Back to top

Αρχείο για Ειδήσεις

Ο Δασικός Χάρτης της Π.Ε Αρκαδίας είναι γεγονός

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου, 2017 στις 9:32πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

Το vlaxerna.gr  σε συνεργασία με ειδικούς επί του θέματος νομικούς Αθανάσιο Καβουρίνο και Διονυσία Τζίνη και τον δασολόγο-περιβαλλοντολόγο Ιωάννη Κόκκορη, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για το τι πρέπει να προσέξουν και τι πρέπει να κάνουν  σε περίπτωση που παρουσιαστούν προβλήματα, με την ανάρτηση των δασικών χαρτών στο νομό μας. 

Σήμερα, Παρασκευή 03 Φεβρουαρίου 2017, πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή ανάρτηση του δασικού χάρτη της Π.Ε Αρκαδίας στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρτησης δασικών χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε.: www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/InfoF1_Page.aspx, σύμφωνα με τις διατάξεις τού άρθρου 14 τού Ν. 3889/2010 (Φ.Ε.Κ. 182Α’), όπως ισχύει. Στην προαναφερθείσα, διαδικτυακή πλατφόρμα απεικονίζονται, επί ορθοφωτοχάρτη, με τη μορφή πολυγώνων οι χαρακτηρισμένες ως δασικές εκτάσεις της περιοχής, ενώ ταυτόχρονα διατίθεται και ο ιστορικός χάρτης της περιοχής, όπου θα απεικονίζεται το σύνολο της περιοχής κατά το έτος 1945, με οριοθετημένες τις δασικές εκτάσεις της εποχής.

Σε συνέχεια της ανάρτησης, και εντός 60 ημερών (κάτοικοι εσωτερικού) ή 80 ημερών (κάτοικοι εξωτερικού), από την ημερομηνία που θα ορίσει η οικία Διεύθυνση Δασών, μπορούν οι πολίτες να υποβάλλουν αντιρρήσεις επί του χαρακτηρισμού που παρουσιάζεται στον δασικό χάρτη.

Πιο συγκεκριμένα, τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει ο κάθε ιδιοκτήτης προκειμένου να ελέγξει τον χαρακτήρα της έκτασής του είναι: α) εντοπισμός στην διαδικτυακή πλατφόρμα της ιδιοκτησίας του (η ύπαρξη τοπογραφικού διαγράμματος με συντεταγμένες στο σύστημα ΕΓΣΑ87 αποτελούν το ακριβέστερο μέσο για την απεικόνιση μιας έκτασης στη διαδικτυακή πλατφόρμα), β) έλεγχος του χαρακτήρα που αποδίδεται στο σύνολο ή μέρος της ιδιοκτησίας του και πώς αυτό ερμηνεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας, γ) αποδοχή ή μη του χαρακτήρα που αποδίδεται στον δασικό χάρτη και στην περίπτωση μη αποδοχής, υποβολή της σχετικής αντίρρησης.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή της αντίρρησης είναι: i) H καταβολή του ειδικού τέλους για την υποβολή της αντίρρησης, ii) υπογεγραμμένο το αντίγραφο της αντίρρησης, όπως αυτό παράγεται από την διαδικτυακή πλατφόρμα υποβολής αντιρρήσεων, με τον αριθμό πρωτοκόλλου, iii) υποβολή στοιχείων θεμελίωσης του έννομου συμφέροντος (φωτοαντίγραφα), όπως Εμπράγματα δικαιώματα, Ενοχικά δικαιώματα, Αντίγραφο Ε9 της δήλωσης του συγκεκριμένου ακινήτου κ.ά., iv) αντίγραφο του αποδεικτικού πληρωμής του ειδικού τέλους, v) φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου.

Ειδικό τέλος για την άσκηση αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του Δασικού Χάρτη (ΦΕΚ 3985/Β’/13-12-2016)

Το ύψος του ειδικού τέλους άσκησης των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη, για κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση και ανάλογα με το εμβαδόν της έκτασης της οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας με αυτή, καθορίζεται ως εξής:

«α) Για εμβαδόν έκτασης έως και 100 τ.μ. των περιπτώσεων της παρ. 3 του άρθρου 2β του Ν. 2308/1995, όπως ισχύει, είκοσι (20) ευρώ.

