Back to top

Αρχείο για Οικονομία

“ΕΜΜΕΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ” ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ “ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ” ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ!

Πέμπτη, 7 Νοεμβρίου, 2019 στις 8:53πμ | Κατηγορία: Οικονομία | Ν.Δ.Κ.
Σύμφωνα με δηλώσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος Κωστή Χατζηδάκη, τα πρόστιμα για την εκπρόθεσμη υποβολή στο Κτηματολόγιο θα ενεργοποιηθούν το πρώτο εξάμηνο του 2020!!
Όπως δήλωσε: “Έχουμε δεσμευθεί πως δεν θα προβούμε ακαριαία στην εφαρμογή του νόμου και στην έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δώσουμε για κάποιο διάστημα τη δυνατότητα στους πολίτες να σπεύσουν να κάνουν ό,τι έκανε η συντριπτική πλειονότητα και να σπεύσουν να δηλώσουν την ακίνητη ιδιοκτησία τους. Προς το παρόν οι πολίτες μπορούν να δηλώσουν τα ακίνητα τους ακόμη και εκπρόθεσμα χωρίς την επιβολή κανενός προστίμου. Ωστόσο από τώρα ενημερώνουμε, και προκειμένου να υπάρξει άνεση χρόνου, ότι τα πρόστιμα θα ενεργοποιηθούν εντός του πρώτου εξαμήνου του νέου έτους. Και το ύψος των προστίμων θα συνδέεται τόσο με την αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας όσο και με τον χρόνο καθυστέρησης”.
 
 
Ως γνωστόν ο νόμος 2308/1995 προβλέπει την επιβολή προστίμου, αλλά μετά την έκδοση υπουργικής απόφασης. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό μετά τις δηλώσεις του αρμόδιου Υπουργού, ότι οι πολίτες μπορεί να συνεχίσουν να υποβάλουν τις δηλώσεις των δικαιωμάτων τους στο κτηματολόγιο, χωρίς κανένα πρόβλημα, μέχρι να εκδοθεί η Κ.Υ.Α. (αναφερόμαστε στις περιπτώσεις των Νομών που έχει λήξει η ημερομηνία υποβολής, όπως π.χ. ο Νομός Αρκαδίας)!
 
Ακόμη δρομολογούνται νέες ψηφιακές υπηρεσίες στο Κτηματολόγιο και συγκεκριμένα:

Πρώτον, η παραγγελία, πληρωμή και χορήγηση πιστοποιητικών από τα Κτηματολογικά Γραφεία του Φορέα θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομείται χρόνος και χρήματα για τους πολίτες. Σήμερα τα παραπάνω γίνονται μόνο στα κατά τόπους Γραφεία και ο πολίτης πρέπει να πάει και να στηθεί στην ουρά. Ο χρόνος υλοποίησης της υπηρεσίας προβλέπεται για το πρώτο δίμηνο του 2020.  
Δεύτερον, η υποβολή συμβολαίων στα Γραφεία του Φορέα από τον συμβολαιογράφο, θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά και χωρίς εμπλοκή του πολίτη. Και με αυτήν την νέα ψηφιακή υπηρεσία οι πολίτες γλιτώνουν χρόνο και χρήματα καθώς σήμερα η διαδικασία αυτή γίνεται μόνο αυτοπροσώπως στα κατά τόπους Γραφεία. Ο χρόνος υλοποίησης προσδιορίζεται για το πρώτο τετράμηνο του 2020.
Τρίτον, η ηλεκτρονική υποβολή λοιπών πράξεων (δικαστικών αποφάσεων, κ.α.) στα Γραφεία του Φορέα από τον δικηγόρο ή δικαστικό επιμελητή, χωρίς εμπλοκή του πολίτη. Σήμερα η εν λόγω διαδικασία γίνεται μόνο στα Γραφεία και με αυτοπρόσωπη παρουσία του πολίτη, κάτι που πλέον δεν θα χρειάζεται. Ο χρόνος υλοποίησης προσδιορίζεται για το πρώτο τετράμηνο 2020.
Τέταρτον, η ηλεκτρονική- εξ αποστάσεως έρευνα στα κτηματολογικά στοιχεία για όλες τις περιοχές που έχει ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση. Σήμερα αυτό συμβαίνει μόνο στα Κτηματολογικά Γραφεία και με φυσική παρουσία. Ως χρόνος υλοποίησης ορίζεται το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους.
Πέμπτον, ο προδικαστικός έλεγχος που θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, καθώς θα δίνει πλέον τη δυνατότητα απευθείας σύνδεσης της εργασίας του μηχανικού με τη λειτουργούσα βάση του Κτηματολογίου. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται άμεση πληροφόρηση, κάτι που στο παρελθόν ήθελε μήνες, καθυστερώντας την υλοποίηση δικαστικών αποφάσεων σε περιπτώσεις αγωγών που αφορούσαν χωρικές μεταβολές. Αποτελεί ουσιαστικά ένα σημαντικό βήμα στον δρόμο προς την υλοποίηση του ενιαίου ψηφιακού χάρτη. 
Για όλες τις παραπάνω ψηφιακές υπηρεσίες πρόκειται να εκδοθούν άμεσα Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα.

Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία – Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: αφορά και Ν.Π.Ι.Δ. Συλλόγους, Σωματεία, Ιδρύματα, κλπ.

Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου, 2019 στις 12:42μμ | Κατηγορία: Οικονομία, | argy

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4557/2018

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2015/849/ΕΕ (4η Οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος), σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όλα τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες  θα πρέπει να καταχωρίζουν τα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους σε Κεντρικό Μητρώο που τηρείται από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Η νέα εφαρμογή  βρίσκεται στη διεύθυνση: www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/epiheiriseis/mitroo-pragmatikon-dikaioyhon

ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ : Αριθμ. 67343 ΕΞ 2019 (ΦΕΚ B’ 2443/20-06-2019)

Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του ν. 4557/2018

Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της απόφασης, ο χρόνος και η σειρά (πρώτης) καταχώρισης ορίζεται ειδικότερα κι εξαρτάται από το είδος -κατηγορία του νομικού προσώπου ή οντότητας.

Υπόχρεοι καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων:

Κάθε είδους νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα που φορολογείται στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως της έδρας ή τυχόν απαλλαγής τους από φορολογία δυνάμει ειδικών διατάξεων υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4557/2018 και να τηρούν ειδικό Μητρώο πραγματικών δικαιούχων, το οποίο συνδέεται με το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Ειδικότερα, μεταξύ των υπόχρεων καταχώρισης είναι και οι:

Οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα:

α) σύλλογοι – σωματεία,
β) ιδρύματα,
γ) αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες,
δ) μη κερδοσκοπικές οργανώσεις κατά την έννοια του άρθρου 11 του ν. 2731/1999, καθώς επίσης και ερανικές επιτροπές, σύλλογοι γονέων κηδεμόνων, επιτροπές, κλπ.

Χρόνος και σειρά καταχώρισης:

Οι οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από 30/09/2019 έως 01/11/2019. Η καταχώρηση γίνεται ηλεκτρονικά.

Τι δηλώνεται:

Δηλώνονται ως πραγματικοί δικαιούχοι ο πρόεδρος, ο γραμματέας, ο ταμίας ή/και ο διαχειριστής (εφόσον υπάρχει).  Στους συνεταιρισμούς δηλώνονται ως πραγματικοί δικαιούχοι ο πρόεδρος, ο γραμματέας, ο ταμίας του Δ.Σ., καθώς και τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που κατέχουν ποσοστό μερίδων ίσο ή άνω του 25%. Στις αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες δηλώνονται ως πραγματικοί δικαιούχοι ο πρόεδρος, ο γραμματέας, ο ταμίας ή/και ο διαχειριστής (εφόσον υπάρχει) καθώς και οι εταίροι, φυσικά/νομικά πρόσωπα που κατέχουν ποσοστό ίσο ή άνω του 25%.

Στους ιερούς ναούς δηλώνονται ως πραγματικοί δικαιούχοι ο Πρόεδρος, ο γραμματέας και ο ταμίας (εφόσον υπάρχει) του εκκλησιαστικού συμβουλίου. Οι άτυπες ενώσεις ιδιοκτητών και ενοίκων πολυκατοικίας, όταν δεν αποκτούν φορολογητέο εισόδημα, δεν είναι υπόχρεοι καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων, όταν δεν αποκτούν φορολογητέο εισόδημα, δεν είναι υπόχρεοι καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων.

Μη συμμόρφωση, επιπτώσεις (αρθ.20 παρ. 8 Ν.4557/2018)

Η μη συμμόρφωση με την παραπάνω περιγραφόμενη υποχρέωση συνεπάγεται:
– τη δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού έκδοσης φορολογικής ενημερότητας των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων.
– την με απόφαση της Αρχής επιβολή προστίμου δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000), το οποίο αποτελεί έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και εισπράττεται, σύμφωνα με το ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων».

