτικούς ή μη φορείς.

Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, αρχή ενημέρωσης του κοινού:

Ως προς τις αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, όπως επίσης ενημέρωσης του κοινού εφαρμόζονται τα άρθρα 3 και 4 της υπ’ αρ. Δ1α/ Γ.Π.οικ.44074/11.7.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Εσωτερικών «Επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας επιμέρους ιδιωτικών επιχειρήσεων και άλλων χώρων συνάθροισης κοινού, στο σύνολο της Επικράτειας, για το χρονικό διάστημα από 13-7-2020 έως και 26-7-2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 2797), όπως η ισχύς αυτής παρατάθηκε με την υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.47419/25-7-2020 κοινή απόφαση των ιδίων Υπουργών (Β’3098) έως τις 31-8-2020.

Αρχαίο Θέατρο Ορχομενού Αρκαδίας: Συναυλία την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2020 και ώρα: 9:00μμ

Τετάρτη, 29 Ιουλίου, 2020 στις 12:25μμ | Κατηγορία: Εκδηλώσεις | Ν.Δ.Κ.

Συνδιοργάνωση: Δήμος Τρίπολης και Τοπική Κοινότητα Ορχομενού

*** Η είσοδος θα επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη του Δελτίου Δωρεάν Συμμετοχής. Η διάθεση Δελτίων Δωρεάν Συμμετοχής γίνεται στο Μαλλιαροπούλειο Θέατρο και στη Δημοτική Ενότητα Λεβιδίου και  ξεκινά από τις 29 έως στις 31 Ιουλίου, 9:00 το πρωί με 3:00 το μεσημέρι.

Ο Ορχομενός Λεβιδίου ακυρώνει την φετινή του συναυλία δεδομένων των συνθηκών που υπάρχουν λόγω του κορωνοϊού!

Σάββατο, 25 Ιουλίου, 2020 στις 10:35μμ | Κατηγορία: Εκδηλώσεις | Ν.Δ.Κ.

H ανακοίνωση αναφέρει χαρακτηριστικά:

Αγαπητοί μας φίλοι.

Μετά από πολύωρες συναντήσεις,συζητήσεις και προσπαθώντας να βρούμε έναν τρόπο για να πραγματοποιήσουμε την φετινή μας συναυλία, χωρίς ταυτόχρονα να θέσουμε την υγεία όλων μας σε κίνδυνο λόγω της πανδημίας Covid-19, με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε ότι η φετινή μας συναυλία ακυρώνεται. Πως είναι δυνατόν να βάλεις σε περιορισμό την διασκέδαση? Πως μπορείς να βάλεις σε καλούπια και κανόνες την έξαψη που δημιουργεί η μουσική? Γι’ αυτό φέτος κρατάμε απόσταση ο ένας από τον άλλον για να ξαναβρεθούμε όλοι μαζί το καλοκαίρι του 2021!!

Καλή αντάμωση και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.

Την Κυριακή 19/7/2020 θα γίνουν οι εκδηλώσεις της 76ης Επετείου του Ολοκαυτώματος της Βλαχέρνας από τα Γερμανικά Στρατεύματα την 19η Ιουλίου 1944.

Τετάρτη, 15 Ιουλίου, 2020 στις 8:51πμ | Κατηγορία: Εκδηλώσεις | Ν.Δ.Κ.
Eκδηλώσεις του εορτασμού της 76ης επετείου του Ολοκαυτώματος της Βλαχέρνας από τα Γερμανικά στρατεύματα την 19η Ιουλίου 1944 θα πραγματοποιηθούν στις 19 Ιουλίου 2020 στην Τοπική Κοινότητα Βλαχέρνας του Δήμου Τρίπολης.
 
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
07:00 π.μ Θα σημάνουν οι καμπάνες της Εκκλησίας της Τοπικής Κοινότητας Βλαχέρνας με φροντίδα του αιδεσιμότατου Ιερέα και θα τελεστεί Θεία Λειτουργία.
10:00 π.μ Τέλεση επίσημης δοξολογίας στον Ι.Ν Αγίων Αναργύρων.
10:30 π.μ Συγκέντρωση των επισήμων και του Λαού στο χώρο του Μνημείου των πεσόντων όπου θα γίνει επιμνημόσυνη δέηση, σχετική ομιλία από τον Θεολόγο κ. Παναγιώτη Π. Κατσούλη. Κατάθεση στεφάνων, σιγή ενός λεπτού στη μνήμη των ενδόξων νεκρών και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.
 

Προτάσεις από τους τοπικούς συλλόγους για θέματα πολιτισμού ζητά ο Δήμος Τρίπολης.

Τρίτη, 12 Μαΐου, 2020 στις 9:24μμ | Κατηγορία: Εκδηλώσεις | Ν.Δ.Κ.

Ανακοίνωση-Πρόσκληση της  Αντιδημάρχου  Πολιτισμού – Τουρισμού

Αρχή της πολιτιστικής μας πολιτικής από την έναρξη της θητείας μας είναι η συνέργεια, η αλληλεγγύη, το βήμα κι οι ευκαιρίες για δημιουργία στο ντόπιο καλλιτεχνικό δυναμικό.

Η τέχνη είναι το οξυγόνο του πνεύματος. Χωρίς αυτή η ζωή είναι αβίωτη. Το συνειδητοποιήσαμε κατά τη διάρκεια του εγκλεισμού μας. Πρέπει λοιπόν να στηρίξουμε τους ανθρώπους της. Αυτούς που σμιλεύουν τα όνειρά μας. Αυτούς που κάνουν τραγούδια τα αισθήματά μας, που διηγούνται τις ιστορίες μας παίζοντας, χορεύοντας, γράφοντας, ζωγραφίζοντας.

Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία που όλα έχουν παγώσει, εμείς στηρίζουμε την τοπική πολιτιστική δημιουργία.

Απευθυνόμαστε στους πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, χορευτικούς ομίλους, χορωδίες,  τοπικές μπάντες,  καλλιτέχνες, θεατρικές ομάδες, προσκόπους και σε οποιεσδήποτε άλλες ομάδες του Δήμου μας και τους καλούμε να καταθέσουν προτάσεις, τις οποίες θα βοηθήσουμε να υλοποιηθούν, ώστε και η δημιουργία να συνεχιστεί, και η Τρίπολη να συνεχίσει να είναι αυτό που μαζί προσπαθούμε, από την αρχή της θητείας μας,  Πόλη του Πολιτισμού.

Οι προτάσεις πρέπει να είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες αυτής της περιόδου, τα σχήματα ολιγομελή, οι παραγωγές μικρές, που ή θα μαγνητοσκοπούνται και θα μεταδίδονται διαδικτυακά, ή θα πραγματοποιούνται σε χώρους που θα επιτρέπεται, τηρώντας τις οδηγίες ασφαλείας.
Έχουμε εμπιστοσύνη στο ταλέντο, στην παιδεία, και στο επίπεδο των καλλιτεχνών μας, γι’ αυτό άλλωστε είναι πρωταγωνιστές στις διοργανώσεις που έχουμε πραγματοποιήσει έως τώρα. Τις προτάσεις μπορούν να τις στείλουν στο email: dimos@tripolis.gr

Το μήνυμα λοιπόν, αυτής της πρωτοβουλίας μας είναι: 

Στηρίζουμε τους καλλιτέχνες μας και τη συνέχιση της Τοπικής Πολιτιστικής Δημιουργίας!

Αντιδήμαρχος Πολιτισμού-Τουρισμού

Ελένη Καρούντζου

πηγή: www.pna.gr

Εδώ ειν’ αλώνι για χορό

Δευτέρα, 20 Απριλίου, 2020 στις 10:01μμ | Κατηγορία: Εκδηλώσεις | THANOS

“Εδώ ειν΄ αλώνι για χορό”. Η παράσταση που πραγματοποιήθηκε στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου στις 19-08-2017, με Βλαχερναίικη συμμετοχή, ανέβηκε για πρώτη φορά σήμερα στο κανάλι του YOUTUBE. Έχετε την δυνατότητα να το παρακoλουθήσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο: