Back to top

Αρχείο για Ειδήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΓΑ

Κυριακή, 29 Νοεμβρίου, 2015 στις 10:37μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | CLOLONIS

Την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015 θα βρίσκεται στο γραφείο της στη Βλαχέρνα, η αντιπρόσωπος του ΟΓΑ, από ώρα 10:00 π.μ. – 13:00 μ.μ.

DSCF4743

DSCF4744

DSCF4745

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Κυριακή, 29 Νοεμβρίου, 2015 στις 10:30πμ | Κατηγορία: , Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ AΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 52/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΤΗΣ 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 736/2015

ΘΕΜΑ: Παραχώρηση γραφείου στο Πνευματικό Κέντρο της Τ.Κ. Βλαχέρνας.

Στην Τρίπολη σήμερα την 23η Νοεμβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τρίπολης συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 54054/19-11-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κακλαμάνου Αναστάσιου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Παρόντος του Δημάρχου κ. Παυλή Δημητρίου και κατά την εκφώνηση του καταλόγου διαπιστώθηκε, από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 41 μελών παραβρέθηκαν παρόντα 38 και ονομαστικά οι:

1. Κακλαμάνος Αναστάσιος (Πρόεδρος Δ.Σ.) 2. Κοσκινάς Δημήτριος (Αντιπρόεδρος Δ.Σ.) 3. Παρασκευόπουλος Νικόλαος (Γραμματέας Δ.Σ.) 4. Βόσνος Δημήτριος 5. Τυροβολάς Δημήτριος 6. Καραλής Θεόδωρος 7. Μπρακουμάτσου Θεοδώρα 8. Παπαχρόνης Παναγιώτης 9. Τότσης Ηλίας 10. Παπαδημητρίου Σωτήριος 11. Δάλκου Αναστασία 12. Κώτσινας Ιωάννης 13. Βρέντας Σπυρίδων 14. Παπούλιας Νικόλαος 15. Αληγεώργα Γαρυφαλλιά Κόνη 16. Δημόπουλος Σπύρος 17. Γεωργανόπουλος Νικόλαος 18. Μπένος Γεώργιος 19. Σταμάτης Χαράλαμπος 20. Σωτηρόπουλος Δημήτριος 21. Σταματόπουλος Δημήτριος 22. Αδαμόπουλος Γεώργιος 23. Καλδής Αναστάσιος 24. Σμυρνιώτης Ιωάννης 25. Ταλούμης Κωνσταντίνος 26. Εικοσιδέκα Μαρία 27. Γκόφης Αθανάσιος 28. Μπισιούλης Ζαφείριος 29. Τζιούμης Κωνσταντίνος 30. Κούρος Ηλίας 31. Χατζόπουλος Στέφανος 32. Αλεξάκης Βασίλειος 33. Τσιαμούλος Νικόλαος 34. Νίκου Παρασκευάς 35. Γιαννούλη Αντωνία 36. Λάζαρης Ιωάννης 37. Νικολάου Δημήτριος 38. Κάμαρης Ηλίας.

Απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.: 1.Ζαμπαθά Χριστίνα, 2. Αυδής Ανδρέας και 3.Τσούκας Αναστάσιος αν και είχαν προσκληθεί νόμιμα.

Παρόντες στη Συνεδρίαση ήταν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Τρίπολης κ. Θεοδωρακόπουλος Γεώργιος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Βλαχέρνας κ. Κολλίντζας Δημήτριος, ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου κ. Μαλλίρης Κωνσταντίνος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ριζών κ. Τζιντής Νικόλαος, ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Δόριζας κ. Λυμπερόπουλος Κωνσταντίνος και ο Εκπρόσωπος της Τ.Κ. Κερασιάς κ. Βελισσάρης Χρήστος. Παρών στη Συνεδρίαση ήταν ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Τρίπολης κ. Καπόγιαννης Σωτήριος ο οποίος είχε προσκληθεί νόμιμα για το σκοπό αυτό.

Στη Συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκε και η Δημοτική Υπάλληλος κ. Κατσαφούρου Χέριετ για την τήρηση των πρακτικών.

Πριν την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων προ ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν από την αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.:

1.Σμυρνιώτης Ιωάννης, 2.Κοσκινάς Δημήτριος, 3.Ταλούμης Κωνσταντίνος, 4.Εικοσιδέκα Μαρία, 5.Γκόφης Αθανάσιος, 6.Μπισιούλης Ζαφείριος, 7.Τζιούμης Κωνσταντίνος, 8.Κούρος Ηλίας, 9.Χατζόπουλος Στέφανος, 10.Αλεξάκης Βασίλειος, 11.Γιαννούλη Αντωνία, 12.Λάζαρης Ιωάννης και 13.Κάμαρης Ηλίας.

Πριν την έναρξη της συζήτησης της με αριθμό 748 Α.Δ.Σ. αποχώρησαν από την αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.: Τσιαμούλος Νικόλαος και Νίκου Παρασκευάς.

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κακλαμάνος Αναστάσιος είπε:

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να συζητήσει εκτός ημερησίας διατάξεως το θέμα: Παραχώρηση γραφείου στο Πνευματικό Κέντρο της Τ.Κ. Βλαχέρνας. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα απεφάνθη για το κατεπείγον του θέματος και απεδέχθη τη συζήτηση του θέματος.

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κακλαμάνος Αναστάσιος έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο κ. Παυλή Δημήτριο, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την ακόλουθη εισήγηση του Τμήματος Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας.

Θέτουμε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου:

1. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 44281/23-09-2015 αίτηση της Αθλητικής Ένωσης Βλαχέρνας, όπου ζητά την παραχώρηση γραφείου στο Πνευματικό Κέντρο της Τ.Κ. Βλαχέρνας, προκειμένου εκεί να έχει την έδρα της η Αθλητική Ένωση Βλαχέρνας, να διατηρεί τα αρχεία της και να κάνει εκεί τα συμβούλιά της. Συγκεκριμένα ζητά το πρώτο γραφείο από αριστερά του διαδρόμου του 1ου ορόφου (γραφείο πρώην τηλεφωνητή)

2. Την υπ’ αριθμ. 8/31-10-2015 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου της Τ.Κ. Βλαχέρνας, που γνωμοδοτεί υπέρ της παραχώρησης του χώρου στο Πνευματικού Κέντρου Βλαχέρνας.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 65, παρ. 1, του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης).

Παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο, να αποφασίσει για την παραχώρηση, του πρώτου γραφείου από αριστερά του διαδρόμου του 1ου ορόφου (γραφείο πρώην τηλεφωνητή), στο Πνευματικό Κέντρο Βλαχέρνας, στην Αθλητική Ένωση Βλαχέρνας, προκειμένου εκεί να έχει την έδρα της, να διατηρεί τα αρχεία της και να κάνει εκεί τα συμβούλιά της. με την υποχρέωση, ότι τα μέλη της Αθλητικής Ένωσης Βλαχέρνας θα έχουν την ευθύνη για την καθαριότητα και την συντήρηση του γραφείου, με σκοπό πάντα την ενεργό δράση της προς όφελος του χωριού.

Μετά από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Παραχωρεί το πρώτο γραφείο από αριστερά του διαδρόμου του 1ου ορόφου (γραφείο πρώην τηλεφωνητή), στο Πνευματικό Κέντρο Βλαχέρνας, στην Αθλητική Ένωση Βλαχέρνας, προκειμένου εκεί να έχει την έδρα της, να διατηρεί τα αρχεία της και να κάνει εκεί τα συμβούλιά της. με την υποχρέωση, ότι τα μέλη της Αθλητικής Ένωσης Βλαχέρνας θα έχουν την ευθύνη για την καθαριότητα και την συντήρηση του γραφείου, με σκοπό πάντα την ενεργό δράση της προς όφελος του χωριού. Παρακαλεί τον κ. Δήμαρχο για τη πιο πέρα ενέργεια και εξέδωσε την υπ’ αριθμό 736/2015 απόφασή του.

Ο Πρόεδρος  

Τα Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης 

Προτάσεις του Παν.Λολώνη (μέλους της Επιτροπής Διαβούλευσης δήμου Τρίπολης) για τον στρατηγικό σχεδιασμό του επιχειρησιακού προγράμματος του δήμου Τρίπολης 2014-2019

Σάββατο, 28 Νοεμβρίου, 2015 στις 9:42πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | Ν.Δ.Κ.

Παναγιώτης Λολώνης
Γούβελη 7 και Λεφέβρ 1
Νέος Κόσμος, 11744, Αθήνα

Προς:
Δήμαρχο Τρίπολης
κ. Δημήτριο Παυλή
Τρίπολη, Αρκαδίας
Τηλ 2713 600402, 2713 600403
E-mail: dimos@tripolis.gr
Αθήνα, 27-11-2014

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε,
Σε συνέχεια της με Α.Π. 53705/17.11.2015 πρόσκλησής σας υποβάλλω συνημμένα το σχολιασμό για το εγκεκριμένο Στρατηγικό Σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Τρίπολης 2014-2019 προκειμένου να τα θέσετε υπόψη της Επιτροπής Διαβούλευσης.
Λυπάμαι που λόγω της εσπευσμένης ενημέρωσης που είχα (μόλις πριν από 3 ημέρες πήρα την πρόσκλησή σας ενώ το Στρατηγικό Σχέδιο δεν είχε ανακοινωθεί) δεν μπορώ να παραβρεθώ αυτοπροσώπως στη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαβούλευσης.
Είμαι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία.

Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Λολώνης
e-mail: plolonis@gmail.com
Κοινοποίηση
1. κ. Δημήτριο Λ. Κολλίντζα
2. κ. Παναγιώτη Παπαχρόνη

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
2014-2020 (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΛΩΝΗΣ)
Ιστοσελίδα Σχεδίου: www.tripolis.gr/images/pdf/stratigigos_sxediasmos2014_2020.pdf

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ (ανά σελίδα του Σχεδίου)

Σελ.8 Πίνακας κεφαλαίου 1.4 φαίνεται να έχει εσφαλμένες (παρελθούσες) ημερομηνίες ή τουλάχιστον μη επικαιροποιημένες ημερομηνίες. Οι αναφερόμενες ημερομηνίες δεν μπορεί να είναι «προτεινόμενες» αφού έχουν παρέλθει.

Σελ. 10 Όσον αφορά τη δημοσιότητα, το σχέδιο δεν είχε την πρέπουσα δημοσιοποίηση και προβολή (ενδέχεται να έχει διασφαλιστεί η τυπική δημοσιότητα αλλά όχι η ουσιαστική) (είναι δύσκολο για έναν πολίτη να το εντοπίσει χωρίς άλλη ανακοίνωση ή υπόδειξη στην ιστοσελίδα του Δήμου. Ο Δήμος θα έπρεπε να το είχε κάνει σημαία το συγκεκριμένο σχέδιο για να το γνωρίζουν οι πολίτες του.

Σελ. 12. Στον τίτλο αναγράφεται εσφαλμένα «2. . Κεφάλαιο 2ο Στρατηγικός Σχεδιασμός ΕΠ Δήμου Τρίπολης 2014-2020». Ο τίτλος μάλλον θα πρέπει να διορθωθεί, όπως και κάθε άλλο αντίστοιχο σημείο γιατί δημιουργείται σύγχυση.

Σελ. 13. Μη απαραίτητες επαναλήψεις στο κείμενο (π.χ. βλ. «Πρόκειται για μια προσχωσιγενή, εύφορη και παραγωγική πεδιάδα, με υψόμετρο περίπου 660 μέτρα. Περιβάλλεται..» που δημιουργούν αρνητική εικόνα στον αναγνώστη αναφορικά με το επίπεδο και την ποιότητα επεξεργασίας του κειμένου πριν τη δημοσίευσή του.

Σελ. 13 Θα ήταν σκόπιμο να προστεθεί πίνακας με όλες τις κατηγορίες κάλυψης γης και τα ποσοστά τους (π.χ. η καλλιεργούμενη έκταση είναι το 25% της συνολικής). Ως πηγή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το CORINE LANDCOVER 2006 ή και 2012.

Σελ.15. Να προστεθεί στα διαγράμματα (ιδιαίτερα σε αυτό των θερμοκρασιών) υπόμνημα (legend) που να επεξηγεί την πληροφορία που παρατίθεται σε αυτά..

Σελ. 19 Για τη Βλαχέρνα δεν αναφέρεται ότι είναι αναγνωρισμένος παραδοσιακός οικισμός και «μαρτυρικό» χωριό μετά το ολοκαύτωμά της από τους Γερμανούς το 1944 και την εκεί διεξαχθείσα «Μάχη της Βλαχέρνας». Επίσης δεν αναφέρεται πουθενά η Ι.Μ. Παναγίας της Ελεούσας, σημαντικότατο βυζαντινό μοναστήρι στις υπώρειες του Κάστρου του Μπεζενίκου, με σπάνιες τοιχογραφίες βυζαντινής εποχής, που έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό μνημείο, υπήρξε κέντρο αντίστασης κατά την Τουρκοκρατία και την επανάσταση με λειτουργία κρυφού σχολείου. Χρησιμοποιήθηκε ως καταφύγιο του Στρατηγού Αλέξη Νικολάου του Λεβιδιώτη (ή καπετάν Αλέξη) κατά την επανάσταση του 1821, στο χώρο της οποίας και τάφηκε ο εν λόγω ήρωας μετά το θάνατό του σε μάχη με τους Τούρκους στην Λάκκα της Κώσταινας στο Λεβίδι. Στο γύρο χώρο υπάρχουν απομεινάρια παλαιού οικισμού καθώς και απομεινάρια εκκλησιών όπως η Παναγία η Καταφυγιώτισσα, μοναδικής φυσικής ομορφιάς και κάλους. Επίσης, δεν αναφέρεται για την Παναγία την Βλαχέρνας ότι βρίσκεται στον τόπο όπου μόνασε ο Όσιος Λεόντιος ο οποίος αναγνωρίστηκε πρόσφατα επίσημα από την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία και εορτάζεται με λαμπρότητα στο χωριό. Ακόμα, δεν γίνεται καμία αναφορά στις καταβόθρες της Βλαχέρνας που αποτελούν τοποθεσία εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς (που δεν την έχει αναγνωρίσει κανένας μέχρι σήμερα, πλην όμως είναι και ο Δήμος θα έπρεπε να μεριμνήσει και να φροντίσει για την προστασία τους και την ανάδειξή τους). Τέλος, δε γίνεται καμία αναφορά στην Καφυά, αρχαία πόλη, ερείπια της οποίας σώζονται στον κάμπο της Βλαχέρνας και κοντά στον οικισμό της Χωτούσας (Ευρήματα από τη συγκεκριμένη αρχαία πόλη η οποία φαίνεται να υπήρχε από τους Μυκηναϊκούς χρόνους έως και την περίοδο των περιηγήσεων του Παυσανία, με αξιόλογους ναούς όπως της «απαγχονιζόμενης Αρτέμιδος» ή του «Ιππείου Ποσειδώνα» φυλάσσονται στο Μουσείο Τρίπολης).
Γενικά σε αυτό το τμήμα του Σχεδίου (σελ. 16-37) γίνεται μερική, αποσπασματική ανισοβαρής (βλ. π.χ. τις λεπτομέρειες που παρατίθενται για την Τρίπολη σε σχέση με την υπόλοιπη περιοχή, οι οποίες λεπτομέρειες μάλιστα δεν προσφέρουν κάτι στο συγκεκριμένο σχέδιο ή το γεγονός ότι σε ορισμένα χωριά αναφέρεται η ύπαρξη διεθνών μονοπατιών χωρίς να γίνεται κάτι τέτοιο για τα υπόλοιπα κλπ.) και άνευ αξιολογήσεως παράθεση μερικών στοιχείων για κάθε οικισμό του Δήμου (ενδεχομένως, παρμένων από διάφορες πηγές και ιστοσελίδες) χωρίς να έχει γίνει μια εμπεριστατωμένη μελέτη τους, αξιολόγησή τους, και παράθεσή τους σε ένα μεστό και ουσιαστικό κείμενο. Το Στρατηγικό Σχέδιο και, γενικά οι σε αυτό στηριζόμενες μετέπειτα δράσεις του Δήμου δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικές αν υπάρχει άγνοια των ουσιαστικών και κρίσιμων χαρακτηριστικών της ιστορίας και της γεωγραφίας της κάθε περιοχής (πώς προκύψουν τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των περιοχών αν δεν γίνει κάτι τέτοιο;). Προτείνεται να γίνει μια πιο εκτενής και εμπεριστατωμένη μελέτη των περιοχών του Δήμου από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του και η δημιουργική σύνθεση της πληροφορίας για να χρησιμοποιηθεί ως βάση για το Στρατηγικό Σχέδιο. Αν αξιολογηθεί ότι η παρατιθέμενη πληροφορία είναι σημαντική για την κατανόηση της περιοχής (είναι αλλά όχι με τον τρόπο και την έκταση που γίνεται), θα πρέπει να μπει ως παράρτημα του σχεδίου και όχι ως κύριο κείμενο (ιδιαίτερα το τμήμα που αφορά στο Δήμο Τρίπολης).

Σελ.38. Το συμπέρασμα της φράσης «παρατηρείται μείωση του πληθυσμού κατά τη δεκαετία 2001-2011, σχεδόν σε όλους τους οικισμούς και κατ’ επέκταση σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Τρίπολης, με μόνη εξαίρεση τη Δ.Ε. Τρίπολης, η οποία σημείωσε μικρή αύξηση, γεγονός που δείχνει την τάση μετακίνησης του πληθυσμού προς το αστικό κέντρο της έδρας του Δήμου.» είναι αβάσιμο με βάση τα στοιχεία που παρατίθενται. Μπορεί να είναι μεν εν μέρει αληθές πλην όμως δεν προκύπτει αφού η αύξηση αυτή του πληθυσμού της Τρίπολης μπορεί να οφείλεται όχι αναγκαστικά σε μετακίνηση του πληθυσμού αλλά σε αύξησή του λόγω της επιμήκυνσης της διάρκειας ζωής των κατοίκων σε συνάρτηση και με τη διατήρηση στο ρυθμό γεννήσεων. Γενικά, το θέμα των δημογραφικών χαρακτηριστικών του πληθυσμού του Δήμου καθώς και των τάσεων μετακινήσεων των πληθυσμών είναι θεμελιώδες για την κατάστρωση ενός στρατηγικού σχεδίου, πλην όμως στο συγκεκριμένο σχέδιο, δεν έχει γίνει αντίστοιχη ανάλυση (π.χ. δεν γίνεται αναφορά στις «πυραμίδες του πληθυσμού» ούτε ανάλυση των μετακινήσεων των πληθυσμών εντός και εκτός του Δήμους), ούτε αντίστοιχη προβολή στο μέλλον προκειμένου να υπάρχει μία εικόνα για το που βρίσκεται και που πηγαίνει ο Δήμος ως προς το σημείο αυτό.

Σελ. 38. Η έκφραση «Το ποσοστό του Αγροτικού πληθυσμού αγγίζει το 67.8% της Περιφέρειας Πελοποννήσου» είναι είτε εσφαλμένη είτε είναι λάθος το νούμερο που αναφέρεται. Δεν φαίνεται λογικό ότι το 67,8% του αγροτικού πληθυσμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου να είναι στο Δήμο Τρίπολης. Αν στην περιφέρεια της Πελοποννήσου το ποσοστό αγροτικού πληθυσμού είναι 67.8% τότε αυτή η αναφορά στο συγκεκριμένο σημείο είναι άστοχη αφού η συγκεκριμένη παράγραφος αφορά σε στοιχεία του Δήμου και όχι της Περιφέρειας. Θα πρέπει να γραφτεί το ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού του δήμου (αν κάτι τέτοιο παίζει ρόλο).

Σελ. 41-42. Οι πίνακες με τα χαρακτηριστικά που παρουσιάζονται αφορούν είτε τη Χώρα είτε την Πελοπόννησο και δεν συσχετίζονται μέσω κάποιου είδους ανάλυσης με το Δήμο. Η παράθεσή τους είναι μη συνδεδεμένη με τα υπόλοιπα στοιχεία του σχεδίου. Για να έχει νόημα η παράθεσή τους (και έχει γιατί αντικατοπτρίζει το «εξωτερικό περιβάλλον») θα πρέπει να συσχετίζεται άμεσα με την ανάλυση που γίνεται στο σχέδιο (που δεν γίνεται) και να την υποστηρίζει, άλλως δεν χρειάζεται.

Σελ. 43 Απουσιάζουν στοιχεία που δείχνουν διατομεακά (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής τομέας) και διαχρονικά το παραγόμενο προϊόν στο Δήμο. Χωρίς αυτά τα στοιχεία και τις προοπτικές τους για το μέλλον δεν μπορεί να καταρτιστεί ένα αποτελεσματικό στρατηγικό σχέδιο.

Σελ. 44 Πολύ ενδιαφέρουσα η πρωτοβουλία για την καταγραφή εκπομπών CO2 στο Δήμο. Δεν αναφέρονται όμως έστω και συνοπτικά τα αποτελέσματα καθώς και η συσχέτισή τους με άλλες περιοχές της Ελλάδας και της Ευρώπης, όπως επίσης και με τους στόχους που έχουν τεθεί σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Θα πρέπει να γίνει η σχετική συμπλήρωση και ανάλυση.

Σελ. 45. Γενική και επιφανειακή ανάλυση χωρίς παράθεση στοιχείων. Ο Δήμος ή θα πρέπει να βρει στοιχεία που αφορούν στη μόλυνση του περιβάλλοντος ή αν τέτοια δεν υπάρχουν να θέσει ως προτεραιότητα να τα συγκεντρώνει συστηματικά. Αυτό είναι σημαντικό δεδομένης της εντατικοποίησης των καλλιεργειών στις διάφορες κοιλάδες του Δήμου και στην ύπαρξη της μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Μεγαλόπολη. Η εξάντληση των εδαφών λόγω εντατικής καλλιέργειας, η ενδεχόμενη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα λόγω των λιπασμάτων και της χρήσης των φυτοφαρμάκων, η ενδεχόμενη ύπαρξη ρυπογόνων ουσιών λόγω της λειτουργίας του εργοστασίου της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη, η συσσώρευση «καύσιμης ύλης» στις δασικές περιοχές του Μαινάλου αποτελούν σημεία τα οποία θα πρέπει να παρακολουθεί ο Δήμος εκ του σύνεγγυς προκειμένου να διαχειριστεί και να αποφευχθεί η χειροτέρευση και ενδεχομένως η καταστροφή του περιβάλλοντος. Είναι απορίας άξιο πώς είναι δυνατόν, ενώ η διατήρηση του περιβάλλοντος να αποτελεί πρώτη προτεραιότητα για το Δήμο και να μην παρατίθενται καθόλου στοιχεία για την κατάσταση του περιβάλλοντος ούτε να γίνεται κάποια ποσοτική αναφορά για τις προοπτικές ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής που αναφέρεται συχνά-πυκνά. Η γενικόλογη αναφορά που γίνεται στην πρώτη πρόταση του κεφαλαίου και αναφέρει ότι «Οι υψηλές θερμοκρασίες, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η ανακατανομή ή και έλλειψη υδάτινων πόρων, είναι μόνο μερικές από τις φυσικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής που αναμένεται να επηρεάσουν σημαντικά την ευρύτερη περιοχή του Δήμου» είναι εξαιρετικά γενική, αναφέρεται, ουσιαστικά σε όλο τον πλανήτη, αλλά δεν εξειδικεύεται συγκεκριμένα στο Δήμο όπου λόγω της συγκεκριμένης γεωγραφικής του θέσης και της μορφολογίας του οι ανωτέρω αναφερόμενες προοπτικές να μην εκδηλωθούν με το συγκεκριμένο τρόπο ούτε με τη συγκεκριμένη ένταση. Θα ήταν σκόπιμο οι υπηρεσίες του Δήμου, αντλώντας πληροφορίες από τις μελέτες που γίνονται σε παγκόσμιο επίπεδο να τις τυχόν ενδεχόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις βασικές ζωτικές και παραγωγικές δραστηριότητες του Δήμου Τέτοιου είδους (τεκμηριωμένες) εκτιμήσεις είναι απαραίτητες προκειμένου κανείς να μπορέσει έστω και στοιχειωδώς να σχεδιάσει κάποιο σχέδιο δράσεις (ιδιαίτερα σε στρατηγικό επίπεδο).

Σελ. 46. Καταβόθρες και μάλιστα μεγάλες υπάρχουν και στη Βλαχέρνα. Προτείνεται η συμπλήρωση της σχετικής φράσης.

Σελ. 46-48 Χρήσεις γης. Παρατηρείται παντελής έλλειψη ποσοτικών στοιχείων για τις καλύψεις-χρήσεις της γης και, ενδεχομένως, ορισμένων χαρτών που απεικονίζουν σχετικά τα χαρακτηριστικά της περιοχής. Προτείνεται, πέραν της παράθεσης των πολεοδομικών στοιχείων, η παράθεση στοιχείων από το Πρόγραμμα Corine Land Cover 1990, 2000,2006 και 2012 προκειμένου ο αναγνώστης να αποκτήσει εικόνα για τα είδη κάλυψης που αφορούν στο δήμο (π.χ. πόση έκταση και σε ποιο ποσοστό είναι πυκνοδομημένη, πόση είναι αραιοδομημένη κλπ.) Θα ήταν χρήσιμο να παρατεθεί χάρτης του δήμου με την απεικόνιση των περιοχών του Δικτύου NATURA 2000. Τέλος, δεν γίνεται καμία αναφορά ότι για τις περιοχές του Δήμου βρίσκεται σε εξέλιξη από την Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. η σύνταξη του δασικού χάρτη αυτών.

Σελ. 50. Με την υπάρχουσα δομή αεροδρομίων στη χώρα, σε συνάρτηση και με το γεγονός ότι ο Δήμος Τρίπολης δεν αποτελεί παγκοσμίου επιπέδου πόλο έλξης είτε τουριστικών είτε επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (με εξαίρεση ίσως των πρόσφατων παρουσιών της ποδοσφαιρικής ομάδας της Τρίπολης σε Ευρωπαϊκές διοργανώσεις), δεν μπορεί να υποστηριχθεί με βασιμότητα να αναβάθμιση του αεροδρομίου της Τρίπολης σε λειτουργούν αεροδρόμιο, έστω και για charters. Θα μπορούσε και υπό ποίους όρους να λειτουργήσει ένα τέτοιου είδους αεροδρόμιο οικονομικά; Ενδεχομένως, και με την επιφύλαξη ύπαρξης ουσιαστικών στοιχείων ζήτησης για μία τέτοιου είδους λειτουργία, θα έπρεπε να αναζητηθεί μια διαφορετική (και οικονομικά προσοδοφόρα) χρήση για το αεροδρόμιο από το να αναφέρεται ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί η μετατροπή του σε λειτουργούν πολιτικό αεροδρόμιο.

Σελ. 53-54 Ηλεκτροδότηση. Ερωτηματικό δημιουργεί η μη αναφορά κάποιας πρωτοβουλίας από πλευράς δήμου για τη διασφάλιση φωτισμού (ιδιαίτερα σε σχετικά απόμακρες και μη καίριες κοινόχρηστες ή κοινωφελείς περιοχές) με ανεξάρτητες φωτο-βολταϊκές κυψέλες. Χρησιμοποιούνται εκτενώς σε άλλες περιοχές της χώρας για ηλεκτροφωτισμό το βράδυ απόμακρων πλατειών ή και δρόμων (ή και χωριών στη δική μας περίπτωση). Στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης θα πρέπει, αν μη τι άλλο, να εξεταστεί, ως ευκαιρία, μία τέτοιου είδους προοπτική.

Σελ. 55 Η ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων στο δήμο. Θετική πρωτοβουλία αλλά υποβαθμισμένη στο σχέδιο αν αναλογιστεί κανείς τη δομή και την γεωγραφική και δημογραφική κατανομή του Δήμου. Κατά την άποψη μου απαιτείται αναβάθμιση και επέκταση της συγκεκριμένης δυνατότητας προκειμένου να μειωθούν τα κόστη λειτουργίας φορέων, υπηρεσιών και επιχειρήσεων και να αυξηθεί η ποιότητα παροχής υπηρεσιών στους ενδιαφερόμενους.

Σελ. 56-57 ΣΔΙΤ. Περιγράφεται γενικά τι είναι ο θεσμός των ΣΔΙΤ και πώς λειτουργούν. Κανονικά αυτά θα πρέπει να είναι γνωστά στους αναγνώστες του κειμένου (ή μπορούν να τα βρουν σε διάφορες πηγές). Το κεφάλαιο αυτό, κανονικά, θα πρέπει να περιγράψει αν έχει γίνει και ποια είναι η κατάσταση στο Δήμο της Τρίπολης όσον αφορά στο θέμα των ΣΔΙΤ. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται, αν και θα πρέπει να γίνει για να αποκτήσει εικόνα ο αναγνώστης της κατάστασης στο Δήμο όσον αφορά στο θέμα αυτό.

Σελ. 58-63. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων δεν παρατίθενται ποσοτικά στοιχεία που θα επιτρέπουν την αντικειμενική στάθμιση και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του Δήμου στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να συμπληρωθεί το σχέδιο με ποσοτικά στοιχεία που αφορούν στο χρόνο της εφαρμογής κάθε κοινωνικού προγράμματος, στο κόστος του, στις «εκροές» του (π.χ. πόσα άτομα συμμετείχαν και ωφελήθηκαν από αυτό), στα αποτελέσματά του (τι απέγιναν όσοι συμμετείχαν στα προγράμματα) και στις επιπτώσεις των (σε ανεργία, εγκληματικότητα κλ.π). Τέτοιου είδους στοιχεία παρατίθενται αποσπασματικά, μερικά και για ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. για τις κατασκηνώσεις. Επίσης, δεν υπάρχει σχολιασμός της επιτυχίας ή όχι των συγκεκριμένων προγραμμάτων σε σχέση με τους στόχους που είχα τεθεί. Με αυτό τον τρόπο όμως δεν αποκτάται σφαιρική και αντικειμενική εικόνα για το μέγεθος, την επιτυχία και τις επιπτώσεις των συγκεκριμένων προγραμμάτων (πολλά από τα οποία βασίζονται σε Ευρωπαϊκή Συγχρηματοδότηση και συνεπώς η συνέχειά τους είναι αμφίβολη).

Σελ. 55-66 Εκπαίδευση. Παρατίθενται ονομαστικά και στείρα οι εγκαταστάσεις για το σχολικό σύστημα αλλά δεν γίνεται καμία παράθεση ποσοτικών στοιχείων για τον αριθμό των παιδιών που εγγράφονται σε αυτά, το επίπεδο κάλυψης των αναγκών του δήμου, το επίπεδο της ποιότητας παροχής υπηρεσιών σε αυτά (π.χ. αριθμός παιδιών ανά αίθουσα και παιδαγωγό/διδάσκαλο/καθηγητή, μέγιστη απόσταση και χρόνος μετακίνησης των παιδιών από τον τόπο κατοικίας τους στο σχολείο φοίτησης, προοπτικές μελλοντικών εγγραφών, αλλαγές στην γεωγραφική κατανομή του μαθητικού πληθυσμού κλπ). Επίσης, δεν γίνεται καμία αναφορά για την ύπαρξη μεγάλου αριθμού και έκτασης κλειστών διδακτηρίων στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου (κυρίως σε χωριά εκτός της Τρίπολης) τα οποία παραμένουν αναξιοποίητα και αποτελούν, ουσιαστικά, «νεκρό κεφάλαιο» για το Δήμο. Τέλος, γίνεται απλώς επιγραμματική αναφορά για το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (ένα μοναδικό, ίσως, εξειδικευμένο πόλο έλξης για το Δήμο) χωρίς να υπάρχει κάποια αναφορά σε ποσοτικά μεγέθη που το αφορούν (φοιτητές που έχουν εγγραφεί, ποσοστό αυτών που παρακολουθούν μαθήματα, ποσοστό αποφοίτησης, ποσοστό εύρεσης εργασίας, αριθμός διδασκόντων στο Ίδρυμα –μόνιμων και «μεταφερόμενων»-, αριθμός διοικητικών υπαλλήλων, κύκλος εργασιών κλπ.) ούτε αντικειμενική αξιολόγηση της κατάστασης και των προοπτικών του Ιδρύματος. Αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να ενταχθούν στο Σχέδιο και να τύχουν εμπεριστατωμένης ανάλυσης και αξιολόγησης.