Στο 35,9% έχει φτάσει η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας στην Αρκαδία!

Τρίτη, 1 Οκτωβρίου, 2019 στις 4:44μμ | Κατηγορία: Οικονομία | Ν.Δ.Κ.

Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρείας «Ελληνικό Κτηματολόγιο», η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας στην Αρκαδία έχει φτάσει το 35,9%, ενώ η καταληκτική ημερομηνία των δηλώσεων είναι η 31η Οκτωβρίου 2019. Να σημειωθεί ότι, μετά την καταληκτική ημερομηνία, θα κλείσει το γραφείο στο Γαλάτσι Αττικής και οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλλουν εκπρόθεσμη δήλωση μόνο στο τοπικό γραφείο κτηματογράφησης ή ηλεκτρονικά.

Οι πολίτες που βλέπουν ότι δεν προλαβαίνουν να συγκεντρώσουν όλα τα “απαραίτητα” μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, έχουν δύο επιλογές: είτε να πάρουν έναν αριθμό πρωτοκόλλου από το γραφείο κτηματογράφησης, με τον οποίο θα κλείσουν ραντεβού για κατάθεση των δικαιολογητικών λίγο καιρό αργότερα, είτε να υποβάλουν τη δήλωση μόνο με τον τίτλο ιδιοκτησίας και να προσθέσουν τα δικαιολογητικά που λείπουν αργότερα.

*** Σύμφωνα με έρευνα του vlaxerna.gr στη Βλαχέρνα η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας έχει πλησιάσει το 50%, σαφώς μεγαλύτερο ποσοστό από το μέσο όρο του Νομού. Στη Βλαχέρνα υπάρχουν 4.900 δικαιώματα, από τα οποία 1.800 περίπου αφορούν κτίσματα και οικόπεδα, ενώ τα υπόλοιπα αφορούν αγροτεμάχια (γήπεδα εκτός οικισμού). Να τονίσουμε βέβαια πως στη Βλαχέρνα, οι πολίτες είχαν ενημερωθεί πολύ νωρίτερα από την έναρξη της υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο και είχαν αρχίσει την προετοιμασία τους.

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΤΟΥ Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου, 2019 στις 1:19μμ | Κατηγορία: Οικονομία | Ν.Δ.Κ.
Με απόφαση του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Δημήτρη Οικονόμου, δίνονται παρατάσεις στις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στο κτηματολόγιο. Για τον νομό Αρκαδίας, η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η 31η Οκτωβρίου 2019 και ισχύει για τους κατοίκους της ημεδαπής, της αλλοδαπής και το Ελληνικό Δημόσιο.
 

 

Αναρτήθηκαν τα εκκαθαριστικά ΕΝΦΙΑ του 2019!

Παρασκευή, 30 Αυγούστου, 2019 στις 7:21μμ | Κατηγορία: Οικονομία | Ν.Δ.Κ.

Πριν λίγο ξεκίνησε, από την ΑΑΔΕ, σταδιακά, η ανάρτηση στους προσωπικούς λογαριασμούς 7,3 εκατομμυρίων ιδιοκτητών ακινήτων των εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ για το 2019. 

Τα ποσοστά μείωσης του ΕΝΦΙΑ, συγκριτικά με τον φόρο που καταβλήθηκε πέρυσι, είναι τα εξής:

30% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 60.000 ευρώ

27% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 70.000 ευρώ

25% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 80.000 ευρώ

20% για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι 1.000.000 ευρώ

10% για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του 1.000.000 ευρώ

Πλήρη απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ θα απολαύσουν βάσει εισοδηματικών και άλλων κριτηρίων οι τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες και όσοι έχουν αναπηρία 80% και άνω. Επίσης θα υπάρχει και μερική απαλλαγή βάσει εισοδηματικών και άλλων κριτηρίων για ορισμένες κατηγορίες φορολογούμενων.

Ο φόρος θα καταβληθεί σε 5 δόσεις, με την προθεσμία για την πληρωμή της πρώτης δόσης να λήγει στο τέλος Σεπτεμβρίου 2019 και της τελευταίας (5ης) στο τέλος Ιανουαρίου του 2020.

Ηλεκτρονική διασύνδεση του Taxisnet με το Μητρώο Ταυτοτήτων της ΕΛ.ΑΣ.

Τρίτη, 13 Αυγούστου, 2019 στις 4:40μμ | Κατηγορία: Οικονομία | Ν.Δ.Κ.

