Back to top

Αρχείο για Ειδήσεις

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΒΡΑΧΩΝ, ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΛΑΧΕΡΝΑ

Τρίτη, 19 Απριλίου, 2016 στις 9:46μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

Σήμερα στις 3:00μμ επισκέφθηκαν την Ιερά Μονή της Παναγίας Ελεούσας, μηχανικοί και τοπογράφοι της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ανταποκρινόμενοι στην διαβίβαση εγγράφου από το Δήμο Τρίπολης, σε αίτημα του συμπατριώτη μας, Γιάννη Κουνέλη, σχετικά με την επικινδυνότητα κατολίσθησης βράχων. 

Κατέγραψαν τους επικίνδυνους βράχους και βρήκαν σε κατάσταση επικινδυνότητας 11 βράχους!!! συν δυο μικρούς πάνω απο την Ιερά Μονή. Το συνεργείο θα ξαναέρθει για μεγαλύτερη έρευνα, ενώ διαβεβαίωσαν τον αιτούντα συμπατριώτη μας, που ήταν παρόν, ότι θα παρθούν τα κατάλληλα μέτρα.

BRAXOS PANAGIAS1

BRAXOS PANAGIAS2

BRAXOS PANAGIAS4

Μαθητική εφημερίδα

Παρασκευή, 15 Απριλίου, 2016 στις 9:11μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | J.Arkas

Μαθητική Εφημερίδα_Τα σαΐνια_Φύλλο 1_Page_1 Μαθητική Εφημερίδα_Τα σαΐνια_Φύλλο 1_Page_2

Πηγή: Δημοτικό Σχολείο Βυτίνας

Πρόσφατα αιτήματα της Τοπικής Κοινότητας Βλαχέρνας προς το Δήμο Τρίπολης

Παρασκευή, 15 Απριλίου, 2016 στις 5:57μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | PitPan

Ο Πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Βλαχέρνας, Δημήτρης Κολλίντζας, έχει αποστείλει αρκετά αιτήματα της κοινότητας προς το δήμο Τρίπολης, για υλοποίηση. Παρουσιάζουμε τα πρόσφατα αιτήματα τα οποία είναι προς υλοποίηση για το επόμενο χρονικό διάστημα. Η αποστολή αιτημάτων δεν θα σταματήσει και συνεχώς θα αποστέλλονται νέα, τα οποία αφορούν το χωριό μας. Στη συζήτηση των αιτημάτων από το δήμο Τρίπολης και τις αρμόδιες επιτροπές, τα θέματα πέραν των αρμοδίων, τα προωθεί και τα στηρίζει ο Βλαχερναίος δημοτικός σύμβουλος, Παν. Παπαχρόνης, στον οποίο κοινοποιούνται. Για την πορεία και υλοποίηση των ανωτέρω αιτημάτων, αλλά και νέων αιτημάτων, θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση προς τους συγχωριανούς.

Blaxerna-350x233

Αναφέρουμε τα αιτήματα:

• Αίτημα για επούλωση λακκουβών (με πίσσα) στην τοπική κοινότητα Βλαχέρνας (αρ. πρωτ. 55150/25-11-2015 και επαναφορά του αιτήματος με αρ. πρωτ. 12385/31-3-2016).

• Αίτημα για κοπή χόρτων-κλάδεμα δέντρων με αρ. πρωτ. 11102/22-3-2016.

• Αίτημα για εργασίες στο Πνευματικό Κέντρο Βλαχέρνας (βάψιμο, αλλαγή σωληνών WC, τοποθέτηση στην είσοδο του Πνευματικού καθισμάτων (παγκάκια) και τοποθέτηση κάγκελων, αλλαγή πινακίδας) με αρ. πρωτ. 1177/13-1-2016.

• Αίτημα για τοποθέτηση νέων κάγκελων στον πρώτο όροφο του Κοινοτικού γραφείου, αρ. πρωτ. 03/2015 και επαναφορά του αιτήματος με αρ. πρωτ. 1177/13-1-2016.

• Αίτημα για επισκευή κεραμιδιών σκεπής πρ. Δημοτικού Σχολείου, επισκευή στα λούκια και τσιμεντόστρωση στο παρτέρι στο προαύλιο χώρο, αρ. πρωτ. 1177/13-1-2016.

• Αίτημα για τοποθέτηση προστατευτικών μεταλλικών μπαρών σε γεφύρια της τοπικής κοινότητας Βλαχέρνας, αρ. πρωτ. 1177/13-1-2016.

• Αίτημα για προμήθεια τεσσάρων (4) στήλων φωτισμού για το ποδοσφαιρικό γήπεδο 5χ5 και αλλαγή ταμπλό μπασκέτας στο πρ. Δημοτικό Σχολείο, αρ. πρωτ. 1174/13-1-2016.

• Αίτημα προς την VICTUS (εταιρία διαχείρισης δικτύου κινητής τηλεφωνίας) για παροχή σύνδεσης της γεννήτριας με το ηλεκτρικό πίνακα των τηλεοπτικών σταθμών, ώστε σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή βλάβης, να λαμβάνει αυτόματα ρεύμα από την γεννήτρια των πυλώνων της κινητής τηλεφωνίας (αρ. πρωτ. 211/5-1-2016).

Επίσης πέρα των ανωτέρω αιτημάτων προς το δήμο Τρίπολης, θα πραγματοποιηθούν έργα ασφαλτόστρωσης χωμάτινων δρόμων, που προβλέπονται με βάση το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου Τρίπολης και χρηματοδοτούνται από την ΣΑΤΑ.

** Σε επόμενη ανακοίνωση θα αναφερθούν τα δρομολογημένα έργα που θα χρηματοδοτηθούν και θα υλοποιηθούν κατευθείαν από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Εγκρίθηκε η πάγια προκαταβολή για τους Προέδρους των χωριών του Δήμου Τρίπολης

Τρίτη, 12 Απριλίου, 2016 στις 7:14μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | Ν.Δ.Κ.
Ομόφωνα η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την σύσταση πάγιας προκαταβολής στους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Τρίπολης.
Με βάση τη νομοθεσία, στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες συνιστάται με απόφαση της οικονομικής επιτροπής πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου.
Το ύψος της πάγιας προκαταβολής για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα, ανάλογα με τον πληθυσμό της, ανέρχεται στο ποσό των: Χιλίων (1.000) ευρώ για τις τοπικές κοινότητες ανεξαρτήτως πληθυσμού και τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για τις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από 10.001 και περισσότερους.
Από την πάγια προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που απονέμει ο νόμος 3852/2010 στις δημοτικές ή τοπικές κοινότητες ή μεταβιβάζει σε αυτές το δημοτικό συμβούλιο, όπως:
α) Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού (άρθρο 82 περίπτ. δ’).
β) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών (άρθρο 82 περίπτ. ε’).
γ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων (άρθρο 83 παρ. 2 περίπτ. δ’).
Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε: €1.000,00 για τους κάτωθι Προέδρους Τοπικών Ενοτήτων-Εκπροσώπους Τ.Κ.:
Αγίας Βαρβάρας: Μπούζης Ιωάννης του Βασιλείου
Αγίου Βασιλείου: Μαλλίρης Κωνσταντίνος του Δημοσθένη
Αγίου Κωνσταντίνου: Τραχανάς Ιωάννης του Νικολάου
Αγιωργίτικων: Δεληγιάννης Φώτιος του Ιωάννη
Αγριακόνας: Τσιάμας Γεώργιος του Νικολάου
Αθήναιου: Τσάγκαρης Ηλίας του Παναγιώτη
Αλέας: Δημητρακόπουλος Παναγιώτης του Ιωάννη
Αλεποχωρίου: Γούνης Χρήστος του Γεωργίου
Αλωνίσταινας: Πετρόπουλος Χρήστος του Γεωργίου
Αμπελακίου: Παπαδόπουλος Δημήτριος του Ιωάννη
Αραχαμιτών: Μανιάτης Δημήτριος του Αριστοτέλη
Αρτεμισίου: Νάγος Κωνσταντίνος του Θεοφάνη
Ασέας: Φράγκος Ιωάννης του Βασιλείου
Βαλτετσίου: Τσούκας Παναγιώτης του Ιωάννη
Βλαχέρνας: Κολλίντζας Δημήτριος του Λυκούργου
Βλαχοκερασιάς: Μελέτης Αθανάσιος του Παναγιώτη
Βουνού: Μπίσιας Παναγιώτης του Εμμανουήλ
Βουρβούρων: Χαραλαμπόπουλος Γεώργιος του Παναγιώτη
Γαρέα Βελίσσαρης Ανδρέας του Γεωργίου
Δάρα: Παπακώστας Μιλτιάδης του Γεωργίου
Δάφνης: Παπαδημητρίου Κωνσταντίνος του Χρήστου
Δόριζας: Λυμπερόπουλος Κωνσταντίνος του Χρήστου
Ελαιοχωρίου: Μέγγος Ιωάννης του Νικήτα
Επισκοπής: Βοσυνιώτης Βασίλειος του Γεωργίου
Ευάνδρου: Ντασιοπούλου Βασιλική του Παναγιώτη
Ζευγολατιού: Παπαδάτος Ιωάννης του Γεωργίου
Θάνα: Δημητρακόπουλος Σπυρίδων του Κωνσταντίνου
Καλτεζών: Ντεβέρος Ιωάννης του Γεωργίου
Καμαρίου: Μητρόπουλος Γεώργιος του Χρήστου
Κάνδαλου: Μπίσιας Νικόλαος του Δημητρίου
Κανδήλας: Σαράντος Κωνσταντίνος του Θεοφάνη
Καρδαρά: Ρούμπος Γεώργιος του Στεφάνου
Κάψια: Τούντας Ιωάννης του Αριστείδη
Κερασιάς: Βελίσσαρης Χρίστος του Κωνσταντίνου
Κερασίτσας: Μαλλίρης Χρήστος του Σταύρου
Κεραστάρη: Παναγόπουλος Νικόλαος του Κωνσταντίνου
Κολλινών: Πράσινος Αναστάσιος του Βασιλείου
Κώμης: Ντόκος Ιωάννης του Ηλία
Λεβιδίου: Ξύδης Παναγιώτης του Ανδρέα
Λιθοβουνίων: Κωτσιόπουλος Γεώργιος του Νικολάου
Λίμνης: Τρυφωνόπουλος Ηλίας του Πέτρου
Λουκά: Μαρίνης Γεώργιος του Κωνσταντίνου
Μαγούλας: Μπάκος Χρήστος του Παναγιώτη
Μαινάλου: Αλεβίζος Αθανάσιος του Παναγιώτη
Μάκρης: Φούτρης Ιωάννης του Βασιλείου
Μάναρη: Τσουμπρής Χρήστος του Ιωάννη
Μανθυρέας: Μαχαίρας Ηλίας του Περικλή
Μαυρικίου: Παπαϊωάννου Κωνσταντίνος του Παναγιώτη
Μαυρογιάννη: Τσιμόγιαννης Παναγιώτης του Ηλία
Μερκοβουνίου: Λυμπερόπουλος Νικόλαος του Σταύρου
Νεοχωρίου: Μαντινείας Αποστολόπουλος Ιωάννης του Βασιλείου
Νεστάνης: Καραλής Νίκος του Δημητρίου
Ορχομενού: Καστούμης Γεώργιος του Σταύρου
Παλαιόπυργου: Σιάννης Αθανάσιος του Γεωργίου
Παλαιόχουνης: Μασούρας Ηρακλής του Ευαγγέλου
Παλλαντίου: Τζιούμης Θεόδωρος του Γεωργίου
Παναγίτσας: Παλούκος Σταύρος του Τριαντάφυλλου
Πάπαρη: Παπαδόπουλος Αθανάσιος του Αριστείδη
Παρθενίου: Μπρούσαλη Διονυσία συζ. Γεωργίου
Πελάγους: Μουλόπουλος Γεώργιος του Πέτρου
Περθωρίου: Γαλιώτος Παναγιώτης του Γεωργίου
Πηγαδακίου: Χασάπης Παναγιώτης του Γεωργίου
Πιάνα: Καρούντζος Χρήστος του Παναγιώτη
Πικέρνη: Γατσιόπουλος Γεώργιος του Δημητρίου
Ριζών: Τζιντής Νικόλαος του Κωνσταντίνου
Ροεινού: Λαμπρόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου
Σάγκα: Μπενεχούτσος Κωνσταντίνος του Θεοχάρη
Σιλίμνης: Παπούλιας Χρήστος του Σωκράτη
Σιμιάδων: Νικολόπουλος Παναγιώτης του Δημητρίου
Σκοπής: Ζώης Κωνσταντίνος του Σπυρίδωνος
Σταδίου: Δημητρόπουλος Βασίλειος του Εμμανουήλ
Στενού: Σταματέλος Ευάγγελος του Φωτίου
Στρίγκου: Κατσίγιαννη Ευγενία συζ. Νικολάου
Τζίβα: Σκλήφας Δημήτριος του Ιωάννη
Τσελεπάκου: Μακρής Απόστολος του Σπυρίδωνος
Χρυσοβιτσίου: Κέκος Βασίλειος του Νικολάου
Χωτούσσης: Νταγιάντης Παναγιώτης του Τρύφωνα
Ψηλής Βρύσης: Λιαμπότης Κωνσταντίνος του Δημητρίου
Ποσό €3.000,00 για τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Τρίπολης Θεοδωρακόπουλο Γ.
 