Σελ. 70 στην κατάσταση με τα αθλητικά σωματεία θα μπορούσε να προστεθεί και η «Αθλητική Ένωση Βλαχέρνας». Το σωστότερο θα ήταν να υπήρχε σε παράρτημα πλήρης κατάλογος των λειτουργούντων σωματείων του Δήμου. Θα τεκμηρίωνε ότι ο Δήμος γνωρίζει τι ακριβώς υπάρχει στην περιοχή αρμοδιότητάς του και ότι είναι προσηλωμένος να τους αντιμετωπίζει, ανάλογα με το επίπεδο βέβαια, ισότιμα.

Σελ. 72 «»το Αρκαδικού Ιδεώδες» Παρόραμα, Να διορθωθεί.

Σελ. 72 Συνεδριακός τουρισμός. Αξιοσημείωτος τομέας αλλά, στο σχέδιο, δεν γίνεται ανάλυση και μάλιστα ποσοτική, της ζήτησης που εκτιμάται ότι μπορεί να υπάρξει στο συγκεκριμένο τομέα, ιδιαίτερα όταν συγκριθεί αυτός με ανταγωνιστικούς προορισμούς, Αθήνα, νησιά Αιγαίου, Κρήτη κλπ. Χωρίς ανάλυση του ανταγωνισμού και της ανταγωνιστικότητας της προσφερόμενης υπηρεσίας είναι δύσκολο να υλοποιηθεί κάτι, ιδιαίτερα με τρόπο που να είναι οικονομικά ωφέλιμος.

Σελ. 72-76 Εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Στο σχέδιο δεν παρατίθενται στοιχεία αναφορικά με τον ετήσιο όγκο του τουρισμού στο Δήμο της Τρίπολης καθώς και την κατανομή του στις διάφορες υποκατηγορίες που αναφέρονται στο Σχέδιο (τι ποσοστό δηλαδή του τουρισμού είναι θρησκευτικός, τι ποσοστό συνεδριακός κλπ). Αν δεν έχει γίνει κάποια μελέτη, ο Δήμος και οι τοπικοί φορείς θα πρέπει να μεριμνήσουν να την κάνουν πριν αποφασιστεί κάποια επένδυση σε αυτόν τον τομέα.

Σελ. 80-81 Κτηνοτροφία. Από τα πλέον τεκμηριωμένα κεφάλαια το Σχεδίου (με ποσοτικά στοιχεία κλπ.) Θα αποτελούσε υπόδειγμα συμπλήρωσης κεφαλαίου αν υπήρχαν και οικονομικά στοιχεία που αφορούσαν στον τομέα αυτό καθώς και αν υπήρχαν προβλέψεις για τις τάσεις που θα επικρατήσουν στο μέλλον (2014-2019). Το ίδιο θα έπρεπε να γίνει και για τους υπόλοιπους τομείς της οικονομίας.

Σελ. 81-82 Επιχειρηματικότητα- καινοτομία. Σωστή η επιλογή της Δημοτικής Αρχής να στηρίξει με ουσιαστικά μέτρα την επιχειρηματικότητα και καινοτομία (με εξαίρεση από δημοτικά τέλη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, υποβοήθηση επιχειρηματιών κλπ). Προτείνεται, πέραν των ανωτέρω να υιοθετηθούν πολιτικές (πιο ριζοσπαστικές) που γίνονται επιπλέον βοηθητικές και βοηθούν στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, όπως η μείωση ή γιατί όχι η εκτέλεση μέρους της γραφειοκρατικής διαδικασίας έναρξης μιας επιχείρησης από τις υπηρεσίες του Δήμου (αυτές ίσως ξέρουν καλύτερα τι θα πρέπει να γίνει), η προσφορά ανταγωνιστικών δημοτικών τελών για επιχειρήσεις σε σχέση με το τι γίνεται σε άλλους δήμους της χώρας, η υποβοήθηση των ενδιαφερόμενων επιχειρηματιών στην ανεύρεση ακινήτων για εγκατάσταση μονάδων, η δημιουργία και λειτουργία από το Δήμο κέντρου νεοφυών επιχειρήσεων ή καινοτομίας όπου νέοι, κυρίως, επιχειρηματίες θα μπορούσαν να σχεδιάσουν την ανάπτυξη της επιχείρησής τους (κατά τα πρότυπα του InnovAthens στην Αθήνα), η παροχή κινήτρων για εγκατάσταση επιχειρήσεων σε ακίνητα του δήμου που δεν χρησιμοποιούνται κλπ.

Σελ. 84-86. Δημιουργία Μουσείου. Θετική η επιχειρηματολογία για τη δημιουργία μουσείου, απουσιάζουν όμως παντελώς τα στοιχεία κόστους της δημιουργίας του, δαπανών λειτουργίας του και αναμενόμενων εσόδων. Αν με αυτή την πρωτοβουλία, ο Δήμος καταλήξει να έχει μία ακόμη δραστηριότητα που θα πρέπει να καλύπτει έστω και εν μέρει από τον προϋπολογισμό του τότε θα πρέπει να εξεταστεί σοβαρά αν είναι θεμιτό να δημιουργηθεί ένα τέτοιο μουσείο (κοντά σε όλα τα άλλα που υπάρχουν και είναι αμφίβολο αν λειτουργούν).

Σελ. 86-88. Υποψηφιότητα στο θεσμό Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Πόλη 2021. Αισιόδοξη πρωτοβουλία, αλλά πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ πώς η Τρίπολη θα μπορούσε να σταθεί ευπρεπώς δίπλα σε πόλεις (πρωτεύουσες) όπως η Αθήνα, η Ρώμη, το Παρίσι, το Λονδίνο, η Μαδρίτη, η Λισσαβώνα, το Βερολίνο, η Βιέννη, η Πράγα, η Βουδαπέστη κλπ. Κατά την προσωπική (ταπεινή) άποψή μου, οι προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής, με τα λίγα μέσα που έχει στη διάθεσή της, θα πρέπει να εστιαστούν στην αντιμετώπιση των καυτών και άμεσων προβλημάτων του Δήμου και να μην αναλώνονται σε δραστηριότητες που είναι και περιστασιακές, μπορεί να κοστίσουν ακριβά (ιδιαίτερα αν υπάρξει ανάληψη υποχρέωσης), και δεν έχουν την προοπτική να βοηθήσουν το Δήμο σε βιώσιμη και αειφόρο βάση. Τρανό παράδειγμα αυτού αποτελούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας οι οποίοι και διαφημίστηκαν πολύ, και κόστισαν πολύ και τελικά δεν κατάφεραν να φέρουν μία καλύτερη ημέρα για την πόλη και τη Χώρα (το αντίθετο θα έλεγα μάλιστα). Αλήθεια, ποιος από μας γνωρίζει ποια ήταν η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2012, για παράδειγμα; Έχει κανείς αποτιμήσει το αποτέλεσμα επίτευξης των στόχων του ιδιαίτερα αν αναλογιστούμε τις πρόσφατες συμπεριφορές με την ανάρτηση «φρακτών» στα σύνορα ορισμένων χωρών κλπ; Ως δημότης και ως έλληνας πολίτης βλέπω με πολύ επιφύλαξη τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, ιδιαίτερα όταν καλούμαι μέσω σκληρής φορολογίας να στηρίξω οικονομικά δραστηριότητες της Πολιτείας ή των δημοτικών αρχών που δεν έχουν άμεσο θετικό οικονομικό αντίκτυπο και δεν συμβάλουν στη βελτίωση της διαβίωσης (για να μην πω επιβίωσης) των συμπατριωτών μου.

Σελ. 89-91. Διαδημοτικές συνεργασίες Θετική η δραστηριοποίηση του Δήμου στον εν λόγω τομέα. Θα πρέπει να ενισχυθεί.

Σελ. 101-104. Πίνακας προσωπικού. Ο πίνακας θέσεων του Δήμου που παρατίθεται είναι εξαιρετικά εκτενής για ένα κείμενο Στρατηγικού Σχεδίου. Θα ήταν ενδεδειγμένο να παρατεθεί ως παράρτημα για να μην διακόπτει την ομαλή ροή της ανάγνωσης.

Σελ. 120 Ισολογισμός. Ενδείκνυται να παρατεθεί ως παράρτημα.

Σελ. 121. Η πρωτοβουλία για την ανάληψη από το Δήμο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης το 2021, έχω την εντύπωση ότι δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως «ευκαιρία» (ή τουλάχιστον, από τα υπάρχοντα ή παρατιθέμενα στοιχεία δεν δικαιολογείται κάτι τέτοιο.

