Back to top

Αρχείο για Ειδήσεις

Αναστολή επιβολής τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης για ένα χρόνο.

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου, 2020 στις 1:05μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | argy

Με το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή εκτός των μέτρων ενίσχυσης των πληγέντων από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές περιέχονται και άλλες διατάξεις όπως στο άρθρο 9: Αναστολή επιβολής τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης

Αναστέλλεται η επιβολή του τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση σύμφωνα με το άρθρο 54 του ν. 4389/2016 (Α’ 94) για την περίοδο από 1 Οκτωβρίου 2020 έως 30 Σεπτεμβρίου 2021, το οποίο καταβάλλεται υπέρ του Δημοσίου από τους συνδρομητές των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης (το συγκεκριμένο «τέλος» ανέρχεται στο 10% επί του μηνιαίου λογαριασμού).

 

Συνοπτικός διαγωνισμός για την «Αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών στη Δ.Ε. Λεβιδίου»

Πέμπτη, 24 Σεπτεμβρίου, 2020 στις 11:31μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής για την εκτέλεση της υπηρεσίας “Αποκομιδή απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών στη Δ.Ε. Λεβιδίου”, συνολικού προϋπολογισμού 72.912,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Διαβάστε ΕΔΩ την διακήρυξη (24-9-2020)

Κτηματολόγιο: Ελεύθερη διάθεση των κτηματολογικών χαρτών μέσω διαδικτύου

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, 2020 στις 6:55μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

Χολαργός, 17 Σεπτεμβρίου 2020

Από το Ελληνικό Κτηματολόγιο, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (ΓΕΩΠΥΛΗ «INSPIRE» ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ)

Το Ελληνικό Κτηματολόγιο ανακοινώνει ένα σημαντικό βήμα προς την ανάπτυξη της Εθνικής Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών της χώρας μας, με τη δημιουργία της Γεωπύλης INSPIRE ΕΛΛΗΝΙΚΟΫ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ στην οποία όλοι οι πολίτες έχουν πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας του (www.ktimatologio.gr (Έργα υποδομής/Γεωχωρικές Υπηρεσίες/ Γεωπύλη INSPIRE Ελληνικού Κτηματολογίου).

Η εν λόγω Γεωπύλη, αποσκοπεί στην κάλυψη ενός μέρους των απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2007/2/ΕΚ (INSPIRE) η οποία στοχεύει στη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής πλατφόρμας για την εύκολη ανταλλαγή και χρήση γεωγραφικών δεδομένων, όπως είναι τα φυσικά χαρακτηριστικά μιας περιοχής, το ανάγλυφο του εδάφους, τα ποτάμια, οι λίμνες, οι δρόμοι, η διοικητική διαίρεση, οι προστατευμένες περιοχές, οι κτηματολογικοί χάρτες κλπ.

Μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας και ειδικότερα για τα κτηματολογικά δεδομένα, οι πολίτες μπορούν να:
– βρουν σε ποιες περιοχές λειτουργεί κτηματολόγιο
– δουν τους κτηματολογικούς χάρτες των περιοχών αυτών
– δουν πληροφορίες αναφορικά με τους εν λόγω χάρτες (μεταδεδομένα)
– επιλέξουν τις περιοχές που τους ενδιαφέρουν
-ενσωματώσουν τους κτηματολογικούς χάρτες των περιοχών αυτών σε εφαρμογές που διαθέτουν (ή αναπτύσσουν)
– αντιγράψουν τα δεδομένα των κτηματολογικών χαρτών στον υπολογιστή τους για ανεξάρτητη χρήση (μεταφόρτωση – download).

Πέραν των κτηματολογικών χαρτών, οι πολίτες μπορούν, επίσης, να πληροφορηθούν και για τη διαθεσιμότητα, καθώς και για τα τεχνικά χαρακτηριστικά (μεταδεδομένα), έγχρωμων ορθοφωτογραφίων και ψηφιακών μοντέλων εδάφους) τα οποία απεικονίζουν, κυρίως, χαρακτηριστικά της επιφανείας της γης (κάλυψη και ανάγλυφο) σε διάφορες κλίμακες (1:1.000, 1:5.000) και διάφορες χρονικές περιόδους (2007-2009, 2014-2015).

Μάλιστα, οι πολίτες μπορούν και να τα προμηθευθούν κατόπιν αιτήσεώς τους, από το Κτηματολόγιο.

Με τα δεδομένα και τις λειτουργίες που διατίθενται ελεύθερα σε όλους οι ενδιαφερόμενοι και κυρίως οι επαγγελματίες, μπορούν να καλύψουν ένα μεγάλο φάσμα των πληροφοριακών αναγκών τους.

Για παράδειγμα, μπορούν να δουν, ανά πάσα στιγμή, τα όρια όλων των ακινήτων που έχουν καταγραφεί σε μία περιοχή, να διακρίνουν τους κοινόχρηστους χώρους (π.χ. δρόμους, πλατείες κλπ) και τις τυχόν ειδικού ενδιαφέροντος εκτάσεις που υπάρχουν εκεί (π.χ. ρέματα, ποτάμια, λίμνες, αιγιαλός κλπ).

Επιπλέον, σε σχέση με την αναπτυξιακή διάσταση του Κτηματολογίου, τα παραπάνω δεδομένα μπορούν να ενταχθούν σε εφαρμογές που αφορούν:
– στον σχεδιασμό και στην αξιολόγηση επενδύσεων
– στην επέκταση σχεδίων πόλης
– στην παροχή υπηρεσιών
– στη χάραξη και υλοποίηση αγροτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων
– στη μελέτη κοινωνικών προβλημάτων
– στην προστασία και παρακολούθηση του περιβάλλοντος και
– στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα επικαιροποιείται και θα αναβαθμίζεται συστηματικά ακολουθώντας την εξέλιξη του Εθνικού Κτηματολογίου και την πρόοδο δημιουργίας νέων χαρτογραφικών δεδομένων.

Οι προαναφερόμενες εφαρμογές, δημιουργήθηκαν ως τμήμα του έργου: «Μετάπτωση δεδομένων του Φορέα ‘Ελληνικό Κτηματολόγιο’ στην Οδηγία INSPIRE» που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) του ΕΣΠΑ (2014-2020).

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων
Pressoffice@ktimatologio.gr
Τηλ : 210 6505600 fax : 210 6505934

Ξεκινάει σήμερα το κυνήγι του λαγού!!

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, 2020 στις 8:29πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

Επίσημη πρώτη σήμερα για το κυνήγι λαγού που θα διαρκέσει έως 10/01/2021. Ευχόμαστε σε όλους τους κυνηγούς “πάντα με τα ταίρια τους”!!

Kαλή κυνηγετική χρονιά, με υγεία και ασφάλεια και με σεβασμό στις κείμενες διατάξεις.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης ενέκρινε την συμμετοχή του δήμου Τρίπολης στην υποβολή πρότασης για την υλοποίηση έργου με τον τίτλο «Πρότυπο Οικογενειακό Πάρκο στην Βλαχέρνα» στο μαρτυρικό χωριό της Βλαχέρνας από πόρους του Ελληνογερμανικού Ταμείου!

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου, 2020 στις 9:37μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης ενέκρινε την συμμετοχή του Δήμου Τρίπολης στη διαδικασία προετοιμασίας και υποβολής πρότασης για την υλοποίηση έργου με τον τίτλο «Πρότυπο Οικογενειακό Πάρκο στην Βλαχέρνα» στο μαρτυρικό χωριό της Βλαχέρνας από πόρους του Ελληνογερμανικού Ταμείου και εξουσιοδότησε το Δήμαρχο κ. Κωνσταντίνο Τζιούμη για τις περαιτέρω ενέργειες.

Στην εισήγησή της, η Δνση Προγραμματισμού λαμβάνοντας υπόψη:

  1. Τα χρηματοδοτικά προγράμματα του Ελληνογερμανικού Ταμείου για το Μέλλον, τα οποία προωθούν πόρους τον Γερμανικού Υπουργείου Εξωτερικών σε προγράμματα για την ενθάρρυνση των ελληνογερμανικών σχέσεων, αρχής γενομένης από την ελληνική ανεξαρτησία, με ειδική έμφαση στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
  2. Το σχέδιο για την υλοποίηση «Πρότυπου Οικογενειακού Πάρκου στην Βλαχέρνα» προϋπολογισμού 138.000,00 χωρίς ΦΠΑ και το οποίο αφορά στη δημιουργία πολυχώρου αναψυχής και δημιουργικής απασχόλησης για τους κατοίκους και επισκέπτες της Κοινότητας Βλαχέρνας.
  3. Το γεγονός ότι το χωριό της Βλαχέρνας αποτελεί μαρτυρικό χωριό καθώς ήταν τύπο ολοκαυτώματος από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής το 1944 και για το λόγο αυτά αντιμετώπισε δυσμενείς διαχρονικές επιπτώσεις.
  4. Το γεγονός ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου σχεδίου αναμένεται να ζωογονήσει την καθημερινή ζωή των κατοίκων, να βελτιώσει την ποιότητα διαβίωσης τους και να δημιουργήσει ευκαιρίες βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή ώστε να αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών και νέων κατοίκων. Η υλοποίηση της προτεινόμενης δράσης αναμένεται να ενδυναμώσει τις ελληνογερμανικές σχέσεις,

Κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει τα ακόλουθα:

1) Να εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου στην διαδικασία προετοιμασίας και υποβολής πρότασης για την υλοποίηση έργου με τον τίτλο «Πρότυπο Οικογενειακά Πάρκο στη Βλαχέρνα» στο μαρτυρικό χωριά της Βλαχέρνας από πόρους τον Ελληνογερμανικού Ταμείου.

2) Να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο κ Κωνσταντίνο Τζιούμη για τις περαιτέρω ενέργειες.

Να σημειωθεί ότι λαβών το λόγο ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Γούργαρης Ευάγγελος είπε: «Ψηφίζω κατά γιατί πρόκειται για προσπάθεια παραχάραξης της ιστορίας και αποφυγής των ευθυνών των Γερμανών, ενώ αρνούνται τις νόμιμες αποζημιώσεις στη Χώρα μας».

Τετάρτη 9-9-2020: πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τον Νομό Αρκαδίας!

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου, 2020 στις 11:09μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | argy

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (www.civilprotection.gr), για αύριο Τετάρτη 09 Σεπτεμβρίου 2020, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τον Νομό Αρκαδίας.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr.

Διόρθωση απογραφής της Δημοτικής Περιουσίας στην Κοινότητα Βλαχέρνας Αρκαδίας

Σάββατο, 29 Αυγούστου, 2020 στις 7:57μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | Ν.Δ.Κ.

Με την απόφαση 332/26-8-2020 ο δήμος Τρίπολης, προέβη στην διόρθωση της απογραφής των παγίων περιουσιακών στοιχείων της τοπικής κοινότητας Βλαχέρνας του Δήμου Τρίπολης. Συγκεκριμένα:

1. Διαγράφηκαν από τα Βιβλία Παγίων του Δήμου Τρίπολης τα κάτωθι ακίνητα:

«Νεκροταφείο (Κοιν. Βλαχέρνας) με πέτρινη μπετόν επιτοίχιση επιφ. 5 στρεμ. Ι.Ν. Αγ.Τρύφωνα» (Κωδ. Λ.7.90.00.000) και «Καταβόθρα (Κοιν. Βλαχέρνας), φυσική καταβόθρα με περιβ. χώρο 5 στρεμ. Υπάρχουν ανάλογες πέτρινες κατασκευές της 10ετίας του 1930 από το Ελληνικό Δημόσιο» (Κωδ. Λ.0.04.016).

2. Το ακίνητο «Κυλικείο Νεκροταφείου (Κοιν. Βλαχέρνας), Ισόγειο κτήριο διαστάσεων 7×14 με κεραμοσκεπή. περιλαμβάνει μία Αίθουσα & WC. Εντός οικοπέδου επιφ. 1,700 στρ» (Κωδ. Λ.7.00.018) να καταγραφεί-δηλωθεί ως εξής: «Έκταση βορείως του Κυλικείου του Νεκροταφείου Ι.Ν. Αγ. Τρύφωνα επιφ. 1.500 τ.μ. περίπου (μη συμπεριλαμβανομένου του κτηρίου του Κυλικείου του Νεκροταφείου)»

3. Συμπεριελήφθησαν στην ακίνητη περιουσία του Δήμου Τρίπολης, στην Κοινότητα Βλαχέρνας τα κάτωθι ακίνητα:

Αγροτεμάχιο πλησίον αθλητικών εγκαταστάσεων Βλαχέρνας επιφ. 1.200 τ.μ. περίπου, πλατεία Αγ. Δημητρίου Βλαχέρνας επιφ. 750 τ.μ. περίπου, οικόπεδο επιφ. 1.800 τ.μ. περίπου με κτίσμα (πρώην τυροκομείο) επιφ. 200 τ.μ. περίπου στη θέση «Μπακαλιό» και γεωτεμάχιο προοριζόμενο για πότισμα επιφ. 300 τ.μ. περίπου στη θέση «Καταβόθρα», σύμφωνα με το Συμβόλαιο 13088/1963 όπως αυτά φαίνονται στα συνημμένα αποσπάσματα ορθοφωτογράφησης του Ε.Κ.Χ.Α.

και 4. Το ακίνητο «Γεώτρηση στη θέση Σύνερο (Τ.Κ. Βλαχέρνας), έκταση 20 τ.μ. με γεώτρηση 5 κ.μ./ώρα σε βάθος 120μ. ανεκμετάλλευτη, διανοιγμένη, χωρίς εξοπλισμό» (Κωδ. Λ.0.04.019) να μεταβιβαστεί στη Δ.Ε.Υ.Α.Τ. Οι λοιπές διοικητικές ενέργειες για την μεταβίβαση θα γίνουν συγκεντρωτικά για όλες τις περιπτώσεις εγκαταστάσεων ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης που θα προκύψουν από τις Τ.Κ. του Δήμου.

Ξεκίνησε το έργο για την αντικατάσταση των δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης στη Βλαχέρνα!! Τέλος οι αμιαντοσωλήνες!!

Πέμπτη, 27 Αυγούστου, 2020 στις 9:36πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, | Ν.Δ.Κ.

Ξεκίνησε το έργο για την αντικατάσταση των δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης οι οποίοι συνδέονται με τον κεντρικό αγωγό μεταφοράς νερού από τις πηγές Μεθυδρίου ή με δεξαμενές του Συνδέσμου Δήμων & Κοινοτήτων Υδατικών Έργων Μεθυδρίου, οι οποίοι εξυπηρετούν τον οικισμό της Τοπικής Κοινότητας Βλαχέρνας.

Η αναγκαιότητα υλοποίησης του εν λόγω έργου, προκύπτει από το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια οι κοινότητες του Συνδέσμου αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λειψυδρίας κυρίως κατά τους θερινούς μήνες.

Αυτά οφείλονται στις ακόλουθες αιτίες:

α) Στη μη επάρκεια παροχής των πηγών. Η παροχή των πηγών Μεθυδρίου έχει ελαττωθεί σημαντικά.

β) Στη πλημμελή λειτουργία του δικτύου ύδρευσης λόγω παλαιότητας (ανεξέλεγκτες απώλειες και διαρροές).

γ) Σε κλάδους του δικτύου που έχουν προστεθεί αυθαίρετα χωρίς σχεδιασμό και δεν έχουν καταγραφεί.

δ) Στην κακή διαχείριση διανομής φορτίου του δικτύου (ρύθμιση των παροχών στους διάφορους κλάδους του δικτύου).

 

Κουνήθηκε η Αρκαδία το Σάββατο το πρωί !!

Σάββατο, 22 Αυγούστου, 2020 στις 10:12πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

Κουνήθηκε σήμερα το πρωί η Αρκαδία και η Βλαχέρνα (ώρα 7:30). Ο σεισμός ήταν 4.5 Ρίχτερ και καταγράφηκε κοντά στα Καλάβρυτα με εστιακό βάθος στα 23 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό κέντρο.