β) Για εμβαδόν έκτασης, έως και 1.000 τ.μ., εξαιρουμένων των περιπτώσεων του ως άνω σημείου (α), σαράντα πέντε (45) ευρώ.

γ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 1.000 τ.μ. έως και 5.000 τ.μ., εκατόν τριάντα πέντε (135) ευρώ.

δ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 5.000 τ.μ. έως και 20.000 τ.μ., τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.

ε) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 20.000 τ.μ. έως και 100.000 τ.μ., εννιακόσια (900) ευρώ.

στ) Για εμβαδόν έκτασης πάνω από 100.000 τ.μ. έως και 300.000 τ.μ., χίλια οκτακόσια (1.800) ευρώ.

ζ) Για εμβαδόν έκτασης μεγαλύτερης των 300.000 τ.μ., τρεις χιλιάδες εξακόσια (3.600) ευρώ».

Από την καταβολή του ειδικού τέλους άσκησης αντιρρήσεων εξαιρούνται:

«α) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που έχουν συμπεριληφθεί στον δασικό χάρτη, λόγω μη αποτύπωσης του περιγράμματος της παρ. 2 περίπτωση Α ́ του άρθρου23 του Ν. 3889/2010, όπως ισχύει, καθώς και οι εκτάσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις της παρ. 3β του άρθρου 31 του Ν.4280/2014, όπως ισχύει (εγκεκριμένα και μη όρια οικισμών και σχεδίων πόλεως-απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης)

β) Αντιρρήσεις που αφορούν σε περιοχές που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) του εποικισμού (απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης από την αρμόδια Υπηρεσία Εποικισμού).

γ) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές που εμφανίζονται ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις είτε κατά την παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφιση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του εποικισμού (απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης από την αρμόδια Υπηρεσία Εποικισμού).

δ) Αντιρρήσεις που αφορούν περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού κατά τη διαδικασία του άρθρου 14 Ν. 998/1979, οι οποίες δεν απεικονίζονται στους αναρτημένους δασικούς χάρτες (απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης τελεσιδικίας της πράξης χαρακτηρισμού).

ε) Αντιρρήσεις κατά το τμήμα που αφορούν σε εκκρεμείς αιτήσεις και υποθέσεις στη διαδικασία του άρθρου14 Ν. 998/1979 (άρθρο 28 παρ. 18.α Ν. 2664/1998 όπως ισχύει) απαιτείται προσκόμιση αντιγράφου της πρωτοκολλημένης αίτησης.

Για τις παραπάνω περιπτώσεις α, β, γ, δ και ε και κατ’ εξαίρεση οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν αντιρρήσεις στα αρμόδια ΣΥΑΔΧ του Ν. Αρκαδίας και με τη βοήθεια του υπηρετούντος προσωπικού».

Τα σημαντικότερα προβλήματα που θα προκύψουν από την κύρωση του δασικού χάρτη για τις εκτάσεις που αναφέρονται σε αυτόν ως δασικές και για τις οποίες οι ιδιοκτήτες δεν φέρουν εμπροθέσμως αντιρρήσεις είναι: α) Η αδυναμία πώλησης ή μεταβίβασής τους, β) η παύση των αγροτικών επιδοτήσεων για το ακίνητο που χαρακτηρίζεται ως δασική έκταση, γ) η καταχώρησή του ακινήτου ως ιδιοκτησία του δημοσίου κατά τη μελλοντική κτηματογράφηση της περιοχής, δ) η οποιαδήποτε περεταίρω επέμβαση, αξιοποίηση, καλλιέργεια κλπ στο ακίνητο, αφού θεωρείται ως έκταση υπαγόμενη στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Το κυριότερο σημείο το οποίο πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες είναι η έγκαιρη εκκίνηση των διαδικασιών εντοπισμού των ακινήτων τους, καθώς και των πιθανόν τοπογραφικών αποτυπώσεων που θα απαιτηθούν για την ορθή τοποθέτηση των ιδιοκτησιών τους επί του δασικού χάρτη. Το πλήθος των ενστάσεων αναμένεται να είναι πολύ μεγάλο και η όποια καθυστέρηση θα οδηγήσει στην αδυναμία εξυπηρέτησής των πολιτών από όλους τους εμπλεκόμενους (ιδιώτες δασολόγους, μηχανικούς, δικηγόρους, δασική υπηρεσία) αν αυτές συσσωρευτούν τις τελευταίες μέρες πριν τη λήξη της σχετικής προθεσμίας.

Αθανάσιος Ι. Καβουρίνος, Δικηγόρος/Νομικός             (kavourinosa@yahoo.gr)

Ιωάννης Κόκκορης, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος (kokkoris.i@gmail.com)

Διονυσία Δ. Τζίνη, Δικηγόρος/Νομικός                       (dtzinilaw@gmail.com)

Περιφερειάρχης Πελοποννήσου: “δεν θα επιτρέψω προσχηματική ανάρτηση των δασικών χαρτών”

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου, 2017 στις 4:02μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | argy

Πολιτική πρωτοβουλία ανέλαβε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης για την αντιμετώπιση του τεράστιου προβλήματος που έχει δημιουργηθεί από την ανάρτηση των δασικών χαρτών και των εκρηκτικών συνεπειών του για τους πολίτες, επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της περιφέρειας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Τατούλης με επιστολή του στον Πρωθυπουργό και στους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εντοπίζει τις μεγάλες αδυναμίες που αφορούν:

Το γεγονός ότι η ανάρτηση γίνεται αποκλειστικά Ηλεκτρονικά αποκλείοντας απ’ αυτήν τον κάθε πολίτη που δεν διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο αλλά και την δυνατότητα να χειριστεί την online εφαρμογή της ΕΚΧΑ που έχει σχεδιαστεί για γνώστες GIS.

Το απαράδεκτα υψηλό ειδικό τέλος που φτάνει ως τις 3600 ευρώ και απαιτείται να καταβάλει ο πολίτης προκειμένου να υποβάλει αντιρρήσεις, τη στιγμή μάλιστα που το κόστος σύνταξης των χαρτών έχει καλυφθεί από κοινοτικούς πόρους.

Την πλήρη αποτυχία της διαδικασίας στην ενσωμάτωση των θεσμικών γραμμών που προσδιορίζουν τις αστικές περιοχές προκειμένου αυτές να εξαιρεθούν του δασικού χαρακτήρα.

Την ασυμβατότητα που υπάρχει μεταξύ των δασικών χαρτών και των διαγραμμάτων του ΟΣΔΕ που θα οδηγήσει μεγάλο αριθμό αγροτών σε απώλεια των επιδοτήσεων.

Την πλειάδα των σφαλμάτων μεγάλης κλίμακας που εντοπίζονται και αφορούν τον χαρακτηρισμό ως δάσους χιλιάδων στεμμάτων καλλιέργειας ήμερης καστανιάς, και ελιάς με υπεραιωνόβια δένδρα.

Στην επιστολή που απέστειλε επισημαίνει με έμφαση ότι δεν θα επιτρέψει μέσα από μια προσχηματική ανάρτηση των δασικών χαρτών:

Να μην αναδειχθούν και να μη διορθωθούν πλειάδα σφαλμάτων μεγάλης κλίμακας που εντοπίζονται σ’ αυτούς και δημιουργούν τις προϋποθέσεις απαξιώσεις τους.
Να αναγκαστούν χιλιάδες πολίτες που εσφαλμένα επηρεάζονται από δασικά πολύγωνα για να αποδείξουν το αυτονόητο να καταβάλουν χιλιάδες ευρώ και τελικά να οδηγηθούν μαζικά στα δικαστήρια.
Να δημιουργηθεί ένα αβέβαιο τοπίο σε εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα που θα ακυρώσει την αναπτυξιακή δυναμική την οποία με μεγάλη προσπάθεια και κόπο η Περιφέρεια δημιούργησε στην Πελοπόννησο.
Να θεσμοθετηθούν λανθασμένα δασικές χρήσεις σε καλλιεργούμενες εκτάσεις που θα προκαλέσουν την απώλεια εκατομμύριων ευρώ κοινοτικών ενισχύσεων για τον αγροτικό τομέα.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου ζητά την προσωπική παρέμβαση του νέου Υπουργού Περιβάλλοντος κ. Σταθάκη και ταυτόχρονα την υλοποίηση ευρείας σύσκεψης με όλους τους εμπλεκόμενους Υπουργούς και Υπηρεσιακούς παράγοντες για την αντιμετώπιση του ζητήματος.

πηγή: ert.gr

Το παραδοσιακό παντοπωλείο “ΟΛΑ στο ΔΡΑΜΙ” δημιούργησε το δικό του e-shop: www.olastodrami.gr!

Τρίτη, 24 Ιανουαρίου, 2017 στις 10:48πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

Η υπηρεσία μας «HOME DELIVERY in Athens» από το παραδοσιακό παντοπωλείο «ΟΛΑ στο ΔΡΑΜΙ», φέρνει την ελληνική παράδοση σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής και μέσω courier σε όλη την ελληνική επικράτεια (για μη ευπαθή προϊόντα). Εμείς στο «ΟΛΑ στο ΔΡΑΜΙ», συλλέγουμε από όλη την ευλογημένη χώρα μας, τα καλύτερα…«αριστουργήματα» Ελλήνων παραγωγών και με πολύ μεράκι και προσοχή, σας τα παραδίδουμε φρέσκα και όπως τον παλιό καιρό, ο «γαλατάς» έφτανε στα σπίτια με την αυγή, και άφηνε το φρέσκο γάλα στο κατώφλι των σπιτιών.

Από αυθεντικά μέλια Ανθέων, Πεύκου και Ελάτης Μαινάλου και Θυμαρίσιο Κυκλάδων μέχρι διαλεγμένα στο χέρι ελληνικά βότανα!

Από τα μοναδικής γεύσης Τυροκομικά Βυτίνας ΠΟΠ μέχρι τα ολόφρεσκα τυριά της Κεφαλλονιάς, το γάλα και τα γιαούρτια Καλαβρύτων και Αμφιλοχίας. 

Από πεντανόστιμες σπιτικές μαρμελάδες και γλυκά κουταλιού, μέχρι τα πασίγνωστα προϊόντα με ταχίνι από τη Δραπετσώνα.

Από αγνά μπισκότα ελληνικών οικογενειακών βιοτεχνιών μέχρι χειροποίητα πουράκια με γέμιση ταχίνι.

Από τα μοναδικής ποιότητας κρασιά ΠΟΠ Νεμέας, μέχρι τις ποικιλίες Ζϊτσα Ιωαννίνων.

Έχετε να επιλέξετε ανάμεσα σε μια τεράστια ποικιλία (ξηρά, μοσχοφίλερα, ημίγλυκα) από το αιώνιο αυτό υγρό νέκταρ που λέγεται «Κρασί». 

Επίσης ντόπια ηδύποτα (μαστίχα, μπανάνα, τριαντάφυλλο, ρακόμελο) και φυσικά αυθεντικό ελληνικό ούζο και τσίπουρο και σε ό,τι ποσότητα θέλετε!

Από ελληνικά και βραστερά όσπρια της γόνιμης ελληνικής γης μέχρι τα καλύτερα ρύζια που βγάζουν οι συνεργάτες παραγωγοί μας. 

Από μια ανεξίτηλη εμπειρία μπαχαρικών κάθε περιοχής της υφηλίου, μέχρι φρεσκοψημένους ξηρούς καρπούς. 

Από φρέσκο-φουρνιστά παξιμάδια επτάζυμα και κάθε είδους ζύμης μέχρι παραδοσιακά ελληνικά ζυμαρικά Βλαχέρνας Αρκαδίας. 

Και φυσικά κάθε μέρα το μοναδικής ποιότητας ζυμωτό μας με προζύμι σε σιτάρι και ολικής που απογειώνει τις γεύσεις!

Όλα τα πιο πάνω με μια ηλεκτρονική παραγγελία από την άνεση του σπιτιού σας στο www.olastodrami.gr 

ή με ένα τηλεφώνημα (στα 2130-400989 & 6945 713980), έρχονται στο χώρο σας ακριβώς μετά την ετοιμασία τους, σε συμφωνημένη με εσάς μέρα και ώρα παράδοσης! 

Μέσω κούριερ, φτάνουν σε εσάς μέσα σε 1-2 εργάσιμες μέρες

σε κάθε Νομό της χώρας μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: στις αποστολές με κούριερ μην επιλέγετε προϊόντα ψυγείου ή άλλα ευπαθή!

Με εκτίμηση

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΟΥΣΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ

Κυριακή, 22 Ιανουαρίου, 2017 στις 10:17πμ | Κατηγορία: , Ειδήσεις | CLOLONIS

Το Δ. Σ. της Αθλητική Ένωση Βλαχέρνας (Α.Ε.Β.) με επιστολή της ευχαριστεί τον συμπατριώτη μας Παναγιώτη Σπ. Παπαχρόνη, για την προσφορά του προς την Α.Ε.Β.  είκοσι (20) εμφανίσεων (10 πορτοκαλί και 10 κίτρινες), οι οποίες θα χρησιμοποιούνται για τις αθλητικές δραστηριότητες της Ένωσης.

Η παραλαβή έγινε από τον πρόεδρο της Α.Ε.Β. Θανάση Δρακόπουλο.

Ευχαριστούμε τη Φαίη Αποστολοπούλου για τη φωτογράφηση με τις εμφανίσεις.

ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΟΙΞΕ ΣΤΗ ΒΛΑΧΕΡΝΑ

Σάββατο, 21 Ιανουαρίου, 2017 στις 11:58μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | CLOLONIS

Ένα νέο κατάστημα με ζωοτροφές και μελισσοκομικά προϊόντα άνοιξε στη Βλαχέρνα, αψηφώντας τις δυσκολίες της αγοράς και την οικονομική κρίση που πλήττει την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, δίνοντας νέα ώθηση στο χωριό μας.

«ΚΙΒΩΤΟΣ»

είναι η ονομασία της επιχείρησης των “ΤΣΟΥΤΣΑΣ – ΣΟΥΠΟΣ Ο.Ε.”

και με την ποικιλία των προϊόντων που διαθέτει καλύπτει τις ανάγκες όλων όσον έχουν κατοικίδια ζώα, επαγγελματίες κτηνοτρόφους, αγρότες,  μελισσοκόμους και όχι μόνο.

Το κατάστημα είναι ανοιχτό από Δευτέρα έως Σάββατο

από τις 08:00 π.μ. έως 08:00 μ.μ.

με τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 22 63 72.

Να ευχηθούμε καλές δουλειές.

AITHMA ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ

Σάββατο, 21 Ιανουαρίου, 2017 στις 8:53πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | PitPan

Με επιστολή τους, προς τις αρμόδιες  αστυνομικές αρχές, ο πρόεδρος της Τ.Κ. Βλαχέρνας Δημήτρης Κολλίντζας (αρ.πρωτ.25/22-12-16) και ο δημοτικός σύμβουλος Παναγιώτης Παπαχρόνης (αρ.πρωτ.2515/5/28/3-1-17), ζητούν την μεταφορά των αυτόματων καμερών ελέγχου ορίου ταχύτητας, εντός των ορίων οικισμού.

Γνωρίζουμε όλοι, ότι μέσα από την Βλαχέρνα, διέρχεται η εθνική οδό Τριπόλεως-Πύργου και Τριπόλεως-Πατρών σε ευθεία γραμμή και τα διερχόμενα οχήματα αναπτύσσουν υψηλές ταχύτητες. Οι κάμερες ελέγχου ορίου ταχύτητας (ραντάρ), εκεί που βρίσκονται δεν αποτελούν εμπόδιο για την ανάπτυξη της ταχύτητας των οχημάτων που διέρχονται εντός του οικισμού. Η μεταφορά τους, πλησίον ή και μέσα από τις εισόδους του χωριού, θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα μείωσης της ταχύτητας των διερχόμενων οχημάτων και κατά συνέπεια και μείωση των ατυχημάτων.

Στις αρχές Φεβρουαρίου η ανάρτηση δασικών χαρτών στην Αρκαδία (και στη Βλαχέρνα).

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου, 2017 στις 8:21μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

* δημοσίευμα της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ

Στις 3 Φεβρουαρίου 2017 ξεκινά η ανάρτηση των δασικών χαρτών στο Νομό Αρκαδίας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι:

  • Ο πολίτης πληρώνει και μάλιστα με το στρέμμα, για τις ενστάσεις.
  • Αν δεν γίνει ένσταση και κάποιο ακίνητο έχει χαρακτηριστεί ως «δασικό» τότε η κατάσταση παγιώνεται και δεν αλλάζει για τα συγκεκριμένα ακίνητα και οι εμπλεκόμενοι, κατά πάσα πιθανότητα, χάνουν το ακίνητό τους (εκτός αν έχουν τίτλους χωρίς διακοπή από το 1883!!) Πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι πολίτες, ώστε να υπερασπίσουν τα δικαιώματά τους στην, αγροτική ως επί το πλείστον, περιουσία τους.

Τα τέλη για την ένσταση, είναι ανάλογα με την έκταση και σύμφωνα με το ΦΕΚ:

* Ευχαριστούμε θερμά για την ενημέρωση, τον συμπατριώτη μας Βλαχερναίο,  Παναγιώτη Χαρ. Λολώνη (στέλεχος της Κτηματολόγιο ΑΕ) για την ενημέρωση που μας έκανε. Κατά την διάρκεια της ανάρτησης των δασικών χαρτών, το vlaxerna.gr θα είναι σε επικοινωνία με τον αγαπητό φίλο Παναγιώτη, για τυχόν περισσότερες πληροφορίες, έτσι ώστε να βοηθήσουμε τους εμπλεκόμενους συμπατριώτες μας.

ΝΕΑ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗ – ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ

Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου, 2017 στις 10:09πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | CLOLONIS

Εκχιονιστικό μηχάνημα του δήμου Τρίπολης, καθάρισε τους κεντρικούς δρόμους του χωριού (10.30 π.μ.), αλλά η ολισθηρότητα είναι μεγάλη και τα αυτοκίνητα δεν μπορούν να κινηθούν χωρίς αλυσίδες. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή απ΄  όλους για την αποφυγή ατυχημάτων.

∗∗∗

Έντονη χιονόπτωση είχαμε τη νύχτα με αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες χιονιού να πέσουν στη Βλαχέρνα (περίπου 15-20 πόντους χιόνι). Η κίνηση στους δρόμους με αυτοκίνητο είναι απαγορευτική και όσοι οδηγοί κινούνται πρέπει να χρησιμοποιούν αλυσίδες. Αυτή τη στιγμή πέφτει  χιόνι – χιονόνερο χωρίς άνεμο και η θερμοκρασία είναι οριακά στους 0° C.

Ιδού και ο “Βλαχερναίος χιονάθρωπος”!!!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Τ.Κ. ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου, 2017 στις 8:21μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | PitPan

Αγαπητοί συγχωριανοί,

θέλω να σας ενημερώσω σχετικά με την κακοκαιρία (λόγω χιονόπτωσης και παγετού) που επικρατεί από χθες αργά το βράδυ έως σήμερα στο χωριό μας. Από νωρίς το πρωί έχω προσωπικά επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές του δήμου Τρίπολης (γραφείο πολιτικής προστασίας, γραφεία αντιδημάρχων, γραφείο δημάρχου, κλπ) ώστε να καθαριστεί το χωριό μας από το χιόνι και να πέσει και αλάτι. Δυστυχώς δεν κατέστει δυνατό μέχρι τις 5:00 σήμερα το απόγευμα, να γίνει τίποτα.  Στις 5:00μμ παρουσιάστηκε το μηχάνημα για εκχιονισμό (μόνο στους κεντρικούς δρόμους), όμως η κατάσταση δεν έγινε καλύτερη, λόγω πάγου. Μάλιστα αλατιέρα δεν θα έρθει σήμερα, αφού σύμφωνα με τους αρμοδίους, η αλατιέρα έχει τεχνικό πρόβλημα.

Παρακαλώ ιδιαίτερα, να μειώσουμε όλοι τις μετακινήσεις μας (πέραν των αναγκαίων) και να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω της ολισθιρότητας των δρόμων. Δεν έχουμε συγκεκριμένη δέσμευση από τις υπηρεσίες του δήμου, για το  πότε θα ξαναέρθει το εκχιονιστικό ή η αλατιέρα.

Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ενημερώσω, πως κάθε χρονιά (ίδια εποχή) μόνο μετά από πιέσεις και φωνές πραγματοποιούνται εκχιονισμοί και ρίψη αλατιού στο χωριό μας και όχι μετά από προγραμματισμό των υπευθύνων του δήμου. Ο προγραμματισμός (και η βούληση του δημάρχου) πιστεύω ότι υπάρχει στα χαρτιά, αλλά στην πράξη υλοποίησης είναι: “όποιος προλάβει ή όποιος φωνάξει δυνατότερα”. Στην προσπάθεια μου αυτή, οφείλω να πω, πως έχω συμπαραστάτη και τον συγχωριανό μας δημοτικό σύμβουλο.

Ελπίζω οι αρμόδιοι του δήμου Τρίπολης να υπολοιήσουν το όποιο προγραμματισμένο σχέδιο, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τα προβλήματα της κακοκαιρίας και να μην ευχόμαστε: “ότι μια βροχή θα μας σώσει!!!” ή να μην προσφύγουμε σε άλλες λύσεις (π.χ. ενοικίαση αλατιέρας με προσωπική μας κάλυψη εξόδων, κλπ).

Βλαχέρνα 10/1/2017

Δημήτρης Κολλίντζας

Πρόεδρος Τ.Κ. Βλαχέρνας

ΣΤΑ ΛΕΥΚΑ Η ΒΛΑΧΕΡΝΑ

Τρίτη, 10 Ιανουαρίου, 2017 στις 12:00πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | CLOLONIS

Ο Δήμαρχος Τρίπολης κ. Δημήτρης Παυλής, αποφάσισε όλα τα σχολεία (παιδικοί σταθμοί, δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια), που λειτουργούν στα γεωγραφικά όρια του Δήμου, να παραμείνουν κλειστά, για την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017, λόγω της κακοκαιρίας.

∗∗∗

Μηχάνημα (!!!) του δήμου Τρίπολης καθάρισε το απόγευμα (05:οο μ.μ.) τους κεντρικούς δρόμους του χωριού, αλλά η ολισθηρότητα είναι μεγάλη, για τα αυτοκίνητα και τους ανθρώπους. Αναμένεται να πέσει αλάτι για να λιώσει το παγωμένο χιόνι. Πάντως φαίνεται το χιόνι να είναι παγωμένο και επικίνδυνο για κυκλοφορία το βράδυ…!!!

***

Ώρα 16:17 και εκχιονιστικό στη Βλαχέρνα δεν έχει περάσει!!! Μαθαίνουμε ότι από νωρίς το πρωί ο πρόεδρος της κοινότητας Βλαχέρνας, επικοινωνεί συνεχώς με την πολιτική προστασία, με το δήμο Τρίπολης, με τους αρμόδιους αντιδημάρχους, αλλά τίποτα ακόμη!!! Ο δε συγχωριανός μας δημοτικός σύμβουλος, από το πρωί πριν ξημερώσει, έχει αρχίσει τα τηλέφωνα προς όλους τους αρμοδίους (και όχι μόνο για την Βλαχέρνα, αλλά και τα άλλα χωριά…), αλλά ακόμη τουλάχιστον στη Βλαχέρνα δεν είδαμε εκχιονιστικά και αλατιέρες (εκτός αν περάσουν αργά το βράδυ που θα είναι παγωμένα τα πάντα και δεν θα μπορούν να κάνουν τίποτα!!). Αναμένουμε…

∗∗∗

Από το μεσημέρι άρχισε να φυσάει δυνατός δυτικός άνεμος και με τις χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν (κάτω του 0° C) μετατρέπουν το χωριό σε Σιβηρία!!.

∗∗∗

Παρ΄ όλο το κρύο και το χιόνι κάποιοι έχουν πλεονέκτημα και απολαμβάνουν τη ζεστασιά του καλοριφέρ ….. τα συμπεράσματα δικά σας.

∗∗∗

Με ηλιοφάνεια ξεκίνησε η μέρα αλλά με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες οι οποίες κυμαίνονται κάτω από τους 0° C. Τα χιόνια κάνουν τους δρόμους του χωριού ολισθηρούς και τα αυτοκίνητα πρέπει να κινούνται με προσοχή και με αλυσίδες.

∗∗∗

Αυτή τη φορά το κύμα κακοκαιρίας χτύπησε και τη Βλαχέρνα. Η ποσότητα του χιονιού που πέφτει αυτή την ώρα στο χωριό μας είναι αρκετή και σε συνδυασμό με τη χαμηλή θερμοκρασία που επικρατεί (-4.0° C), κάνει απαγορευτική την κίνηση στους δρόμους. Η αυριανή μέρα αναμένεται δύσκολη και χρειάζεται μεγάλη προσοχή απ΄ όλους τους κατοίκους.