Σελ. 122. Πιστοποίηση κατά ISO. Ένας φορέας με τις αδυναμίες, το θεσμικό πλαίσιο δεσμεύσεων (μνημόνιο) και το διαθέσιμο προσωπικό που έχει ο Δήμος Τρίπολης (70% είναι ΥΕ ή ΔΕ), πιθανότατα, δεν θα μπορούσε να εγκαταστήσει και να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένα σύστημα διοίκησης πιστοποιημένο κατά ISO. Τα συστήματα ISO, για να έχουν θετικά αποτελέσματα και να μην καταλήξουν να είναι ή εικονικά ή ένα εμπόδιο στην λειτουργία, απαιτούν ευελιξίες, ωριμότητα λειτουργούντων διαδικασιών και διαθεσιμότητα πόρων που αμφιβάλλω αν υπάρχουν στο Δήμο Τρίπολης αυτή τη στιγμή. Αυτός ο στόχος θα πρέπει να μεταφερθεί στο απώτερο μέλλον.

Σελ. 123. Θετική η προοπτική για την εγκατάσταση και λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης εγγράφων. Απαιτεί όμως κατάλληλο εξοπλισμό, προσήλωση από τη Διοίκηση του Δήμου στην ψηφιακή διαχείριση των εγγράφων και καθοδήγηση του προσωπικού στη χρήση του. Αντί για ISO καλύτερα είναι να εισαχθεί το σύστημα διαχείρισης εγγράφων.

Σελ. 126-128 (αλλά και γενικότερα για όλο το σχέδιο). Δεν γίνεται αναφορά, ούτε στο συγκεκριμένο σημείο αλλά και στο Σχέδιο γενικότερα, της ύπαρξης ενός μεγάλου αριθμού απόδημων Αρκάδων, κάτι που δημιουργεί και ευκαιρίες για συνεργασίες και ανάπτυξη αλλά και θέτει θέματα αφού οι άνθρωποι αυτοί έχουν περιουσίες στην περιοχή αρμοδιότητας του Δήμου, μπορεί να παλιννοστήσουν μόνιμα κάποια στιγμή (ίσως μετά τη συνταξιοδότησή τους) ή να επισκέπτονται το Δήμο περιστασιακά (π.χ. τα καλοκαίρια) επηρεάζοντας τοιουτοτρόπως την δημογραφική σύνθεση του Δήμου καθώς και τις ανάγκες εξυπηρέτησης του ειδικού αυτού πληθυσμού. Το θέμα αποδημίας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό δεν έχει αναλυθεί με την πρέπουσα λεπτομέρεια στο αναρτηθέν σχέδιο και θα πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο.

Σελ. 131. Οι γενικοί στόχοι «τοπικής ανάπτυξης» θα πρέπει, κατά την άποψή μου να αναδιαταχθούν. Οι στόχοι για την «Τοπική οικονομία και απασχόληση» θα πρέπει να μπουν ως πρώτη προτεραιότητα και να ακολουθήσουν οι άλλοι (περιβάλλον, κοινωνία-αθλητισμός). Αν η οικονομία ενός τόπου δεν πάει καλά τα υπόλοιπα δεν πρόκειται να πάνε (τρανό παράδειγμα η Ελλάδα).

Σελ. 131. Η «Ανάπτυξη συμμαχιών για την ερεύνα και τεχνολογία» φαίνεται σαν ένας μη πρόσφορος στόχος αφού για να μπορέσει να υλοποιηθεί έστω και κατ’ ελάχιστο κάτι τέτοιο θα πρέπει να υπάρχει υπόβαθρο, υποδομή, και χρήμα (κάτι που δεν συμβαίνει στον Δήμο Τρίπολης). Αν ο Δήμος θέλει να προχωρήσει σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να «κτίσει» πρώτα την κατάλληλη υποδομή (καινοτομείς εταιρείες, βιομηχανικά πάρκα, ενίσχυση του Πανεπιστημίου με ερευνητικά τμήματα κλπ).

Σελ. 131. Οι «Γενικοί στρατηγικοί στόχοι Εσωτερικής Ανάπτυξης» δεν φαίνεται να συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με τα όσα αναφέρονται στα προηγούμενα κεφάλαια του Σχεδίου, δηλαδή, για παράδειγμα, δεν προκύπτει από την ανάλυση ότι οι υπηρεσίες που προσφέρει τώρα ο Δήμος στους πολίτες είναι και κακής ποιότητας και ακριβές για να δικαιολογηθεί ο στόχος της «Ποιότητας και μειωμένο κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες». Αντίστοιχα ισχύουν και για πολλούς από τους υπόλοιπους αναφερόμενους στόχους Εσωτερικής Ανάπτυξης (π.χ. της απόκτησης ιδιόκτητης κτιριακής υποδομής).

Σελ.132. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να αναδιαρθρωθεί η σειρά προτεραιότητας των αξόνων δράσεων του Δήμου θέτοντας ως πρώτη προτεραιότητα την «Βελτίωση Διοικητικής ικανότητας του Δήμου» (αν ο Δήμος δεν μπορέσει να βελτιώσει τα του οίκου του θα είναι μάλλον δύσκολο να μπορέσει να βελτιώσει τις καταστάσεις γύρω του), και ως δεύτερη προτεραιότητα την «Τοπική οικονομία και απασχόληση» (αναγκαίο για να μπορέσει να κάνει κάτι στους υπόλοιπους άξονες της προτεραιότητάς του.

Σελ. 139, 141. Θετική η πρόταση για την συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ευρώπη για τους πολίτες», καθώς και στην πρωτοβουλία «ΕLΕΝΑ». Ο Δήμος θα πρέπει να προσπαθήσει να συμμετάσχει ενεργά. Για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», οι προοπτικές για το Δήμο είναι μάλλον περιορισμένες.

Γενικά σχόλια
1. Προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση που στο Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου δεν υπάρχει ανάλυση, ούτε κάποια ιδιαίτερη πρόβλεψη, για τους απόδημους του Δήμου ή τους μετανάστες τη στιγμή κατά την οποία ο Δήμος έχει ένα σημαντικό αριθμό αποδήμων (εν μέρει απεικονίζεται στα πληθυσμιακά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας με καταγραφή των μόνιμων κατοίκων και των εγγεγραμμένων κατοίκων). Ο Δήμος, ακόμα και αν το θέλει, δεν μπορεί να παραβλέψει τον σημαντικό αυτό παράγοντα του πληθυσμού που είναι δεμένος συναισθηματικά με τον τόπο του, έχει συμφέροντα οικονομικά εκεί (περιουσίες), επισκέπτεται τον τόπο του συχνά-πυκνά (γιορτές-καλοκαίρια) και, κατά ένα σημαντικό τμήμα του θα παλιννοστήσει όταν συνταξιοδοτηθεί. Το στρατηγικό σχέδιο θα πρέπει να συμπεριλάβει συγκεκριμένες δράσεις στον τομέα αυτό και να υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι.
2. Δεν υπάρχει ανάλυση του δευτερογενούς τομέα της οικονομίας, αν και ο τομέας αυτός, με κατάλληλη υποβοήθηση, θα μπορούσε να μειώσει το πρόβλημα της ανεργίας που, με βάση και τα στοιχεία, φαίνεται να μαστίζει τον Δήμο. Είναι απορίας άξιο γιατί δεν γίνεται ενδελεχής αξιολόγηση της ΒΙΠΕ Τρίπολης και γιατί δεν αναλύονται οι προοπτικές ανάπτυξής της και ανάδειξής της. Ο αγρο-τουρισμός δεν πρόκειται να λύσει από μόνος του τα προβλήματα επιβίωσης του Δήμου.
3. Γενικά το σχέδιο δεν βασίζεται σε στοιχεία του πώς θα είναι η περιοχή στο μέλλον από απόψεως οικονομικής, πληθυσμιακής και περιβαλλοντικής προκειμένου οι δράσεις να εναρμονιστούν με την τότε ισχύουσα κατάσταση, πράγμα απαραίτητο για κάθε είδους στρατηγικό σχέδιο.
4. Παραλείπεται από την παρατεθείσα ανάλυση η δυσμενής γεωγραφική θέση του Δήμου Τρίπολης σε σχέση με τα υπόλοιπα ανταγωνιστικά κέντρα της «γειτονιάς» του (Αθήνα, Πάτρα, Καλαμάτα, Κόρινθος). Πράγματι, θεωρείται ως ισχυρό σημείο το γεγονός ότι ο Δήμος φαίνεται να είναι ένας συγκοινωνιακός κόμβος στην περιοχή, συνδεδεμένος με σύγχρονες συγκοινωνιακές υποδομές με άλλα κέντρα, πλην όμως μετά την κατασκευή της Εθνικής Οδού ως την Καλαμάτα, ο συγκεκριμένος άξονας θα επηρεάσει, από δω και πέρα αρνητικά την Τρίπολη αφού, δίνεται πρόσβαση απευθείας σύνδεσης της Καλαμάτας με την Αθήνα και την Κόρινθο. Τα γειτονικά κέντρα Αθήνα, Πάτρα, Καλαμάτα είναι άμεσα συνδεδεμένα μεταξύ τους συγκοινωνιακά και έχουν πλεονεκτήματα γιατί έχουν και μεγάλα λιμάνια (που η Τρίπολη δεν έχει) και ως ένα βαθμό και αεροδρόμια με προορισμούς που είναι πολύ πιο ελκυστικοί σε παγκόσμια κλίμακα. Συνεπώς, με εξαίρεση τη δυνατότητα προώθησης προϊόντων Αρκαδικής παραγωγής στα εν λόγω κέντρα και, ενδεχομένως, τη μείωση του κόστους μετακίνησης τουριστών ή επισκεπτών από τα μεγάλα κέντρα στην Τρίπολη, η ύπαρξη και ολοκλήρωση αυτού του συγκοινωνιακού δικτύου θα έχει αρνητικές συνέπειες και στον ντόπιο επιχειρηματικό κόσμο της Τρίπολης (επιχειρήσεις θα κλείσουν, υπηρεσίες θα μειωθούν) αλλά και στον πληθυσμό της (μετανάστευση). Ο Δήμος θα πρέπει να λάβει στα σοβαρά αυτή την όχι και τόσο προφανή επίπτωση στο σχεδιασμό του προκειμένου να προσαρμόσει κατάλληλα τη στρατηγική του και να μειώσει, αν όχι να αποφύγει, τις αρνητικές συνέπειες. Επίσης, θα πρέπει να λάβει υπόψη του το σχεδιασμό και την μελλοντική εξέλιξη τόσο της λειτουργίας του εργοστασίου της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη όσο και των αλλαγών που συμβαίνουν στην παραλιακή ζώνη του Άστρους. Και οι δύο αυτές περιοχές επηρεάζουν το Δήμο οικονομικά, πληθυσμιακά και κοινωνικά.
5. Δεν γίνεται καμία αναφορά για προσπάθεια ανάπτυξης του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού του Δήμου κάτι που θα βοηθούσε στην περεταίρω υποβοήθηση των στόχων του για ανάπτυξη. Δεν γίνεται καμία νύξη για τη αξιοποίηση των στοιχείων του κτηματολογίου και των δασικών χαρτών που έχουν συνταχθεί για μέρος ή και για το σύνολο του Δήμου.
6. Αγνοούνται συστηματικά στο σχεδιασμό οι ηλικιωμένοι που αποτελούν την πλειοψηφία του πληθυσμού των χωριών του δήμου και οι οποίοι έχουν ιδιαίτερες ανάγκες και ιδιαιτερότητες. Ο Δήμος με το στρατηγικό σχέδιο θα πρέπει να φροντίσει για αυτούς που θα είναι κυρίαρχο στοιχείο για τη χρονική διάρκεια μίας ακόμα γενιάς.

Σπηλαιοδύτες θα εξερευνήσουν βαθύτερα τη σπηλιά στην πηγή «Σίντζι» Αρκαδίας (Κανδήλα).

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου, 2015 στις 1:47μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.
Συνεχίζοντας την προσπάθεια της ομάδας των σπηλαιοδυτών που το 2009 έφτασαν στη πηγή Σίντζι Αρκαδίας (Κανδήλα) στο βάθος των 153 μέτρων, ξεκίνησε εδώ και έξι μήνες προετοιμασία σε μια προσπάθεια εξερεύνησης στο βαθύτερο τμήμα του σπηλαίου.
Η ομάδα που ανήκει στο Σπηλαιολογικό Ελληνικό Εξερευνητικό Όμιλο (ΣΠΕΛΕΟ) διαθέτει την απαραίτητη εκπαίδευση, εμπειρία και εξοπλισμό ώστε να επιχειρήσει να φτάσει στο ανεξερεύνητο κομμάτι βαθύτερα από τα 153 μέτρα (speleo.gr/el/).
Η επιτυχία του εγχειρήματος απαιτεί την άριστη συνεργασία και τον απόλυτο συντονισμό της ομάδας επειδή οι σπηλαιοκαταδύσεις σε μεγάλα βάθη απαιτούν μεγάλο χρόνο αποσυμπίεσης, δεκάδες φιάλες και εξειδικευμένο εξοπλισμό.
Επιπρόσθετα για την αποσυμπίεση και την αντιμετώπιση της χαμηλής θερμοκρασίας του νερού που φτάνει τους 10 οC θα χρησιμοποιηθεί υποβρύχιος θάλαμος (habitat) για την παραμονή των σπηλαιοδυτών στα 6 μέτρα.
 
SPHLAIA DYTES
 
Η πηγή Σίντζι έχει μήκος 1400 μέτρα και με την προοπτική της εξερεύνησης βαθύτερα από τα 153 μέτρα κατατάσσεται στις 30 βαθύτερες σπηλιές σε παγκόσμιο επίπεδο.
 
Το εγχείρημα θα γίνει στις 28/11/2015. Η καταδυτική ομάδα αποτελείται από τους: Θωμά Ζουρνατζή, Χρηστό Μοντε, Βαλάση Χριστοδούλου, Σκλαβούνη Γιώργο, Νικήτα Σημάτο, Αντώνη Κρεντς, Στάθη Καββαδά, Σωκράτη Αντζουλή, Δημήτρη Αντζουλή και τέλος ο δύτης που θα πραγματοποιήσει την βαθύτερη βουτιά είναι Φώντας Πιτσινελης με δύτη ασφαλείας στα 70μ τον Σπυράκη Μιχάλη.
 
πηγή: www.kalimera-arkadia.gr

Βράβευση του 1ου Γυμνασίου Χαλανδρίου σε πανελλήνιο διαγωνισμό

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου, 2015 στις 8:17πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

Το 1ο Γυμνάσιο Χαλανδρίου, σχολείο με μακρά ιστορία και παράδοση, βραβεύτηκε σε πανελλήνιο διαγωνισμό που προκήρυξε το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού, με θέμα «Η ιστορία του σχολείου μου».

Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή που διοργανώθηκε στο Μουσείο Ακρόπολης, στις 21-11-2015 με τη συμμετοχή των μαθητών, των εκπαιδευτικών που υλοποίησαν το πρόγραμμα, της Διευθύντριας και του Υποδιευθυντή, καθώς και εκπαιδευτικών του σχολείου και εκπροσώπου του Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων.

Το υλικό που κατατέθηκε και αφορούσε στην ιστορία του σχολείου προήλθε από πολιτιστικό πρόγραμμα που υλοποίησαν οι εκπαιδευτικοί Κωστόπουλος Ευάγγελος και Χατζή Ευαγγελία με ομάδα μαθητών, αναδεικνύοντας την μακραίωνη ιστορία του σχολείου μέσα από αρχειακό υλικό και συνεντεύξεις παλιών και νέων αποφοίτων.

XALANDRI BRABEYSH 2015

XALANDRI BRABEYSH2 2015

Δείτε την εργασία του 1ου Γυμνασίου Χαλανδρίου για τον πανελλήνιο διαγωνισμό “Η ιστορία του σχολείου μου” καθώς και φωτογραφικό υλικό από τη βράβευση.

*** Μεταξύ των μαθητών που βραβεύτηκαν και ο συμπατριώτης μας Βλαχερναίος, Κωνσταντίνος Β. Κουνέλης. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες στην εξαίρετη αυτή δημιουργία.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ ΧΩΡΙΣ “ΚΑΝΑΛΙΑ ΤV” Η ΒΛΑΧΕΡΝΑ!!!

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου, 2015 στις 10:13μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | Ν.Δ.Κ.

Από χθες Τετάρτη, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών (βροχή, κεραυνοί, κλπ) υπάρχει βλάβη στην εκπομπή των καναλιών στην θέση Καστανιά. Η βλάβη είναι ηλεκτρολογικής φύσεως και έχει ειδοποιηθεί (αναγγελία βλάβης) η ΔΕΗ από χθες. Δυστυχώς σήμερα δεν ήρθε το συνεργείο της ΔΕΗ (λόγω φόρτου εργασίας) και σύμφωνα με διαβεβαίωση των τεχνικών ΔΕΗ, θα έρθουν αύριο. Αναμένουμε… 

KASTANIA KERAIES

Άμεση αντίδραση της Βλαχέρνας για την κατάργηση του Α.Τ.Λεβιδίου

Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου, 2015 στις 8:10μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | PitPan

Με κοινή επιστολή τους (προς όλους τους αρμοδίους), ο Παναγιώτης Παπαχρόνης (Δημοτικός σύμβουλος δήμου Τρίπολης) και ο Δημήτριος Κολλίντζας (Πρόεδρος Τ.Κ.Βλαχέρνας), εκφράζουν την αντίρρησή τους με το νέο σχεδιασμό στα αστυνομικά τμήματα της χώρας, που προβλέπει το κλείσιμο μεταξύ άλλων και του Α.Τ. Λεβιδίου. Τονίζουν ιδιαίτερα την κάθε είδους αυξημένη εκληματικότητα στην περιοχή μας (πολλά τέτοια περιστατικά άλλωστε έχουν γίνει και στη Βλαχέρνα) και ζητούν την μη κατάργηση του Α.Τ. Λεβιδίου.

PIT PAN  ASTYN

Κλείνει το Αστυνομικό Τμήμα Λεβιδίου;;;

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου, 2015 στις 10:13μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015 στην Τρίπολη παρουσιάστηκε το Σχέδιο Αναδιάρθρωσης των Αστυνομικών Υπηρεσιών, όπως έχει ήδη ξεκινήσει να παρουσιάζεται και θα παρουσιαστεί έως τις 8 Δεκεμβρίου, στις έδρες όλων των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων της χώρας.

Μέσα από τη διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς υποβλήθηκαν προτάσεις και εξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία θα συνεκτιμηθούν, με γνώμονα την όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη κατάρτιση του τελικού Σχεδίου Αναδιάρθρωσης των Αστυνομικών Υπηρεσιών, σε όλη τη χώρα, με βάση τις τοπικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.

Σε ένα γενικότερο πλαίσιο, φαίνεται ότι η βούληση του υπουργείου είναι να προχωρήσει σε καταργήσεις αστυνομικών τμημάτων σε όλη τη χώρα, προκειμένου να εξορθολογίσει δαπάνες και να συγκεντρώσει ανθρώπινο δυναμικό εκεί όπου υπάρχει ανάγκη. Ως προς την περιοχή της Αρκαδίας, προτάθηκε να κλείσουν τα Αστυνομικά Τμήματα Λεβιδίου και Σταδίου. Σημειωτέον ότι πριν από μερικούς μήνες έκλεισε το Αστυνομικό Τμήμα Βυτίνας, καθώς ήταν ανενεργό.

LEBIDI ASTYN TMHMA

Μόλις προχθές, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην Τρίπολη, πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Τρίπολης εξέφρασαν την ανησυχία τους για τα πολλά κρούσματα βίας που αντιμετωπίζουν, επισημαίνοντας ότι οι κλοπές και οι διαρρήξεις ρημάζουν τα χωριά, ενώ και ο δήμαρχος Δ. Παυλής ανέφερε ότι και οι Υπηρεσίες του Δήμου είναι θύματα τέτοιων ενεργειών.

Με αφορμή τις παρουσιάσεις του Σχεδίου αναδιάρθρωσης, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης Δημήτρης Αναγνωστάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Είχαμε δεσμευτεί, ως υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ότι τα Σχέδια αναδιάρθρωσης των αστυνομικών υπηρεσιών θα τεθούν υπόψη των τοπικών φορέων και των κοινωνιών. Και αυτό κάνουμε με τις παρουσιάσεις που έχουμε προγραμματίσει σε όλη τη χώρα. Η διαδικασία αυτή μας έχει προσδώσει μια δυναμική, που μας επιτρέπει να αφουγκραστούμε τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών, να βελτιώσουμε τα επιμέρους Σχέδια αναδιάρθρωσης και να παρέμβουμε όπου απαιτείται, έτσι ώστε τα τελικά Σχέδια να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρη και κυρίως πιο αποτελεσματικά, προς όφελος των πολιτών».

πηγή:www.arcadiaportal.gr

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗ ΒΥΤΙΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου, 2015 στις 7:04μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.
O Δήμος Γορτυνίας σε συνεργασία με την Quality Award (εταιρεία εγκατάστασης και επιθεώρησης συστημάτων ποιότητας τροφίμων), σας προσκαλεί στην ημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στο Πανταζοπούλειο Πνευματικό Κέντρο Βυτίνας στις 26/11/2015 και ώρα 18.00 με σκοπό να την ενημέρωση των επιχειρήσεων που έχουν σε οποιοδήποτε στάδιο τρόφιμα (Ξενοδοχεία, Εστιατόρια κ.α.) για τα εξής θέματα:

• την υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων
• την καταλληλότητα εγκαταστάσεων και εξοπλισμών
• τις εξελίξεις της νομοθεσίας και την εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας τροφίμων HACCP , ISO 22000 : 2005
• και τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων αυτών των επιχειρήσεων
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις τελευταίες απαιτήσεις της νομοθεσίας και τους τρόπους ορθής χρήσης των τροφίμων από Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Ποιότητας Τροφίμων καθώς επίσης τα πιθανά επιδοτούμενα προγράμματα στα οποία θα μπορούσαν να εντάξουν την επιχείρηση τους.

Στο τέλος της ημερίδας θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.
Σας ευχαριστούμε θερμά και θα χαρούμε πολύ να σας δούμε από κοντά.

Επίδομα 1.000 ευρώ από τον ΟΓΑ, για τις πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες.

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου, 2015 στις 9:31πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | argy
Η Διοίκηση του ΟΓΑ ανακοινώνει την έναρξη του Προγράμματος Παροχής Χρηματικών Βοηθημάτων σε 1.500 Πολύτεκνες Αγρότισσες Μητέρες, του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ. Η υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους γίνεται ηλεκτρονικά σε οποιοδήποτε ΚΕΠ και ξεκινά την 23.11.2015 και θα διαρκέσει μέχρι και την 4.12.2015.
 
OGA1
 
Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε αγρότισσες πολύτεκνες μητέρες ασφαλισμένες στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης, ασφαλιστικά ενήμερες (ή ενταγμένες σε ρύθμιση καταβολής των ασφαλιστικών οφειλών και τηρούν τους όρους της ρύθμισης) ή αγρότισσες πολύτεκνες μητέρες συνταξιούχους του ΟΓΑ, που έχουν γεννήσει τουλάχιστον 4 τέκνα, τα οποία είναι άγαμα, ηλικίας μέχρι 18 ετών ή μέχρι 24 ετών εφόσον σπουδάζουν στην Ελλάδα στην ανώτατη ή ανώτερη εκπαίδευση ή σε ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ) ή είναι ανίκανα για εργασία σε ποσοστό 67% και άνω, ανεξαρτήτου ηλικίας. Όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα πρόσωπα πρέπει να είναι δικαιούχοι περίθαλψης ΟΓΑ με ενεργή ασφαλιστική ικανότητα κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα.
Στις 1.500 πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες που έχουν τις ανωτέρω προϋποθέσεις θα καταβληθεί χρηματικό ποσό 1.000 €. Η Διοίκηση του ΟΓΑ επισημαίνει ότι σε περίπτωση που οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα ξεπεράσουν τις 1.500, θα διεξαχθεί ηλεκτρονική κλήρωση. Προτεραιότητα στην κλήρωση έχουν οι πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες, οι οποίες δεν κληρώθηκαν το πρόγραμμα του προηγούμενου έτους.
Για πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους, τη διαδικασία, τα δικαιολογητικά καθώς και κάθε χρήσιμη και αναγκαία πληροφορία σχετικά με το ανωτέρω πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ΟΓΑ www. oga.gr (Προγράμματα Αγροτικής Εστίας) ή να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 213-1519233, 213-1519310 του Κλάδου Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ.