Back to top

Αρχείο για Ειδήσεις

Τροποποίηση της Πράξης «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου, 2020 στις 3:07μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, Τοπικό Συμβούλιο Βλαχέρνας | Ν.Δ.Κ.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ:

Τροποποίηση οικονομικού αντικειμένου λόγω αύξησης του προϋπολογισμού. Η τροποποίηση του προϋπολογισμού προέκυψε μετά από διόρθωση της προμέτρησης ώστε να συμπεριληφθεί η δαπάνη μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφής σε αδειοδοτημένο φορέα επεξεργασίας ΑΕΕΚ. Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος με αλλαγή των ημερομηνιών των διαφόρων σταδίων υλοποίησης της πράξης (ημερομηνίες δημοσίευσης, διαγωνισμού, νομικής δέσμευσης), λόγω της καθυστέρησης που θα δημιουργηθεί έως την έκδοσης της τροποποίησης της απόφασης ένταξης. Αυτή η τροποποίηση είναι απαραίτητη για την ορθή υλοποίηση της Πράξης.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01/04/2020.

Η ημερομηνία λήξης της Πράξης ορίζεται η 30/06/2022.

Διαβάστε ΕΔΩ την τροποποίηση

Ο Ευάγγελος Βλάχος ορίστηκε άμισθος σύμβουλος του δημάρχου Τρίπολης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου.

Πέμπτη, 16 Ιανουαρίου, 2020 στις 2:03μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

Ο Ευάγγελος Βλάχος του Δημητρίου (το γένος Τασίας Ανδρ. Τζιώλα) ορίστηκε άμισθος σύμβουλος του Δημάρχου Τρίπολης, υπεύθυνος για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου (Smart cities – Artificial Intelligence).

Η απόφαση που δημοσιεύθηκε στο διαύγεια:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Λαγοπάτη 45,
ΤΑΧ.ΚΩΔ: 22132, Τρίπολη
ΤΗΛ.: 2713 600401
FAX: 2710 234673

Τρίπολη 15 Ιανουαρίου 2020
Αριθμ. Πρωτ. 1119

ΘΕΜΑ: «Ορισμός άμισθου Συμβούλου Δημάρχου»

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου όπως ισχύουν.
2. Τις ανάγκες επικουρίας του Δημάρχου σε θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού του Δήμου.
3. Τη δυνατότητα αξιοποίησης των γνώσεων και της εκούσιας εθελοντικής διάθεσης για προσφορά του κ. Ευάγγελου Βλάχου του Δημητρίου.
4. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται καμία δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου, δεδομένου ότι ο άμισθος σύμβουλος θα εκτελέσει το έργο του χωρίς αποζημίωση.

Αποφασίζουμε:

Ορίζουμε τον κ. Ευάγγελο Βλάχο του Δημητρίου άμισθο σύμβουλο του Δημάρχου υπεύθυνο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου (Smart cities – Artificial Intelligence).

Η θέση αυτή είναι άτυπη και δεν εντάσσεται ούτε εμπίπτει στις θέσεις ειδικών συμβούλων ή ειδικών συνεργατών ή επιστημονικών συνεργατών του Δήμου Τρίπολης. Ο ανωτέρω ορισθείς θα συνδράμει εθελοντικά και αμισθί το έργο του Δημάρχου, αποκλειστικά για τον συγκεκριμένο σκοπό και η θητεία του δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία του Δημάρχου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΟΥΜΗΣ

Κοινοποίηση:
1. Ανωτέρω αναφερόμενο
2. κ.κ. Αντιδημάρχους

ΑΛΛΑΓΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΤΥΛΟΥΣ ΤΗΣ ΔΕΗ, ΣΤΗ ΒΛΑΧΕΡΝΑ.

Τρίτη, 7 Ιανουαρίου, 2020 στις 9:33μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, Τοπικό Συμβούλιο Βλαχέρνας | Ν.Δ.Κ.

Σήμερα το απόγευμα, ο εργολάβος του δήμου Τρίπολης, άλλαξε τις καμένες λάμπες στους στύλους της ΔΕΗ, στη Βλαχέρνα. Οι καμένες λάμπες ήταν αρκετές και οι περισσότερες δεν λειτουργούσαν από την μέρα που είχε γίνει Black οut στο χωριό, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΗ ΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΠΑΧΡΟΝΗ.

Τρίτη, 7 Ιανουαρίου, 2020 στις 2:39μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, Τοπικό Συμβούλιο Βλαχέρνας | Ν.Δ.Κ.

Ο συμπατριώτης μας Παναγιώτης Παπαχρόνης, έγραψε (4-1-2020) στην σελίδα του, στο f/b: Μετά την προφορική ενημέρωση που είχα από τον πρόεδρο του χωριού της Βλαχέρνας, Δημήτρη Κολλίντζα, ότι με ψήφους 4-0 ομόφωνα το τοπικό συμβούλιο αποδέχθηκε την πρόταση δωρεάς μου, παρέδωσα 15 λαμπτήρες στον πρόεδρο της Τ.Κ. Βλαχέρνας παρουσία και του τοπικού σύμβουλου, Βασίλη Μεγρέμη, προκειμένου να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες του χωριού. Ενημερώνοντας με ο Πρόεδρος, ότι οι ανάγκες συνολικά για το χωριό είναι περίπου στους 30, του ζήτησα να μου πει τον ακριβή αριθμό προκειμένου την ερχόμενη Τρίτη να του παραδοθούν και οι υπόλοιποι. Παρακάλεσα τόσο τον πρόεδρο όσο και τον τοπικό σύμβουλο, να μεριμνήσουν προκειμένου να τρέξουν οι απαραίτητες διαδικασίες για να πραγματοποιηθεί άμεσα η τοποθέτηση τους. Είναι υποχρέωση μας, είτε είμαστε στα κοινά είτε όχι, τηρώντας τις πάντα τις νόμιμες διαδικασίες και όποτε χρειαστεί το χωριό μας (όχι μόνο προεκλογικά) να δίνουμε την βοήθεια μας προκειμένου να βελτιώνεται η καθημερινότητα του τόπου μας! Ένα μεγάλο ευχαριστώ τόσο στον πρόεδρο όσο και στο τοπικό συμβούλιο για την αποδοχή της πρότασης μου!”

ΤΟ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ

Τετάρτη, 1 Ιανουαρίου, 2020 στις 2:29μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, Τοπικό Συμβούλιο Βλαχέρνας | Ν.Δ.Κ.

Ο πρόεδρος της Τ.Κ. Βλαχέρνας, κ. Δημήτριος Κολλίντζας, στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, μετά το πέρας της δοξολογίας στον Ι.Ν. Αγίου Αθανασίου την 1η Ιανουαρίου 2020, ευχήθηκε Καλή χρονιά σε όλους, με υγεία και ευτυχία. Ευχήθηκε και στην εκκλησιαστική επιτροπή καλή θητεία, με αφορμή την ανανέωση της θητείας των επιτρόπων με την προσθήκη της Γεωργίας Αποστολοπούλου – Δρακοπούλου.

Ακόμη έκανε αναφορά στα κρούσματα διαρρήξεων στο χωριό μας και είπε πως υπήρχε ενημέρωση από πλευράς του, προς τον Περιφερειακό Διοικητή Αστυνομίας και έχουν ενισχυθεί οι περιπολίες. Παρόλο αυτά τόνισε πως όλοι πρέπει να είμαστε παρατηρητικοί και να ενημερώνουμε για ότι βλέπουμε και σε κάθε περίπτωση τις αρχές. Αναφέρθηκε επίσης στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το χωριό με τα κανάλια TV, αφού με την πρώτη αστραπή δεν λειτουργούν! Είπε πως τα προηγούμενα έτη της θητείας του, αντιμετωπίζονταν τα προβλήματα (αφού ως γνωστόν η περιοχή μας ανήκει στις “λευκές” περιοχές της Digea) μέσω δικής του οικονομικής ενίσχυσης (διάθεση από τα έξοδα κινήσεως που ελάμβανε) και οικονομικής ενίσχυσης από τα γύρω χωριά (Δάρα, Πράσινο, κλπ). Πλέον όπως ανέφερε, το πρόβλημα θα πρέπει να αντιμετωπισθεί κεντρικά και να δοθεί λύση, ενώ είπε ότι ο δήμος Τρίπολης είναι σε επικοινωνία με τα αρμόδια υπουργεία. Τέλος αναφέρθηκε στην έλλειψη λαμπτήρων που υπάρχει στο δήμο Τρίπολης, με αποτέλεσμα αρκετές λάμπες στις κολόνες που δεν φωτίζουν, να αναμένεται η αντικατάστασή τους.  Έκλεισε πάλι με ευχές για Καλή Χρονιά με υγεία και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες.

ΧΙΟΝΙΑ ΣΤΗ ΒΛΑΧΕΡΝΑ!!!

Σάββατο, 28 Δεκεμβρίου, 2019 στις 6:19μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

foto: tzortz pns

ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ “ΤΟΜΗΣ” ΚΑΙ ΤΗΣ “ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ”, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε. ΛΕΒΙΔΙΟΥ

Παρασκευή, 27 Δεκεμβρίου, 2019 στις 10:17μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις, Τοπικό Συμβούλιο Βλαχέρνας | Ν.Δ.Κ.

Εγκρίθηκε η άδεια τομής για την Αντικατάσταση Δευτερεύοντος δικτύου Ύδρευσης του Συνδέσμου Υδάτινων έργων Μεθυδρίου των Τ.Κ. Βλαχέρνας, Δάρα, Λίμνης, Ορχομενού, Παλαιόπυργου, Παναγίτσας, Χωτούσας της Δ.Ε. Λεβιδίου του Δ. Τρίπολης.

Δείτε ΕΔΩ την σχετική απόφαση.

Επίσης εγκρίθηκε και η εκτέλεση των εργασιών του υποέργου «Αρχαιολογική παρακολούθηση» του έργου «Αντικατάσταση δευτερεύοντος δικτύου ύδρευσης του Συνδέσμου Υδατικών Έργων Μεθυδρίου των Τ.Κ. Βλαχέρνας, Δάρα, Λίμνης, Ορχομενού, Παλαιοπύργου, Παναγίτσας, Χωτούσας της Δ.Ε. Λεβιδίου του Δ. Τρίπολης» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων.

Δείτε ΕΔΩ την σχετική απόφαση.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΜΕ ΑΡΩΜΑ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ!

Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου, 2019 στις 10:16μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | vasilaras

ΧΡΟΝΙΑ. ΠΟΛΛΑ. ΑΠΟ. ΤΟ. ΣΕΡΙΒΕΛ. ΑΠΟ. ΤΟΝ. ΙΕΡΟ. ΝΑΟ. ΑΓΙΟΥ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ. ΜΕ. ΑΡΩΜΑ. ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ

Gepostet von Vasilhs Megremhs am Mittwoch, 25. Dezember 2019

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΔΔΗΕ ΣΤΗ ΒΛΑΧΕΡΝΑ.

Τρίτη, 24 Δεκεμβρίου, 2019 στις 12:08μμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

Η προχθεσινή κακοκαιρία στη Βλαχέρνα, άφησε τα σημάδια της και σήμερα συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ άλλαξαν τον καμένο μετασχηματιστή, πλησίον στροφής προς Άγαλι, ενώ εντός της ημέρας θα αλλάξουν και τον καμένο μετασχηματιστή στη Καστανιά, ώστε να αποκατασταθούν και τα κανάλια TV. 

Ενημέρωση (17:30): Η ΔΕΔΔΗΕ αποκατέστησε τη βλάβη στη Καστανιά και αναμένεται η ΕΡΤ για την πλήρη αποκατάσταση των καναλιών TV.

Προβλήματα δημιούργησαν οι χθεσινοβραδινές δυσμενείς καιρικές συνθήκες στη Βλαχέρνα!

Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου, 2019 στις 10:32πμ | Κατηγορία: Ειδήσεις | Ν.Δ.Κ.

Μετά το χθεσινό απογευματινό Black out, που έμειναν χωρίς ρεύμα πολλά χωριά της περιοχής μας, λόγω πτώσης μια κολόνας της ΔΕΗ στην περιοχή “πλάτσα” πριν την Τρίπολη, ήρθε και δεύτερο Black out στη Βλαχέρνα στο μισό χωριό, από τις 12 τα μεσάνυχτα έως σήμερα στις 9:00 το πρωί, λόγω των χθεσινοβραδινών δυσμενών καιρικών φαινομένων (βροχή, αέρας, κεραυνοί).

Η βλάβη αποκαταστάθηκε σήμερα το πρωί, ενώ και τα κανάλια TV είναι εκτός λειτουργίας και αναμένεται η αποκατάστασή τους.