Back to top

Αρχείο για Τοπικό Συμβούλιο Βλαχέρνας

ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Πέμπτη, 28 Αυγούστου, 2014 στις 1:00πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | Ν.Δ.Κ.

Ορκίστηκε η νέα δημοτική αρχή Δήμου Τρίπολης το απόγευμα της Τετάρτης 27 Αυγούστου 2014, στ0 Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης.  Η τελετή ορκωμοσίας του Δήμαρχου Δημήτρη Παυλή, του νέου Δημοτικού Συμβουλίου και των Προέδρων και μελών των Συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων Τοπικών Κοινοτήτων, τελέστηκε παρουσία φορέων, αρχών και πάρα πολύ κόσμου.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας κ.κ. Αλέξανδρος τέλεσε την ορκωμοσία του νέου δημάρχου Τρίπολης και ύστερα ο κ. Δ. Παυλής όρκισε  τους νέους δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους.

Παρόντες ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο βουλευτής Αρκαδίας Ανδρέας Λυκουρέντζος, ο δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας και πολλοί άλλοι επίσημοι.

Από την πλευρά της Βλαχέρνας, ορκίστηκαν ο νέος Δημοτικός Σύμβουλος Παναγιώτης Σπ. Παπαχρόνης, ο Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου Δημήτριος Λ. Κολλίντζας και το μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Ελένη Κουτσούγερα-Τσιώλη.

Το vlaxerna.gr εύχεται στην νέα Δημοτική Αρχή, στους Δημοτικούς και Τοπικούς Συμβούλους, καλή θητεία.

ORKOMOSIA DS 2014 (4)

ORKOMOSIA DS 2014 (7)

ORKOMOSIA DS 2014 (1)

ORKOMOSIA DS 2014 (5)

 ORKOMOSIA DS 2014 (3)

ORKOMOSIA DS 2014 (19)

ORKOMOSIA DS 2014 (20)

ORKOMOSIA DS 2014 (8)

ORKOMOSIA DS 2014 (9)

ORKOMOSIA DS 2014 (10)

ORKOMOSIA DS 2014 (23)

ORKOMOSIA DS 2014 (11)

ORKOMOSIA DS 2014 (14)

 ORKOMOSIA DS 2014 (16)

ORKOMOSIA DS 2014 (12)

ORKOMOSIA DS 2014 (2)

ORKOMOSIA DS 2014 (17)

ORKOMOSIA DS 2014 (21)

ORKOMOSIA DS 2014 (22)

ORKOMOSIA DS 2014 (13)

 

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΒΛΑΧΕΡΝΑ

Τετάρτη, 20 Αυγούστου, 2014 στις 11:31πμ | Κατηγορία: | CLOLONIS

Παρουσία του προέδρου Τάσου Τσαρουχά, ξεκίνησε η μελέτη της τοπογραφικής αποτύπωσης από το αρμόδιο τοπογραφικό γραφείο, για την ολοκληρωτική αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης στη Βλαχέρνα. Ένα έργο το οποίο αν πραγματοποιηθεί θα μπορέσει να λύσει το χρόνιο πρόβλημα υδροδότησης του χωριού μας. Βέβαια μιλάμε για κόστος το οποίο θα πλησιάζει ή θα ξεπερνά το 1.000.000 ευρώ (πρώτες εκτιμήσεις) και θα πρέπει να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι, διότι όλοι γνωρίζουμε τις δύσκολες εποχές που περνά η χώρα μας. Μέχρι τότε θα πρέπει να είμαστε όλοι μας προσεκτικοί στη διαχείριση του νερού και οποιαδήποτε βλάβη εντοπίζουμε να ενημερώνουμε άμεσα τις αρμόδιες αρχές, για την γρήγορη επίλυση της.

DSCF0421

DSCF0418

DSCF0427

 

Δ.Ε.Υ.Α.Τ.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Τρίπολης

Αρ. Αποφ.33

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Έγκριση ανάθεσης τοπογραφικής μελέτης: «Μελέτη αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Βλαχέρνας»

Στην Τρίπολη σήμερα Τρίτη 8 του μηνός Απριλίου 2014 και ώρα 13:30 μ.μ. στην αίθουσα του νέου Δημαρχείου Τρίπολης (Αταλάντης και Λαγοπάτη), συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΤ σε τακτική συνεδρίαση με την υπ’ αρ. 690/3-4-2014 πρόσκληση του Προέδρου του κ. Ιωάννη Σμυρνιώτη, που επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 1069/80 σε καθένα από τα μέλη του, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ακολουθούν.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο έντεκα (11) μελών, παραβρέθηκαν τα έξι (6).

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ

1) κ. Ι. Σμυρνιώτης, Πρόεδρος                  1) κ. Παπαδοπούλου Κων

2) κ. Τασιγιαννάκης Δ., Αντιπρόεδρος  2) κ. Σωτηροπούλου Αντ

3) κ. Τσιώλη Χαρίκλεια, μέλος                              3) κ. Ζαχαριάδη Αγγελική

4) κ. Εικοσιδέκα Μαρία, μέλος                             4) κ. Αλεξάκης Βασίλειος

5) κ. Κανελλόπουλος Αριστοτέλης, μέλος          5) κ. Τσιώλης Χρήστος

6) κ. Μπούρας Ανδρέας, μέλος

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνέχεια συζητήθηκε το θέμα:  Έγκριση ανάθεσης τοπογραφικής μελέτης: «Μελέτη αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Βλαχέρνας»

Εισηγούμενος το θέμα ο Διευθυντής της Τ.Υ. της ΔΕΥΑΤ είπε στα μέλη του Δ.Σ. ότι το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης της Τ.Κ. Βλαχέρνας παρουσιάζει σημαντικές διαρροές και πολλές βλάβες, γι αυτό προτείνω, την εκπόνηση μιας τοπογραφικής μελέτης για την αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης, και την υποβολή του για χρηματοδότηση.

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση ομόφωνα και αφού έλαβε υπόψη του την υπ’ 62/2014 απόφαση του Προέδρου του

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

την ανάθεση της τοπογραφικής μελέτης: «Μελέτη αντικατάστασης δικτύου ύδρευσης στην Τ.Κ. Βλαχέρνας» στην εταιρεία «ENCODIA» Ε.Π.Ε. στο ποσό του 30% της Α΄ τάξεως πτυχίου για την κατηγορία τοπογραφικά ήτοι 15.000 € πλέον ΦΠΑ 23%. Το ποσό της μελέτης θα καλυφθεί από Ιδίους Πόρους της Επιχείρησης με Κ.Α. 16-12-0020 του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Εξουσιοδοτεί την Τεχνική Υπηρεσία για παραπέρα ενέργειες.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό 33.

Αφού συντάχτηκε υπογράφεται.

Τρίπολη 14/04/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. ΔΕΥΑΤ                                          ΤΑ ΜΕΛΗ

                        α/α

                       Δημήτριος Τασιγιαννάκης

                      Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΤ

ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, Η ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ.

Τρίτη, 19 Αυγούστου, 2014 στις 8:05μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | argy

Την Τετάρτη 27 Αυγούστου 2014, θα γίνει η ορκωμοσία του νεοεκλεγέντος Δημάρχου Τρίπολης Δημήτρη Παυλή, καθώς και των νέων Δημοτικών και Τοπικών Συμβούλων. Η τελετή ορκωμοσία θα γίνει στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο της Τρίπολης και θα ξεκινήσει στις 7:00 το απόγευμα. Τη συνεδρίαση μπορεί να παρακολουθήσει οποιοσδήποτε δημότης, αφού είναι δημόσια. 

PROSKLHSH DS ORKOMOSIA
 

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΗΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΒΛΑΧΕΡΝΑ

Κυριακή, 10 Αυγούστου, 2014 στις 10:52πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | CLOLONIS

Με την τοποθέτηση της τσόχας ξεκίνησε στα μέσα Αυγούστου η επιδιόρθωση της παιδικής χαράς στο χωριό μας, παρόλο που το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών ως κατεπείγον, ενημέρωνε τις αποκεντρωμένες διοικήσεις και τους δήμους της χώρας, να προχωρήσουν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014, σε όλες τις απαραίτητες παρεμβάσεις για την ασφάλεια των παιδιών στις παιδικές χαρές και στους παιδότοπους. Το vlaxerna.gr είχε τοποθετηθεί δύο φορές με άρθρα του για το συγκεκριμένο θέμα ( «ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 30/06/2014», ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ στις 7-6-2014 και στις 30-6-2014) και ευελπιστούμε οι υπεύθυνοι που έχουν αναλάβει την επιδιόρθωση του παιδότοπου να τον παραδώσουν άμεσα, με τις προδιαγραφές που έχουν οριστεί και να τοποθετηθεί το ειδικό σήμα πιστοποίησης.

DSCF0070

DSCF0067

DSCF0069

DSCF0068

DSCF0071

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΧΟΡΤΑΡΙΑ

Παρασκευή, 25 Ιουλίου, 2014 στις 7:29μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | CLOLONIS

Συνεργείο του δήμου Τρίπολης, κατόπιν αιτήσεως του προέδρου Τάσου Τσαρουχά, έκοψε όλα τα χορτάρια από τα ρείθρα στους δρόμους και τους κοινόχρηστους χώρους του χωριού μας.

DSCF9939

DSCF9943

DSCF9941

ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΙΣ «ΚΟΤΡΟΝΕΣ» ΣΤΗΝ ΒΛΑΧΕΡΝΑ

Σάββατο, 19 Ιουλίου, 2014 στις 10:11μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | CLOLONIS

Κατόπιν αιτήσεως του προέδρου Τάσου Τσαρουχά στον δήμο Τρίπολης, έγινε ασφαλτόστρωση τμήματος του δρόμου στην περιοχή «Κοτρόνες» στη Βλαχέρνα. Ο δρόμος είχε σχεδόν καταστραφεί από τις βροχές και ήταν επικίνδυνος για την κυκλοφορία των οχημάτων. Από τον συγκεκριμένο δρόμο περνάει σχεδόν το μισό χωριό σε καθημερινή βάση και η συντήρηση του ήταν απαραίτητη. Ο πρόεδρος Τάσος Τσαρουχάς ευχαριστεί ιδιαίτερα τον δήμαρχο Γιάννη Σμυρνιώτη.

DSCF9858

DSCF9846

DSCF9851

DSCF9852

DSCF9853

DSCF9856

DSCF9857

Εκδηλώσεις για την 70η επέτειο του Ολοκαυτώματος της Βλαχέρνας

Δευτέρα, 14 Ιουλίου, 2014 στις 11:41μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | Ν.Δ.Κ.
Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα πραγματοποιήσει εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 70ης επετείου του Ολοκαυτώματος της Βλαχέρνας από τα Γερμανικά στρατεύματα την 19η Ιουλίου 1944. Οι εκδηλώσεις θα λάβουν χώρα στην Τοπική Κοινότητα Βλαχέρνας στις 20 Ιουλίου 2014.
Το πρόγραμμα του εορτασμού έχει ως εξής:
Σάββατο 19 Ιουλίου 2014:
Γενικός σημαιοστολισμός στην Τοπική Κοινότητα Βλαχέρνας του Δήμου Τρίπολης από της ογδόης πρωινής ώρας της 19ης Ιουλίου μέχρι και της δύσης του ηλίου της 20ας Ιουλίου. Έπαρση σημαίας στο Μουσείο Εθνικής Αντίστασης και φωταγώγηση του Μνημείου.
Κυριακή 20 Ιουλίου 2014:
07:00π.μ. Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες της Εκκλησίας της Τοπικής Κοινότητας Βλαχέρνας με φροντίδα του αιδεσιμότατου Ιερέα και θα τελεστεί Θεία Λειτουργία.
10:00π.μ. Τέλεση επίσημης δοξολογίας στον Ι.Ν. Αγίων Αναργύρων.
10:30π.μ.: Συγκέντρωση των επισήμων και του Λαού στο χώρο του Μνημείου των πεσόντων όπου θα γίνει επιμνημόσυνη δέηση, σχετική ομιλία από τον κ. Καρούντζο Ιωάννη – Εκπαιδευτικό, κατάθεση στεφάνων, σιγή ενός λεπτού στη μνήμη των ενδόξων νεκρών και ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.
olokaytoma1

Η τελική ανακήρυξη των εκλογών Δήμου Τρίπολης από το Πρωτοδικείο

Δευτέρα, 7 Ιουλίου, 2014 στις 11:56πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, Εκλογές, | Ν.Δ.Κ.

Ανακοινώθηκε η τελική ανακήρυξη για το Δήμο Τρίπολης από το Πρωτοδικείο Τρίπολης μετά από συνεδρίαση την Παρασκευή 4 Ιουλίου 2014, για τους εκλεγμένους των αυτοδιοικητικών εκλογών στις 18 και 25 Μαΐου 2014. Σύμφωνα με το Πρωτοδικείο δήμαρχος Τρίπολης ανακηρήσσεται και επίσημα ο Δημήτρης Παυλής. Το νεοσύστατο Δημοτικό Συμβούλιο παραμένει ως έχει όπως είχε ανακοινωθεί, το μόνο που αλλάζει είναι από την παράταξη του κ. Παυλή στη θέση του Κουτσογιάννη Ελευθέριου μπαίνει ο Σωτηρόπουλος Δημήτριος (Δήμος). Ενώ και στην παράταξη του Κώστα Τζιούμη τη θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο κατοχύρωσε ο Φαχούρι Ιμπραχήμ και όχι ο Οικονομόπουλος Γεώργιος.

Στην Εκλογική Περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας ΛΕΒΙΔΙΟΥ, ο επιτυχών συνδυασμός «ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ» λαμβάνει 2 έδρες και  ο συνδυασμός «ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ Γιάννης Σμυρνιώτης» λαμβάνει 1 έδρα. Κατά συνέπεια, εκλέγονται:

Από το συνδυασμό «ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ»

ΤΑΚΤΙΚΟΙ:

1.ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ                     
2.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΔΗΜΟΣ) του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ   
 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:
1.ΚΩΤΣΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  του ΘΕΟΔΩΡΟΥ                     
2.ΤΣΑΡΟΥΧΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ συζ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ                     
3.ΠΑΡΡΑ ΓΙΟΥΛΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Από το συνδυασμό «ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ Γιάννης Σμυρνιώτης»

ΤΑΚΤΙΚΟΣ:

ΕΙΚΟΣΙΔΕΚΑ ΜΑΡΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ                                      

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

 1. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  του ΧΡΗΣΤΟΥ           

 2.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ    

 3. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ                     

4. ΘΛΙΒΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ                       

Στην τοπική κοινότητα ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ, ο συνδυασμός «ΤΡΙΠΟΛΗ -ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ» που πλειοψήφησε λαμβάνει 2 έδρες και ο συνδυασμός «ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ Γιάννης Σμυρνιώτης» λαμβάνει 1 έδρα.

Κατά συνέπεια, εκλέγονται:

Α. Από τον συνδυασμό «ΤΡΙΠΟΛΗ – ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ»:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΚΟΛΛΙΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ                          

ΤΑΚΤΙΚΟΣ:

ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑ- ΤΣΙΩΛΗ ΕΛΕΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ     

Κατόπιν κλήρωσης που διεξήχθη δημοσίως στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ:

ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ          

Κατόπιν κλήρωσης που διεξήχθη δημοσίως στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου

Από τον συνδυασμό «ΝΕΑ ΤΡΙΠΟΛΗ Γιάννης Σμυρνιώτης»:

ΤΑΚΤΙΚΟΣ:

ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ                                       

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ:

ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ                                            

ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑ ΜΑΡΙΑ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ

 

KALPH 2014

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ

Τρίτη, 1 Ιουλίου, 2014 στις 7:27μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | CLOLONIS

Εντός είκοσι τεσσάρων ωρών, από την στιγμή που υπέβαλε την αίτηση προς την ΔΕΗ ο πρόεδρος Τάσος Τσαρουχάς, έγινε η αντικατάσταση του μετρητή στο πρώην Δημοτικό Σχολείο της Βλαχέρνας. Ο μετρητής είχε καταστραφεί, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, από χτυπήματα με αποτέλεσμα να σπάσει το προστατευτικό καπάκι και υπήρχε μεγάλος κίνδυνος να πάθει κάποιος ατύχημα (έως και θανατηφόρο) βάζοντας κάποιο αντικείμενο μέσα σε αυτόν, όταν μάλιστα βρίσκεται στο προαύλιο του σχολείου όπου συχνάζουν παιδιά για να παίξουν. Η καταστροφή έγινε πιθανότατα από παιδιά τα οποία έχουν προκαλέσει τεράστιες καταστροφές στον περιβάλλοντα χώρο του σχολείου, μετατρέποντάς το σε ερείπιο (θα το αναλύσουμε σε άλλο άρθρο). Τα ίδια συμβαίνουν και σε άλλα χωριά με ενημέρωσαν οι τεχνικοί της ΔΕΗ και οι συνήθεις ύποπτοι είναι τα παιδιά. Καλό θα ήταν να τοποθετηθεί ένα μεταλλικό προστατευτικό κουτί ή τσιμεντένια βάση για μεγαλύτερη ασφάλεια, κάτι που πρέπει να το δει ο δήμος Τρίπολης.

DSCF9705

DSCF9702

DSCF9704

DSCF9745

DSCF9744

DSCF9746

ΚΛΑΔΕΜΑ ΔΕΝΤΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑ

Σάββατο, 21 Ιουνίου, 2014 στις 10:48πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | CLOLONIS

Κατόπιν αιτήσεως του προέδρου Τάσου Τσαρουχά και την άμμεση ανταπόκριση του αντιπεριφερειάρχη Βαγγέλη Γιαννακούρα, η περιφέρεια Πελοποννήσου έστειλε συνεργείο για να κλαδέψουν τα δέντρα (λεύκες, κυπαρίσσια) στον εθνικό δρόμο που διασχίζει το χωριό μας. Τα δέντρα είχαν μεγαλώσει αρκετά και ήταν επικίνδυνα για την κυκλοφορία των οχημάτων, καθώς έσπαζαν κλαδιά και έπεφταν στον δρόμο. Τα ξύλα που κόπηκαν θα βγουν στον πλειστηριασμό, από την εκκλησιαστική επιτροπή.

DSCF9730

DSCF9722

DSCF9721

DSCF9719

DSCF9726

DSCF9724

DSCF9727

DSCF9731

DSCF9732