Back to top

Αρχείο για Οικονομία

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΟΙ ΑIΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥΣ!

Τετάρτη, 14 Νοέμβριος, 2018 στις 6:31μμ | Κατηγορία: Οικονομία | Ν.Δ.Κ.

Χιλιάδες συνταξιούχοι κατέθεσαν αιτήσεις στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για μειώσεις που έχουν εφαρμοστεί σε κύριες ή επικουρικές συντάξεις διεκδικώντας τα αναδρομικά τους. Ωστόσο από την Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018, οι αιτήσεις γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του ΕΦΚΑ. Η ηλεκτρονική αίτηση απευθύνεται στις περιφερειακές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ή στους τομείς επικουρικής ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ, από όπου λαμβάνει ο συνταξιούχος την κύρια/επικουρική σύνταξη. H εφαρμογή είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ στις «Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για συνταξιούχους».

Μόλις επιλέξουν αυτό το πεδίο οι συνταξιούχοι μεταφέρονται στην εφαρμογή του TAXISnet και θα πρέπει να γράψουν τους ίδιους κωδικούς που χρησιμοποιούν για τη φορολογική τους δήλωση, καθώς και τον ΑΜΚΑ τους. Αμέσως μετά ανοίγει η σελίδα με την ηλεκτρονική αίτηση που έχει καταχωρισμένα τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, e-mail). Τα στοιχεία αυτά μπορούν να διορθωθούν.

Στην ηλεκτρονική αίτηση υπάρχει προσυμπληρωμένο κείμενο (σημείο Α) που λέει «Παρακαλώ να μην εφαρμοστούν οι μειώσεις που έχουν καθοριστεί με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 4051/2012 και του άρθρου πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ.5 και υποπαρ. ΙΑ.6 του Ν. 4093/2012 στην κύρια και την επικουρική σύνταξη που λαμβάνω».

Στις σημειώσεις, οι συνταξιούχοι μπορούν να προσθέσουν επιπλέον κείμενο. Ενδεικτικά αναφέρουμε: «1ον) Να μου καταβάλετε αναδρομικά, από το έτος 2013 μέχρι και σήμερα, τα ποσά που παρακρατήσατε παρανόμως από την σύνταξή μου, συμμορφούμενοι με τις οριστικές και αμετάκλητες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. 2ον) Να μου καταβάλετε από τούδε και στο εξής τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα αδείας, όπως αυτά τα ποσά καταβάλλονταν μέχρι 31-12-2012. 3ον) Να αναπροσαρμόσετε από σήμερα τη σύνταξή μου στα επίπεδα προ του 2013, εξαλείφοντας τα παρανόμως και μέχρι πρότινος παρακρατηθέντα ποσά, όπως προαναφέρθηκαν και να μην εφαρμόζετε στην περίπτωσή μου τις διατάξεις που ήδη κρίθηκαν παράνομες και αντισυνταγματικές».

Εφόσον όλα τα απαιτούμενα πεδία έχουν συμπληρωθεί ορθά, η αίτηση υποβάλλεται οριστικά και διατίθεται προς εκτύπωση. Σε κάθε περίπτωση λάθους, δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης της αίτησης.

Επίδομα σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

Τετάρτη, 10 Οκτώβριος, 2018 στις 9:48μμ | Κατηγορία: Οικονομία | argy

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται οι δικαιούχοι μπορούν να τα καταθέτουν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) έως 30-10-2018.

Στις περιοχές περιλαμβάνεται και η Βλαχέρνα, καθώς επίσης και τα χωριά της δημοτικής ενότητας Λεβιδίου, Δ.Ε.Βυτίνας, κλπ.

Συγκεκριμένα το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται:

— σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) ετησίως και
— σε τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00 €).

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή. Η παραπάνω κατά περίπτωση εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται αυτή.

Δικαιολογητικά που χρειάζονται:

1) Αίτηση του δικαιούχου στην οποία θα φαίνονται ευδιάκριτα τα στοιχεία του: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού.
2) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους υπηκόους κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3) Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης όπου να διαφαίνεται ευκρινώς το IBAN
4) Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ.
5) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση.
6) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια μέσα στο ίδιο έτος.
7) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η «οικογένεια» και όχι η στέγη, η οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή και κοινή. Ως «οικογένεια» θεωρούνται: οι σύζυγοι μόνο ή και με τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο- αρχηγό της οικογένειας.  Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Τα μεμονωμένα άτομα δεν αποτελούν «οικογένεια» (για να αποτελούν οικογένεια απαιτούνται δύο μέλη και πάνω).

ΑΝΑΡΤΩΝΤΑΙ ΣΤΟ Taxis ΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΕΝΦΙΑ 2018!

Τρίτη, 28 Αύγουστος, 2018 στις 11:28μμ | Κατηγορία: Οικονομία | argy

Από αύριο Τετάρτη 29/8 ξεκινά η ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ. Η εκκαθάριση των δηλώσεων του ΕΝΦΙΑ 2018, πραγματοποιήθηκε σήμερα από την ΑΑΔΕ. 

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ.

Από την εκκαθάριση προέκυψαν τα εξής:

Α. Προκύπτει ΑΥΞΗΣΗ σε σχέση με πέρσι για 946.671 πρόσωπα (15%). Συγκεκριμένα, τα 737.709 πρόσωπα θα έχουν αύξηση έως και 50 ευρώ, τα 100.161 πρόσωπα θα έχουν αύξηση από 50 έως 100 ευρώ, τα 91.466 πρόσωπα θα έχουν αύξηση από 100 έως 500 ευρώ, και τα 17.335 πρόσωπα θα έχουν αύξηση πάνω από 500 ευρώ.

Β. Δεν προκύπτει ΚΑΜΙΑ αυξομείωση σε σχέση με πέρσι για 3.995.181 πρόσωπα (62%).

Γ. Προκύπτει ΜΕΙΩΣΗ σε σχέση με πέρσι για 1.470.962 πρόσωπα (23%). Συγκεκριμένα, τα 893.032 πρόσωπα θα έχουν μείωση έως 50 ευρώ, τα 351.090 πρόσωπα θα έχουν μείωση από 50 έως 100 ευρώ, τα 213.483 πρόσωπα θα έχουν μείωση από 100 έως 150 ευρώ, και τα 13.357 πρόσωπα θα έχουν μείωση πάνω από 150 ευρώ.

Το ΕΝΦΙΑ 2018 θα πληρωθεί από 1 έως 5 δόσεις, με ελάχιστο ποσό δόσης τα 10 ευρώ. Η πληρωμή της πρώτης δόσης  λήγει την 30η Σεπτεμβρίου 2018. Το σύνολο που καλούνται να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες είναι 3.093.464.713,47 (3,1 δις ευρώ)!

Επιχειρηματίες Βλαχερναίοι στην Αμερική!!

Δευτέρα, 6 Αύγουστος, 2018 στις 12:15μμ | Κατηγορία: Οικονομία | Ν.Δ.Κ.

Στο πρόσφατο ταξίδι του συνεργάτη μας, Βασίλη Π. Μεγρέμη στην Αμερική, το vlaxerna.gr αναζήτησε τους συμπατριώτες μας Βλαχερναίους επιχειρηματίες! Ο συνεργάτης του vlaxerna.gr Βασίλης, πράγματι βρήκε αρκετούς και έτσι θα εμπλουτίσουμε την ηλεκτρονική μας σελίδα και με τους εξ Αμερικής συμπατριώτες μας επιχειρηματίες. Βέβαια θα υπάρχουν και άλλοι (η Αμερική άλλωστε είναι μεγάλη) αλλά κάνουμε την αρχή και θα συνεχίσουμε την «ανεύρεση» και άλλων σε όλες τις χώρες του κόσμου! Εννοείται ότι και οι ίδιοι θα μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας, για περισσότερα στοιχεία (ιστοσελίδες, κλπ) και βέβαια για την δωρεάν καταχώρηση και προβολή τους στο vlaxerna.gr!

Ευχόμαστε σε όλους τους συμπατριώτες μας, Βλαχερναίους επιχειρηματίες (πρώτης και δεύτερης γενιάς) της Αμερικής, ΚΑΛΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ και πάντα να σκέφτονται την ΜΑΝΑ πατρίδα!!

***

 Δημήτρης (Μίμης) Βασιλ. Μεγρέμης και Γιάννης Κακής 

(Υιός και εγγονός του αειμνήστου Βασίλη Μεγρέμη (γέρο-Κλαρίτη)

***

Βασίλειος  Δημ. Μεγρέμης

(Εγγονός του αειμνήστου Βασίλη Μεγρέμη-γέρο-Κλαρίτη)

***

Βασίλης και Γιάννης Κακής

(Παιδιά Ελένης Β. Μεγρέμη, εγγόνια του αειμνήστου Βασίλη Μεγρέμη-γέρο-Κλαρίτη)

***

Γεώργιος Κων. Κουνέλης  (εγγονός του αειμνήστου γέρο-Κουρτέση)

***

Χρήστος  Κων. Κουνέλης  (εγγονός του αειμνήστου γέρο-Κουρτέση)

***

Αθανάσιος Χρ. Κολλίντζας (υιός γέρο-Χριστέα) και Παναγιώτης Τσώρος.

***

Γεώργιος Καραμπάτσος και Υιοί

(σύζυγος Μαρίας Χρ. Κολλίντζα, κόρη του γέρο-Χριστέα)

***

Σταύρος Φιλ. Κολλιόπουλος (μετά συζύγου Ματίνας)

***

Γεώργιος Κολλίντζας (παντακάς)

***

Δημήτριος Σωτ. Κολλίντζας (εγγονός αειμνήστου γέρο-Πασπαλιάρη)

***

Γλυκερία Νικ. Παπαναστασίου

***

Παναγιώτα Χατζηπέτρου – Δρακοπούλου (εγγόνα κυρ-Δημήτρη)

***

οικ. Φίλιππα Κολλίντζα (υιός αειμνήστου γέρο-Κοτσιάντου)

***

Θεοδώρα Δ. Κουτσούγερα (εγγονή γέρο-Σουσή)

***

Αμπελώνες Λολώνη (Καλιφόρνια)

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Τετάρτη, 1 Αύγουστος, 2018 στις 11:23πμ | Κατηγορία: Οικονομία | argy

Ενεργοποιήθηκε από χθες, 31 Ιουλίου 2018, η δυνατότητα υποβολής αίτησης ένταξης στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) με βάση τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του φορολογικού έτους 2017. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης είναι όλα τα πρόσωπα που δηλώνονται ως μέλη του νοικοκυριού να έχουν υποβάλει δήλωση φόρου εισοδήματος, εφόσον υποχρεούνται.

Υπενθυμίζεται ότι την υποχρέωση υποβολής νέας αίτησης έχουν και όσοι έχουν ενταχθεί στο Κ.Ο.Τ. κατά το παρελθόν, προκειμένου να αξιολογηθεί εκ νέου η υπαγωγή τους, με βάση τα στοιχεία του φορολογικού έτους 2017. Όσοι δεν πληρούν πλέον τα κριτήρια ένταξης θα μπορούν να αξιοποιούν το Κ.Ο.Τ. μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2018, οπότε και θα έχει παρέλθει ένας μήνας (όπως προβλέπει ο νόμος) από την λήξη της προθεσμίας για την υποβολή δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων σε όλη τη χώρα (μετά και την παράταση μέχρι την 30η Οκτωβρίου για τις πυρόπληκτες περιοχές).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣ «ΑΕΠΙ».

Πέμπτη, 19 Απρίλιος, 2018 στις 11:32μμ | Κατηγορία: Οικονομία | Ν.Δ.Κ.

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας ενημερώνει τα άμεσα ενδιαφερόμενα μέλη του, να μην προβούν σε καταβολή των αμοιβών για τις τρέχουσες χρήσεις βάσει του παλιού αμοιβολογίου, μέχρι να διευθετηθεί το ζήτημα έκδοσης του νέου αμοιβολογίου από την ΑΕΠΙ με την προβλεπόμενη νόμιμη διαδικασία.

Πιο συγκεκριμένα:

Το αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι) αμοιβολόγιο της ΑΕΠΙ δεν έχει προσαρμοστεί στο νέο της ρεπερτόριο (ύστερα από αποχωρήσεις μελών της) και συνεπώς οι αμοιβές τις οποίες αναφέρει, δεν αντιστοιχούν στις αμοιβές τις οποίες πρέπει να λάβει σήμερα σύμφωνα με το νόμο.

Η ΑΕΠΙ έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της αναπροσαρμοσμένο αμοιβολόγιο για το οποίο όμως δεν έχει τηρηθεί η νόμιμη διαδικασία. 

Για οποιαδήποτε πληροφορία το Επιμελητήριο Αρκαδίας θα σας ενημερώσει άμεσα.

Κοινωνικό Μέρισμα 2017: Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων

Δευτέρα, 27 Νοέμβριος, 2017 στις 8:18πμ | Κατηγορία: Οικονομία | Ν.Δ.Κ.

Ο διαδικτυακός τόπος www.koinonikomerisma.gr για την υποβολή αιτήσεων για ​την καταβολή μερίσματος, άνοιξε χθες Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017 και θα παραμείνει ανοιχτός μέχρι ​τα μεσάνυχτα (00:00) της Τρίτης 12 Δεκεμβρίου 2017​.

Οι δικαιούχοι μπορούν να εισέρχονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή με τους κωδικούς TAXIS που έχουν και κατόπιν να αναγράφουν το ΑΜΚΑ τους, το κινητό τους τηλέφωνο, το e-mail τους και το ΙΒΑΝ του τραπεζικού τους λογαριασμού (στον οποίο να είναι δικαιούχοι ή συνδικαιούχοι).

Τα οικονομικά στοιχεία κάθε δικαιούχου έρχονται αυτόματα στην πλατφόρμα και αφού τα εγκρίνουμε, τότε βλέπουμε, αν δικαιούμαστε το κοινωνικό μέρισμα και το ποσό που δικαιούμαστε.

Πατήστε εδώ

για να δείτε αν δικαιούστε ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΡΙΣΜΑ.

Έρχονται τα «ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 2018»!!

Κυριακή, 19 Νοέμβριος, 2017 στις 10:23πμ | Κατηγορία: Οικονομία | Ν.Δ.Κ.

Μέσα στην εβδομάδα που έρχεται, θα αναρτηθούν στο TAXIS τα τέλη κυκλοφορίας 2018. Να σημειώσουμε ότι οι τιμές θα είναι ίδιες με την περσινή χρονιά.

Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων και δικύκλων ανάλογα με τον κυβισμό, θα πληρώσουν: για οχήματα που κυκλοφόρησαν πριν από το έτος 2000 από 22 έως 1.230 ευρώ, από το έτος 2001 έως το έτος 2005 από 22 έως 1.260 ευρώ, από το έτος 2006 έως και το έτος 2010 από 22 έως 1.380 ευρώ και για τα νεότερης τεχνολογίας από 90 λεπτά έως 3,72 ευρώ ανά γραμμάριο διοξειδίου του άνθρακα. Απαλλάσσονται όσα εκπέμπουν λιγότερο από 90 γραμμάρια co2 και τα υβριδικά έως 1.549 κυβικά.

Η προθεσμία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2018, λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2017. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής οι ιδιοκτήτες υποχρεούνται να πληρώσουν τα τέλη εις διπλούν.

Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα πρέπει να εκτυπώσουν το έντυπο των τελών κυκλοφορίας από το Taxis. Η πληρωμή μπορεί να γίνει στις τράπεζες ή με κάθε τραπεζικό μέσο (e-banking, ΑΤΜ) ή στα ΕΛΤΑ. Επίσης οι τράπεζες θα βγάλουν και προγράμματα πληρωμής των τελών, με άτοκες δόσεις.  

Επίδομα Ορεινών Περιοχών: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις.

Πέμπτη, 14 Σεπτέμβριος, 2017 στις 10:30μμ | Κατηγορία: Οικονομία | argy

Ξεκίνησαν, σε μια σειρά ορεινών δήμων της χώρας, οι αιτήσεις για το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών για το έτος 2017 που φτάνει έως και τα 600 ευρώ. Το επίδομα για τους κατοίκους των συγκεκριμένων περιοχών δίνεται στο πλαίσιο των μέτρων κοινωνικής προστασίας ευπαθών ομάδων προκειμένου να στηριχθούν οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα και να αποτραπεί ο κίνδυνος να ερημωθούν ολόκληρα χωριά που βρίσκονται σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας και Αναπλ. Οικονομικών αριθμ. 2/71338/0026/22-07-2013 (Β.1911) επανακαθορίζεται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την πληρωμή του επιδόματος σε οικογένειες ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, όπως αυτές καθορίζονται από την Οδηγία 85/148/ΕΟΚ.

Συγκεκριμένα το ύψος της εισοδηματικής ενίσχυσης ανέρχεται μετά την κατά καιρούς αναπροσαρμογή του:

σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) ετησίως και

σε τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00 €).

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή. Η παραπάνω κατά περίπτωση εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται αυτή.

Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους με την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

1) Αίτηση του δικαιούχου στην οποία θα φαίνονται ευδιάκριτα τα στοιχεία του: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ, ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού.

2) Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους υπηκόους κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3) Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπέζης όπου να διαφαίνεται ευκρινώς το IBAN

4) Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του δικαιούχου από την οποία να προκύπτει η επί διετία τουλάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ.

5) Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (φετινό εκκαθαριστικό 2017 για εισοδήματα του 2016 – φορ. έτος 2016).

6) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης άλλη φορά για την ίδια οικογένεια μέσα στο ίδιο έτος.

7) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η «οικογένεια» και όχι η στέγη, η οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή και κοινή. Ως «οικογένεια» θεωρούνται: οι σύζυγοι μόνο ή και με τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο- αρχηγό της οικογένειας.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται και οι μονογονεϊκές οικογένειες. Τα μεμονωμένα άτομα δεν αποτελούν «οικογένεια» (για να αποτελούν οικογένεια απαιτούνται δύο μέλη και πάνω). Το επίδομα μπορεί να αιτηθεί ο δικαιούχος μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών του Δήμου.

Όσον αφορά την έννοια της οικογένειας νοικοκυριού διευκρινίζεται:

-Βασικό στοιχείο χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι η οικογένεια και όχι η στέγη, η οποία μπορεί να είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή και κοινή.

Για την εφαρμογή των υπόψη διατάξεων με τον όρο “οικογένεια” εννοείται το ζεύγος των σε νόμιμο γάμο συμβιούντων συζύγων μετά των ανηλίκων και άγαμων τέκνων αυτών (συγγενική οικογένεια) που συμβιούν κάτω από την ίδια στέγη. Κατόπιν αυτού ως οικογένεια θεωρούνται: Οι σύζυγοι μόνο ή και τα τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα άγαμα) που βαρύνουν φορολογικά το δικαιούχο-αρχηγό της οικογένειας.

-Επίσης την εισοδηματική ενίσχυση δικαιούνται και δυο (2) οικογένειες που συνοικούν κάτω από την ίδια στέγη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την καταβολή εισοδηματικής ενίσχυσης σε οικογένειες ορεινών & μειονεκτικών περιοχών κατά το έτος 2017, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους ΚΕΠ.

*** Στις ορεινές περιοχές της παραπάνω απόφασης, περιλαμβάνονται και οι τοπικές κοινότητες της Δ.Ε. Λεβιδίου:

 

Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ 2017. Σε πέντε δόσεις η καταβολή του.

Δευτέρα, 28 Αύγουστος, 2017 στις 3:09μμ | Κατηγορία: Οικονομία | Ν.Δ.Κ.
Ολοκληρώθηκε χθες η ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ 2017, για πάνω από 7 εκατομμύρια φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η Δ.ΗΛΕ.Δ. όπως και πέρσι έχει προσθέσει στην εφαρμογή του Ε9 περιουσιολογίου, εκτός από το εκκαθαριστικό ΕΝΦΙΑ 2017 και τα δύο ειδοποιητήρια για τις δόσεις πληρωμής φόρου (συγκεντρωτικό και αναλυτικό).
Η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ μπορεί να γίνει σε 5 μηνιαίες δόσεις. Αναλυτικά μπορείτε να τα εκτυπώσετε αφού κάνετε είσοδο με τους προσωπικούς κωδικούς σας, στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.
 
 

Σημειώνουμε ακόμη:

Η οφειλή ΕΝΦΙΑ με τα ποσά των δόσεων και τις σχετικές ημερομηνίες καταβολής, είναι διαθέσιμη και στην προσωποποιημένη πληροφόρηση των φορολογουμένων στο taxisnet.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 8 του ν.4223/2013, για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 2014 δεν καταβάλλονται ποσά μέχρι 5€ και για το έτος 2015 και επόμενα δεν καταβάλλονται ποσά μέχρι 1€. Συνεπώς και για το έτος 2017, δεν καταβάλλεται ποσό ΕΝ.Φ.Ι.Α. μέχρι 1 ευρώ.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του νόμου 4474/2017 παρατείνεται για δύο έτη (2017 και 2018) η αναστολή επιβολής συμπληρωματικού φόρου για τα αγροτεμάχια των φυσικών προσώπων. Ο κύριος φόρος για τα αγροτεμάχια ισχύει κανονικά.

Στις περιπτώσεις, στις οποίες υπάρχουν ουσιώδεις ελλείψεις στα περιγραφικά στοιχεία ακινήτων, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατός ο υπολογισμός του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και να θεωρούνται μη δηλωθέντα, στην πράξη  διοικητικού προσδιορισμού φόρου θα υπάρχει ειδική επισήμανση.

Δεν εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού (εκκαθαριστικό) φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2017, σε νομικά πρόσωπα που έχουν διακόψει τις εργασίες τους έως και την 31.12.2016.

Δεν εκδίδεται πράξη πράξη διοικητικού προσδιορισμού (εκκαθαριστικό) φόρου ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2017, σε φυσικό πρόσωπο που έχει αποβιώσει έως και την 31.12.2016, με την προϋπόθεση ότι ο θάνατος έχει δηλωθεί στο μητρώο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της πράξης (εκκαθαριστικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.).

Για  τα φυσικά πρόσωπα, οι σημαντικότερες ελαφρύνσεις στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2017 αφορούν στην έκπτωση του 50% ή 100% αντίστοιχα του φόρου, εφόσον φυσικά πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζουν οι σχετικές διατάξεις του νόμου (βλ. παρ.1 και 2 του άρθρου 7 του ν. 4223/2013). Για να λάβουν όμως τις ανωτέρω εκπτώσεις, οι φορολογούμενοι έπρεπε να είχαν υποβάλλει εμπρόθεσμα τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2016. Συνεπώς, όσοι φορολογούμενοι αφενός μεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, αφετέρου δε, δεν υπέβαλαν  εμπρόθεσμα τις φορολογικές τους δηλώσεις, δεν θα αντικρίσουν ένα μειωμένο εκκαθαριστικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Σε περίπτωση πληρωμής (εφάπαξ) όλου του ποσού του ΕΝΦΙΑ, δεν υπάρχει έκπτωση.