ΛΑΧΕΙΟΦΟΡΟΣ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΛΑΧΕΡΝΑΙΩΝ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Δευτέρα, 11 Απριλίου, 2016 στις 11:04μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | Ν.Δ.Κ.

Ο Σύλλογος Βλαχερναίων Τρίπολης οργανώνει λαχειοφόρο αγορά. Η τιμή του λαχνού είναι 1 ευρώ και οι δύο τυχεροί θα κερδίσουν από ένα ΑΡΝΙ (εξασφαλίζουν τη “σούβλα” για το Πάσχα!!!).

LAXNOI

Η  κλήρωση θα γίνει την Κυριακή των ΒΑΪΩΝ, μετά την Θεία Λειτουργία, στο καφενείο “ΤΟ ΠΑΝΘΕΟΝ” Σπ. Πανούση. Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν για την επισκευή του κτιρίου-καταστήματος στη μεσαία Βρύση του χωριού (ιδιοκτησία του Συλλόγου Βλαχερναίων Τρίπολης). Ακόμη ο Σύλλογος Βλαχερναίων Τρίπολης, θα φυτέψει λουλούδια κατά μήκος στο παρτέρι του προαυλίου του Δημοτικού Σχολείου.

Καλούνται οι συγχωριανοί και φίλοι

να ενισχύσουν την προσπάθεια του Συλλόγου.

Την Τρίτη 12 Απριλίου σύσκεψη στο Λεβίδι για την αντιπυρική περίοδο 2016

Δευτέρα, 11 Απριλίου, 2016 στις 8:51πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | argy

Στα πλαίσια της προετοιμασίας για την αντιπυρική περίοδο 2016, η Πολιτική Προστασία του Δήμου Τρίπολης μαζί με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Αρκαδίας, θα πραγματοποιήσουν δύο διαδοχικές συσκέψεις με τους Προέδρους και Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων, όπου εκεί θα υπάρξει καταγραφή, ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων, για πιο ολοκληρωμένη οργάνωση. Μέσα από αυτές τις συζητήσεις θα εντοπιστούν οι όποιες ελλείψεις και κενά υπάρχουν σε θέματα συντονισμού, πρόληψης αλλά και επέμβασης εν ώρα έκτακτου γεγονότος. 

fotia-DASOS

Την Δευτέρα 11 Απριλίου, στις 10.00 πμ., στο πρώην Δημαρχιακό Μέγαρο Τεγέας, καλούνται να παρευρεθούν οι Πρόεδροι ή Εκπρόσωποι από τις Τοπικές Ενότητες που ανήκουν στις Δημοτικές Ενότητες Τεγέας, Σκιρίτιδας, Βαλτετσίου, Κορυθίου και Τρίπολης. 

Την Τρίτη 12 Απριλίου, στις 10.00 πμ, στο πρώην Δημαρχιακό Μέγαρο Λεβιδίου, καλούνται να παρευρεθούν οι Πρόεδροι ή Εκπρόσωποι από τις Τοπικές Ενότητες που ανήκουν στις Δημοτικές Ενότητες Λεβιδίου, Φαλάνθου και Μαντινείας. 

Η παρουσία όλων κρίνεται σημαντική και απαραίτητη. Στις συσκέψεις θα παρευρεθεί και ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αρκαδίας, κ. Λαρέζος Θεόδωρος.

Εκ του Γραφείου τύπου

Πρόγραμμα Εορτασμού Της 195ης επετείου της Πρώτης εν Λεβιδίω νικητηρίου μάχης των Ελλήνων κατά των Τούρκων την 14η Απριλίου 1821

Κυριακή, 10 Απριλίου, 2016 στις 12:09μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | CLOLONIS

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Σας προσκαλούμε να τιμήσετε

με την παρουσία σας

τις εκδηλώσεις του εορτασμού

της 195ης Επετείου της Πρώτης εν Λεβιδίω
νικητηρίου Μάχης των Ελλήνων
κατά των Τούρκων την 14η Απριλίου 1821,

που θα γίνουν την 17η  Απριλίου 2016

στην Τοπική Κοινότητα Λεβιδίου
του Δήμου Τρίπολης ,

σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

Τρίπολη,  4 Απριλίου 2016

DSCF5349

DSCF5350

DSCF5351

DSCF5348

ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΥΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: ΧΡΗΣΤΟ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

Πέμπτη, 7 Απριλίου, 2016 στις 11:25πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | Ν.Δ.Κ.

