Back to top
Κυριακή, 28 Δεκεμβρίου, 2014 στις 11:39μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.
Σημαντικά Έργα που αφορούν την Βλαχέρνα Αρκαδίας

Ψηφίστηκε την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2014 από το Δημοτικό Συμβούλιο, το τεχνικό πρόγραμμα για το 2015 του Δήμου Τρίπολης. Για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου ελήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ: (στα οικονομικά κριτήρια, έπαιξε ρόλο και η απογραφή κατοίκων του 2011)
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ: Ελήφθησαν υπόψη όλες τις προτάσεις, καθώς και προτάσεις Αντιδημάρχων, φορέων και εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Δήμου καθώς και τα αποτελέσματα των Λαϊκών Συνελεύσεων στις τοπικές κοινότητες, αξιολογήθηκαν και κατατάχθηκαν οι ενέργειες, τα έργα και οι μελέτες σε σειρά προτεραιότητας με βάση:
-τις ανάγκες και την ιεράρχηση αυτών
-το ύψος της δαπάνης
-τη δυνατότητα ωρίμανσης και υλοποίησης μέσα στο 2015
-και τις δεσμεύσεις της Δημοτικής Αρχής.

Στο διάστημα της προεργασίας πραγματοποιήθηκαν 78 συναντήσεις πολιτών (Λαϊκές Συνελεύσεις, κλπ) στις Τοπικές Κοινότητες σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες προκειμένου η Νέα Δημοτική Αρχή να καταρτίσει την στρατηγική του Δήμου μέσα από τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και πλήρως προσανατολισμένη στην ικανοποίηση αυτών μέσα από τις χρηματοδοτικές ευκαιρίες που έχει ο Δήμος.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει Έργα και εργασίες για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των δημοτών όπως:
Έργα αποκατάστασης οδοστρωμάτων στις Δημοτικές Ενότητες
Βελτιώσεις και διανοίξεις οδών και πεζοδρομίων για την ασφαλή διέλευση Κατασκευές παιδικών χαρών και αναπλάσεις υφισταμένων.
Βελτιώσεις της αγροτικής οδοποιίας των Δημοτικών Ενοτήτων για την εξυπηρέτηση των αγροτών.
Έργα ανάπλασης πλατειών και κοινοχρήστων χώρων.
Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας.
Επεκτάσεις Δημοτικού ηλεκτροφωτισμού και έργα φωτισμού πλατειών.
Βελτίωση δημοτικών κτιριακών εγκαταστάσεων.
Βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων σχολικών μονάδων.
Χρηματοδότηση για σύνταξη μελετών, που είναι απαραίτητες για την ωρίμανση έργων και την μελλοντική ένταξή τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα αποτελείται από 2 μέρη:
1. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ: 5.463.003,18
2. ΝΕΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ: 3.926.084,40
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ: 9.389.087,58€

Μεταξύ των έργων που περιλαμβάνονται στο τεχνικό πρόγραμμα, αναφέρουμε τα παρακάτω:
Έργα που έχουν προταθεί στο ΠΔΕ- Εθνικοί Πόροι και εγκρίθηκαν:
Αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Βλαχέρνας 100.000,00
Ασφαλτόστρωση και Βελτίωση Δρόμου Τ.Κ. Λίμνης – Τ.Κ. Ορχομενού 500.000,00
Ασφαλτόστρωση οδών Δήμου Τρίπολης 100.000,00
Συμπληρωματικά έργα Αναδασμού Κανδύλας 460.000,00
Μελέτη πολεοδομικού Σχεδιασμού Τ.Κ. Λεβιδίου 90.000,00
Μελέτη σχέδιο χωροταξικής Ανάπτυξης του Δήμου Τρίπολης και της περαστικής Περιοχής 220.000,000

Μεταξύ των ΕΡΓΩΝ που η νέα Δημοτική Αρχή σε συμφωνία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου, έχει εξασφαλίσει να ενταχθούν στο ΠΔΕ 2015 και υλοποιηθούν άμεσα, είναι και τα:
Αντιπλημμυρικές κατασκευές στο κεντρικό δρόμο Βλαχέρνας 50.000,00
Βελτίωση με ασφαλτόστρωση ΕΟ από στροφές Κάψια έως Βλαχέρνα και έως Παναγίτσα 900.000,00

Ακόμη για την Δ. Ε. ΛΕΒΙΔΙΟΥ:
– ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
Πλατείες πάρκα παιδότοποι: Ανακατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ.Λεβιδίου 30.000,00 (10.773,90 ΣΑΤΑ και 19.226,10 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ)
Οδοί – οδοστρώματα:
– ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ
Τ.Κ. Βλαχέρνας 5.724,77
Τ.Κ. Δάρα 5.894,05
Τ.Κ. Καρδαρά 307,78
Τ.Κ. Λίμνης 2.416,10
Τ.Κ. Ορχομενού 261,62
Τ.Κ. Χωτούσης 969,52
(15.575,00 ΣΑΤΑ)
Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας (Τ.Κ. Παναγίτσας) (662,00 ΣΑΤΑ)
– ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ
Τ.Κ. Κανδήλας 10.987,87
Τ.Κ. Κώμης 2.092,93
(13.081,00 ΣΑΤΑ)
– Εγκαταστάσεις Ηλ/σμού κοινής χρήσης:
Επεκτάσεις-Μετατοπίσεις Δημοτικού Φωτισμού 3.500,00 (ΑΝ.ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ)
– Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως:
Κατασκευή μανδρότοιχου στην Τ.Κ. Παλαιόπυργου 2.525,00 (ΣΑΤΑ)
– Απαλλοτριώσεις και Αγορές Εδαφικών Εκτάσεων:
Αγορά οικοπέδου για εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Λεβιδίου 5.000,00 (ΣΑΤΑ)
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΠΗΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩN ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Δ. Ε. ΛΕΒΙΔΙΟΥ (για 2015):
1) ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΑΤΑ 2015: 47.616,90
2) ΑΝΑΝ/ΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: 3.500,00
3) ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ: 19.226,10
ΣΥΝΟΛΟ: 70.343,00

Κοινή Συνέντευξη Τύπου παραχώρησαν το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2014, στην Κανδήλα (στο κατάστημα «το Χάνι της Κανδήλας») ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος και ο δήμαρχος της Τρίπολης κ.Δημήτρης Παυλής.
Η συνέντευξη Τύπου αφορούσε τα διάφορα βελτιωτικά έργα που για την ευρύτερη περιοχή της Κανδήλας αλλά και του Λεβιδίου, της Βλαχέρνας και των όμορων μικρότερων χωριών.
Πιο συγκεκριμένα και όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Χαράλαμπος Σταμάτης και Πρόεδρος του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων της Κανδήλας, η επίσκεψη υφυπουργού και δημάρχου είχε να κάνει με το έργο που αφορά την ολοκλήρωση των παραλλήλων έργων του αναδασμού του κάμπου, έργο το οποίο αναφέρεται στη πλειονότητά του στην ευρύτερη περιοχή της Κανδήλας. Ο κ. Σταμάτης ευχαρίστησε θερμά τον υφ. Ανάπτυξης Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο γιατί τη στιγμή που όλοι κώφευαν εκείνος προχώρησε στην έγκριση της επαναχρηματοδότησης των έργων μέσω ΕΣΠΑ με σκοπό να δημοπρατηθούν από την επόμενη κιόλας εβδομάδα μιας και οι πόροι είναι εξασφαλισμένοι.
Ο δήμαρχος κ. Δημήτρης Παυλής, ανέφερε έργα προς επιδιόρθωση και βελτίωση όπως αυτά στο Άγαλι, τον Ορχομενό, το Λεβίδι, την Βλαχέρνα πρόκειται να συνεχιστούν και να υλοποιηθούν εντός του 2015. Τα έργα βρίσκονται εντός του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Ακόμα, τόσο ο δήμαρχος κ. Δημήτρης Παυλής όσο και ο υφ. κ. Κωνσταντινόπουλος, ευχαρίστησαν, τον Αντιπεριφερειάρχη Αρκαδίας και την Περιφέρεια, που αποδέσμευσαν 560,000€ για το έργο που αφορά τη βελτίωση του οδικού τμήματος «Άγαλι – Ορχομενός».
Επίσης, πολύ σημαντικό το γεγονός ότι με την παρέμβαση του υφ. Ανάπτυξης και της δράσης του για τη συνέχιση των έργων που είχαν «βαλτώσει» τα προηγούμενα χρόνια, επωφελείται και το αποχετευτικό σύστημα του Λεβιδίου που «καρκινοβατούσε» πολλά χρόνια, έργο το οποίο επαναχρηματοδοτήθηκε.
Νερό χωρίς διακοπές και προβλήματα θα έχει στο εξής η Βλαχέρνα, καθώς με την χρηματοδότηση του ανάλογου έργου θα γίνει και η αντικατάσταση του υδραγωγείου της.
«Φως» θα δει και το θέατρο του Ορχομενού όπως και ο δρόμος που ενώνει το Λεβίδι με τον Παλαιόπυργο.
Ο δήμαρχος Τρίπολης κ. Δημήτρης Παυλής άσκησε δριμεία κριτική στην προηγούμενη δημοτική αρχή, ενώ τόνισε ότι η νέα δημοτική αρχή έχει σηκώσει τον πήχη ψηλά, επαναλαμβάνοντας ότι όλα τα έργα θα ολοκληρωθούν εντός του 2015. Ακόμα, μνεία έγινε και για το ημιτελές έργο στη Τάκα, το οποίο προσπαθεί να μπει και αυτό στις εμπροσθοβαρείς δράσεις. Ο δήμαρχος συμπλήρωσε ότι αναμένεται ολοκλήρωση έργων στο κομμάτι του αθλητισμού και στη πολιτική προστασία.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην προηγούμενη δημοτική αρχή, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Στην προηγούμενη δημοτική αρχή υπήρχαν παιδιά και απόπαιδα, όπως η Βλαχέρνα που έχει πρόβλημα με το νερό».
Επίσης ανέφερε πως η ΣΑΤΑ (όσο ποσό και αν είναι) που αντιστοιχεί για κάθε χωριό, δεν θα πηγαίνει σε άλλο χωριό, όπως συνέβη στο παρελθόν.
Ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος διαβεβαίωσε ότι τα χρήματα είναι εξασφαλισμένα μέσα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και τόνισε πως: «Αναπτύσσουμε τον πρωτογενή τομέα, βοηθάμε το τόπο μας, την Αρκαδία και την περιοχή».

*** Σχόλιο vlaxerna.gr

Να αναφερθούμε ιδιαίτερα και να απονείμουμε τα εύσημα, στην παρέμβαση του Αρκά υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, ώστε να εξασφαλιστεί το κονδύλι των 100.000 ευρώ για το χωριό μας (το είχε ο ίδιος αναφέρει σε επίσκεψή του στην Βλαχέρνα), το οποίο με την σειρά του ο Δήμαρχος κ. Δημήτριος Παυλής ακούγοντας τους κατοίκους (λαϊκή συνέλευση 1-11-2014) και συνεργαζόμενος με τους τοπικούς και δημοτικούς αυτοδιοικητικούς, επέλεξε να το χρησιμοποιήσει για την αντικατάσταση Δικτύου Ύδρευσης Τ.Κ. Βλαχέρνας.
Ακόμη να αναφερθούμε στην περιφέρεια Πελοποννήσου, που μετά από συνεργασία με τοπικούς και δημοτικούς αυτοδιοικητικούς, προχώρησε στην άμεση χρηματοδότηση του έργου: Αντιπλημμυρικές κατασκευές στο κεντρικό δρόμο Βλαχέρνας, ύψους 50.000 ευρώ.

Να αναφέρουμε πως υπάρχουν και άλλα ποσά στο τεχνικό πρόγραμμα (2015) του Δήμου Τρίπολης, που αφορούν έργα για ολόκληρο το Δήμο Τρίπολης, που οι τοπικοί και δημοτικοί αυτοδιοικητικοί του χωριού μας, πρέπει να διεκδικήσουν και μερίδιο για την Βλαχέρνα. Όπως επίσης να διεκδικήσουν και άλλα κονδύλια που θα έρθουν μέσα στο έτος, από άλλα προγράμματα (κυρίως ΕΣΠΑ) και άλλες πηγές χρηματοδότησης και θα ενταχθούν στο τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
Ακόμη για έργα που ο φορέας υλοποίησης είναι η Περιφέρεια, θα πρέπει να διεκδικηθούν κονδύλια που θα αφορούν διάφορα έργα για το χωριό μας.

Κλείνοντας να αναφέρουμε πως ο δήμαρχος Τρίπολης κ. Δημήτριος Παυλής, τόνισε πως τα ευχαριστήρια θα πρέπει να δοθούν όταν θα υλοποιηθούν τα έργα, ώστε να διαπιστώσουν οι δημότες, όπως χαρακτηριστικά είπε: «ότι αυτά που λέμε, τα εννοούμε».

Σχολιάστε

Όνομα (υποχρεωτικό)

Email (υποχρεωτικό)

Τηλέφωνο

Σχόλια