Back to top
Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου, 2015 στις 1:33μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | dimmeg
Στόχος η ολοκληρωμένη διαχείριση και διατήρηση της περιοχής NATURA Μαινάλου

Συνεδρίασε το συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2015, στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό κέντρο Τρίπολης. Ένα από τα σοβαρά θέματα τα οποία συζητήθηκαν και αφορούν στην περιοχή της Αρκαδίας είναι και το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης με τίτλο Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα LIFE με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση και διατήρηση της περιοχής NATURA Μαινάλου και του είδους προτεραιότητας Callimorphaquadripunctaria».

Το θέμα εισηγήθηκε ο αντιπεριφερειάρχης κ. Παπαγγελόπουλος ο οποίος αναφέρθηκε στη συμμετοχή της περιφέρειας στο Πρόγραμμα LIFE στο οποίο θα συμπεριληφθεί και διαχείριση και διατήρηση της περιοχής NATURA Μαινάλου και του είδους προτεραιότητας.

Συνολικό στόχο της πρότασης αποτελεί ο σχεδιασμός ενός πλαισίου ολοκληρωμένης διαχείρισης της περιοχής NATURA, αλλά και της ευρύτερης περιοχής του Μαινάλου, ο οποίος θα περιλαμβάνει τόσο τα προστατευόμενα είδη χλωρίδας και πανίδας και τους οικοτόπους που αυτά απαρτίζουν, όσο και τις αναπτυσσόμενες ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Η πρόταση στοχεύει στην επίδειξη μιας πρακτικής διαχείρισης, η οποία στη συνέχεια μπορεί να λειτουργήσει ως πρότυπο και να εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές NATURA και γενικότερα σε ορεινούς όγκους στην Πελοπόννησο και στον ελληνικό χώρο.

Στην πρόταση συντονίζονται και συμμετέχουν ενεργά ένας μεγάλος αριθμός φορέων. Συγκεκριμένα πρόκειται για  τους 5 Δήμους, αυτούς της Τρίπολης, Γορτυνίας και Μεγαλόπολης, ταπανεπιστημιακά ιδρύματα Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Πατρών, τα ερευνητικά ιδρύματα Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών και ΕΛΓΟ 5η «Δήμητρα» και η Αναπτυξιακή Βόρειας Πελοποννήσου. Επιπλέον η υλοποίηση θα υποστηριχθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Tμήμα Bιολογίας) καθώς και φορείς της περιοχής που έχουν ενημερωθεί όπως οι Σύλλογοι ορειβατών και κοινωφελείς συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Η Περιφέρεια έχει εξέχοντα ρόλο στο σχεδιασμό και την υλοποίηση της πρότασης, ενώ ο συντονισμός του έργου γίνεται από την έμπειρη εταιρεία συμβούλων DATAGRID. Η τελευταία αποτελεί και το συντονιστή της πρότασης.

MAINALON

Οι κύριες δράσεις της πρότασης είναι:

Η Δημιουργία απεικονιστικού υλικού, η τηλεπισκόπηση της περιοχής, η εκτίμηση της κατάστασης διατήρησης του επιλεγμένου είδους προτεραιότητας

• Σχέδιο δράσης ανάδειξης παραδοσιακών δραστηριοτήτωνπου συμβάλλουν στο οικοσύστημα με κινητοποίηση και συντονισμό εθελοντικών παρεμβάσεων από κατοίκους της περιοχής

• Ανάδειξη μονοπατιών και σημείων ενδιαφέροντος για την ενίσχυση της ήπιας μορφής τουρισμού

• Η δημιουργία και προστασία μικροαποθεμάτων για τα προστατευόμενα είδη με προσεκτικές παρεμβάσεις

• Εφαρμογές πιστοποίησης ποιότητας περιβαλλοντικής διαχείρισης του δασικού περιβάλλοντος και μέτρησης ανθρακικού αποτυπώματος

• Παρακολούθηση παρεμβάσεων καιαλλαγών χρήσεων γης με συγκριτική δορυφορική απεικόνιση, παρακολούθηση πυρκαγιάς.

• Μετρήσεις δεικτών όζοντος και μετεωρολογικών παραμέτρων

• Η δημιουργία γεωχωρικής βάσης δεδομένων και προσέγγιση χωροθέτησης και χρήσεων γης

• Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης και παρακολούθησης της κυκλοφορίας στους δασικούς δρόμους με μπάρες και ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης ώστε να ελέγχεται η πρόσβαση με οχήματα

• Η δημιουργία συνολικού συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης

• Η δημιουργία Κέντρου Ενημέρωσης σε διατηρητέο κτίριο της περιοχής

• Η διάχυση των αποτελεσμάτων και η ενημέρωση των πολιτών

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου πρόκειται να εστιάσει κυρίως στις εξής δράσεις:

• C2 Ανάδειξη μονοπατιών και σημείων ενδιαφέροντος.

Η Δράση αφορά στην πραγματοποίηση παρεμβάσεων και αναπλάσεων του μήκους 350km δικτύου μονοπατιών του Μαινάλου προωθώντας την πεζή μετακίνηση και συμβάλλοντας αφενός στην προστασίατου δάσους και αφετέρου στην ενίσχυση του πεζοπορικού τουρισμού.

• E1 Διάχυση αποτελεσμάτων και ενημέρωση

Η 5η δράση αφορά σε συνολικό πρόγραμμα δράσεων ενημέρωσης και προβολής της περιοχής NATURA και του Πάρκου Μαινάλου γενικότερα με σημαντικό χαρακτηριστικό την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.

πηγή:www.arcadiaportal.gr

Σχόλια
 1. Παν. Χαρ. Λολώνης
  8 Οκτωβρίου, 2015

  Πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση.

  Δράττοντας την ευκαιρία θα ήθελα να αναφέρω ότι είναι πολύ ευχάριστο που η περιοχή του Μαινάλου έχει ενταχθεί στις ζώνες προστασίας του Δικτύου NATURA 2000 (είναι όντως και όμορφο και πλούσιο ως προς το φυσικό περιβάλλον. Θα ήταν και ως προς το ζωικό περιβάλλον αν είχε προσεχθεί καλύτερα η πανίδα του).

  Θα πρέπει όμως να τονιστεί ότι η οριοθέτηση της ζώνης περιλαμβάνει και περιοχές που κάθε άλλο παρά για NATURA φαίνονται. Ενδεικτικό παράδειγμα είναι ότι στους υφιστάμενους χάρτες, όλο το χωριό πάνω από το Δημόσιο δρόμο περιλαμβάνεται στην εν λόγω ζώνη. Δεν λέω, ωραίο το χωριό μας, αλλά το κτισμένο τμήμα του δεν έχει κάποιο φυτικό ή ζωικό είδος (μη ανθρώπινο, βέβαια) που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως είδος προστασίας στο πλαίσιο της νομοθεσίας NATURA. Το ίδιο ισχύει και για περιοχές όπως γύρω από το νεκροταφείο, το γήπεδο στο Μπακαλιό, στα Πεζούλια κλπ.

  Καλό θα ήταν οι αρμόδιες υπηρεσίες να φρόντιζαν να οριοθετούσαν τη ζώνη προστασίας Μαινάλου εκεί που πραγματικά είναι και όχι να συμπεριλάβουν αυθαιρέτως περιοχές που δεν έχουν χαρακτήρα NATURA.

  Σημειώνεται ότι ο χαρακτηρισμός μίας περιοχής ως NATURA έχει σοβαρές συνέπειες ώς προς το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ακίνητο στην περιοχή (π.χ. το αν και κατά πόσο μπορεί να κτιστεί, τι χρήσεις μπορεί να έχει κλπ) και, συνεπώς, επηρεάζει άμεσα την αξία του.

  Παρεμπιπτόντως, η Callimorphaquadripunctaria είναι ένα είδος πεταλούδας (ή”κατσιμπούλας”, όπως τη λέμε εμείς στο χωριό ( www.pyrgus.de/Callimorpha_quadripunctaria_en.html ).

  Π. Λολώνης

Σχολιάστε

Όνομα (υποχρεωτικό)

Email (υποχρεωτικό)

Τηλέφωνο

Σχόλια