Το Δ.Σ. της Μορφωτικής Κίνησης Βλαχέρνας, μετά την αποδοχή της παραίτησης από τη θέση της προέδρου και μέλους του Δ.Σ., Ελένης Κουτσούγερα-Τσιώλη, προσκάλεσε με βάση το καταστατικό την πρώτη αναπληρωματικό, Λένα Κ. Καλογεροπούλου, η οποία δεν αποδέχθηκε να συμμετάσχει στο Δ.Σ. της ένωσης. Κατόπιν το Δ.Σ. της Μ.Κ.Β. κάλεσε τους δύο άλλους αναπληρωματικούς, Χρήστο Κολλίντζα και Ευάγγελο Κολλίντζα, ώστε να καλύφθεί η μία κενή θέση στο Δ.Σ.. Και οι δύο με έγγραφη επιστολή τους, δεν δέχτηκαν για προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους να συμμετάσχουν στο Δ.Σ. της ένωσης. 

BLAXERNA

Κατόπιν των ανωτέρω, το Δ.Σ. της Μορφωτικής Κίνησης Βλαχέρνας και σύμφωνα με το άρθρο 21 του καταστατικού, θα πρέπει να συγκαλέσει τακτική Γενική Συνέλευση εντός μηνός, για την συμπλήρωση μιας θέσης στο Δ.Σ. και τριών αναπληρωματικών.

Η τακτική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 14 του καταστατικού, για να έχει απαρτία απαιτείται η παρουσία του 1/2 του όλου αριθμού των ταμειακώς εν τάξει τακτικών μελών. Αν κατά την πρώτη φορά δεν υπάρξει απαρτία, τότε συγκαλείται δεύτερη Γ.Σ. και απαιτείται η παρουσία του 1/3 του όλου αριθμού των ταμειακώς εν τάξει τακτικών μελών. Αν και στην δεύτερη Γ.Σ. δεν υπάρξει απαρτία, τότε συγκαλείται τρίτη Γ.Σ. και απαιτείται η παρουσία του 1/4 του όλου αριθμού των ταμειακώς εν τάξει τακτικών μελών, αλλά ουδέποτε ολιγοτέρων των 15 μελών.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ…ΑΠΟ ΤΗ ΒΛΑΧΕΡΝΑ

Τρίτη, 5 Απριλίου, 2016 στις 4:08μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | Ν.Δ.Κ.

Παραδόθησαν χθες από τον Πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Βλαχέρνας, στη Περιφέρεια Πελοποννήσου, τα είδη που μαζεύτηκαν στο χωριό, με σκοπό την βοήθεια στους πρόσφυγες. Η ανταπόκριση της Βλαχέρνας ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική και τα είδη που μαζεύτηκαν αρκετά, κάτι που παρατήρησαν και οι αρμόδιοι της παραλαβής από την Περιφέρεια.

prosfiges

Η ΛΕΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΘHKE ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ Μ.Κ.Β. ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ ΣΤΟ Δ.Σ.

Τρίτη, 5 Απριλίου, 2016 στις 10:47πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | LENA

Το Δ.Σ. της Μορφωτικής Κίνησης Βλαχέρνας, μετά την αποδοχή της παραίτησης από τη θέση της προέδρου και μέλους του Δ.Σ., Ελένης Κουτσούγερα-Τσιώλη, προσκάλεσε με βάση το καταστατικό την πρώτη αναπληρωματικό, Λένα Κ. Καλογεροπούλου, για την συμπλήρωση των μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου.

Η Λένα εμφανίστηκε και με έγγραφη επιστολή της, αφού ευχαρίστησε το Δ.Σ., δεν αποδέχθηκε να συμμετέχει στο Δ.Σ. για επαγγελματικούς και προσωπικούς λόγους. Δημοσιεύετε η επιστολή της:

LENA PARAITHSH

Σύμφωνα με το καταστατικό, το Δ.Σ. της Μ.Κ.Β. θα προσκαλέσει το επόμενο αναπληρωματικό μέλος, για την συμπλήρωση του επταμελούς Δ.Σ. του συλλόγου.