Από την Τρίτη 6 Αυγούστου 2019, έχει τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική διασύνδεση του Φορολογικού Μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με το Μητρώο Ταυτοτήτων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η ηλεκτρονική διασύνδεση των δύο Μητρώων απαλλάσσει τους πολίτες από την υποχρέωση των χρονοβόρων επισκέψεων και συναλλαγών στις Δ.Ο.Υ. Με τη διασύνδεση αυτή, η Α.Α.Δ.Ε. θα ενημερώνεται αυτόματα για τις μεταβολές στα Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας (έκδοση, αντικατάσταση, απώλεια και επανέκδοση). Ο πολίτης, δηλαδή, δεν χρειάζεται πλέον να επισκέπτεται τη Δ.Ο.Υ., αλλά λαμβάνει σχετικό μήνυμα στην ηλεκτρονική του θυρίδα στο TAXISnet, που τον ενημερώνει για το γεγονός της αυτόματης μεταβολής. Σε περίπτωση, που ο πολίτης, εντός δεκαημέρου, δεν λάβει σχετικό μήνυμα μέσω TAXISnet, τότε θα πρέπει να προσέλθει στη αρμόδια Δ.Ο.Υ. (εφορία).

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ (Τ.Α.Π.) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Τρίτη, 11 Ιουνίου, 2019 στις 2:30μμ | Κατηγορία: Οικονομία | Ν.Δ.Κ.

Ως γνωστό με τις διατάξεις του ν.2130/1993 και τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου (87/1193), (47/2011) και (638/2018) ΟΛΟΙ ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ που έχουν στην κατοχή τους ακίνητα ηλεκτροδοτούμενα ή μη (κτίσματα ή οικόπεδα) ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ή κτίσματα ηλεκτροδοτούμενα ή μη ΕΚΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ υποχρεούνται στην καταβολή τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π.). Όμως παρατηρείται ότι ορισμένοι ιδιοκτήτες δεν έχουν δηλώσει όλα τα ακίνητά τους, ή δεν έχουν δηλώσει τα σωστά τετραγωνικά μέτρα των ακινήτων τους, με αποτέλεσμα όταν ο ιδιοκτήτης προβαίνει σε πράξη μεταβολής της ιδιοκτησίας του (πώληση, κληρονομιά, κλπ.) να καταβάλλει αναδρομικά για μια πενταετία το τέλος αυτό με πρόστιμο 200%.

Ο νόμος 4611/17-5-2019 προβλέπει ευεργετικές διατάξεις για τους οφειλέτες του δήμου, όπως απαλλαγή από το πρόστιμο αν εξοφλήσουν εφάπαξ τις οφειλές τους ή μείωση του προστίμου σε ποσοστό επί της 100, αν εξοφλήσουν τις οφειλές τους σε δόσεις (από 2 έως 100).

Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι, κάτοικοι των κοινοτήτων, να δηλώσουν τα ανωτέρω ακίνητά τους, στο τμήμα εσόδων και δημοτικής περιουσίας, της Δ/σης Οικονομικών του δήμου Τρίπολης, ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 28η ΙΟΥΝΙΟΥ 2019, προκειμένου να απαλλαγούν από το πρόστιμο ή να το καταβάλλουν μειωμένο ανάλογα με τις δόσεις που θα κανονίσουν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ιδιοκτήτες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2713.600463 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ Ν.ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Δευτέρα, 10 Ιουνίου, 2019 στις 9:23μμ | Κατηγορία: Οικονομία | Ν.Δ.Κ.

Παράταση έως 15 Σεπτεμβρίου 2019, αναμένεται να δοθεί για την υποβολή δηλώσεων των δικαιωμάτων ακινήτων στο Ν. Αρκαδίας. Να θυμίσουμε πως για τους κατοίκους εξωτερικού ισχύει ήδη η 15η Σεπτεμβρίου 2019.

Σπουδαία διάκριση για τον Βαγγέλη Βλάχο σε διαγωνισμό Καινοτομίας – Βραβεύθηκε λογισμικό για την ασφάλεια των πόλεων!

Πέμπτη, 16 Μαΐου, 2019 στις 11:32μμ | Κατηγορία: Οικονομία | Ν.Δ.Κ.

(Ο Βαγγέλης Δημ. Βλάχος είναι υιός της  Αναστασίας Ανδρ. Τζιώλα από Βλαχέρνα. Το vlaxerna.gr θερμά συγχαίρει τον αγαπητό Βαγγέλη)!

Την 4η θέση κατάφερε και απέσπασε το λογισμικό του Βαγγέλη Βλάχου (από την Τρίπολη) στον διαγωνισμό καινοτομίας για έξυπνες πόλεις City Challenge Crowdhackathon #smartcity3 που διοργάνωσε η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και πραγματοποιήθηκε 10 – 12 Μαΐου 2019 στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.

Ο διαγωνισμός είχε ως θέμα την ανάπτυξη πιλοτικών υπηρεσιών και εφαρμογών που λύνουν προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχουν επιχειρηματικό ή/και κοινωνικό ενδιαφέρον και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Το λογισμικό που ανέπτυξε ο Βαγγέλης Βλάχος αφορά την ασφάλεια των πόλεων και την ανάλυση της κίνησης ανθρώπων και οχημάτων. Βασίζεται σε αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης και νευρωνικά δίκτυα μέσω των οποίων πετυχαίνει τον εντοπισμό όπλων και επικινδύνων καταστάσεων σε δημόσιο χώρο κάνοντας ανάλυση εικόνας από ήδη εγκατεστημένες κάμερες. Επίσης με την χρήση του λογισμικού υπάρχει πλήρης εικόνα της κινητικότητας σε μια πόλη και χρήσιμα στατιστικά στοιχεία τα οποία σε βάθος χρόνου είναι αναγκαία για τον σωστό σχεδιασμό και την υλοποίηση αλλαγών στο πολεοδομικό σχέδιο. Ειδικά για τις παραπάνω εφαρμογές στον τομέα της ασφάλειας και των στατιστικών κίνησης υπήρξε δέσμευση του Προέδρου της ΚΕΔΕ κ. Γιώργου Πατούλη για υλοποίηση από την νέα περιφερειακή αρχή.

Η διάκριση αυτή έρχεται μετά την πρόσφατη επιτυχία που αφορούσε τον διαγωνισμό του Κόμβου Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας GiSeMi HUB στα Τρίκαλα, στον οποίο ήρθε πρώτος στην κατηγορία Internet of Things, με εφαρμογή που κάνει χρήση τεχνολογιών machine vision.

Πρόκειται για αυτόνομα συστήματα καταγραφής μικρού μεγέθους που επιτηρούν σημεία ενδιαφέροντος με τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, κάνοντας τοπική επεξεργασία εικόνας, εξάγοντας και αξιοποιώντας χρήσιμα data. Τα αποτελέσματα  της επεξεργασίας μεταφέρονται μέσω NB-IoT σε web dashboard για την πρόσβαση, την ανάλυση και την ειδοποίηση των χρηστών.

Πρόκειται για τεχνολογία  που μπορεί να φέρει νέες εφαρμογές σε σειρά τομέων όπως οι συγκοινωνίες, κάνοντας ανάλυση του είδους της κίνησης ανθρώπων και οχημάτων σε κόμβους ενδιαφέροντος  και η ασφάλεια, βοηθώντας στον εντοπισμό πυρκαγιών, την επιτήρηση κτλ.

Την βράβευση στα Τρίκαλα έκανε ο κ. Γιώργος Τζανετάκος διευθυντής μάρκετινγκ και πωλήσεων της Vodafone και το έπαθλο είναι ένα γραφείο εργασίας για δώδεκα (12) μήνες στα κεντρικά γραφεία της Vodafone Innovus στην Μεταμόρφωση, η συμβουλευτική καθοδήγηση της Vodafone Innovus ομάδας με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της νικηφόρας ιδέας σε ένα εμπορικό μοντέλο για την αγορά και δωρεάν τηλεπικοινωνιακές παροχές κινητής και σταθερής για το διάστημα των 12 μηνών με σκοπό την στήριξη της επιχειρηματικής προσπάθειας.  

πηγή: www.kalimera-arkadia.gr

Παράταση για την υποβολή δηλώσεων του κτηματολογίου στην Αρκαδία

Πέμπτη, 25 Απριλίου, 2019 στις 10:30πμ | Κατηγορία: Οικονομία | Ν.Δ.Κ.

Νέα παράταση για την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο, για τον Νομό Αρκαδίας. Όσοι έχουν ακίνητη περιουσία στο Νομό Αρκαδίας, μπορούν να υποβάλουν δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους, μέχρι 12 Ιουνίου 2019.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ:
Τρίπολη: Λεωφ. ΟΗΕ 21-23
Τηλέφωνο: 2710.232009 – Φαξ: 2710.232129

Αθήνα: Ολυμπιακά Ακίνητα Γαλατσίου (Λεωφόρος Βεϊκου 137)

Ωράριο λειτουργίας:
Δεύτερα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή 8:30 με 16:30
και Τετάρτη 8:30 με 20:30

ή και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr